Kamu Haber

SGK Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi Nedir? İbraz Etmeme Cezası Ne Kadar?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun denetim ve kontrol ile görevlendirdiği Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve SGK Müfettişlerinin yaptıkları kayıt ve belge incelemesi nedir? Kayıt ve belgeler niçin incelenir? SGK Kayıt ve belgelerimi istedi ne yapmalıyım? SGK Kayıt ve belge ibraz etmemenin cezası var mı? Detayları çalışmamızda bulabilirsiniz. 

İşçi Kendi Sigortasını Kendisi SGK’ya Bildirebilir Mi Yatırabilir Mi?

SGK Kayıt ve Belge İncelemesi Nedir? Niçin Yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş olan kariyer meslek mensupları Sosyal Güvenlik Denetmenleri ile SGK Müfettişleri, kayıt dışı istihdam tespiti, sahte işyeri ve sahte sigortalılık soruşturmaları, iş kazası incelemeleri gibi bir çok alanda işyerlerine ait kayıt ve belgeleri inceleme yoluna gidebilirler. Kimi işler için bu inceleme zorunlu bir durum iken, kimi işlerde Sosyal Güvenlik Denetmeni ya da SGK Müfettişi gerek duyması halinde bu incelemeyi yapar. 

İşyeri kayıt ve belgeleri işyerinin mahiyetine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bilanço esasına göre defter tutan bir işyerine dair soruşturmada işyerinden yevmiye defteri ile yardımcı defterleri incelenirken, işletme esasına göre defter tutan işyerlerinde bu inceleme işletme defteri ve yardımcı defterleri bağlamında yapılmaktadır. Her durumda işyerinden ücret bordrosu ve gelir – gider faturaları da incelenmek üzere istenmektedir.

İşverenler ya da yasal temsilciler kendilerinden istenen kayıt ve belgeleri tam, tahrif edilmeksizin, üzerlerinde herhangi bir usule aykırı değişiklik yapmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu’na ibraz etmek durumundadırlar. Kendilerine tebliğ edilen kayıt ve belge isteme yazısında açık şekilde kendilerinden istenen her tür belgeyi sunmakla mükellef olan işverenler, bu belgelerden herhangi birisini dahi eksik ibraz ederlerse bunun 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda bir cezai karşılığı bulunmaktadır. Bununla birlikte işverenler ya da yasal temsilcileri kayıt ve belgeleri kendilerine tanınan sürede Kuruma, yazıyı kendilerine gönderen Sosyal Güvenlik Denetmenine ya da SGK Müfettişine ibraz etmek zorundadırlar. kamu haber

Sosyal Güvenlik Denetmeni ya da SGK Müfettişi işverenden istediği belgeleri inceledikten sonra işverene haber vererek geri teslim etmek üzere Kuruma davet eder. Bu davete de işverenler icabet etmek ve kayıt ve belgelerini teslim almak zorundadırlar. Aksi halde yasal süre beklendikten sonra kayıtları, sorumluluğu işverene ait olmak üzere Kurum arşivine kaldırılacaktır. 

paralar

SGK Kayıt ve Belge İstediğinde Kaç Gün İçerisinde Kayıt ve Belgeler Kuruma İbraz Edilmelidir?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan tarafınıza bir kayıt ve belge isteme yazısı geldiğinde, bu yazıyı teslim almanızdan itibaren, izleyen günden başlamak üzere 15 gün içerisinde eksiksiz olarak ibraz etmek durumundasınız. Aksi halde 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre ibraz etmeme cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Tebliğin illa ki bizzat size yapılması şart değildir. Tebligat Kanunu hükümlerince, Ticaret Sicil Gazetesi’ne kayıtlı işyeri adresinize ya da mernis kayıtlarında yer alan ev adresinize gönderilen kayıt ve belge isteme yazılarınızın mahallenizin muhtarına tebliğ edilmesi yeterlidir. 15 günlük süreniz bu tebliğ ile birlikte başlayacaktır. 

SGK Fiili Hizmet Süresi Zammı Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Hesaplanır?

SGK Kayıt ve Belge İbrazı İçin Ek Süre İsteyebilir Miyim?

İşverenler bazen kayıt ve belgelerini 15 günlük süre içerisinde toparlamakta zorlanabilmektedirler. Bu yüzden kayıt ve belgelerin ibrazı için ek süre talepleri olabilir. Bu gibi durumlarda işverenler Kurumdan tarih ve sayı almak kaydıyla dilekçe ile bu taleplerini 15 günlük süre içerisinde incelemeyi yapacak olan Sosyal Güvenlik Denetmeni ya da SGK Müfettişinden isteyebilirler. 15 günden sonra iletilen ek süre talebi işleme alınamaz. 15 günlük süre içerisinde talep edilen ek süre içinse kabul edip etmemek Sosyal Güvenlik Denetmeni ile SGK Müfettişinin inisiyatifindedir. İşin aciliyetine ve kendi planlamalarına göre bunu kabul edebilirler ya da reddebilirler. 

SGK Kayıt ve Belge İbraz Etmeme ve Eksik İbraz Etme Cezası Nedir? Ne Kadardır?

SGK tarafından kayıt ve belge istenen işverenler bu yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde kendilerine tanınan 15 günlük süre içerisinde yerine getirmek zorundadırlar. Aksi halde 5510 sayılı Kanunun 102. maddesine göre defter türüne bağlı olarak aşağıda yer alan tutarlarda idari para cezalarına çarptırılacaklardır;

  • Bilanço esasına göre defter tutan işverenin kayıt ibraz etmemesi ya da eksik ibraz etmesi durumunda 12 asgari ücret
  • Diğer defter türlerini tutan işverenin kayıt ibraz etmemesi ya da eksik ibraz etmesi durumunda 6 asgari ücret
  • Defter tutmakla yükümlü olmayan işverenin kayıt ibraz etmemesi ya da eksik ibraz etmesi durumunda 3 asgari ücret 

tutarında idari para cezası uygulanacaktır. Bu tutarlar asgari ücretin brüt tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.

İşvereninn tek bir belgeyi eksik getirmesi ile hiç belge getirmemesi arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Bu yüzden işverenlerin kayıt ve belgelerini Kuruma ibraz ederken çok dikkatli olmaları gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kayıt ve belge istemesi ile ibraz etmeme cezalarına dair sorularınızı çalışmamıza yorum yaparak sorabilir veya FORUM sayfamıza üye olarak yöneltebilirsiniz.

SGK para cezası ne kadar?

aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında idari para cezası uygulanır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Yapacaz sınavı işAllah çünkü türk asker doğar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu