kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Sınavına Hangi Kaynaklarla Nasıl Hazırlanılır?

Sayıştay Başkanlığı ile yapılan protokol esaslarına göre ÖSYM tarafından yapılan Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme ve yazılı sınavlarına nasıl hazırlanılır? Detaylar yazımızda.

A+
A-

Sayıştay Başkanlığı tarafından alımı gerçekleştirilen ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM ile Başkanlık arasında gerçekleştirilen protokol esaslarınca sınavı yapılan Sayıştay Denetçi Yardımcılığı mesleğine nasıl girilir? Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sınavı kaç aşamadır? Sınavlar nasıl yapılmaktadır? Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sınavına hangi kaynaklarla nasıl hazırlanılır? Kaç aday sınavlarda başarılı olabilmektedirler? Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sınavına dair merak ettiğiniz tüm hususları ve sınava hazırlık konusunda önerilerimizi yazımızda detaylı bir biçimde bulabilirsiniz.

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Sınavına Kimler Girebilir?

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sınavına başvuru yapmak için adayların memurluk genel şartlarını taşımaları, Kurum tarafından sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibariyle Kurumca belirtilecek yaşın üzerinde olmamaları ve yine Kurumca belirtilecek diğer şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sınavına başvuru yapacak olan adayların üniversitelerin İktisadi İdari Bilimler, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler Fakültelerinin bölümlerinden ya da Hukuk Fakülteleri’nden mezun olmaları gerekmektedir.

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Sınavı’na Başvuru için KPSS Şartı Var mı?

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı alımına başvuruda bulunacak olan adayların herhangi bir KPSS puan şartını sağlamaları durumu şu an için söz konusu değildir. Ancak 2017 yılında ÖSYM bir duyuru yayınlamış ve Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sınavına başvurmak isteyen adaylardan KPSS puanı isteneceğini belirtmiştir. Bu tarih itibariyle gerçekleştirilen sınavlarda ise bu duyuruya dair herhangi bir uygulama vuku bulmamış yani adaylardan herhangi bir KSPS puan şartını sağlamaları istenmemiştir. İlgili duyuru şu şekilde idi;

alt metni

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Sınavı Nedir? Nasıl Yapılır?

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Sınavı toplam üç aşamadan oluşan, iki aşaması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, son aşaması ise bizzat Sayıştay Başkanlığı tarafından uygulanan yarışma sınavıdır. Bu sınavlarda adaylara, genel kültür – genel yetenek ve alan bilgisi konularından sorular yöneltilmektedir. Sınavların konu içerikleri ve uygulanma biçimleri farklılık arz etmektedir.

Sayıştay Başkanlığı’na Sayıştay Denetçi Yardımcısı olarak girmek isteyen adayların başarı ile geride bırakmaları gereken aşamalar şu şekilde sıralanabilir;

-Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Eleme Sınavı
-Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Yazılı Sınavı
-Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Sözlü Mülakatları

Şimdi bu üç aşamayı tek tek irdeleyeceğiz. Her sınavın konularına, bu sınavlara nasıl hazırlık yapabileceğinize dair önerilerde bulunacağız.

1) Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Eleme Sınavı

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme sınavına başvuruda bulunan adayların ilk olarak geride bırakması gereken aşama olan eleme sınavı çoktan seçmeli usulde yapılmaktadır. Yapılan sınavda adayların Genel Kültür – Genel Yetenek hakimiyetlerinin yanında alan bilgisi birikimleri ölçülmekte ve süreyi verimli şekilde kullanarak en hızlı biçimde bilgilerini yansıtabilmeleri beklenmektedir.

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme sınavında adaylara yukarıda belirttiğimiz başlıklardan toplam 90 adet soru sorulmaktadır. Bu 90 adet sorunun dağılımı 30 adet Genel Yetenek – Genel Kültür, 60 adet ise Alan Bilgisi şeklinde olmaktadır. Her bir başlık 15 adet soru içermektedir. Adayların sınavda kendilerine yöneltilen 90 adet soruyu yanıtlamaları için tanınan süre ise yine 90 dakikadır. Bu bağlamda adayların bilgili oldukları kadar soruları hızlı çözebilmeleri de başarılı olmaları açısından önemli olacaktır.

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sınavının konu dağılımı ise şu şekildedir;

Genel Yetenek – Genel Kültür 

Genel Yetenek Bölümü

Türkçe Dersi
Matematik Dersi

Genel Kültür Bölümü

Atatürk İlke ve İnkılapları Dersi
Türkiye Coğrafyası Dersi
Sanat Tarihi Dersi
Dünya Tarihi Dersi
Temel Yurttaşlık Bilgisi Dersi
Güncel Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler

Alan Bilgisi 

Hukuk Alanı

Anayasa Hukuku Dersi
İdare Hukuku Dersi (İdari Yargılama dahil değil)
Medeni Hukuk Dersi (Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku, Miras Hukuku)
Borçlar Hukuku Dersi
Ticaret Hukuku Dersi (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku)

İktisat Alanı

İktisat Teorisi Dersi
Mikro İktisat Dersi
Makro İktisat Dersi
İktisat Politikası Dersi
Para – Banka – Kredi Dersi

