Yabancı Arabaları Kimler Getirebilir? Yabancı Arabalara Ne Kadar Süre Verilir? Süre Aşım Cezası 2019'da Ne Kadardır?

Yabancı arabaları kimler getirebilir? Yabancı araçların yurtta kalma süresi ne kadardır? Yabancı plakalı araçlara yurtta kalma süresi neye göre verilir? Yurtdışında ikamet eden yabancı vatandaşlara, araçlarını Türkiye'de kullanmaları için ne kadar süre verilir? Yabancı plaka araba getiren Türk vatandaşlarına ne kadar süre verilir? Yabancı arabalar Türkiye'de ne kadar kalabilir? Yabancı arabaları kimler kullanabilir? Yabancı arabalarda 3 aya kadar süreyi aşmanın cezası 2019'da ne kadardır? 3 aydan sonra ceza ne kadar kesilmektedir? Bu sorulara ait cevapları yazımız içerisinde bulabilirsiniz.

26.01.2019
A+
A-

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlara İlişkin Gümrük Genel Tebliğ Seri No:1’in 1. maddesinde tebliğ’in amacı: Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen kişisel ve ticari kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarına uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi şeklinde ifade edilmiştir. Bu tebliğ kapsamında: Yabancı araçları kimler getirebilir? Yabancı araçları getirenlere neye göre süre verilir? Yabancı araçlara ne kadar süre verilir? Yabancı araçların süresinin aşılması durumunda ne kadar ceza verilir? Emekliler bu haktan nasıl yararnabilir? Yurda getirilen bu araçları kimler kullanabilir? Hakkı olmamasına rağmen bu araçları kullananlara Gümrük Kanunu hükümlerine göre hangi cezalar uygulanır? Süre aşımında 3 aya kadar ne kadar ceza verilir, 3 aydan fazla olması durumunda ne kadar ceza verilir? Yurtdışından getirilen arabalar yurtta kalırken uçakla yurtdışına gitmek için ne yapmak gerekir? Sorularına ait cevaplar yer almaktadır. Bizde yurtdışında ikamet eden vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla bu sorulara cevap vermek istedik.

Yabancı Arabaları Kimler Getirebilir?

Türkiye Bölgesi dışında ikamet eden Türk vatandaşları, ikamet yerlerinde üzerlerine kayıtlı bulunan ya da başkasına ait olup vekâleten veya kiralama yoluyla yurda giriş yaptıkları yabancı arabaları Türkiye’ye getirebilirler. Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet edenler adlarına kayıtlı yabancı arabaları Türkiye’ye getirebilirler. Türk vatandaşları başkasına ait araçları da vekaletname ile getirebileceği gibi, kiralama yoluyla kullandıkları araçları da getirebilirler. Oysa, yabancı vatandaşlarda aracın üzerlerine kayıtlı olması şartı vardır. Kişisel kullanıma mahsus araçlarla çekilen romörk ve karavanlar içinde araçtan ayrı kayıt oluşturularak, bunların yurda girişine izin verilmektedir.

Yabancı Araçları Getirenlere Neye Göre Süre Verilir?

Türkiye’ye taşıt getirmek isteyen Türk vatandaşlarının süre hakkının tamamından yararlanabilmesi için kişi ve taşıtın, Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az (185) yüzseksenbeş gün Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunma koşulu aranır. Burada hem taşıt hem de kişi son bir yıl içerisinde en az 185 gün yurtışında ikamet etmiş olmak zorundadır. İkamet etmeyen ve geçici görevle yurtdışında bulunarak tekrar yurda dönen vatandaşlar bu haktan yararlanamaz.

Malulen emekli olanlar ile ön emeklilik hakkı kazananlar dâhil yurtdışından emekli olanların, emeklilik belgesini gümrük kapılarında bulunan personele ibraz etmeleri hâlinde emekli olduktan sonra yurda getirdikleri ilk araç için, 185 gün şartına bakılmaksızın taşıtlarına süre verilir.

