kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

YSK Seçim Uzman Yardımcılığı Nedir? Nasıl Olunur?

Yüksek Seçim Kurulu Seçim Uzman Yardımcılığı nedir? Seçim Uzman Yardımcıları ne iş yaparlar? Nasıl Seçim Uzman Yardımcısı olunur? Maaşı ne kadar? Özlük hakları nasıl? Detayları YSK Seçim Uzman Yardımcılığı meslek tanıtım çalışmamızda bulabilirsiniz.

A+
A-

YSK Seçim Uzman Yardımcılığı Nedir? Nasıl Olunur?

YSK Seçim Uzman yardımcılığı; Yüksek seçim kurulunda işlemlerin yürütülmesinden sorumlu olan kişidir. Peki yüksek seçim kurulu uzman yardımcısı olmak isteyenler ne yapmalıdır, yazımızı devamında sizler için cevaplandırdık.

Yüksek Seçim Kurulu YSK Seçim Uzman Yardımcılığı mesleği nedir? Nasıl Yüksek Seçim Kurulu YSK Seçim Uzman Yardımcısı olunur? Yüksek Seçim Kurulu YSK Seçim Uzman Yardımcılığı sınavı nasıl? Sınav konuları nelerdir? Kimler Yüksek Seçim Kurulu YSK Seçim Uzman Yardımcısı olabilir?

Yüksek Seçim Kurulu YSK Seçim Uzman Yardımcılığı özlük hakları nasıldır? Yüksek Seçim Kurulu YSK Seçim Uzman Yardımcılığı maaşı ne kadar?

Yüksek Seçim Kurulu YSK Seçim Uzman Yardımcılarının görev yeri neresidir ve görevleri nelerdir? Detayları Yüksek Seçim Kurulu YSK Seçim Uzman Yardımcılığı meslek tanıtım çalışmamızda inceleyebilirsiniz.

Yüksek Seçim Kurulu YSK Seçim Uzman Yardımcılığı Mesleği Nedir?

Yüksek Seçim Kurulu YSK Seçim Uzman Yardımcılığı ülkemizde seçimlerin gerçekleştirilmesine dair tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi ile sorumlu olan Yüksek Seçim Kurulu’nun bu iş ve işlemlerin yürütülmesi noktasında gerekli hazırlığı ve çalışmaları yapan kariyer meslek grubudur.

Yüksek Seçim Kurulu YSK Seçim Uzman Yardımcılığı meslek mensupları mesleklerine Seçim Uzman Yardımcısı olarak başlayıp, gerek görülen yeterlik süreçlerini başarı ile geride bırakmaları durumunda Seçim Uzmanı olarak sürdürmektedirler.

Nasıl Yüksek Seçim Kurulu YSK Seçim Uzman Yardımcısı Olunur? Kimler Yüksek Seçim Kurulu YSK Seçim Uzman Yardımcısı Olabilir?

Yüksek Seçim Kurulu YSK Seçim Uzman Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adayların öncelikli olarak devlet memurluğu mevzuatının ilgili hükümleri gereği devlet memurluğu genel şartlarını taşıyor durumda bulunmaları gerekmektedir. Bununla birlikte adayların Yüksek Seçim Kurulu YSK Seçim Uzman Yardımcılığı sınavının gerçekleştirileceği ilan edilen yılı birinci günü baz alınmak kaydıyla otuz beş yaşlarını tamamlamamış olmaları gerekmektedir.

Yüksek Seçim Kurulu YSK Seçim Uzman Yardımcılığı mesleğine iki grup için alım gerçekleştirilmektedir.

Bu gruplardan ilki üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler Fakülteleri ile buna denk sayılan alanlardan mezun olan adaylar ve Hukuk Fakültelerinden mezun olan adayları kapsarken,

İkincisi İletişim, Halkla İlişkiler, İstatistik, Matematik, Eğitim Bilimleri, Sosyoloji ve Mühendislik alanlarından mezun olan adayları kapsamaktadır.

Yüksek Seçim Kurulu YSK Seçim Uzman Yardımcısı olmak isteyen adayların birinci grup için alım yapılması durumunda KPSS A Grubu oturumlarında alınmış ve geçerliliği devam eden KPSS P5 veya KPSS P4 puan türlerinden en az 70 puana sahip olmaları başvuru yapabilmeleri için gerekmektedir.

Yüksek Seçim Kurulu YSK Seçim Uzman Yardımcılığı Sınavı Nasıl Oluyor?

Yüksek Seçim Kurulu YSK Seçim Uzman Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adaylar için Kurul iki şekilde sınav düzenleyebilmektedir. Buna göre Yüksek Seçim Kurulu YSK Seçim Uzman Yardımcılığı sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı biçimde yapılabilirken, Kurul uygun görürse yalnızca sözlü mülakat yapmak suretiyle tek aşamalı olarak da alımı gerçekleştirebilmektedir.

Yüksek Seçim Kurulu YSK Seçim Uzman Yardımcılığı sınavı eğer iki aşamalı olarak yapılırsa ilk aşama olan yazılı sınava mesleğe alınacağı ilan edilen aday sayısının yirmi katı kadar aday katılabilirken, tek aşamalı olarak gerçekleştirilecek olan alımlara mesleğe alınacak olan aday sayısının en fazla dört katı kadar aday katılma hakkı elde edebilmektedir.

Yüksek Seçim Kurulu YSK Seçim Uzman Yardımcılığı Alımı Yazılı ve Sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılırsa gerçekleştirilecek olan Yüksek Seçim Kurulu YSK Seçim Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavı aşağıdaki konulardan meydana gelmektedir;

Yüksek Seçim Kurulu YSK Seçim Uzman Yardımcılığı Hukuk / İİBF Grubu Yazılı Sınav Konuları;

HUKUK Alanı;

Anayasa Hukuku
Ceza Hukuku’nun Genel Hükümleri
Borçlar Hukuku’nun Genel Hükümleri
Medeni Hukuk’un Genel Hükümleri
İdare Hukuku
7062 sayılı Kanun
298 sayılı Seçimlerin Tem. Hük. ve Seçmen Küt. Hk. Kanun
2839 sayılı Milletvekili Seç. Kan.
2972 sayılı Mahalli İd. ile Mah. Muht. ve İht. Hey. Seçimi Hk. Kanun
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
6271 say. Cumhurbaşkanı Seç. Kan.
3376 say. Anayasa Değ. Halkoyuna Sun. Hk. Kanun

MALİYE Alanı;

Türk Vergi Sistemi -Genel Esaslar-
Kamu Maliyesi dersleri
Maliye politikası

İKTİSAT Alanı;

Türkiye Ekonomisi dersi
İktisat politikası dersi
Makro İktisat dersi
Mikro İktisat dersi

KAMU YÖNETİMİ Alanı;

Personel Yönetimi
Yönetim Bilimleri

Yüksek Seçim Kurulu YSK Seçim Uzman Yardımcılığı İkinci Grup Yazılı Sınav Konuları;

Genel Yetenek
Genel Kültür

Mezun olunan alanın müfredatına uygun Alan Bilgisi kısmı

Yüksek Seçim Kurulu YSK Seçim Uzman Yardımcılığı Sözlü Mülakatları Nasıl Yapılıyor?

Yüksek Seçim Kurulu YSK Seçim Uzman Yardımcılığı yazılı sınavına katılan adaylardan başarılı olan adaylardan Yüksek Seçim Kurulu YSK Seçim Uzman Yardımcılığı mesleğine alınacak olan aday sayısının en fazla dört katı kadarı Kurul tarafından düzenlenecek olan sözlü mülakatlara katılma hakkı elde etmektedirler.