Maliye Alanı

Maliye Teorisi Dersi
Maliye Politikası Dersi
Kamu Bütçesi Dersi
Vergi Hukuku Dersi
Türk Vergi Sistemi Dersi

Muhasebe Alanı

Genel Muhasebe Dersi
Mali Tablolar Analizi Dersi

2) Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Yazılı Sınavı

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme sınavına katılan adaylardan, en az yetmiş puan alarak başarılı olan ve mesleğe alınacak kadro sayısının beş katı kadar aday arasında sıralamaya girmiş olan adaylar için Sayıştay Denetçi Yardımcılığı alımının ikinci aşaması başlayacaktır. Bu aşamada adayları çoktan seçmeli değil, klasik usulde bir sınav karşılamaktadır. Bu sınav da yine ÖSYM tarafından yürütülmektedir ve adaylara bu kez sadece Alan Bilgisi konularından klasik sorular sorulmaktadır.

Adaylar aşağıda yer verdiğimiz alanlardan kendilerine yöneltilecek klasik usulde soruları yanıtlayarak aritmetik ortalamada en az 70 puan almaları ve mesleğe alınacağı ilan edilen sayısının 3 katı kadar aday arasında yer almaları, sonraki aşama olan sözlü mülakatlara kalabilmeleri için şarttır.

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Klasik Sınavı aşağıdaki konulardan oluşmaktadır;

6272 3 982af725cded57136860188bc6930c04

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Eleme Sınavı ve Klasik Sınavı’na Hangi Kaynaklarla Nasıl Hazırlanılır?

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sınavına hazırlık sürecinde bizim adaylara önerimiz tek başına eleme sınavına bir hazırlık yürütülmesinden ziyade bir bütün olarak hazırlık yaparak katılmaları muhtemel klasik sınava da hazır olacak biçimde çalışmalarını yürütmeleridir. Çünkü Eleme Sınavında başarılı olmaları durumunda klasik sınava hazırlık yapmak için çok da geniş olmayan bir zaman aralığına sahip olacaklarından, en başından işi sıkı tutarak her iki aşama için de belli bir seviyeye gelmeleri adaylara diğer adaylara kıyasla avantaj sağlayacaktır.

Bu nedenle tamamen subjektif fikirlerimizle oluşturduğumuz kaynak listesi esasen sınavın her iki aşamasına da hitaben belirlenmiştir.

Adayların bu kaynakları kullanımında elbette soru bankaları yalnızca eleme sınavına yönelik olarak kullanılacaktır. Konu kaynakları ise her iki aşamada da adaylara fayda sağlaması adına seçilmeye çalışılmıştır.

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık Konu Anlatımı Kitap Önerileri;

HUKUK Dersleri;

Anayasa Hukuku;  Ümit Kaymak – Zehra Odyakmaz
İdare Hukuku; Ümit Kaymak – Zehra Odyakmaz
Medeni Hukuk; Tan Tahsin Zapata
Borçlar Hukuku; Tan Tahsin Zapata
İdari Yargılama Usûl Hukuku; Ümit Kaymak – Zehra Odyakmaz (Klasik Sınav için)
Ticaret Hukuku; Ayşe Sarıca

İKTİSAT Dersleri;

Mikro İktisat; Erdal Ünsal
Makro İktisat; Erdal Ünsal / Tufan Samet Özdurak
Para-Banka-Kredi; Abuzer Pınar

MALİYE Dersleri;

Maliye; İsmail Engin ya da Analiz
Maliye Politikası; Abuzer Pınar
Vergi Hukuku; Sertkan Erdurmaz / Nurettin Bilici
Türk Vergi Sistemi; Nurettin Bilici

MUHASEBE Dersleri;

Orhan Sevilengül / İlhan Kılıç / Alican Dovletov

KOMPOZİSYON Oturumu;

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı klasik sınavında adayların karşı karşıya olacakları Kompozisyon oturumunda adaylara güncel ekonomik gelişmeler, politikalar, uygulamalar gibi hususlarda sorula yöneltilebilmektedir. Adayların bu kısma hazır olabilmeleri için sıkı şekilde gündemi takip etmelerini, güncel rakamları, ekonomik uygulamaları izlemelerini öneriyoruz. Bunun yanında adayların olayları yorumlama becerilerinin gelişmesi adına Sadun AREN, Daron ACEMOĞLU gibi ekonomistlerin yazılarını, kitaplarını incelemelerini, bunun yanında Mahfi EĞİLMEZ ve Fatih ÖZATAY gibi yazarların blog ve köşe yazılarını, kitaplarını incelemelerini öneriyoruz.

GENEL YETENEK – GENEL KÜLTÜR Dersleri;

Adaylar bu kısım için Kamu Personeli Seçme Sınavı’na hazırlık yaptıkları kaynaklardan faydalanabilirler. KPSS müfredatında yer almayan Sanat Tarihi dersi için Milli Eğitim Bakanlığı’nın ya da Açıköğretim Fakülteleri’nin ders kitaplarından çalışmaları yeterli olacaktır.

