kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Kamu Denetçiliği Kurumu Uzman Yardımcılığı

Kamu Denetçiliği Kurumu Uzman Yardımcılığı Hakkında Tüm Bilgiler

A+
A-

Kamu Denetçiliği Kurumu Uzman Yardımcılığı

Kamu denetçiliği kurumu uzman yardımcılığı hakkında hemen hemen her bilgiye yazımızla ulaşabilirsiniz. Ayrıca  Kamu denetçiliği sınavları nasıl, hangi konular sınava dahil ediliyor sizler için derledik.

2010 Anayasa değişikliği ile hayatımıza giren Kamu Denetçiliği kavramı ile yeni bir istihdam alanı olarak karşımıza çıkan bu meslek oldukça gelecek vaad etmektedir. Kurumun Kamu bürokrasisindeki konumunu Anayasa Mahkemesi ile Sayıştay’ın hüküm vermeyen, tavsiye yönü ağır basan bir geçiş kurumu olarak tanımlayabiliriz.

2010’da kurulduktan sonra, İlk Uzman yardımcılarını 2014’te alan kurum 50 kişilik bu alımdaki meslek mensuplarını yetiştirdikten sonra, ikinci promosyon için düğmeye basacaktır. Haziran 2017’de Yardımcılık dönemi sona erecek olan ilk dönem uzman yardımcılarının bu süreci tamamlamasına yakın alım yapmasını beklemekteyiz.

Kamu Denetçiliği Kurumuna Başvuru Nasıl Yapılır? Ombudsmana Başvuru Nasıl Yapılır?

Mesleğe Giriş;
Kurumun sınavına girebilmek için adaylar; KPSS P11, P21, P30, P62, P74, P100, P103, P109 puan türlerinin birinden, 80 ve üzeri almalı ve alınacak kişi sayısının 20 katı kişi içerisinde yer almalıdır. Kurum geçtiğimiz alımında 50 kişi için 1000 kişiyi sınava çağırmıştır.

(KPSS 2017 evvelinde açılacak bir sınav durumunda bu puan türleri geçerli olacaktır. Ancak sonrasına kalırsa yeni sistemden yeni puan türleri kurumca seçilecektir.
Bu 20 kat aday arasında yer alan kişiler, kurumun ÖSYM’ye yaptırmış olduğu sınava girmeye hak kazanacaklardır.

GİRİŞ SINAVI;

  1. Genel Kültür – Genel Yetenek: %20 ağırlığa sahiptir.
  2. Alan Bilgisi: %80 ağırlığa sahiptir.
    -İKTİSAT (%10)

Mikro ve makro iktisat
İktisat politikası
Türkiye ekonomisi
Uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar

-MALİYE (%10)
Kamu maliyesi
Bütçe ve bütçe politikası, Türk bütçe sistemi
Vergi hukuku ve Türk vergi sisteminin genel esasları
Maliye politikası

-KURUM MEVZUATI(%30)
Anayasa hukuku ve anayasa yargısı
İdare hukuku ve idari yargı
İnsan hakları hukuku

-HUKUK (%10)
Ceza hukuku (genel hükümler)
Medeni hukuk (başlangıç ve kişiler h.)
Borçlar hukuku (genel hükümler)

-KAMU YÖNETİMİ (%20)
Yönetim bilimi ve Türk kamu yönetimi
Siyaset bilimi
Personel yönetimi
Mahalli idareler
Türk siyasi tarihi

Sınav AÇIK UÇLU usülde yapılmaktadır. Gördüğünüz gibi diğer kurum sınavlarından farklı olarak kendisine has bir soru alanı olan kurum, çok ciddi bir hukuk bilgisi ölçmektedir. O yüzden bu kurumda çalışmak isteyen adaylar Hukuk bilgilerini geliştirirken, bir yandan da Kamu Yönetimi alanına da bir nebze hakim olmak durumundadırlar.
Sınavı geçen, mesleğe alınacak 4 kat aday, Sözlü MÜLAKATA katılmaya hak kazanacaklardır.

Adaylık Süreci ve Yeterlik;

Mesleğe girişten sonra 1 senelik adaylık ve bu 1 yıl dahil 3 yıllık bir yardımcılık süreci adayları beklemektedir. Bu 3 sene içerisinde adaylar kurum mevzuatına dair ve Kamu Denetçiliği Kurumu’nun işlevlerine dair eğitilirler.

