Kamu Haber

SPK SPL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınav Konuları

Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavlarından SPK SPL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 sınav konuları nelerdir? SPL nedir ve ne işe yaramaktadır? Adaylar sermaye piyasası lisanslarını nerelerde kullanabilirler? SPK SPL sınavlarına dair merak ettiğiniz hususları ve detayları çalışmamızda bulabilirsiniz. Kamu Haber

SPK SPL Lisanslama Sınavları Nedir? Kaç Tür Sermaye Piyasası Lisansı Vardır?

Üniversitelerden mezun adayların sermaye piyasası kurum, kuruluşlarında veya başka sektörlerde yer alan finans birimlerinde çalışmak için yapacakları başvurularda zorunlu ya da ihtiyari olarak sunabilecekleri birtakım bilgi ve becerileri belgelendirmeye yarayan sermaye piyasası lisansları, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu tarafından gerçekleştirilen sınavlar ile verilmektedir. Bu sınavlara yalnızca üniversite mezunu ya da mezun olma durumunda olan adaylar katılabilmektedir.

Adaylar mezun olduktan sonra finans ve sermaye piyasalarına dair bilgi ve becerilerine öz geçmişlerinde yer vermek için bu sınavlara katılmaktadırlar. Bu lisanslar bazı kurumlarda yer alan pozisyonlar için adaylardan zorunlu olarak talep edilirken bazı durumlarda ise yalnızca o pozisyon için adayın avantajlı bir değerlendirmeye tabi tutulmasına yaramaktadır.

Kaç Adet Sermaye Piyasası Lisansı ve Lisanslama Sınavı Vardır?

Sermaye piyasası lisansı almak ve bu lisanslar ile ilgili kurum, kuruluş ve pozisyonlarda görev yapmak isteyen adaylar için toplam 8 adet sınav gerçekleştirilmektedir. 8 ayrı lisans için gerçekleştirilen bu sınavları aşağıda yer alan listede görebilirsiniz;

-Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisansı Düzey 3
-Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisansı Düzey 2
-Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisansı Düzey 1
-Gayrimenkul Değerleme Lisansı
-Konut Değerleme Lisansı
-Kredi Derecelendirme Lisansı
-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
-Türev Araçlar Lisansı

Adaylar yukarıda sıralamış olduğumuz bu lisanslardan bir veya daha fazlasını edinerek sermaye ve finans piyasalarında gerçekleştirecekleri başvurularda avantajlı duruma geçebilir ya da hali hazırda çalıştıkları kurumlarda terfi imkanı elde edebilirler.

SPK SPL Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavları Başvuru Koşulları Nelerdir?

SPK SPL Sermaye piyasası lisanslama sınavlarına başvurmayı planlayan adayların yukarıda da belirttiğimiz gibi üniversite mezunu olmaları ya da mezun olacak durumda bulunmaları gerekmektedir. Mezun olunacak üniversitelerin dört yıllık lisans programı olması durumunda adaylar lisanslama sınavlarının tamamına başvuruda bulunabilirler. Ancak iki yıllık programlardan mezun olan ya da mezun olabilecek durumda bulunan adaylar yalnızca 2 adet lisansı edinme imkanına sahip olmaktadırlar.

Hangi adayların hangi lisans için başvuruda bulunabileceğine, lisanslama sınavlarının uygulanmasına, sınav ücretlerine ve sınav merkezlerine dair daha detaylı bilgilere aşağıda yönlendirmesine yer verdiğimiz çalışmamızda ulaşabilirsiniz;

spk tay

SPK SPL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı Hangi Konulardan Oluşmaktadır?

