kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Yolluk Hesaplama 2018

Tayini çıkan memurların en çok merak ettiği konudur, yolluk ne zaman yatar, ne kadar yatar harcamasını planlamak için bilmek zorunda olduğu konuda yardımcı olacak bilgiler hemen aşağıda.

A+
A-

Yolluk Hesaplama Programı 2018. Yolluk Nasıl Hesaplanır? 

Hangi sebeple olursa olsun görev yeri değişen memur yolluk alır. Yolluk nasıl hesaplanır, hesaplamada neler dikkate alınır, en fazla ne kadar yolluk ödenir konularına açıklık getireceğiz.

Yolluk hesabı yapılırken dört kalem dikkate alınır ve bu kalemler için ödenecek ücretler bütçe kanunu h cetvelinde gösterilir. 2018 h cetveli rakamlarına göre yolluk hesaplama 2018 sistemini anlatmaya çalışacağız. 2019 bütçe kanunu h cetvelinde herhangi bir artırım yapılmaması nedeniyle hesaplama güncel durumdadır.

Yolluk Hesabında Dikkate Alınan Dört Unsur:

·        Yol mesafe ücretleri

·        Taşıt ücretleri

·        Günlük yevmiye

·        Yolculuk günlerine ait yevmiyeler

Yol mesafe ücret hesabı:

Her bir kilometre başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi, olarak hesaplanır. Bu sayede, kilometre veya deniz mili mesafesinin çarpım katsayısı  tespit edilmiş olur.

Aylık derecesi 1-4 arası olanlar için bu katsayı;

(39,85 x 5)/ 100= 1,9925

Kadro derecesi 5-15 arası olanlar için bu katsayı;

(36,25 x 5)/ 100= 1,9375

Yevmiye: İlgilimemur için;

a. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin 20 (yirmi) katı kadar,

b. Harcıraha müstehak  her aile ferdi  için yurt içi gündeliğinin 10 (on) katı (Toplam miktar yurt içi gündeliğinin 40 (kırk) katını  her halükarda aşamaz),

Aile fertleri ile kast edilen memurun, yolluk hesaplaması anında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi , bakmakla yükümlü olduğu anne-baba veya alt soy ve  kardeşleridir.

2018 H cetveline göre;

–Aylık/kadro derecesi 1-4 arasında olanlar : 39,95 TL

–Aylık/kadro derecesi 5-15 arasında olanlar: 38,75 TL

Taşıt ücreti: Günümüzde en sık kullanılan araç olarak otobüs fiyatları dikkate alınarakhesaplanmaktadır.

Seyahat Günü İçin Yevmiye: Seyahatin devam ettiği saatler 24’e bölünerek hesaplanır. Eğer güne çevrilemeyen kısım varsa ( bir dakika bile olsa) bir gün kabul edilir.

X ilinden Y ilçesine tayin olan bir memurun; Derecesi: 6/1, yol: 1000 km, Taşıt ücreti: 110 TL, evli,eşi çalışmıyor, 2 çocukları mevcut ve bakmakla yükümlü olduğu başka kimse yok:

Hesaplama:

20 x 38,75 = 775 (memurun alacağı yevmiye)

10 x 38,75 = 387,5 (memurun eşi içinyevmiye)

10 x 38,75 = 387,5 (memurun 1.çocuk içinyevmiye)

10 x 38,75 = 387,5 (memurun 2.çocuk içinyevmiye)

1000 x 1,9375 = 1937,5 (yol mesafe ücreti)

110 x 4 = 440 (taşıt ücreti)

38,75 x 4 = 155 (24 saate kadar olan seyahat süresi için yevmiye)

775 + 387,5 + 387,5 + 387,5 + 1937,5 + 440+ 155= 4470 TL harcırah alır. Hesaplanan tutar üzerinden %0,759 oranında damga vergisi tahakkuk ettirilir. Kamu Haber

3670 1 ce90f98d5dfc96ee1e9f6012d54628ca

Yorumlar

 1. Anonim Avatar Anonim dedi ki:

  2018 YILI H CETVELİNE GÖRE KADRO DERECESİ 5-15 ARASI OLAN MEMURUN YEVMİYESİ 38,75;

  BU DURUMDA:
  GİDECEĞİ YER 750 KM OTOBÜS ÜCRETİ 80 TL OLSUN

  KENDİSİ İÇİN :

  GİDECEĞİ YER 750 KM OTOBÜS ÜCRETİ 80 TL OLSUN
  KENDİSİ İÇİN :
  A)24 SAATE KADAR ALACAĞI YEVMİYE :1 X 38,75=38,75 TL
  B) SABİT UNSUR: BAŞKA BİR YERE ATANAN MEMUR VE HİZMETLİYE BİR KOŞULA BAĞLI OLMAKSIZIN SADECE ATANMIŞ OLMASI SEBEBİYLE YAPILAN BİR ÖDEME OLUP, BU DA KENDİSİ İÇİN HAK EDİLEN GÜNDELİĞİN 20 KATI, AİLE FERTLERİNİN HER BİRİ İÇİN DE 10 KATI (40 KATINI GEÇMEMEK ÜZERE) TUTARINDADIR.(SADECE 4 AİLE FERDİNE VERİLİR).
  SABİT UNSUR: 20 X 38,75 = 775,00 TL
  C) DEĞİŞKEN UNSUR BAŞKA BİR YERE ATANAN MEMUR VE HİZMETLİYE ASIL GÖREVLİ OLDUĞU YER İLE ATANDIĞI YER ARASINDAKİ MESAFEYE BAĞLI OLARAK HER BİR KM İÇİN GÜNDELİĞİNİN %5 İ ORANINDA YAPILAN ÖDEMEDİR.
  DEĞİŞKEN UNSUR: (38,75X(5/100))*750 = 1453,13 TL
  D) TAŞIT ÜCRETİ :80 TL
  EŞİ İÇİN :
  A) YEVMİYE :1 X 38,75=38,75 TL
  B) SABİT UNSUR: 10 X 38,75 = 387,50 TL
  C) DEĞİŞKEN UNSUR: EŞİ DEVLET MEMURU OLMADIĞI İÇİN ALAMAZ.
  D) TAŞIT ÜCRETİ:80 TL
  GENEL TOPLAM: (38,75+38,75)+(775+387,50)+1453+(80+80)=2.793,13 TL YOLLUK ALIR.