Bu eğitim ve yetiştirme sürecinin ana adımlarını şu şekilde sıralamak mümkündür;

-Araştırma, inceleme ve rapor yazma becerilerinin geliştirilmesi.
-Bilimsel çalışma ve araştırma kabiliyeti ile temsil kabiliyetinin geliştirilmesi amacıyla, Yurtiçi/Yurtdışı eğitim ve seminerlere katılımın sağlanması.
-Bilgisayar kullanımı ve Yabancı Dil konusunda adayların gelişimi için destek sağlanması.
-Denetim alanı olabilecek Kamu Kurumlarında geçici görevlendirmeler ile, Kamu Bürokrasi kültürünü ve yapısını tanımanın sağlanması

Tez ve Yeterlik Sınavı Aşaması ve YDS Puan Şartı;

Adaylar 2 seneyi doldurduktan sonra evvela TEZ hazırlamak durumundadırlar. Bu süreç 2 yılın dolumunu izleyen 1 ay içerisinde başlamaktadır.

*-Tez konusunu belirleme hakkı, belirlenen 3’er tez konusu arasından, meslek mensuplarında olup, verilen sürede bir konu belirleyememeleri durumunda, Başdenetçi’nin belirleyeceği konular arasından bir tez konusu belirlenecektir.

-Adayların tez konusunun belirlenmesinden itibaren tezlerini hazırlamaları için 1 Sene zamanları vardır. Bu süre sonunda tezlerini sunamamaları veya sundukları tezin başarısız görülmesi halinde, bir defaya mahsus olarak 6 Ay’ı geçmemek üzere ek süre verilir. Bu süre sonunda da tez teslim edilemezse, Uzman Yardımcılığı’nda başarısız sayılacak ve memur olarak alt kadrolara atamaları gerçekleştirilecektir.

-Tezi kabul edilen adaylar, kurul karşısında tezlerini savunacaklardır. Bu kuruldaki üyelerin vermiş oldukları puanların ortalaması 70’ten düşük olan adayların tezleri başarısız sayılacaktır.*

Tez aşamasını başarı ile geçen adaylar, 3.yılı doldurmalarını müteakiben YETERLİK SINAVI’na girmeye hak kazanacaklardır.

-Yazılı ve Sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşan Yeterlik sınavı henüz yapılmadığından usulleri netleşmiş değildir. İlk promosyonun girmesiyle birlikte en isabetli bilgiler yazımıza eklenecektir.

Yeterlik Sınavı’nın ardından 2 sene içerisinde adaylar Yabancı Dil Sınavı’ndan asgari 70 Puan (C) Seviyesi elde etmek ve kuruma ibraz etmek zorundadırlar. Bunun başarılamaması durumunda yine Başarısızlık hükümleri uygulanacak ve memur kadrolarına atama gerçekleştirilecektir.

Uzmanların Çalışması;

Bildiğiniz gibi kurum ŞİKAYET mekanizması üzerine işlemekte, bu şikayetlere dair çözüm önerilerini uzmanlar hazırlamakta ve OMBUDSMAN’a sunmaktadır. Bu çerçevede uzmanların çalışmalarını şu şekilde nitelemek mümkündür;

-Gelen başvuruların ön-incelemesini yapmak
-Şikayete konu olan olaylara dair tanıkları dinlemek,
-Toplanan bilgiler ışığında raporlarını hazırlayarak Denetçi/Başdenetçi’ye sunmak.

Ek olarak kurum personeli olmaları hasebiyle;

-Kurumu temsilen seminer, toplantı ve organizasyonlarda bulunmak,
-Dağıtım Bürosundaki işleri yapmak
-Strateji geliştirmek ve mevzuata dair çalışmalar yapmak

Kamu Denetçiliği Kurumu Uzman Yardımcılığı Maaşı

Özlük Hakları;

Kamu Denetçiliği Kurum Uzmanlığı bir merkez uzmanlığıdır ve unvandaşları gibi 3600 Ek göstergeye sahiptirler. Çalışma yerleri ANKARA’dır. Başlangıçta Ortalama 10950 TL civarı bir maaş ile başlanmaktadır.

SONUÇ;

Öncelikle yeni ihdas edilen bir meslek ve yeni kurulan bir kurum olmasından dolayı geleceği oldukça açık bir meslektir. Kurumun içerisinden yetişecek meslek mensupları geleceğin Denetçileri ve belki de Başdenetçisidir.

Bu yönden Kamuda kariyer sahibi olmak, yükselmek isteyenler için ideal bir kurum ve meslektir. Başlangıçta da belirttiğimiz gibi, Sayıştay ve AYM gibi iki kuruma varmadan incelenmesi gereken konularda görüş bildirme fonksiyonu ile bir basamak kurumdur.

O yüzden önem derecesi yüksektir. Hem Yasama hem Yargı alanının arasında yer alıyor olması, kurum mensuplarına oldukça fazla temas ve kendini geliştirme alanı sunmaktadır. Sabit çalışma yerinin Ankara olması aynı zamanda düzenli bir meslek hayatı sağlamaktadır. Yüksek özlük hakları da tüm bunların yanında bir artı olarak değerlendirilebilir.

Adaylık Süreci Ne Kadardır?

Mesleğe girişten sonra 1 senelik adaylık ve bu 1 yıl dahil 3 yıllık bir yardımcılık süreci adayları beklemektedir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.