Türk Anayasa Hukuku Sınavı Soruları ve Cevapları 4

Türk Anayasa Hukuku online sınavında sorulacak sınav soruları ve cevaplarını paylaşmaya devam ediyoruz. Türk Anayasa Hukuku sınavı online soruları ve cevapları 4 yazımızda görebilirsiniz.

A+
A-

Türk Anayasa Hukuku sınavına online katılacak arkadaşlarımız için vize ve final sınavlarında çıkabilecek soruları ve cevapları paylaşmak istedik. Hukuk fakülteleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinin birinci sınıf öğrencileri sınavda gelebilecek Türk Anayasa Hukuku sorularını yazımız içerisinde görebilirler. 1982 Anayasasına göre sorulabilecek en zorlayıcı soruların 20 tanesini detaylı şekilde paylaşmak istedik.

Türk Anayasa Hukuku dersi için oluşturduğumuz soruların bir bölümünü yazımız içerisinde yer alan linkler içerisinde bulabilecekken devamını diğer içeriklerimizde görebilirler. Türk Anayasa Hukuku vize sınavı ve final sınavında yüksek puan almayı hedefleyen arkadaşlarımız için işte sorular ve cevapları…

 1. Olağanüstü hal döneminde Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan ve Resmi Gazetede yayımlandıkları gün meclis onayına sunulan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, savaş ve mücbir sebeplerle TBMM’nin toplanamaması hali hariç olmak üzere ne kadar süre içinde TBMM’de öncelikle görüşülür ve karara bağlanır? 3 AY.
 2. Savaş ilanı kararını kim alır? Cumhurbaşkanı istemi üzerine TBMM alır.
 3. Savaş ilanı kararını kim uygular? Cumhurbaşkanı uygular.
 4. TSK’nın yabancı ülkelere gönderilmesi veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına belli bir süre için hangi merci izin verir? Cumhurbaşkanı istemi üzerine TBMM izin verir.
 5. Yasama dokunulmazlığını kaldırılması için en az milletvekilinin oyu gerekir? 151’den az olmamak üzere TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğu.
 6. TBMM’de bulunan miletvekili sayısı kaçtır? 600

 1. Anayasa Mahkemesinin görevleri nelerdir? Mahkeme üyeleri arasından AYM başkanını seçmek. AYM başkan vekillerini seçmek. Uyuşmazlık mahkemesi başkanını seçmek. Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, AYM, Yargıtay, Danıştay başkan ve üyelerini, başsavcılarını, Cumhuriyet başsavcıvekilini, HSK ve Sayıştay başkan ve üyelerini, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvet Komutanlarını görevleriyle ilgili suçlarda Yüce Divanda yargılamak. Bireysel başvuruları karara bağlamak. Siyasi partilerin mali denetimini yapmak. Siyasi partilerin kapatılmasına karar vermek. Siyasi partilerin mali destekten yoksun bırakılmasına karar vermek.
 2. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru konusu yapılmayacak işlemler nelerdir? Yasama işlemleri, düzenleyici idari işlemler, AYM kararları, Anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler.
 3. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru süresi ne kadardır? 30 GÜN.
 4. Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan kararlarına karşı ne yapılır? Hükmün açıklanmasının ardından Yüce Divan’a bir dilekçe verilerek 15 gün içinde Yeniden İnceleme başvurusu yapılır.
 5. Yabancı ülkelerdeki vatandaşlar halkoylamasından ne kadar süre öncesinden başlayarak oylarını kullanabilirler? 20 Gün.
 6. Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçişle ilgili Anayasa değişikliğine dair halkoylaması hangi yıl yapılmıştır? 16 Nisan 20017
 7. Cumhurbaşkanı makamının herhangi bir nedenle boşalması ve TBMM genel seçimine bir yıl veya daha az süre kalması halinde, Cumhurbaşkanı seçimi, makamın boşaldığı günden sonra gelen kaçıncı günü takip eden ilk Pazar günü TBMM genel seçimiyle birlikte yapılır? 60 Gün.

 1. Cumhurbaşkanı makamının herhangi bir nedenle boşalması ve TBMM genel seçimine bir yıldan fazla süre kalması halinde, Cumhurbaşkanı seçimi, makamın boşaldığı günden sonra gelen kaçıncı günü takip eden ilk Pazar günü TBMM genel seçimiyle birlikte yapılır? 45 Gün.
 2. Cumhurbaşkanı seçiminde oylamaya tek adayın kalması halinde, adayın geçerli oyların salt çoğunluğunu alamaması halinde seçimlerin yenilenmesi, kesin sonuçların ilanından sonra gelen kaçıncı günü takip eden ilk Pazar günü sadece CB seçimi yapılır? 45 günü takip eden ilk Pazar günü.
 3. Cumhurbaşkanlığı aday olduktan sonra eski görevine dönemeyecekler kimlerdir? Yüksek mahkeme üyeleri, hakimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar, subaylar, astsubaylar.
 4. Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, YSK’ca Cumhurbaşkanı seçildiğinin ilan edilmesini takip eden kaç gün içinde müracaat etmeleri halinde eski görevlerine dönerler? 1 AY.
 5. Bir ilin veya seçim çevresinin TBMM’de üyesinin kalmaması halinde, boşalmayı takip eden kaç günden sonraki ilk Pazar günü o seçim çevresinde ara seçime gidilir? 90 gün sonraki ilk Pazar günü ara seçime gidilir.
 6. TBMM Yasama Yılı hangi tarihler arasındadır? 1 Ekim – 30 Eylül tarihleri arası dönem yasama yılıdır.
 7. Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesi kararı vermesi halinde, bu kararın verildiği günden kaçıncı günü takip eden ilk Pazar günü oy kullanılır? 90 günü takip eden ilk Pazar günü.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.