PTT Personel Alımı Sınavı Nasıl Oluyor? Sınav Konuları Nelerdir ve Kaç Soru Çıkmaktadır?

PTT'nin neredeyse her yıl çeşitli pozisyonlar için gerçekleştirdiği alım ve bu alım için yaptığı sınavlar nasıldır? Konuları nelerdir? Soru dağılımı nasıldır?

14.05.2019
A+
A-

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi PTT A.Ş. tarafından gerçekleştirilen PTT Personel Alımı sınavları nasıl? Hangi unvan için sınavlar nasıl gerçekleştiriliyor? Sınavlarda kaçar soru soruluyor? Hangi konulardan sorular geliyor? Tüm bu detayları ve başvuruya dair koşulları yazımızda ayrıntılarıyla bulabilirsiniz. 

19 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan güncel PTT personel yönetmeliğine göre KPSS şartı, ikamet şartı ve başvuru yapabilecek bölümlere ilave edilen bölümler gibi güncel bilgileri alabileceğiniz haberimize ulaşmak için aşağıdaki yönlendirmeden faydalanabilirsiniz;

PTT Personel Alımı Nedir? Hangi Unvanlar Pozisyonlar İçin Yapılmaktadır?

PTT Personel Alımı kapsamında üniversite mezunu adaylar arasından aşağıdaki unvanlar, pozisyonlar için alım gerçekleştirilmektedir;

-PTT Uzman Yardımcısı
-Avukat
-Mühendis
-Mimar
-Tekniker
-Postacı
-Gişe ve Büro Personeli

PTT Personel Alımı Başvuruları ve Başvuru Koşulları

PTT Personel Alımı başvuruları Kurumun belirlemiş olduğu süre içerisinde, 

Adayların bu alımlar içerisinde mezuniyet koşullarınını ve diğer özel koşulları baz alarak kendilerine uygun olan pozisyon için başvuru yapmaları gerekmektedir. 

PTT Personel Alımı için gereken;

-Başvuru Genel Koşulları (Yaş, Askerlik, Sağlık, Mahkumiyet vb. koşullar)
-Başvuru Özel Koşulları (Ehliyet, Boy, KPSS Puanı, YDS Puanı vb. koşullar)
-İkamet Koşulu 

ve PTT Personel Alımı başvurularına dair diğer tüm detayları inceleyebileceğiniz yazımızı inceleyebilir, aklınıza takılan hemen her hususun yanıtını bu yazımızda bulabilirsiniz;

PTT Personel Alımı Sınavları Nasıl Yapılıyor? 

PTT Personel Alımı kapsamında sınavlar bir veya iki aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Bazı unvan ve pozisyonlar için yazılı sınav ve sözlü mülakat olarak iki aşama uygulanırken, bazıları içinse yalnızca yazılı sınav yapılmaktadır. Yalnızca yazılı sınav yapılan unvanlar, pozisyonlar için psikometrik İnceleme zorunluluğu bulunmaktadır. Psikometrik İncelemenin ne olduğuna aşağıda detaylı bir biçimde değineceğiz. Şimdi hangi unvan ve pozisyonlar için hangi sınav şekillerinin uygulandığına bir göz atalım;

PTT Personel Alımında Yazılı Sınav ve Sözlü Mülakat Uygulanan Unvan ve Pozisyonlar

-PTT Avukat, Mimar, Mühendis Alımları
-PTT Tekniker Alımı
-PTT Uzman Yardımcılığı Alımı

PTT Personel Alımında Yazılı Sınav ve Psikometrik İnceleme Uygulanan Unvan ve Pozisyonlar

-PTT Gişe ve Büro Görevlisi Alımları
-PTT Postacı Alımı

PTT Personel Alımı Yazılı Sınavı Konu ve Soru Dağılımı Nasıl?

