kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Sağlık Fizikçisi Maaşları Ne Kadar?

​​​​​​​Sağlık fizikçisi maaşları ne kadar oldu, sağlık fizikçisi mesleğinin görevleri nelerdir, nasıl sağlık fizikçisi olunur, sağlık fizikçisi çalışma şartları nasıldır, sağlık fizikçisi nedir, özel sektörde sağlık fizikçisi maaşları ne kadar olacak gibi soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

A+
A-

Sağlık fizikçisi maaşları ne kadar, kimler sağlık fizikçisi olabilir veya nasıl sağlık fizikçisi olunur gibi sorulara aradığınız cevapları sizler için bu yazımızda derledik. Bu yazımızda sizlere daha iyi fikir vermesi amacıyla aklınıza gelebilecek sorularınızı cevapladık.

Mesleklerin maaş bilgilerini, görevlerini, çalışma şartlarını anlattığımız yazılarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlere yol göstermesi maksadıyla hazırladığımız bu yazıda ise sağlık fizikçisi maaşları ve görevleri, çalışma şartları gibi konuları kaleme alacağız.

Sağlık Fizikçisi Maaşları Ne Kadar Oldu?

SAĞLIK FİZİKÇİSİ NEDİR? SAĞLIK FİZİKÇİSİ GÖREVLERİ NELERDİR

Teknikerler ve teknisyenler genellikle sağlık sektöründe ilgili alanın uzmanının yanında destek elemanı olarak görev yaparlar ve sağlık fizikçisi teknisyenleri de bu şekilde yardımcı eleman olarak görev yapmaktadırlar. Sağlık fizikçisi teknisyeni nedir daha net izah edebilmek için görevlerine bakmak yararlı olacaktır:

a) Radyoterapi uygulamalarında, radyasyon onkolojisi uzmanının tedavi önerileri doğrultusunda; uygun olan iyonlaştırıcı radyasyon kaynak ve cihazlarını seçer, tedavi planlamalarını ve doz hesaplamalarını yapar, tedavi uygulanmasında hazır bulunur.

b) Çocuk hasta ve gebelik gibi durumlarda ve radyoaktif implant uygulamalarında özel doz hesaplamalarını yapar.

c) Radyasyon güvenliği komitesinde yer alır. Hasta ve yakınları ile çalışanların radyasyon güvenliğini sağlamak üzere birimin radyasyon güvenliği kurallarını hazırlar ve uyumu denetler.

ç) Tüm çalışanların kişisel dozimetre ölçüm sonuçlarını izler, değerlendirir ve kayıtlarını tutar ya da tutulmasını sağlar.

d) Olası radyasyon kazalarına yönelik acil/tehlike durum planlarını hazırlar, belirli aralıklarla kazalara yönelik tatbikatların düzenlenmesini sağlar, tehlike gelişmesi halinde planda belirtilen yükümlülükleri yerine getirir.

e) Radyasyon kazası durumunda; radyoaktif materyalle çalışanların ve iyonlaştırıcı ışınların etkisine uğrayanların aldıkları dozları tespit ederek radyasyondan korunma sorumlusunun bilgisi dâhilinde gerekli sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlar, kaza raporlarını hazırlar ve yetkili kuruluşlara iletir

f) Radyasyonla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı izler ve uygulanmasında görev alır.

g) Tüm sistemlerin hatasız ve etkin kullanımı için gerekli talimatları ve rutin kalite kontrollerine yönelik protokolleri hazırlar, rutin işlemlerin bu talimat ve protokollere uygunluğunu kontrol eder.

ğ) Radyoaktif atık yönetiminin ulusal mevzuatta belirtilen şekilde yürütülmesini ve kullanılmış radyoaktif kaynakların güvenli bir şekilde transferini sağlar.

h) Yeni kurulacak ya da kapasitesini artıracak radyasyon yayan bölümlerde gerekli yerleşim planlamalarının yapılmasına destek verir, inşaat sırasında ve sonrasında gerekli kontrolleri ve radyasyon güvenliğini sağlayacak zırhlama hesaplamalarını yapar.

ı) Yeni alınacak cihazların teknik performanslarına yönelik özelliklerinin belirlenmesini ve seçimini, kabul testlerini ulusal/uluslararası protokollere uygun olarak yapar. Bakım ve onarımdan geçen cihazların kullanıma girmesini sağlamak üzere gerekli ölçümleri yapar.

i) Cihazların etkin kullanımlarına yönelik olarak gerekli eğitimleri alır ve /veya ilgili personelin gerekli eğitimleri almasını sağlar.

j) Radyasyon cihaz ve kaynaklarının mekanik ve dozimetrik kalite teminini, kalibrasyon işlemleri, kalite kontrolleri ve rutin bakım işlemlerinin yapılmasını sağlar.