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık Soru Kitabı Önerileri;

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sınavlarına hazırlıkta soru kitabı önerilerimizden soru bankaları adayların eleme sınavına hazırlıkta kullanmaları içinken Muhasebe için önereceğimiz monografi ve problem kitapları adayların hem muhasebe çalışmalarında dersi iyice özümsemeleri açısından hem de klasik sınavda yer alan sorulara hazırlanmaları açısından tercih edilmiştir. Yine Para – Banka – Kredi ve Maliye Politikası için önerdiğimiz kitaplar her iki sınav için de kullanılabilecek kaynaklar olup ağırlıklı olarak Sayıştay Denetçi Yardımcılığı klasik sınavında daha evvel bu alanlarda sorulmuş sorulara kaynaklık etmesi açısından önerilerimiz arasında yer almışlardır.

HUKUK Dersleri;

657 yayınları Hukuk soru bankası
Themis yayınları Hukuk soru bankası

İKTİSAT Dersleri;

Tufan Samet Özdurak – İktisat Soru Bankası
Economicus İktisat Soru Bankası
Para-Banka-Kredi – Abuzer Pınar (Klasik sınav için)

MALİYE Dersleri;

Analiz soru bankası
4t soru bankası
Matrah soru bankası (Vergi ve TVS için)
Abuzer Pınar Maliye Politikası Soruları (Klasik sınav için)

MUHASEBE Dersleri;

Soru bankası olarak Alican Dovletov Muhasebe Soru Bankası
Orhan Sevilengül, Ercan Beyazıtlı ve İlhan Kılıç hocaların klasik soru kitapları.

GENEL YETENEK – GENEL KÜLTÜR Dersleri;

Adaylar eleme sınavında yer alan Genel Yetenek – Genel Kültür testleri için KPSS soru kaynaklarından faydalanabilirler.

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sınavlarına hazırlık yapan adaylar yukarıda belirtmiş olduğumuz konu anlatımı kaynaklarından evvela sıkı bir konu çalışması yapmaları faydalarına olacaktır. Bu hazırlıklarını alan bilgisi dersleri açısından her iki sınavı da halledecek şekilde yürütürlerse eleme sınavında başarılı olmaları durumunda ikinci aşama olan yazılı sınava da belirli bir düzeyde hazır olmalarını sağlayacaktır. Bu nedenle adayların yalnızca test sınava hazırlık yapmak yerine, konu çalışması yaparken her iki sınavı da hesap ederek hazırlık yapmaları, adayların sözlü mülakata kalmak noktasında avantajlı durumda olmalarını sağlayacaktır.

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme sınavı için adayların konu çalışması yaptıktan sonra bol bol soru çözmeleri, hızlanmak üzerine bu çözümleri süre tutarak yapmaları faydalarına olacaktır. Çünkü Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme sınavında adayların 90 soruyu yanıtlamaları için yalnızca 90 dakika süreleri olacaktır. Bu yüzden bol tekrar ve bol soru çözümü ile adayların sınava hazırlıklarını sürdürmeleri, sınava kısa süre kala ise daha hızlı çözüm yapmak adına deneme çözmeleri, soruları süre tutarak tamamlamaları adayların faydasına olacaktır.

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı yazılı sınavına hazırlıkta ise adayların çok detaya inmekten ziyade genel çerçeveyi çok iyi oturtacak şekilde hazırlık yapmaları, detaylara inme noktasında da tespitlerini geçmiş sınav sorularını baz alarak yapmalarını önermekteyiz. Klasik Kurum Sınavlarına hazırlık için hazırlamış olduğumuz yazımızı detaylı bir şekilde aşağıda yer verdiğimiz yönlendirme ile inceleyebilirsiniz;

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı yazılı sınavlarında önceki yıllarda sorulmuş olan klasik soruları sizler için derlemiş olduğumuz yazımızı incelemek için aşağıda yer alan yönlendirmeden faydalanarak, yazımıza ulaşabilirsiniz;

3) Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Alımı Ev Ziyaretleri ve Sözlü Mülakatları

Yazılı sınavda başarılı olarak Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sözlü mülakatlarına katılmaya hak kazanan adaylar için öncelikli uygulama ev ziyareti uygulamasıdır. Sayıştay Başkanlığı tarafından oluşturulan heyetler, sözlü mülakatlara katılmaya hak kazanan adayları evlerinde ziyaret etmektedirler. Başkanlık tarafından bir ilk intiba edinme adımı sayılabilecek bu adımın ardından adaylar yine Başkanlık tarafından düzenlenecek sözlü mülakatlara katılabileceklerdir.

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sözlü mülakatları dahil, mesleklere girişte sözlü mülakatlara katılacak olan adaylara öneri niteliğinde hazırlamış olduğumuz yazımıza aşağıda yer alan yönlendirme ile ulaşabilirsiniz;

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sınavına hazırlık sürecine dair bilgiler almak ve sınava hazırlanan diğer adaylarla istişare etmek adına FORUM sayfamızı ziyaret etmeyi Unutmayınız!

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.