PTT Personel Alımı için yazılı sınav gerçekleştirilen unvan ve pozisyonlar için konu dağılımları farklılık göstermektedir. Şöyle ki; bazı unvan ve pozisyonlar için gerçekleştirilen yazılı sınavda yalnızca Genel Kültür ve Genel Yetenek konularından sorular yöneltilirken, bazılarında ise Genel Yetenek ve Genel Kültür sorularının yanı sıra Mesleki Alan Bilgisi soruları da yöneltilmektedir. 

Bu dağılım farklılığını unvan ve pozisyonlara göre şu şekilde sınıflandırabiliriz;

Yalnızca Genel Kültür ve Genel Yetenek sorulan unvan ve pozisyonlar;

-Gişe ve Büro Personeli Genel, Bankacılık, Sigortacılık, Pazarlama, Lojistik yazılı sınavı,
-PTT Uzman Yardımcılığı Mütercim-Tercümanlık yazılı sınavı.

Genel Kültür – Genel Yetenek ve Alan Bilgisi sorulan unvan ve pozisyonlar ile soru dağılımları;

Aşağıdaki unvan ve pozisyonlar için gerçekleştirilen yazılı sınavda sorulan soruların;

>%40’ı genel kültür – genel yetenek konularından,
>%60’ı alan bilgisi konularından oluşmaktadır. 

-PTT Avukatlık Yazılı Sınavı
-PTT Mimarlık Yazılı Sınavı
-PTT Mühendislik Yazılı Sınavı
-PTT Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavı (Mütercim-Tercümanlık Grubu hariç)
-PTT Teknikerlik Yazılı Sınavı
-PTT Postacılık Yazılı Sınavı

PTT Personel Alımı Yazılı Sınavı Soru Sayısı Kaçtır? Sınav Test mi?

PTT Personel Alımı yazılı sınavından tüm gruplara toplam 100 soru yöneltilmektedir. Sınavda yanlış yanıtlar doğru sayısını etkilememekte yani dikkate alınmamaktadır. Sınavlara sorulacak olan sorular çoktan seçmeli yani test usulünde olmaktadır. Adaylara yöneltilen yüz sorunun dağılımı yukarıda da belirttiğimiz üzere;

-Gişe ve Büro Personeli Genel, Bankacılık, Sigortacılık, Pazarlama, Lojistik yazılı sınavı,
-PTT Uzman Yardımcılığı Mütercim-Tercümanlık yazılı sınavı

için tamamen Genel Kültür ve Genel Yetenek konularından oluşmakta iken geri kalan unvanlarda 40 soruluk kısım Genel Kültür – Genel Yetenek sorularından, 60 soruluk kısım mesleki alan bilgisi konularından oluşmaktadır. 

PTT Personel Alımı Yazımı Sınavı Hangi İllerde Yapılıyor?

PTT Personel Alımı yazılı sınavı aşağıda yer alan toplam 17 il merkezinde gerçekleştirilmektedir;

Sınavın Yapılacağı İl Merkezleri
Ankara
Adana
Antalya
Bursa
Diyarbakır
Eskişehir
Erzurum
Gaziantep
İstanbul
İzmir
Kayseri
Konya
Kocaeli
Malatya
Erzurum
Samsun
Trabzon
Van

PTT Personel Alımı Yazılı Sınavı Konuları Nelerdir?

PTT Personel Alımı yazılı sınav konularını iki ana başlık olarak inceleyeceğiz. İlk kısım tüm unvan ve pozisyonlar için ortak olan Genel Kültür ve Genel Yetenek bölümü, ikinci kısım ise her unvan ve pozisyon için ayrı ayrı belirteceğimiz alan bilgisi bölümü olacak. 

PTT Yazılı Sınavı Genel Kültür – Genel Yetenek Konuları

PTT Personel Alımı yazılı sınavında tüm unvan ve pozisyonlar için ortak olan Genel Kültür ve Genel Yetenek bölümünde adaylara aşağıdaki konulardan sorular yöneltilmektedir.

