kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Nedir? Görevleri Nelerdir? Personel Alımı Nasıldır?

13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmuş olan Strateji ve Bütçe Başkanlığı nedir? Görevleri ve sorumlulukları nelerdir? Personel alımı nasıldır?

A+
A-

2018 yılı ile birlikte ülkemizin yönetim sistemi değişikliğe uğradı ve bu yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çeşitli birimler oluşturuldu. Oluşturulan bu birimlerden bir tanesi de Strateji ve Bütçe Başkanlığı. Strateji ve Bütçe başkanlığı 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmuş ve görevleri yine bu kararname ile detaylandırılmıştır. Görevlerine dair detaylara değinmeden evvel Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın tarihine kısaca değinelim.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın Tarihçesi

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak görev yapan Strateji ve Bütçe Başkanlığı aslında görev ve yetkileri yönünden, ilga edilmeden evvelki Kalkınma Bakanlığı’nın rolünü devralmıştır. Kalkınma Bakanlığı 2011 yılında kurulmuştu. 2011 yılında kalkınma politikaları ve stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması misyonu ile kurulan Bakanlığın temeli ise aslında neredeyse 50 sene evveline dayanmaktaydı. 1960 askeri darbesi sonrası hayata geçirilen 1961 Anayasası ile Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuştu. Devlet Planlama Teşkilatı’nın da en temel görevi ülkenin ekonomik kalkınma ve ekonomiye, bütçeye, kazanım ve harcamalara dair stratejilerinin belirlendiği, planlandığı bir noktada rol almaktı. 1961 yılında Devlet Planlama Teşkilatı ile başlayan bu kalkınma ve strateji temelli kurumsal yapı 2011 yılında Kalkınma Bakanlığı’na, 2018 yılında ise Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na dönüşerek varlığını sürdürmeye devam etmektedir.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın Yapısı

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın kurulması ile birlikte başına ilk Başkanı olarak eski Hazine ve Maliye Bakanı Naci AĞBAL getirilmiştir. Özellikle bütçe süreçleri konusunda Maliye Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yaptığı günlerden bu yana derin bir deneyimi olan Sayın Naci AĞBAL bu stratejik öneme sahip birimin başına ilk getirilen kişi olmuştur.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı aşağıdaki organizasyon şemasına sahiptir;

strateji org yema

Görev ve sorumluluklarını yukarıdaki birimler eliyle yerine getiren Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın görev ve sorumlulukları şunlardır;

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Nerede?

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ankara’da bulunmaktadır.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Personel Alımı

Strateji ve Bütçe Başkanlığı ofis / büro faaliyetilerini yerine getirmek üzere B Grubu memurların yanı sıra, Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı unvanı ile kariyer meslek personeli ve özellikle bilişim alanında, Başkanlığın teknik işlerini yürütmesi gayesiyle sözleşmeli personel istihdam etmektedir. Bunun yanında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca Strateji Geliştirme Biriminde görevlendirilmek üzere Mali Hizmetler Uzmanı ve Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.

Yorumlar

  1. Sema Bölükbaşı Avatar Sema Bölükbaşı dedi ki:

    Anaokul okumayan kişi örgün eğitimli olurmu?