Yüksek Seçim Kurulu YSK Seçim Uzman Yardımcılığı sözlü mülakatlarında adaylara yazılı sınava katıldıkları konulardan, mezun oldukları alanın müfredatından, Kurulun görev alanlarından ve güncel gelişmelerden sorular yöneltilmektedir.

ysk logo

Yüksek Seçim Kurulu YSK Seçim Uzman Yardımcılığı Mesleği Nedir? Yüksek Seçim Kurulu YSK Seçim Uzman Yardımcılığı Yeterlik Süreçleri Nasıldır?

Yüksek Seçim Kurulu YSK Seçim Uzman Yardımcılığı mesleğine girmeye hak kazanan adaylar mesleğe Seçim Uzman Yardımcısı olarak başlamaktadırlar. Seçim Uzman Yardımcılığı unvanıyla mesleğe başlangıç döneminde meslek mensupları eğer ilk defa devlet memuru olmuşlarsa bir yıllık dönemde aynı zamanda aday memur olacaklardır.

Bir yıllık süreç sonunda ise gerçekleştirilecek sınav ile adaylıkları kaldırılacak ve asaleten görevlerini sürdüreceklerdir.

Mesleğin ilk döneminde seçim mevzuatı ile Kurumun görevlerine ve yapısına dair hazırlayıcı eğitimden geçirilecek olan seçim uzman yardımcıları, süreç içerisinde güncel gelişmelere yönelik gerek tatbiki gerekse teorik eğitimler alacaklardır.

Seçim Uzman Yardımcılığı unvanı ile meslekte üç yılını tamamlayan meslek mensupları yeterlik süreci ile karşı karşıya olacaklardır.

YSK Seçim Uzman Yardımcılığı Tez Çalışmaları

Meslekte Seçim Uzman Yardımcısı olarak fiilen iki seneyi tamamlamış olan meslek mensupları için tez hazırlama süreci başlatılacaktır. Bu noktaya gelmiş olan Seçim Uzman Yardımcıları tez konularını tez danışmanları eşliğinde belirleyerek bu konuyu komisyona sunacaktır.

Komisyonun oluru ile belirlenen konuda belirlemeyi izleyen bir yıl içerisinde tezlerini tamamlamak zorunda olan Seçim Uzman Yardımcılarına tezlerini tamamlayamamaları durumunda bir defaya mahsus olmak üzere altı aylık süre tanınır. Bu sürede de tezini sunamayan seçim uzman yardımcıları hakkında başarısızlık hükümleri tatbik edilecektir.

Seçim Uzman Yardımcıları sunmuş oldukları tezlerinin savunmasını yapmak üzere iki ay içerisinde çağırılırlar. Tezi beğenilmeyen veya savunmasını başarılı bir şekilde yapamayan meslek mensupları için de ek altı aylık süre ve sonrasında başarısızlık hükümlerinin uygulanması söz konusu olmaktadır.

YSK Seçim Uzman Yardımcılığı Yeterlik Sınavı Nasıl Yapılmaktadır?

YSK Seçim Uzman Yardımcılığı tez aşamasını başarılı bir biçimde geride bırakmış olan meslek mensupları için Kurul Başkanlığı tarafından yeterlik sınavı düzenlenmektedir. Yeterlik sınavında başarılı olan meslek mensuplarının dil yeterliğini de sağlamaları durumunda YSK Seçim Uzmanı olarak atamaları gerçekleştirilmektedir.

YSK Seçim Uzman Yardımcılığı yeterlik sınavı yazılı ve sözlü mülakat olmak üzere iki aşamalı biçimde düzenlenmektedir. YSK Seçim Uzman Yardımcılığı yeterlik sınavının yazılı kısmı aşağıdaki konulardan oluşmaktadır;

image 76

YSK Seçim Uzman Yardımcılığı yeterlik sınavının yazılı kısmında meslek mensuplarının en az 70 puan almaları gerekmektedir. Seçim Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında başarılı olan adaylar sözlü mülakatına katılma hakkı elde edeceklerdir. Meslek mensuplarının sözlü mülakat kısmında da en az 70 puan almaları gerekmektedir. YSK Seçim Uzman Yardımcılığı yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında başarısız olan meslek mensuplarına bir sene içerisinde düzenlenmek üzere bir hak daha tanınmaktadır. Bu hakkında da başarısız olan seçim uzman yardımcıları hakkında ise başarısızlık hükümleri uygulanacaktır.

YSK Seçim Uzman Yardımcılığı YDS Puanı Koşulu

Yüksek Seçim Kurulu YSK seçim uzman yardımcılığı yeterlik sınavı sürecini de başarı ile atlatan meslek mensuplarından Yabancı Dil Sınavı YDS puanı 70 puan ve üzerinde olanlar doğrudan seçim uzmanı olarak atanacaktır. Puanı olmayan meslek mensuplarının ise iki sene süresi olacaktır. Bu süre içerisinde yabancı dil sınavı puanını edinebilen meslek mensupları içinse aynı süreç işletilirken, edinemeyen meslek mensupları için başarısızlık hükümleri uygulanacaktır. Başarısızlık hükümleri gereği tez, yeterlik sınavı veya yabancı dil sınavı yeterliğini sağlayamayan meslek mensupları Kurul bünyesinde kendilerine uygun bir memurluk kadrosunda görevlendirileceklerdir.

YSK Seçim Uzmanlarının ve Seçim Uzman Yardımcılarının Görevleri Nelerdir? YSK Seçim Uzman Yardımcıları Ne İş Yaparlar?

Yüksek Seçim Kurulu YSK Seçim Uzman Yardımcılığı mesleğine girenler ve yeterlik süreçlerinden sonra seçim uzmanı olarak görev yapmaya devam eden meslek mensupları temelde Yüksek Seçim Kurulu’nun sevk ve idaresini gerçekleştirdiği seçimlere dair iş ve işlemlerin yürütümüdür. Bu noktada Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenen seçimlerle ilgili gerçekleştirilen, tutanakların hazırlığı, kütük oluşturulması, güncellenmesi ve denetimi, seçime dair tedbirlerin alınması, seçimlere yapılan itirazların değerlendirilmesi gibi işlemlere dair işlemlerin yapılmasına yardımcı olmakla görevlidirler. Bunun yanında görev yaptıkları birimlere göre farklılaşan diğer görevleri de yerine getiren seçim uzmanları ve seçim uzman yardımcıları mevzuata dair çalışmalarda da yer almaktadırlar. YSK seçim uzman yardımcılığı mesleği özellikle seçim önü ve seçim sonrası dönemlerde tabii olarak yoğun çalışılan bir meslektir.

YSK Seçim Uzman Yardımcılarının Görev Yerleri Neresidir?

Yüksek Seçim Kurulu seçim uzman yardımcısı ve seçim uzmanı olarak görev yapan meslek mensuplarının görev yerleri Yüksek Seçim Kurulu’nun kurulu bulunduğu Ankara’dır. Bu yönüyle merkez statülü bir meslektir.

YSK Seçim Uzman Yardımcılığı Mesleği Özlük Hakları Nasıldır?

YSK Yüksek Seçim Kurulu Seçim Uzman Yardımcılığı mesleği merkez uzmanı statüsünde bir meslektir ve diğer aynı düzeydeki kariyer meslekler gibi 3600 ek göstergelidir.

YSK Seçim Uzman Yardımcılığı Maaşı Ne Kadar?

Yüksek Seçim Kurulu merkez teşkilatında görev yapmakta olan seçim uzman yardımcılarının maaşı yaklaşık olarak 7000 Türk Lirasıdır. Meslekte yeterlik süreçlerinde başarılı olmuş ve seçim uzmanı olarak atanmaya hak kazanmış olanların ise maaşı yaklaşık olarak 8000 Türk Lirasıdır.

*YSK Seçim Uzman Yardımcılarının ve Seçim Uzmanlarının maaş tutarına dair belirtmiş olduğumuz tutarlarda kişiden kişiye farklılaşan eklentiler ve kesintiler dikkate alınmamış, yaklaşık tutarlar dile getirilmiştir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.