Soru sayısı, PTT Uzman Yardımcılığı (Mütercim-Tercümanlık), Gişe ve Büro Görevlisi sınavları için 100, diğer unvan ve pozisyonlar için 40 adettir. 

>Türkçe Dil Bilgisi, Paragraf ve İmlâ Kuralları
>Ölçme Becerisi
>Sözel Mantık (Sözel Akıl Yürütme)
>Sayısal Mantık (Sayısal Akıl Yürütme)
>Temel Vatandaşlık Bilgisi
>Türkiye Coğrafyası
>Tarih
>Kültürel, Genel ve Güncel Sosyo Ekonomik Olay ve Gelişmeler

PTT Yazılı Sınavı Alan Bilgisi Konuları 

PTT Personel Alımı yazılı sınav konuları alım yapılacak unvan ve pozisyona göre değişkenlik göstermektedir. Alan Bilgisi soruları Gişe ve Büro Görevlisi ile PTT Uzman Yardımcılığı (Mütercim-Tercümanlık) pozisyonları dışında kalan unvan ve pozisyonlar için geçerlidir. Şimdi bu unvan ve pozisyonları ve yazılı sınav alan bilgisi bölümü konularını inceleyelim;

1) PTT Avukatlık Alımı Yazılı Sınav Konuları

-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
-İdare Hukuku
-Ceza Hukuku
-Borçlar Hukuku
-Medeni Hukuk
-Ticaret Hukuku
-İcra – İflas Hukuku
-Medeni Usûl Hukuku
-İş Hukuku

2) PTT Mimar Alımı Yazılı Sınav Konuları

-Genel Kültür
-Mimarlık Tarihi
-3194 Sayılı İmar Kanunu
-4735 Sayılı Kamu İhale Sözl. Kanunu
-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
-İkincil Mevzuat; Yangın Yönetmeliği, Deprem Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği vb.)
-Ünlü Mimari Yapılar
-Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
-Mimari Proje Tasarımı
-Mimarlık Yapı Bilgisi
-Mekan Analizi
-Malzeme ve Yapı Bilgisi
-Aydınlatma, Işık, Renk
-Mobilya Tasarım ve Konstrüksiyonu
-İç Mimarlıkta Temel Tasarımlar
-Kültürel Mekanlar

3) PTT Mühendislik Alımı Yazılı Sınav Konuları

a) İnşaat Mühendisliği Yazılı Sınav Konuları

-4735 Sayılı Kamu İhale Sözl. Kanunu ve Uygulamaları
-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve Uygulamaları
-Kabul ve Muayene Yönetmeliği
-Yapım İşleri Genel Şartnamesi
-Yapı Bilgisi
-Yapı Statiği
-Zemin Mekaniği
-Yapı Dinamiği
-Mukavemet
-Malzeme Bilgisi
-Gayrimenkul Geliştime ve Yönetimi
-Betonarme Yapıları
-Çelik Yapılar

b) Bilgisayar Mühendisliği Yazılı Sınav Konuları 

-Soap ve Restful Web Servisleri
-Design Patterns
-Spring Boat Framework
-MVC Programlaması
-Hibernate, JPA, Entity Framework etc. ORM İmplementasyonları
-Temel .net Framework Bilgisi
-Temel JAVA Bilgisi
-Object Oriented Programalama Kabiliyeti
-Network Bilgisi
-Donanım Bilgisi
-Bilgi Güvenliği Bilgisi
-SQL Sorgulama Dili
-İşletim Sistemi Bilgisi
-Veritabanı Bilgisi
-N Katmanlı Mimari ve Web Tekn. Mimarisi (Middleware Systems)

c) Makine Mühendisliği Yazılı Sınav Konuları

-Mekanik Tesista Otomasyon Sist.
-Isıtma Tesisatı
-Soğutma Tesisatı
-Sıhhi Tesisat
-Havalandırma Tesisatı
-Klima Tesisatı

d) Elektrik – Elektronik Mühendisliği Yazılı Sınav Konuları

-Asansör Yapımı ve Montaj Kuralları
-Elektrik Makineleri
-Zayıf Akım Sistemleri Projelendirme ve Uygulamanın Esasları
-Aydınlatma Tekniği
-Yıldırımdan Korunma Sis. Projelendirme ve Uygulamaları
-Mevzuat
>Elektrik Tesislerinde Topraklama Yön.
>Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yön.
>Elektrik İç Tesisleri Yön. 

e) Harita Mühendisliği Yazılı Sınav Konuları

-Aplikasyon – Plankote
-Haritacılık Yazılımları
-Tevdit, İfraz, İhdas, Yola Terkin, Plan Tadilatı
-Sınıflandırma Haritaları
-Coğrafi Bilgi Sistemleri
-Mevzuat
>Kamulaştırma Kanunu
>İmar Mevzuatı
>Kadastro Mevzuatı
>Planlı Alanlar Tip İmar Yön.
>Taşınmaz Hukuku

4) PTT Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınav Konuları

a) PTT Hukuk Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınav Konuları 

-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
-İdare Hukuku
-Ceza Hukuku
-Borçlar Hukuku
-Medeni Hukuk
-Ticaret Hukuku
-İcra – İflas Hukuku
-Medeni Usûl Hukuku
-İş Hukuku

b) PTT Uzman Yardımcılığı Endüstri Mühendisliği Yazılı Sınav Konuları

-İş Etüdü
-Kalite Yön. Sist.
-İstatistiksel Proses Kont.
-Ergonomi
-Sistem Analizi
-Tesis Planlaması ve Yerleşimi
-Yöneylem Araştırması
-Yönetim ve Organizasyon
-Kalite Yönetim Sistemleri
-Üretim Planlaması ve Stok Kontrolü

c) PTT Uzman Yardımcılığı Genel Grup Yazılı Sınav Konuları

-HUKUK Dersleri
>Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
>İdare Hukuku Dersinin Genel Esasları
>Ceza Hukuku Genel Hükümleri -TCK’nın İlk 75 Maddesi-
>Borçlar Hukuku Genel Hükümleri -TBK’nın İlk 206 Maddesi-
>Medeni Hukuk Dersinin Genel Esasları
>Ticaret Hukuku Dersinin Genel Hükümleri
>İcra-İflas Hukuku Dersinin Genel Hükümleri

-İKTİSAT Dersleri
>Mikro İktisat Dersi
>Makro İktisat Dersi
>Para, Banka ve Kredi Dersi
>Türkiye Ekonomisi
>Uluslararası Ekonomi

-MALİYE Dersleri
>Maliye Teorisi Dersi
>Kamu Harcamaları Dersi
>Kamu Gelirleri Dersi
>Kamu Borçlanması Dersi
>Kamu Bütçesi Dersi
>Maliye Politikası Dersi
>Vergi Hukuku Dersi

-MUHASEBE Dersleri
>Genel Muhasebe Dersi
>Mali Tabloların Analizi Dersi

-İŞLETME Dersleri
>Finansal Yönetim Dersi
>İşletme Yönetimi Dersi
>Pazarlama Yönetimi Dersi

4) PTT Postacı Alımı Yazılı Sınav Konuları

-Ücret Tarifesi
-Posta Mevzuatı
-Tebligat
-Kayıtsız Gönderiler
-Kayıtlı Gönderiler
-Yurtdışı Gönderileri
-Posta Kolisi – Kargosu
-Özel Hizmetler