k) Bölümde çalışan fizikçi, tekniker ve teknisyenlere radyasyon fiziği, sayım ve görüntüleme sistemlerinin prensipleri, kullanılan klinik protokoller, görüntü işleme teknikleri, radyasyondan korunma ve olası radyasyon kazaları gibi konularda eğitim verir.

l) Nükleer tıp ve diagnostik radyolojide; görüntüleme yöntemlerinin, sayısal görüntü işleme tekniklerinin ve klinik protokollerin optimizasyonunu yapar.

m) Radyoizotop maddeleri ve iyonlaştırıcı ışın kaynaklarını usulüne uygun olarak depo ve muhafaza eder, kullanıma sokmak üzere gerekli ölçümleri ve kabul testlerini yapar, aktivite ölçümlerini yaparak kullanıma hazır hale getirir, naklini sağlar.

n) Radyoizotop alan hastaların tecridinde ve radyoizotop atıklarının zararsız hale getirilmesinde, kullanılan alet ve malzemenin radyoaktiviteden arıtılmasında, radyasyon yayan cenazelerin muhafaza ve defnedilmesinde gerekli tedbirleri alır.

Sağlık Fizikçisi Nedir?Nasıl Sağlık Fizikçisi Olunur?

NASIL SAĞLIK FİZİKÇİSİ OLUNUR? KİMLER SAĞLIK FİZİKÇİSİ OLABİLİR?

Sağlık fizikçisi nasıl olunur sorusunun cevabı biraz ilginçtir çünkü sağlık fizikçisi, sağlık çalışanları arasında en farklı mezuniyet şartı aranan meslek grubudur.

Sağlık fizikçisi olabilmek için özellikle kamuda olabilmek için merkezi atamalarda ÖSYM 7335 nitelik kodlu özel şartı aramaktadır, o özel şart ise şudur:

Sağlık Fizikçisi pozisyonlarına, fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans mezunu olan, Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınan ve değerlendirme sonucu atanabilecek durumda bulunan adaylar başvurabilecektir.

SAĞLIK FİZİKÇİSİ ÇALIŞMA ŞARTLARI NE DURUMDADIR? SAĞLIK FİZİKÇİSİ ÇALIŞMA SAATLERİ NASILDIR?

Genellikle kapalı, karanlık mekanda çalışma potansiyeline sahip bir meslek grubu olan sağlık fizikçiliği X ışınına maruz kalmaktadırlar. Bu konuların hem yönlendirilmesi hem de eğitiminin verilmesi noktasında görevleri bulunan sağlık fizikçileri insan hayatına kalıcı hasarlar oluşturabilecek aletlerle uğraştıkları için zorlayıcı bir meslek yapmaktadırlar. Bunun yanı sıra hastalarla uğraşmak da tüm sağlık meslek gruplarında olduğu gibi bu işi zorlaştırmaktadır.

Kamu personellerinin haftalık 40 aylık 160 saat mesaileri bulunmaktadır. Genellikle bu sağlık sektöründe çalışan personellerde daha da fazla olmaktadır fakat radyoloji alanında çalışan personellerin haftalık çalışma saati yasal açıdan 35 olarak sabitlenmiştir. Bunun nedeni ise çalışılan aletlerin vücutta yaratabileceği tahribat riskidir. Tabi ki buna yüzde yüz uyulmaktadır demek de doğru olmayacaktır. Hastaneden hastaneye kurumdan kuruma istisnai durumlarda nöbetler vs. ile ek mesailer çıkabilmektedir.

SAĞLIK FİZİKÇİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Tablomuzda genel hali ile sağlık alanında çalışan teknikerlerin ocak ayında aldıkları zam ile birlikte maaş durumları görülmektedir. Yeni başlayacak sağlık fizikçisi meslek mensupları da bu zamdan sonra 16-17 bin TL dolaylarında maaş alacaklardır. Bu rakam ortalama verilmiş bir rakamdır ve kuruluştan kuruluşa ek ödemelerin, ek mesailerin farklılaşması nedeni ile 100-200 TL oynama göz önünde bulundurulmalıdır. Sağlık fizikçileri sağlık teknikerlerinden biraz daha iyi maaş almaktadırlar.

ÖZEL SEKTÖR SAĞLIK FİZİKÇİSİ MAAŞLARI NE KADARDIR?

Özel sektörde maaş konusu şirketten şirkete, hastaneden hastaneye farklılık gösterebilmektedir ama asgari ücrete yapılan zamdan sonra sağlık fizikçisi maaşlarının özel sektörde ortalama olarak 10-11 bin TL arasında olacağını öngörebiliriz. Dediğimiz gibi bu yine genel bir rakamdır çünkü bazı hastaneler, kuruluşlar asgari ücret ile personel çalıştırırken kimi hastaneler daha fazla maaş ile personellerini çalıştırabilmektedirler.

Sağlık fizikçisi nerede çalışır?

Medikal fizikçiler Üniversite ve Sağlık Bakanlığı hastanelerinde ve özel kurumlara bağlı hastanelerde çalışmaktadırlar.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.