Türk Anayasa Hukuku Vize ve Final Sınavlarında Gelebilecek Sorular ve Cevapları 3

Türk Anayasa Hukuku online vize ve final sınavlarında gelebilecek sorular ve cevapları paylaşıyoruz. Hukuk, İİBF ve SBF mezunları haberimizde bakabilirler.

A+
A-

Son bir yıl boyunca devam eden salgın sürecinde üniversite sınavları online sınav şeklinde yapılmaktadır. Hukuk Fakülteleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri (İİBF) ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri (SBF) öğrencilerinin sorumlu oldukları Türk Anayasa Hukuku dersi için sorular ve cevaplar paylaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hukuk Fakültelerinin birinci sınıfında, İİBF ve SBF içerisinde yer alan Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (SBKY), Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (SBUİ), Uluslararası İlişkiler, Maliye vb. bölümlerinin birinci sınıfında bulunan öğrencilerin Türk Anayasa Hukuku soruları ve cevaplarını oluşturduk. Hazırlamış olduğumuz sorular ve cevaplar online vize sınavı ile final sınavlarınızda sizlere yardımcı olacaktır.

Türk Anayasa Hukuku dersi için oluşturduğumuz soruların bir bölümünü aşağıda yer alan linkteki içerik içerisinde bulabilecekken devamını diğer içeriklerimizde görebileceksiniz. Türk Anayasa Hukuku vize sınavı ve final sınavında yüksek puan almayı hedefleyen arkadaşlarımız için işte sorular ve cevapları…

 1. 1982 Anayasasına göre Anayasanın değiştirilmesi için TBMM’de en az kaç üye tarafından teklif edilmelidir? 200 Milletvekili
 2. 1982 Anayasasına temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında uyulan ölçülülük kriteri ilk kez kaç yılında Anayasa’da yer almıştır? 2001
 3. 1982 Anayasasına temel hak ve özgürlüklerin durdurulmasında uyulan ölçülülük kriteri ilk kez kaç yılında Anayasa’da yer almıştır? 1982
 4. 1982 Anayasasına göre Konut Dokunulmazlığını sınırlandırma nedenleri nelerdir? Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık, genel ahlak ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması
 5. 1982 Anayasasına göre Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü düzenlenmesinin sınırlandırma nedenleri nelerdir? Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık, genel ahlak ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması
 6. 1982 Anayasasına göre Sendika Kurma Hakkının sınırlandırma nedenleri nelerdir? Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık, genel ahlak ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması

 1. 1982 Anayasasına göre Dernek Kurma Hürriyetinin sınırlandırma nedenleri nelerdir? Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık, genel ahlak ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması
 2. Adil Yargılanma hakkı 1982 Anayasasına hangi yıl yapılan değişiklikle girmiştir? 2001
 3. Kamulaştırmanın taksitle yapılacağı haller nelerdir? Tarım reformunun uygulanması, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskan projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm
 4. Özelleştirme hangi yıl yapılan değişiklik ile Anayasada yer almıştır? 1999
 5. Temel hak ve özgürlüklerden hangisi sadece ödevdir? Vergi ödevi
 6. TBMM başkan seçimi nasıl yapılmaktadır? 1. Seçim Oylamada 2/3 çoğunluk ile (400 MV.) 2. Seçim Oylamada 2/3 çoğunluk ile (400 MV.) 3. Seçim Oylamada Salt Çoğunluk (301 MV.) ve 4. Seçim Oylamada en çok oyu alan 2 aday arasından en çok oyu alan aday üye seçilmiş olur. Oylama gizli yapılmaktadır.
 7. TBMM’de gizli oylama yapılan oylamalar nelerdir? 1. TBMM Başkan Seçimi 2. AYM Üye Seçimi 3. Kamu Başdenetçisi Seçimi 4. HSK Üye Seçimi 5. Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanı Yardımcısına, Bakanlara soruşturma açılmasına karar verilmesi 6. Cumhurbaşkanının, Cumhurbaşkanı Yardımcısının, Bakanların yüce divana sevk edilmesine karar verilmesi 7. Anayasa Değişiklikleri Kanun Teklifleri 8. Milletvekilliliği ile bağdaşmayan görevde ısrar.

 1. 1982 Anayasasında yer almamakla birlikte gizli oylama yapılan seçim nedir? Sayıştay Başkan ve Üye Seçimi
 2. TBMM İçtüzüğüne göre TBMM Başkanlığına ikinci devre seçilenlerin görev süresi ne kadardır? 3 Yıldır
 3. 1982 Anayasasına göre TBMM Başkanlığına ikinci devre seçilenlerin görev süresi ne kadardır? Yasama dönemi sonuna kadar
 4. Genel veya özel af ilanı için en az kaç milletvekili oyu gerekir? Üye tamsayısının en az 3/5’i. (360 Milletvekili)
 5. 1982 Anayasasına göre seçimlerin yenilenmesi için en az kaç milletvekili oyu gerekir? Üye tamsayısının en az 3/5’i. (360 Milletvekili)
 6. 1982 Anayasasına göre yazılı sorular Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar tarafından gönderildiği tarihten itibaren ne kadar sürede cevaplanmalıdır? 15 GÜN.
 7. Genel görüşme açılmasını kaç milletvekili isteyebilir? 20 milletvekili.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.