kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Kurum Duyurdu! SGK Görevde Yükselme Sınavı 2019 Gerçekleştirilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı yapmış olduğu duyuruda 500 personelinin memur kadrolarına geçişi için Görevde Yükselme Sınavı yapılacağını ilan etti. İşte detaylar;

A+
A-

Sosyal Güvenlik Kurumu 2019 yılı içerisinde 500 personeline görevde yükselme hakkı tanınacağını duyurdu. Yapılan duyuruya göre gerçekleştirilecek görevde yükselme sınavı ile Kurum Personeli koşulları uyduğu takdirde kendilerine ayrılmış olan Genel İdare Hizmetleri sınıfında yer alan 5, 6, 7, 8 ve 9. derece kadrolara atanacaklardır.

2019 SGK Görevde Yükselme Sınavına Başvuru Koşulları

-Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan 68. maddenin B bendinde yer alan koşullara sahip olmak.
-Görevde yükselme sınavında başarı göstermek.
-En az lise mezunu veya dengi okullar mezunu olmak
-Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde en az 1 sene görev yapmış olmak.

2019 SGK Görevde Yükselme Sınavına Başvuru

Görevde yükselme sınavına başvurular 1 Şubat 2019 tarihinde başlayacak 8 Şubat 2019 tarihinde ise sona erecek.

Sınav başvuruları Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminde yer alan Personel Intra ekranında açılacak olan Sınav Başvuru sayfasından gerçekleştirilecek.

Başvuru evrakının çıktısı alınarak personelin görev yaptığı birimin amirince ve başvuruyu gerçekleştiren personelin kendisi tarafından imzalanacak ve ilgili birimde dosyalanarak saklanacaktır.

Aday memur olanlar ile sözleşmeli personel bu sınava başvuruda bulunamayacaktır. Ancak aylıksız izinler dahil izinli olan personel ile başka bir kurumda geçici görevlendirme ile çalışan kurum personeli sınava başvuruda bulunabileceklerdir.

2019 SGK Görevde Yükselme Sınavına Girecekler Ne Zaman Belli Olacak?

Sınava başvuruda bulunan personel içerisinde kimlerin başvurularının kabul edildiğine ve sınava girebileceğine dair sonuçlar Personel Daire Başkanlığı tarafından 13 Şubat 2019 tarihinde duyurulacaktır.

Bu listelere itirazı olan adaylar 15 Şubat 2019 tarihinden 22 Şubat 2019 tarihine kadar sınava katılım için gerekli şartları taşıdıklarına dair belgeler ile birlikte çalıştıkları birimlerine başvuruda bulunacaklardır. İtirazlar Personel Daire Başkanlığı’na yollanacak ve incelenecektir. Bu sürecin ardından yapılacak inceleme neticeleri ile birlikte güncel liste 28 Şubat 2019 tarihinde duyurulacaktır. Kamu Haber

sigortakurum 1

2019 SGK Görevde Yükselme Sınavı Ne Zaman?

2019 yılında gerçekleştirilecek olan görevde yükselme sınavı yazılı sınav ve sözlü mülakat iki aşamadan oluşacaktır. İlk aşama olan SGK Görevde Yükselme Yazılı Sınavı 20 Nisan 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

2019 SGK Görevde Yükselme Sınav Konuları 

2019 SGK Görevde Yükselme Sınavı Kurum tarafından çoktan seçmeli – test olarak gerçekleştirilecek ve sınava katılacak adaylara aşağıdaki konulardan tabloda belirtilen sayılarda sorular yöneltilecektir;

Sınav Konuları (Genel Konular) Soru Sayıları
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Konusu 2 soru
Atatürk İlkeleri ile İnkılap Tarihi Konusu 1 soru
Resmi Yazışma Kuralları Konusu 1 soru
Türkçe Dersi -Dil Bilgisi ile Yazım Kuralları- 2 soru
Genel Kültür Konusu 2 soru
Devlet Memurları Kanunu Konusu 5 soru
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Konusu 2 soru
TOPLAM 15 soru
Sınav Konuları (Kurum Mevzuatı) Soru Sayıları
5510 sayılı Sosyal Sigortalarve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Kanun ile alakalı ikincil mevzuat. 30 soru
5502 sayılı SGK’ya ilişkin bazı düzenlemeler hk. Kanun 5 soru
TOPLAM 35 soru