SPK SPL sermaye piyasası lisanslarından Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey – 2 için adaylara Düzey 1 sınavından çok daha fazla konuda çok daha kapsamlı bir sınav gerçekleştirilmektedir. Toplam 9 ders başlığından sermaye piyasası faaliyetleri düzey 2 sınavına katılacak olan adaylara aşağıdaki alanlardan ve konu başlıklarından sorular yöneltilecektir;

Muhasebe ve Finansal Raporlama Alanı

 • Genel muhasebe ve Muhasebenin temel ilkeleri, temel kavramları
 • Finansal raporlama
 1. Finansal raporlamaya dair kavram çerçevesi
 2. Türk finansal raporlama standartları (TFRS) ve Türk muhasebe standartları (TMS)
 3. Sermaye piyasalarında finansal raporlamaya dair esaslar tebliği (II-14.1)
 • Bağımsız denetim
 1. Bağımsız denetimin temel kavramları
 2. Bağımsız denetime dair düzenlemeler

Ticaret Hukuku Alanı

 • Türk Ticaret Kanunu 124. madde ilâ 210. maddeleri arasında yer alan ticaret şirketlerine dair hükümler
 • Türk Ticaret Kanunu 329. ilâ 562. madde arasında yer alan anonim şirkete dair hükümler

Finansal Yönetim ve Mali Analiz Alanı

 • Leasing, Forfaiting ve Faktöring
 • Finansal analiz
 • Birleşme ve devir
 • Yatırım proje değerlemesi
 • İşletme sermayesi yönetimi
 • Sermaye yapısı
 • Sermaye maliyeti
 • Finansal raporlama
 • Finansal yönetimin genel esasları

Takas, Saklama ile Operasyon İşlemleri Alanı

 • Takasbank teminat yönetimi
 • Türev araçlarda takas, fiziki teslim ve uzlaşma
 • BİST A.Ş. borçlanma araçlarının transferi, takası ve temerrüt işlemleri
 • BİST A.Ş. payların transferi, takası ve temerrüt işlemleri
 • Takas saklama ve operasyon işlemlerine dair temel kavramlar
 • Takas, saklama ve Kaydileştirme düzenlemeleri
 1. Merkezi kayıt kuruluşu kuruluşu, faaliyeti, çalışma ve denetim esasları hk. yönetmelik
 2. Kaydileştirilen sermaye piyasası araçları ile ilgili kayıtların tutulması usul ve esasları hakkında tebliğ (II-13.1)
 3. Merkezi takas kuruluşlarının kurulması ve çalışma esasları hakkında genel yönetmeliğin dördüncü, beşinci ve altıncı bölümleri
 4. Takasbank A.Ş. merkezi takas yönetmeliği
 5. Takasbank A.Ş. merkezi karşı taraf yönetmeliği
 6. Portföy saklama hizm. ve bu hizmette bulunacak kuruluşlara dair esaslar tebliği (III-56.1)

Finansal Piyasalar Alanı

 • Borsalarla Alakalı Düzenlemeler
 1. BİST A.Ş. borsacılık faaliyetlerine dair esaslar yönetmeliği ve diğer düzenlemeler
 • BİST A.Ş. pay piyasasının işleyişi ve buna dair düzenlemeler
 • BİST A.Ş. borçlanma araçları piyasasının işleyişi ve buna dair düzenlemeler
 • BİST A.Ş. vadeli işlemler ile opsiyon piyasasının işleyişi ve buna dair düzenlemeler
 • Tezgahüstü piyasaları
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasaları ile bankalar arası piyasalar
 • Takasbank ve borsa para piyasaları ile ödünç pay piyasası
 • Türkiye elektronik fon alım ve satım platformunun işleyişi ve buna dair düzenlemeler

Yatırım Kuruluşları Alanı

 • Paya dayalı kitle fonlaması tebliği (III-35/A.1)
 • Sermaye piyasası araçlarının kredili olarak alımı, açığa satışı ve ödünç alma/verme işlemleri hakkında tebliğ (Seri: V, No:65)
 • Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerine ilişkin belge ve kayıt düzeni hk. tebliğ (III-45.1)
 • Yatırım kuruluşlarının kurulması ve faaliyet esasları hk. tebliğin birinci, sekizinci ve onuncu bölümleri) (III-39.1)
 • Yatırım hizmlerleri, faaliyetleri ve yan hizmetlerine dair esaslar hk. tebliğ (III-37.1)