Yabancı Araçlara Ne Kadar Süre Verilir?

Yukarıda belirttildiği üzere, son bir yıl içerisinde 185 gün yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarına, yurda getirdikleri aracında aynı şartı taşıması durumunda 730 gün araçlarını yurtiçinde kullanma hakkı verilir. Bu hak, yurtdışından emekli olan vatandaşların, emekli olduktan sonra yurda getirecekleri ilk araç içinde (185 gün şartı aranmaksızın) 730 gün olarak uygulanır. Mavi kart sahibi kişilerde, yukarıda belirtilen süre şartını taşıyor olmaları durumunda araçlarını yurtiçinde 730 gün boyunca kullanma hakkından yararlanır.

kapykule gumruk

Yabancılar Uyruklular Tarafından Getirilen Araçlara Ne Kadar Süre Verilir?

Tebliğ’e göre: Yabancı uyruklu kişilerin taşıtlarına verilecek süre, bu kişilerin yurtta kalma süresinden uzun olamaz. 2011/2306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre yabancı ülke vatandaşları Türkiye’de 180 gün içerisinde toplam 90 gün süre ile kalabilir. Bu nedenle turistik kolaylıklar kapsamında yabancı uyruklu kişinin taşıtına 180 gün içerisinde en fazla 90 günlük süre verilir. Türkiye’de oturma izni bulunan yabancı uyrukluların taşıtlarına verilecek süre ikamet tezkeresinde belirtilen süre kadar uzatılır. Bu süre yirmidört aydan uzun olamaz.

Yabancı Araçları Kimler Kullanabilir?

Yabancı plaka araçları yurda getiren kişi dışında bu kişinin eşi, annesi, babası ve çocukları belirli şartları sağlamaları durumunda kullanabilirler. Bu kişilerin de aracı kullanabilmeleri için; İkametgah şartını sağlamaları gerekir. Aracı yurda getiren kişinin annesi, babası, eşi veya çocuklarının getirilen arabayı kullanabilmeleri için son bir yıl içinde en az 185 gün yurtdışında bulunmuş olmaları gerekir. Bununla birlikte aracı getiren kişi ancak Türkiye’de bulunuyorsa bu kişiler aracı kullanabilirler. Arabayı getiren kişi taahhütname vererek uçak, gemi veya başka bir araç ile yurtdışına çıkmış ise, bu arabayı Gümrük mevzuatı gereği hiç kimse kullanamaz, araç park halinde durmak zorundadır. Şayet, aracı getiren kişi yurtdışındayken, araç bir başkası tarafından kullanır ise, hem aracı getiren kişiye hem de aracı kullanan kişiye Gümrük Kanunu 238. maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem uygulanır.

Yabancı Araçlar 185 Gün Dolmadan Getirilirse Ne Olur?

Yabancı araçları getirip 730 gün süre boyunca Türkiye’de kullanan Türk vatandaşları veya mavi kart sahipleri, aracın süre sonunda yurtdışına bu aracı çıkarmış olsun, aradan 4 ay sonra bu kişi aynı araç ile yeniden gelmiş olsun. Bu durumda araca 730 günlük geçici ithalat izni verilmez. Bu araca giriş kapılarında bir aylık süre verilir. Daha sonra aracın yurtdışına çıkarılması gerekir, bu araca süre uzatımı yapılamaz. İkinci bir durumda, aracını yurtdışına çıkıran kişi 4 ay sonra başka bir araç ile yurda gelmiş olsun, bu durumda şahıs 185 gün şartını sağlamadan yurda geldiği için yine 730 günlük kullanım hakkından yararlanamaz. Yukarıda da belirttiğimiz üzere, kara taşıtlarında geçici ithalat rejimiyle 730 günlük haktan yararlanmak için hem taşıtın hemde şahsın 185 gün yurtdışında kalmış olması gerekmektedir.

