kpsstaban puanlarbaşarı sıralamalarıatama puanlarıykstyt

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Yazılı Sınav Soruları 2019

2019 yılında gerçekleştirilen Sayıştay Denetçi Yardımcılığı alımın ikinci bölümü olan yazılı sınav sorularını yazımızda detaylıca inceleyebilirsiniz.

A+
A-

45 adayın alınmsı için 2019 yılında gerçekleştirilen Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sınavının ikimci bölümü olan Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Yazılı Sınavı 27 Nisan 2019 – 28 Nisan 2019 tarihlerinde iki oturum olarak gerçekleştirildi. Yazılı sınava kaç aday katıldı? 2019 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Eleme Sınavı ne zamandı? Başvuru süreci ve diğer detayların ardından Yazılı Sınavda sorulmuş soruları yazımızda bulabilirsiniz.

2019 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Sınavı Başvuruları

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sınavına başvurular 8 Ocak 2019 tarihinde başlayıp 15 Ocak 2019 tarihine kadar sürdü. Başvurular Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM’nın Aday İşlemleri Sistemi üzerinden elektronil olarak gerçekleştirildi. İlk başvuru dönemini kaçıran adaylar için 23 Ocak 2019 tarihinde geç başvuru imkanı da tanındı. Bir güne mahsus açılan başvuru ekranından sınava girmek isteyen adaylar başvurularını yapabildiler. 

ÖSYM’nin Geç Başvuru sistemi hakkında daha detaylı bilgi almak için Tıklayınız!

2019 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Sınav Ücreti

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2019 yılında Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sınav ücretine geçtiğimiz yıla kıyasla %23 zam uyguladı. Buna göre geçtiğimiz yıl 200 TL olan sınav ücreti 2019 yılı için 246 TL oldu. Zaten işsiz olan binlerce insanın başvuruda bulunduğu Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sınavı yalnızca 45 kişinin alınacağı bir süreç olarak adayların ve ailelerinin sırtında ciddi bir külfet ortaya çıkardı. 

2019 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Sınavı

Sayıştay Denetçi Yardımcısı olarak atanmak isteyen adayların toplam üç aşamayı başarı ile geride bırakması gerekmektedir. Bu yıl için de KPSS ön koşulu uygulanmayan alımda Eleme Sınavı, Yazılı Sınav ve Sözlü Mülakat olmak üzere toplam üç aşama bulunmaktadır. Tüm bu aşamalara dair detayları incelemek için SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCISI NASIL OLUNUR? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Alımın ilk aşaması olan Eleme Sınavı 23 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Yapılan sınavda başarılı olmuş olan 225 aday ikinci aşama olan klasik usûldeki yazılı sınava katılmaya hak kazandı. 

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı 2019 Maaşı ne kadar? incelemek için Tıklayınız!

sayistay binasi

2019 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Yazılı Sınavı

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı için 2019 yılında gerçekleştirilen alımın ikinci aşaması olan yazılı sınav 27 Nisan 2019 – 28 Nisan 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Yapılan sınavda adaylara, Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe, Ticaret Hukuku ve Kompozisyon oturumlarında sorular yöneltildi. Adayların yazılı sınavda başarılı olabilmeleri için tüm derslerden alacakları notların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması ve en yüksek puanlı 135 aday arasında yer almaları gerekiyor.

Önceki yıllarda gerçekleştirilmiş olan Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Yazılı Sınavları’nda sorulmuş olan TÜM SORULARI incelemek için Tıklayınız!

2019 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Yazılı Sınav Soruları

27 Nisan 2019 – 28 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen sınavda tüm adaylara Hukuk, İktisat, Maliye ve Kompozisyon alanlarından, başvuru esnasında Muhasebe seçen adaylara Muhasebe, Ticaret Hukuku seçen adaylara ise Ticaret Hukuku alanından klasik usûlde sorular yöneltildi.

İşte o sorular;

HUKUK Oturumu;

1) Katı Anayasa ve Yumuşak Anayasa’nın tanımını yapınız. Bir anayasanın katı olduğunu gösterir unsurlar nelerdir?
2) Türkiye Büyük Millet Meclisi oturumlarında gizli oylama yapılan beş durumu sıralayınız.
3) Belediye Meclisi bilgi edinme yollarından gensoruyu açıklayınız.
4) Dernek nedir tanımlayınız. Derneğin zorunlu organları nelerdir sıralayınız.
5) Hakim, medeni hukuku nasıl uygular?
6) Bir taşınmazın olağanüstü kazanım yolları nelerdir?
7) İvedi yargılama usûlü ve merkezi sınavlar ile alakalı yargılamayı süre yönünden karşılaştırınız.
8)
a) Borçunun temerrüdünde alacaklının seçimlik hakları nelerdir?
b) Seçimlik haklardan hangisinde mehil vermeye gerek yoktur?
c) Sürekli ifaya tabi borçlunun temerrüdünde alacaklının seçimlik hakları nelerdir?

MALİYE Oturumu;

1) Medyan Seçmen yaklaşımını örnek ile açıklayınız.
2) Stagflasyon nedir? Stagflasyonun nedenleri nelerdir? Ekonomide stagflasyon olması durumunda hangi tür politikalar uygulanmalıdır?
3) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre, giderin gerçekleştirilme aşamaları nelerdir, anlatınız.
4)
a) Emsal Kira Bedeli nedir? Hangi durumlar emsal kira bedeli uygulanmaz.
b) Gider pusulası ve müstahsil makbuzu nedir? Kimler hangi durumlarda düzenler?

İKTİSAT Oturumu;

1) Soruda verilmiş olan Toplam Maliyet fonksiyonuna göre aşağıdaki fonksiyonları bulunuz;
-Ortama değişken maliyet
-Marjinal maliyet

2) Verilen bilgilere göre, Gayrisafi Milli Hasıla’yı hesaplayınız.
3) Kısa ve uzun dönem Phlips Eğrisinii kısaca açıklayınız. Beklenen enflasyon ile gerçekleşen enflasyon ve fiili işsizlik ile doğal işsizlik durumlarını şekil yardımıyla açıklayınız.
4) Güçlü B ülkesi ve Küçük A ülkesi bulunmaktadır. Bu ülkelerden A ülkesi ihracat sübvansiyonu uyguluyor. Bu durumda;
-A ülkesindeki üretici refahı, tüketici refahı ve toplam refah nasıl değişir?
-B ülkesindeki üretici refahı ve tüketici refahı nasıl gerçekleşir?
-B ülkesinin olumsuzlukları ortadan kaldırmak adına A ülkesine uygulaması gereken politikalar nelerdir?

5) Milton Friedman’ın para talebi teorisine göre;
-Para talebini etkileyen faktörler nelerdir?
-Faktörlerin para talebine etkileri nelerdir?

MUHASEBE Oturumu;

Muhasebe oturumunda rakam ve hesaplar akılda kalmadığından başlıklar halinde soruları ve istenenleri belirteceğiz.

1) Verilen hesaplara göre aşağıda istenen hesaplamaları yapınız;
-Özkaynak hesabı toplamı kaçtır?
-Ödenmiş Sermaye hesabı kaçtır?
-Sermaye yedekleri hesabı kaçtır?

2) Verilenler;
-690 Dönem Kâri veya Zararı Hesabının kalanı
-Mali Kâr
-Peşin ödenen vergi ve fonlar hesabı

İstenenler;
-Dönem sonu vergiye karşılık ayrılması kaydı.
-Peşin ödenen vergi dönem sonu kaydı.
-Dönem sonu kâr veya zararın bilançoya aktarımı.
-Dönem içi vergi beyanname kaydı.

3) Verilenler;
-Hesaplar ve mali tablo analiz oranları.

İstenenler;
-Bu hesaplardan ve oranlardan yola çıkarak gerekli hesapları bulmak ve çıkan tüm sonuçlardan sonra stok devir hızının hesaplanması.

TİCARET HUKUKU Oturumu;

1) Türk Ticaret Kanunu’nun genel hükümleri çerçevesinde, bileşik faizin tanımını yapınız ve bileşik faizin uygulanabileceği halleri sıralayınız.
2) Adi komandit şirkette, komanditer ortağın alacaklılara karşı sorumluluğu nedir? Komanditer ortağın sorumluluğunu etkileyen durumlar nelerdir?
3) Üzerinde ödeme yeri ve ödeme tarihi yazılı olmayan ve düzenleyeni tarafından ciro edileme kaydı konulan ayrıca düzenleyeni tarafından üzerine ikametgâh adresi yazılmış olan bononun hukuki mahiyetini ve ödeme yeri ile tarihinin yazılmamış olmasının hukuki sonuçlarını açıklayınız.
4) Ticaret unvanı nedir, tanımını yapınız. Ticaret şirketlerinin, ticaret unvanın bulunması gereken zorunlu kısımlar nelerdir sıralayınız.

KOMPOZİSYON Oturumu;

Aşağıda verilen konuda, kompozisyon kurallarına riayet ederek bir kompozisyon yazınız;

“IS-LM modeli çerçevesinde politika karması uygulamaları ile elde edilebilecek olan sonuçları açıklayınız.Türkiye ekonomisinin son dönemde yaşadığı ekonomik zorlukların aşımı noktasında politika karmasının önemini ve bunun nasıl uygulanabileceğini tartışınız.”

2019 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sınav sürecini takip etmek için FORUM sayfamıza üye olmayı ve başlığımızı ziyaret etmeyi Unutmayın!

Yazımızı Puanlamak İster misin?
Yorumlar

  1. Emrah ŞAHİN dedi ki:

    Hukuk 8-c İfasına başlanmış sürekli edimli sözleşmelerde borçlunun temerrüdünde alacaklının seçimlik hakları nelerdir? şeklinde hatırlıyorum.

  2. Emrah ŞAHİN dedi ki:

    Hukuk 8-c İfasına başlanmış sürekli edimli sözleşmelerde borçlunun temerrüdünde alacaklının seçimlik hakları nelerdir? şeklinde hatırlıyorum.