Sermaye Piyasası Araçları Alanı

Sermaye Piyasası Araçları – 1

 • Kamu borçlanma araçları
 • Türev araçlar
 • Yatırım fonu katılım paylarının kavram çerçevesi ve yatırım fonlarına dair esaslar tebliği (III-52.1)
 • Borçlanma araçlarının kavram çerçevesi ve borçlanma araçları tebliği (VII-128.8)
 • Paylar ile pay benzeri olan menkul kıymetlerin kavram çerçevesi ve pay tebliği (VII-128.1)

Sermaye Piyasası Araçları – 2

 • Yabancı sermaye piyasası araçları ile depo sertifikalarının kavramsal çerçevesi ve yabancı sermaye piyasası araçları ile depo sertifikaları, yabancı yatırım fonu payları tebliği (VII-128.4)
 • Varantlar ve yatırım kuruluşu sertifikalarının kavram çerçeveleri, varantlar ve yatırım kuruluşu sertfikaları tebliği (VII-128.3)
 • Gayrimenkul serfifikalarının kavramsal çerçevesi ile gayrimenkul sertifikaları tebliği (VII-128.2)
 • Faizsiz finans araçlarının kavram çerçevesi ile kira sertifikaları tebliği (III-61.1)
 • Varlık finansmanına dair menkul kıymetlerin kavram çerçevesi, varlığa ya da ipoteğe dayalı menkul kıymetler tebliği (III-58.1) teminatlı menkul kıymetler tebliği (III-59.1)
 • Sermaye piyasası araçlarının ihracına dair SPK tebliğleri
 1. Sermaye piyasası araçları satış tebliği (II-5.2)
 2. İhraç belgesi ve izahname tebliği (II-5.1)

Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Meslek Kuralları Alanı

 • Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği üyelerinin meslek kuralları ile sermaye piyasasında çalışanların etik ilkeleri
 • Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği üyelerinin faaliyetlerini yürütürken uymaları gereken meslek kuralları
 • Sermaye piyasası çalışanlarının davranış kuralları ile etik ilkeleri
 • Kamunun aydınlatılmasına dair SPK tebliğleri
 • Özel durumlar tebliği (II-15.1)
 • Halka açık ortaklıklara dair SPK tebliğleri
 • Kurumsal yönetim tebliği (II-17.1)
 • Sermaye Piyasası Kanunu
 • Kolektif yatırım kuruluşlarına dair SPK tebliğleri
 • Gayrimenkul yatırım ortaklıklarına (GYO) dair esaslar tebliği (III-48.1)
 • Menkul kıymet yatırım ortaklıklarına dair esaslar tebliği (III-48.5)
 • Portföy yönetim şirketleri ile bu şirketlerin faaliyetlerine dair esaslar tebliği (III-55.1)
 • Yatırım fonları ile ilgili esaslar tebliği (III-52.1)
 • Borsa yatırım fonlarına ile ilgili esaslar tebliği (III-52.2)
 • Gayrimenkul yatırım fonlarına dair esaslar tebliği (III-52.3)
 • Girişim sermayesi yatırım fonları ile ilgili esaslar tebliği (III-52.4)
 • Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ile ilgili esaslar tebliği (III-48.3)

Adayların sermaye piyasası faaliyetleri düzey 2 sınavında başarılı olabilmeleri için saymış olduğumuz alanların her birisinden en az elli puan almaları ve tüm bu alanlardan almış oldukları notların aritmetik ortalamasının altmış puan olması gerekmektedir. Adaylar herhangi bir alandan başarısız olduklarında o alandan sınava tekrar girmek imkanına sahiptir. Sınavın bütününe tekrar katılma zorunlulukları bulunmamaktadır.

Sermaye piyasası lisanslama sınavlarına hazırlık yapan diğer adaylarla istişare etmek ve aklınıza takılan sorularınızı sormak için FORUM sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu