kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Sağlık Fizikçisi Maaşları Ne Kadar Oldu?

Sağlık fizikçisi maaşları ne kadar oldu? Sağlık fizikçileri devlette veya özel sektörde ne kadar kazanmaktadır? Sağlık fizikçisi nedir, görevleri neler?

A+
A-

Sağlık sektöründe önemli bir yere sahip olan sağlık fizikçisi hakkında birçok şey merak edilmektedir. Bizlerde bu yazımızda sağlık fizikçisi hakkında bilgilere yer verdik. Sağlık fizikçisi maaşları ne kadar oldu, görevleri nelerdir, nasıl sağlık fizikçisi olunur gibi merak ettiğiniz soruların cevapları burada.

Sağlık fizikçileri tüm sağlık çalışanı olan teknikerler gibi uzman doktorun yanında yardımcı personel olarak görev yapan destek personel grubudur. Özellikle radyasyon onkolojisi uzmanının direktifleri doğrultusunda çalışan sağlık fizikçileri ne üzerine hizmet vermektedir sorusunun cevabını görevlerine bakarak bulmak yerinde olacaktır.

Hayvan Sağlık Teknikeri Maaşları Ne Kadar?

SAĞLIK FİZİKÇİSİ GÖREVLERİ

 • Radyoterapi uygulamalarında, radyasyon onkolojisi uzmanının tedavi önerileri doğrultusunda; uygun olan iyonlaştırıcı radyasyon kaynak ve cihazlarını seçmek, tedavi planlamalarını ve doz hesaplamalarını yapmak, tedavi uygulanmasında hazır bulunmak.
 • Çocuk hasta ve gebelik gibi durumlarda ve radyoaktif implant uygulamalarında özel doz hesaplamalarını yapmak
 • Radyasyon güvenliği komitesinde yer almak
 • Hasta ve yakınları ile çalışanların radyasyon güvenliğini sağlamak üzere birimin radyasyon güvenliği kurallarını hazırlamak ve uyumu denetlemek
 • Tüm çalışanların kişisel dozimetre ölçüm sonuçlarını izlemek, değerlendirmek ve kayıtlarını tutmak ya da tutulmasını sağlamak
 • Olası radyasyon kazalarına yönelik acil/tehlike durum planlarını hazırlamak
 • Belirli aralıklarla kazalara yönelik tatbikatların düzenlenmesini sağlamak
 • Tehlike gelişmesi halinde planda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek
 • Radyasyon kazası durumunda; radyoaktif materyalle çalışanların ve iyonlaştırıcı ışınların etkisine uğrayanların aldıkları dozları tespit ederek radyasyondan korunma sorumlusunun bilgisi dâhilinde gerekli sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlamak
 • Kaza raporlarını hazırlamak ve yetkili kuruluşlara iletmek
 • Radyasyonla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı izlemek ve uygulanmasında görev almak
 • Tüm sistemlerin hatasız ve etkin kullanımı için gerekli talimatları ve rutin kalite kontrollerine yönelik protokolleri hazırlamak
 • Rutin işlemlerin talimat ve protokollere uygunluğunu kontrol etmek
 • Radyoaktif atık yönetiminin ulusal mevzuatta belirtilen şekilde yürütülmesini ve kullanılmış radyoaktif kaynakların güvenli bir şekilde transferini sağlamak
 • Yeni kurulacak ya da kapasitesini artıracak radyasyon yayan bölümlerde gerekli yerleşim planlamalarının yapılmasına destek vermek inşaat sırasında ve sonrasında gerekli kontrolleri ve radyasyon güvenliğini sağlayacak zırhlama hesaplamalarını yapmak
 • Yeni alınacak cihazların teknik performanslarına yönelik özelliklerinin belirlenmesini ve seçimini, kabul testlerini ulusal/uluslararası protokollere uygun olarak yapmak
 • Bakım ve onarımdan geçen cihazların kullanıma girmesini sağlamak üzere gerekli ölçümleri yapmak
 • Cihazların etkin kullanımlarına yönelik olarak gerekli eğitimler almak ve /veya ilgili personelin gerekli eğitimleri almasını sağlamak
 • Radyasyon cihaz ve kaynaklarının mekanik ve dozimetrik kalite teminini, kalibrasyon işlemleri, kalite kontrolleri ve rutin bakım işlemlerinin yapılmasını sağlamak
 • Bölümde çalışan fizikçi, tekniker ve teknisyenlere radyasyon fiziği, sayım ve görüntüleme sistemlerinin prensipleri, kullanılan klinik protokoller, görüntü işleme teknikleri, radyasyondan korunma ve olası radyasyon kazaları gibi konularda eğitim vermek
 • Nükleer tıp ve diagnostik radyolojide; görüntüleme yöntemlerinin, sayısal görüntü işleme tekniklerinin ve klinik protokollerin optimizasyonunu yapmak
 • Radyoizotop maddeleri ve iyonlaştırıcı ışın kaynaklarını usulüne uygun olarak depo ve muhafaza etmek
 • Radyoizotop maddeleri ve iyonlaştırıcı ışın kaynaklarını kullanıma sokmak üzere gerekli ölçümleri ve kabul testlerini yapmak
 • Radyoizotop maddeleri ve iyonlaştırıcı ışın kaynaklarının aktivite ölçümlerini yaparak kullanıma hazır hale getirmek ve naklini sağlamak
 • Radyoizotop alan hastaların tecridinde ve radyoizotop atıklarının zararsız hale getirilmesinde, kullanılan alet ve malzemenin radyoaktiviteden arıtılmasında, radyasyon yayan cenazelerin muhafaza ve defnedilmesinde gerekli tedbirleri almak

saglik fizikcisi calisma sartlari ve calisma saatleri, gorevleri

NASIL SAĞLIK FİZİKÇİSİ OLUNUR?

Sağlık fizikçisi nasıl olunur sorusunun cevabı birçok mesleğe göre oldukça ilginçtir çünkü sağlık fizikçisi, sağlık çalışanları arasında en farklı mezuniyet şartı ve yeterlilik aranan meslek grubudur.

Sağlık fizikçisi olabilmek için özellikle kamuda devlet memuru olarak çalışabilmek için merkezi atamalarda ÖSYM 7335 nitelik kodlu özel şartı aramaktadır, o özel şart ise şudur:

Sağlık Fizikçisi pozisyonlarına, fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans mezunu olan, Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınan ve değerlendirme sonucu atanabilecek durumda bulunan adaylar başvurabilecektir.

SAĞLIK FİZİKÇİSİ MAAŞLARI KAMUDA VE ÖZEL SEKTÖRDE NE KADAR OLDU?

Sağlık fizikçileri kıdem ve hizmet yıllarına göre ortalama 12-15 bin TL civarlarda maaşlar almaktadırlar. Bu rakamlar sağlık fizikçisi net maaşlarıdır, brüt oranda 1000-1200 Türk Lirası dolaylarında daha fazla kazançları olan sağlık fizikçilerinin gelir vergisi ve primler kesildikten sonra ellerine geçen net maaşlar bu şekildedir.

Özel sektörde ise yeni başlayan bir sağlık fizikçisi 9-10 bin Türk Lirası ortalama maaş ile işe başlamaktadır. Donanıma, çalışılan kuruma ve tecrübeye bağlı olarak bu maaş iyileşebilmektedir.

Veteriner Sağlık Teknikeri Maaşları Ne Kadar?

Sağlık fizikçisi nerede çalışır?

Medikal fizikçiler Üniversite ve Sağlık Bakanlığı hastanelerinde ve özel kurumlara bağlı hastanelerde çalışmaktadırlar.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.