Üçüncü bir durumda bu aracın devredilmesi durumudur. Yurtdışı edilen araç bir başkasına satılarak devredilmiş olsun. Aracı yurtdışında devir alan kişi de aracı yeniden Türkiye’ye 185 gün kalmadan getirmiş olsun. Bu durumda aracı devir alan kişi yurtdışında son bir yıl içinde 185 gün kalmış ise bu araca 730 günlük süre verilir. Örneğin, bir kişi aracını Türkiye’de 730 gün kullandıktan sonra yurtdışına çıkarmış olsun, bu kişi yurtdışında aracını bir başkasına satarak devir etmiş olsun. Daha sonra aracı devir alan kişi 1 ay sonra aynı araç ile yurda gelmiş olsun. Bu kişi aracı gümrük giriş kapısına getirdiği tarihten son bir yıl içerisinde 185 gün kalmış ise, araca yine 730 günlük süre verilir. Bunun olması için araç satışının yapılarak devir işleminin tamamlanmış olması gerekir. Araç, Türkiye’de iken satılmış olsa dahi satın alan kişiye 730 günlük süre verilmez. Aracın yurtdışı edilerek, yeni sahibi ile yeniden ülkeye girişinin yapılması şarttır.

Yabancı Araçlar Yurttayken Uçakla Yurtdışına Çıkmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Yabancı araçların, yurtta kalma süresi içerisinde aracı getiren kişilerin yurtdışına araçsız çıkması mümkündür. Bu kişinin bunu yapabilmesi için tebliğ’de yer alan taahhütname dilekçesini doldurarak gümrük idaresine sunması gerekir. Gümrük idaresine sunulan taahhütname dilekçesi sisteme kaydedilir. Kişi taahhütname dilekçesini, yurtdışına her çıkışında vermek zorundadır. Taahhütname dilekçesini bir kez olsun vermeyen kişiye Gümrük Kanunu 238. maddesinin 1. fıkrasına göre cezai müeyyide uygulanır. Kişi defalarca taahhütname dilekçesini vermeden yurtdışına çıkmış olsa dahi, cezai müeyyide sadece bir kez uygulanır.

Yabancı Araçların Süre Aşımı Durumlarında Hangi Cezalar Uygulanır?

Yabancı araçlar, geçici ithalat rejimi sonunda yurtdışı edilmek zorundadır. Bu aracı yurtdışı etmeyen kişi rejim ihlali yapmış olur ve bu kişiye cezai müeyyide uygulanır. Burada, aracı getiren kişilerin süreyi ne kadar aştıkları çok önemlidir ve Gümrük Kanununda ceza tutarları sürenin ne kadar aşıldığına göre farklılık gösterir. Süre aşımının 3. aya kadar olduğu durumlarda uygulanan ceza tutarları 2019 yılı için şekildedir:

 • Yabancı Araçların Süreyi Bir Aya Kadar Aştığı Durumlarda: 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241. maddesinin 3. fıkrasının l bendine göre 2019 yılı için 260 TL cezai müeyyide uygulanır.
 • Yabancı Araçların Süreyi İki Aya Kadar Aştığı Durumlarda: 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241. maddesinin 4. fıkrasının g bendine göre 2019 yılı için 520 TL cezai müeyyide uygulanır.
 • Yabancı Araçların Süreyi Üç Aya Kadar Aştığı Durumlarda: 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241. maddesinin 5. fıkrasının b bendine göre 2019 yılı için 780 TL cezai müeyyide uygulanır.

Araçların, emniyet sorgulamasında süresinin geçtiği tespit edilirse, rejim ihlali nedeniyle bu araçlar emniyet birimlerinin uygun gördüğü otoparka çekilir ve emniyet birimlerince gümrük idaresine bilgi verilir. Gümrük idaresi, bu kişiye cezai müeyyideyi uygulayarak, aracın yurtdışı edilmesi için bir hafta süre verir. Daha sonra araç için otopark ücreti, çekici ücreti ve diğer masrafların ödenmesinden sonra araç çıkarılabilir. Bir hafta içerisinde de araç yurtdışı edilmek zorundadır.

Yabancı Araçların 3 Aydan Fazla Süreyi Aştığı Durumlarda Hangi Ceza Uygulanır?

Geçici ithalat rejimiyle getirilen yabancı araçların Üç aydan fazla süreyi aştığı durumlarda 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238. maddesinin 1. fıkrasına göre cezai müeyyide uygulanır. Bu cezaya göre: Aracın gümrük idaresine teslim edilmesi durumunda ÖTV hariç gümrük vergilerinin 1/4’ü oranında cezai müeyyide uygulanır. Bu vergiler, aracın kasko değeri üzerinden hesaplanmaktadır. Bu cezanın 2019 yılı için asgari (en az) cezai müeyyide tutarı: 1.040 TL’dir. Aracın çok lüks olması durumunda bu ceza tutarı 20 Bin TL’ye kadar çıkmaktadır.

Araçların, emniyet sorgulamasında süresinin geçtiği tespit edilirse, rejim ihlali nedeniyle bu araçlar emniyet birimlerinin uygun gördüğü otoparka çekilir ve emniyet birimlerince gümrük idaresine bilgi verilir. Gümrük idaresi, bu kişiye cezai müeyyideyi uygulayarak, aracın yurtdışı edilmesi için bir hafta süre verir. Daha sonra araç için otopark ücreti, çekici ücreti ve diğer masrafların ödenmesinden sonra araç çıkarılabilir. Bir hafta içerisinde de araç yurtdışı edilmek zorundadır.

Yabancı Araçları Kullanma Hakkı Olmayan Kişilerin Kullanması Durumunda Hangi Cezalar Uygulanır?

Yabancı araçları, kullanma hakkı olmayan kişilerin bu araçları kullanması durumunda; bu aracı hem kullanan kişiye hem de kullandıran kişiye 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238. maddesinin 1. fıkrasına göre cezai müeyyide uygulanır. Geçici İthalat Rejiminin ihlal edilmesi nedeniyle de aracın süresi tamamen kesilerek, aracın yurtdışı edilmesi için bir haftalık süre verilir. Aracın kalan süresi verilemez, araç bir hafta içerisinde yurtdışı edilmek zorundadır. Bu cezanın 2019 yılı için tutarları bir üst başlıkta belirtilmiştir.

Bize sormak istediklerinizi yazı altında yer alan yorum kısmından sorabilirsiniz.

Gürcistan’dan araç getirmek yazımız için tıklayınız.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 3 Yorum
 1. Gurbetci Hasannn dedi ki:

  Yazınız gayet açıklayıcı olmuş, bir de aracın Gümrüklerde devri nasil yapılıyor? Noterden vekalet versem devir oluyor mu? Kimisi oluyor diyor, kimisi sadece 1 hafta oluyor diyor. Bunu da aciklarsaniz biz gurbetçiler seviniriz.

 2. Gurbetci Hasannn dedi ki:

  Yazınız gayet açıklayıcı olmuş, bir de aracın Gümrüklerde devri nasil yapılıyor? Noterden vekalet versem devir oluyor mu? Kimisi oluyor diyor, kimisi sadece 1 hafta oluyor diyor. Bunu da aciklarsaniz biz gurbetçiler seviniriz.

 3. Gurbetci Hasannn dedi ki:

  Yazınız gayet açıklayıcı olmuş, bir de aracın Gümrüklerde devri nasil yapılıyor? Noterden vekalet versem devir oluyor mu? Kimisi oluyor diyor, kimisi sadece 1 hafta oluyor diyor. Bunu da aciklarsaniz biz gurbetçiler seviniriz.