5) PTT Teknikerlik Alımı Yazılı Sınav Konuları

a) PTT Bilgisayar Teknikerliği Yazılı Sınav Konuları

bilgisayar

b) PTT Matbaacılık Teknikerliği Yazılı Sınav Konuları

matbaacylyk

c) PTT Teknik Ressamlık Yazılı Sınav Konuları

teknik ressam 1teknik ressam 2

d) PTT Elektrik – Elektronik Teknikerliği Yazılı Sınav Konuları

elektrik elektronik

e) PTT İnşaat Teknikerliği Yazılı Sınav Konuları

ynyaat

f) PTT Makine Teknikerliği Yazılı Sınav Konuları

makine

g) PTT Metal İşleri Teknikerliği Yazılı Sınav Konuları

metal yyleri

h) PTT Harita Teknikerliği Yazılı Sınav Konuları

harita 1harita 2

PTT Personel Alımı Yazılı Sınav konularının tamamını bir arada incelemek için Tıklayınz!

PTT Personel Alımı Yazılı Sınavında Baraj Kaç Puan?

Adayların yukarıda detaylı bir şekilde belirttiğimiz konulardan katılacakları yazılı sınavda başarılı olabilmeleri için;

-Avukatlık, Mimarlık, Mühendislik, PTT Uzman Yardımcılığı ile Teknikerlik sınavlarında en az 70 puan,
-Gişe ve Büro Görevlisi ve Postacılık sınavlarında en az 60 puan almaları şarttır. 

Belirtilen taban puanları aşamayan adayların sözlü mülakata veya Psikometrik İncelemeye katılabilmeleri mümkün olmayacaktır. 

PTT Personel Alımı Sözlü Mülakatları

PTT Personel Alımında yazılı sınava ilave olarak sözlü mülakat ile alım gerçekleştirilecek olan Gişe ve Büro Görevlisi ve Postacı pozisyonları dışında kalan unvan ve pozisyonlarda; PTT Personel Alımı yazılı sınavında puan barajlarını aşarak başarılı olan adaylardan, her unvan ve pozisyon için ayrı ayrı mesleğe alınacak aday sayısınn üç katı kadar aday içerisinde yer alan adaylar sözlü mülakata katılma hakkını elde edeceklerdir. 

Kurumca gerçekleştirilecek olan sözlü mülakatlarda adaylara alanlarına dair soruların yanısıra güncel gelişmelerden, genel kültür konularından da sorular yöneltilebilecektir. Adayların sözlü mülakatta başarılı olabilmesi için en az 70 puan almaları şarttır. 

Adayların atamaya esas başarı puanları yazılı sınavdan ve sözlü mülakattan aldıkları puanların aritmetik ortalaması ile elde edilecektir. Bu başarı puanlarına göre sıralanacak adaylardan; mesleğe alınacak sayı kadar asil aday, mesleğe alınacak aday sayısının iki katı kadar da yedek aday belirlenecek ve ilan edilecektir. 

PTT Personel Alımında Psikometrik İnceleme

Yalnızca yazılı sınav ile başarılı adayların belirlendiği PTT Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı alımlarında başarılı olan adayları, psikometrik inceleme beklemektedir. Peki nedir bu psikometrik inceleme?

Psikometrik inceleme PTT’nin özellikle vatandaş ile sürekli temas halinde olacak bu iki meslek grubunda görev yapacak adayların, psikolojik ve zihinsel yapılarını ölçebilmek ve mesleğe uygun olup olmadıklarına karar vermek için uyguladığı, genel geçer bir yöntemdir. Bu yöntemde adaylara 50 ilâ 200 arasında sorular yöneltilmekte ve adayların verdiği yanıtlara göre zihin tepkileri belli bir ölçüme tabi olmaktadır. 

***Tüm bilgiler son gerçekleştirilen PTT Personel Alımı 2018/1 alımı baz alınarak düzenlenmiştir. 2019/1 ilanı geldiğinde güncel duruma bakılarak yazımız en güncel hale getirilecektir.***

PTT Personel Alımı 2018/1 İLAN METNİNİ incelemek için Tıklayınız!

2019 PTT Personel Alımı süreci başladığında gelişmeleri takip etmek ve bilgi paylaşımı için FORUM başlığımızı takip etmeyi Unutmayın!

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.