kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Memur Olma Şartları Nelerdir? Kimler Devlet Memuru Olabilir?

Ülkemizde özel sektörde çalışanların uzun süreli, yorucu ve düşük ücretli olarak çalışıyor olması kamuda çalışmayı cazip hale getirmektedir. Kamuda memur olabilmek için mücadele eden insan sayısı yıllar içerisinde artmaktadır. 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavlarına lisans, önlisans ve ortaöğretim düzeyinde yaklaşık 6 milyon insanın katılması bu durumun göstergesidir. Peki ama memur olma şartları nelerdir?

A+
A-

Memur Olma Şartları 2023

Memur, kamu hizmetini yerine getirmek üzere atanmış, kurum mevzuatı çerçevesinde gösterilen görev ve talimatları yerine getiren, fiili olarak çalıştığı veya ücretli izinli olduğu zamanlarda bulunduğu kamu idaresinden hizmetinin karşılığı olarak aylık ücret alan kimselerdir. Devlet memuru üzerine düşen görev ve talimatları yerine getirirken uyması gereken temel kurallara dikkat etmelidir. Bunun için devleti temsil etme düzeyinde olan memurların, atamaları esnasında bazı şartlar konulur. Biz de yazımız içerisinde genel olarak bu şartları konuşacağız. Kamu Haber

İstifa Eden Memur Göreve Geri Dönebilir Mi?

Neden Çoğu İnsan Memur Olmak İster?

Kamu idareleri içerisinde devlet memuru olmak, her şeyden önce kişilere iş güvencesi sağlamaktadır. 657 sayılı devlet memurları kanununun 125. maddesinde belirtilen disiplin cezaları içerisinde yer alan devlet memurluğundan çıkarılma nedenlerinden birine sebebiyet vermeyen kimse memurluktan çıkarılamaz.

İş güvencesi dışında devlet memuru olanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kadar zamanlarının olması da devlet memurluğunu cazip hale getiren sebeplerdendir. Memurlara verilen hafta sonu tatilleri, resmi tatiller, yıllık izinler ve diğer idari izinler sayesinde hiçbir devlet memuru zaman kısıtı yüzünden sosyal hayatını ihmal etmemektedir.

İnsanları memur olmaya iten bir diğer sebep ise: Memurluk mesleğinin insanları fiziksel olarak çok zorlamamasıdır. Memurlar her ne kadar gün içerisinde zihinsel olarak yorulsalar da, fiziksel olarak aşırı bir yorgunluk yaşamamaktadır.

Son olarak, memurların aldıkları aylık maaşın ülkemiz şartlarına göre ne öldürür ne de aç bırakır düzeyde olması, mesleği cazip hale getiren bir diğer sebeptir.

Kimler Devlet Memuru Olabilir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler ülkemizde devlet memuru olabilmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesi Genel Şartlar bölümüne göre devlet memuru olabilmenin ilk koşulu “Türk vatandaşı olmak” şeklindedir. Bazı özel düzenlemeler ile Türk vatandaşı olmadıkları halde devlet memuru olabilen kişiler vardır. Bunlar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları, Türk soyundan olan Bulgar göçmenleri ve Türk soylu yabancılar içerisinde gerekli kurumlardan izin alabilenler.

Memur Olma Şartları Nelerdir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memur olma şartları 48. maddede genel ve özel şartlar olarak iki başlıkta toplanmıştır:

Genel Şartlar:

  • Türk Vatandaşı Olmak
  • Yaş Şartlarını Taşımak (18 yaşın doldurulması)
  • Öğrenim Şartlarını Taşımak (En az ilköğretim, ortaokul, sekiz yıllık kesintisiz eğitim mezunu olmak)
  • Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak
  • Memurluğa Engel Suçları İşlememiş Olmak
  • Askerlik Durumu Açısından Uygun Olmak (Askerlikte ilgisi bulunmamak)
  • Görevini Yapmasına Engel Bir Hastalığı veya Akıl Hastalığı Bulunmamak

Özel Şartlar:

Devlet Memurları Kanunu’na göre devlet memuru olabilmek için özel şartlar kanunda net bir şekilde belirtilmemiştir. Özel şartlar kamu kurum ve kuruluşlarına münhasıran bırakılmıştır. Her kamu kurum veya kuruluşu kendi mevzuatına aykırı olmamak şartıyla, belirlediği memurluk görevi için özel şartlar belirleyebilir. DMK’da özel şartlarla ilgili olarak: Hizmet göreceği sınıf için belirtilen eğitim ve öğretim kurumlarından diploma almış olmak ve kurumların özel kanun veya mevzuatında gerekli şartları taşımak olarak genel bir ifade yer almaktadır.

Anayasaya Göre Memur Olma Hakkı

1982 Anayasasının Temel Hak ve Özgürlükler kısmının dördüncü bölümünde Siyasi Hak ve Ödevler alt başlığı içerisinde kamu hizmetlerine girme hakkı olarak belirtilen kısım memur olma hakkının anayasa ile güvence altına alındığının göstergesidir. Bu hak kimse tarafından DMK’da belirtilen genel şartlar ve kurumların yönetmeliklerinde belirtilen özel şartlar dışında engellenmez, sınırlandırılamaz ve durdurulamaz.

Devlet memuru youtuber olabilir mi?

Devlet memurları kaça ayrılır?

Memur olarak çalışan kişiler, bağlı oldukları hizmet birimine göre sınıflara ayrılırlar. 657 Sayılı Devlet memurları Kanununa göre belirlenmiş 12 memur sınıfı bulunur.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.