Türk Anayasa Hukuku Vize ve Final Sınavlarında Gelebilecek Sorular ve Cevapları 2

Türk Anayasa Hukuku internet üzerinden online yapılacak vize ve final sınavlarında gelebilecek sorular ve cevapları paylaşıyoruz. Hukuk, İİBF ve SBF mezunları haberimizde görebilirler.

A+
A-

Covid-19 nedeniyle salgın sürecinde devam eden online sınavlarında Hukuk Fakülteleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri öğrencilerinin sorumlu oldukları Türk Anayasa Hukuku dersi için sorular ve cevaplar paylaşmaya devam ediyoruz. Hukuk Fakültelerinin birinci sınıfında, İİBF ve SBF içerisinde yer alan Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (SBKY), Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (SBUİ), Uluslararası İlişkiler, Maliye vb. bölümlerinde bulunan birinci sınıf öğrencileri için Türk Anayasa Hukuku soruları ve cevaplarını oluşturduk. Hazırlamış olduğumuz sorular ve cevaplar online vize sınavı ile final sınavlarınızda sizlere yardımcı olacaktır.

Türk Anayasa Hukuku dersi için oluşturduğumuz soruların bir bölümünü aşağıda yer alan linkteki içerik içerisinde bulabilecekken devamını diğer içeriklerimizde görebileceksiniz. Türk Anayasa Hukuku vize sınavı ve final sınavında yüksek puan almayı hedefleyen arkadaşlarımız için işte sorular ve cevapları…

 1. Mahalli idarelerin kendi aralarında birlik kurmalarına kim izin verir? Cumhurbaşkanı
 2. 1982 Anayasasına göre hangi yıl yapılan değişiklikle memurlara verilen tüm disiplin cezaları yargı denetimi dışında bırakılamayacağı belirtilmiştir? 2010 yılında bu değişiklik yaşanmıştır.
 3. 1982 Anayasasına göre YÖK üyeleri ve üniversite rektörleri kim tarafında seçilir ve atanır? Cumhurbaşkanı.
 4. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) hangi merci ile ilişkilendirilmiştir? Kültür ve Turizm Bakanlığı
 5. 1982 Anayasasında yer alıp kamu tüzel kişiliği Anayasada yer alan kurumlar nelerdir? Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, İl özel idaresi, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Belediyeler ve Köyler
 6. TBMM, Anayasa Mahkemesi üyelerinden 2 üyeyi Sayıştay Genel Kurulunun kendi başkan ve üyeleri arasından ve 1 üyeyi Baro Başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri 3 aday arasından gizli oyla seçer.

 1. TBMM, AYM üye seçiminde oylamayı hangi çoğunlukla almalıdır? 1. Seçim Oylamada 2/3 çoğunluk ile (400 MV.) 2. Seçim Oylamada Salt Çoğunluk (301 MV.) ve 3. Seçim Oylamada en çok oyu alan 2 aday arasından en çok oyu alan aday üye seçilmiş olur.
 2. 1982 Anayasasına göre Anayasa Mahkemesine Cumhurbaşkanı ve TBMM kaç üye seçer? 12 üyeyi Cumhurbaşkanı ve 3 üyeyi TBMM seçer.
 3. 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi üyelerinden kaç tanesini doğrudan seçer? 4 tanesini doğrudan seçer.
 4. Cumhurbaşkanının Anayasa Mahkemesine doğrudan seçtiği üyeler içerisinde Anayasa Mahkemesi Raportörlerinin en az kaç yıl raportörlük olmaları gerekmektedir? 5 Yıl.
 5. 1982 Anayasasına göre Yüce Divan kararlarına karşı hangi yolla başvuru yapılır? 15 gün içinde Yeniden İnceleme başvurusu yapılır.
 6. Yargıtay birinci başkanı, birinci başkanvekili ve daire başkanları kim tarafından seçilir? Yargıtay Genel Kurulu
 7. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcıvekilini kim seçer? Cumhurbaşkanı tarafından 4 yıl için seçilirler.

 1. 1982 Anayasasına göre mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin Sayıştay denetimi ve kesin hükme bağlanması hangi yıl Anayasaya eklenmiştir? 2005
 2. 1982 Anayasasına göre HSK üye sayısı kaçtır? Hakimler Savcılar Kurulunda 13 üye bulunmaktadır. Adalet Bakanı ve Yardımcısı doğal üyedir. Kalan üyelerden 4 tanesini Cumhurbaşkanı ve 7 tanesini de TBMM seçmektedir.
 3. TBMM tarafından HSK üye seçimi nasıl yapılmaktadır? 3 üye Yargıtay Üyeleri, 1 üye Danıştay Üyeleri ve 3 üye de Yükseköğretim Kurumlarının hukuk dallarında görev yapanlar ve avukatlar arasından yapılmaktadır.
 4. TBMM, HSK üyelerini seçerken nasıl bir oylama yöntemi kullanır? 1. Seçim Oylamada 2/3 çoğunluk ile (400 MV.) 2. Seçim Oylamada 3/5 çoğunluk ile (360 MV.) ve 3. Seçim Oylamada en çok oyu alan 2 aday arasından ad çekme usulü ile aday seçilir.
 5. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) denetimi kim tarafından yapılır? TBMM yapar. Kanuna göre TBMM adına KİT’lerin denetimi 2010’dan beri Sayıştay yapar.
 6. Kamu Denetçiliği Kurumu kaç yılda faaliyetlerine başlamıştır? 2012 yılında kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu, 2013 yılında faaliyetlerine başlamıştır.
 7. Cumhurbaşkanı’nın hangi yıl yapılan Anayasa değişikliği ile halk tarafından seçilmesi kabul edilmiştir? 2007

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.