Yukarıdaki tablolardan ilki sınavın yüzde otuzluk kısmını oluşturacak olan genel konuları içermektedir. Bu kısımdan adaylara toplam 15 soru yöneltilecektir. İkinci tabloda ise Sosyal Güvenlik Kurumu’nun işleyişinde temel teşkil eden Kurum hakkında düzenlemeleri içeren 5502 sayılı kanun ile Kurumun iş ve işlemlerinin düzenlendiği 5510 sayılı kanun ve bunun ikincil mevzuatı yer almaktadır. Bu kısım yüzde yetmişlik ağırlığı ile sınavın ana omurgasını oluşturmaktadır ve adaylara buradan toplam 35 soru yöneltilecektir.

Adayların mevzuat ile alakalı sorularda sorumlu olduğu son değişiklik tarihi 31 Aralık 2018 olacaktır. 2019 yılı itibariyle gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilecek Kanun, Yönetmelik ve Genelge değişikliklerinden sınavda soru yöneltilmeyecektir.

Adaylara toplam 50 soru için 60 dakika süre tanınacaktır.

2019 SGK Görevde Yükselme Sözlü Mülakatları

Yazılı sınava katılan adaylardan en az 60 puan alan adaylar 2019 SGK Görevde Yükselme Sınavı’nın ikinci aşaması olan sözlü mülakata katılmaya hak kazanacaklardır. Sözlü mülakat tarihleri Kurum tarafından, yazılı sınav sonuçlarının duyurulmasını müteakiben 3 ay içerisinde ilan edilecektir.

Sözlü mülakatta adayların;

-Sınavda sorulmuş olan konular hakkında bilgi düzeyine
-Bir hususu anlayıp, bunu ifade etme kabiliyeti ile muhakeme edebilme kudretine
-Liyakati ile temsil yeteneğine, tutumlarının vazifeye uygunluğuna
-Özgüven ile inandırıcılık yeteneğine
-Genel Kültür ve Genel Yetenek düzeyine,
-Teknolojik yeniliklere ne denli açık olduğuna bakılacaktır.

Bu değerlendirmede ilk madde 50 puan üzerinden, diğer maddeler ise 10’ar puan üzerinden değerlendirilecek ve adaylara mülakat komisyonunda yer alan her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak bir başarı puanı verilecektir.

Adayların sözlü mülakatta başarılı olabilmeleri için bu aritmetik ortalamanın en az 70 puan olması şarttır.

2019 SGK Görevde Yükselme Sınavının Değerlendirilmesi

Sözlü sınavdan yeterli puanı alarak başarılı olan adayların, yazılı sınav puanları ile sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamaları alınarak başarı sıralaması yapılacaktır. Bu sıralama neticesinde atama gerçekleştirilecek olan toplam kadro sayısı kadar aday başarılı sayılır ve memur kadrolarına atanmaya hak kazanır.

Başarı puanlarının eşit olması durumunda adaylardan;

-Daha fazla hizmet süresi olan adaya,
-Öğrenim seviyesi daha üst olan adaya,
-Aynı üst öğrenim düzeyinde iseler de mezuniyet puanı yüksek olan adaya,

sırası ile öncelik tanınacaktır.
2019 SGK Görevde Yükselme Sınav Duyurusunun Tam Metni İçin Tıklayınız!

Yorumlar

  1. Dogan Ev Avatar Dogan Ev dedi ki:

    Aynı bakanlığın 15 aydır bekleyen sınavını sonuçlandır(a)madan yeni sınav açıp, duyurusunda yazılı sınavlar açıklandıktan sonra 3 ay içerisinde sözlü sınav tarihini açıklayacağını belirten bakanlığın adının Aile ve Çalışma bakanlığı olması manidardır. Sosyal Hizmetler ÜVEY, Sosyal Güvenlik ÖZ muamelesi gördüğü için Aile ifadesiyle çelişiyor. 15 ay gibi uzun bir süredir (ve daha ne kadar süreceği de belli değil) bekleyen sınav sürecini sonuçlandırmadığı içinde Çalışma ifadesiyle çelişiyor. Çalışma Bakanlığının Aile Bakanlığına daha şefkatli yaklaşarak diğer Bakanlıklara da yaklaşım modeli oluşturacağını umuyorum.