kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

2019 KPSS ÖABT Soru ve Cevapları

28 Temmuz 2019 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS'nin son oturumu olan 2019 KPSS ÖABT'de adaylara sorulan sorular ve tahmini yanıtları sizler için yazımızda.

A+
A-

2019 KPSS’nin son oturumları olan KPSS ÖABT oturumları, 2019 KPSS Lisans ve 2019 KPSS Eğitim Bilimleri oturumlarını geride bırakan 18 alan adayları için 28 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen sınavda adaylara alanlarına bağlı olarak farklı oranlarda sorular yöneltildi. Buna değinmeden evvel KPSS Öğretmenlik kapsamında adayların katılmaları gereken diğer oturumlara kısaca değinelim.

2019 KPSS Öğretmenlik Oturumları

Öğretmen olarak kamu kurumlarında görev yapmak isteyen tüm adayların katılması zorunlu olan iki oturum vardır. Bunlar KPSS Lisans ve KPSS Eğitim Bilimleri oturumlarıdır. Bu iki oturuma katılmamış olan bir öğretmen adayının öğretmen olarak atanmalarına esas teşkil edecek olan puanlarının hesaplanması mümkün olmayacaktır. Yani bir aday ÖABT’ye katılması zorunlu bulunana bir öğretmen adayı ise aynı zamanda KPSS Lisans ve KPSS Eğitim Bilimleri oturumlarına da katılmak zorundadır. Yalnızca ÖABT oturumuna katılması söz konusu değildir.

2019 KPSS Lisans sınavı 14 Temmuz 2019 tarihinde sabah oturumunda, 2019 KPSS Eğitim Bilimleri sınavı ise aynı günün öğleden sonra oturumunda gerçekleştirildi. 28 Temmuz 2019 tarihi itibariyle de bazı öğretmen adayları 2019 KPSS ÖABT yani Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine katıldı.

KPSS ÖABT Nedir? Kimler katılmalıdır?

KPSS ÖABT kapsamında bu yıla kadar toplam 16 bölüm için sınav uygulanmaktaydı. 2019 KPSS ile birlikte iki yeni alan bilgisi testi sınava eklendi. Bu bağlamda Beden Eğitimi Öğretmeni olmak isteyen adaylar ile İmam Hatip Meslek Dersleri Öğretmeni olarak atanmak isteyen adaylar için de KPSS ÖABT’ye katılma zorunluluğu getirildi. İlk kez bu yıl uygulanacak olan bu iki testte adaylara nelerin sorulduğu ise ciddi bir merak konusu oldu.

KPSS ÖABT’ye dair daha detaylı bilgiler almak için;

2019 KPSS Öğretmenlik Puanları Kaç Yıl Geçerli?

2019 KPSS Öğretmenlik oturumlarına katılan adaylar için KPSS P10 ve KPSS P121 puan türleri hesaplanacaktır. Bu puan türlerinin detaylarını incelemek için KPSS Puan Türleri Nelerdir? başlıklı yazımızı okumak için Tıklayınız!

2019 KPSS’ye katılarak öğretmen olarak atanmaya esas puanları elde etmiş olan adayların puanları 2021 yılına kadar geçerli olacaktır. Evvelki senelerde 1 yıl geçerliliği olan KPSS Öğretmenlik puanlarının geçerlilik süresi kısa süre evvel, diğer KPSS adaylarında olduğu gibi iki yıla çıkarılmıştır.

2019 KPSS ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi Sınav Soruları ve Yanıtları

28 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen 2019 KPSS ÖABT oturumlarına katılan adayların hafızlarında kaldığı kadarıyla aktarmış oldukları sınav soruları ve tahmini yanıtları ile derlemeye çalıştığımız yazımızda, soruların ve yanıtların kesinliği bulunmamaktadır. Kesin bilgiler ÖSYM’nin soruları ve yanıtları yayımlaması ile birlikte ortaya çıkacaktır.

Sınavda adaylara toplam 75’er adet soru sorulmuştur. Bu soruların içerikleri alanlarına göre değişmektedir. Değişen konuların yanı sıra bazı alanlar için konu dağılım yüzdeleri de farklılık göstermektedir. Buna göre Sınıf Öğretmenliği ve İngilizce Öğretmenliği alanlarında 45 soru Alan Bilgisi konularından, 30 soru ise Alan Eğitimi konularından gelmektedir. Diğer alanlar içinse bu dağılım 60 soru Alan Bilgisi konuları, 15 soru ise Alan Eğitimi konuları şeklindedir.

1) 2019 KPSS ÖABT Türkçe Öğretmenliği Soruları ve Yanıtları

2) 2019 KPSS ÖABT İlköğretim Matematik Öğretmenliği Soruları ve Yanıtları

3) 2019 KPSS ÖABT Fen Bilimleri / Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Soruları ve Yanıtları

4) 2019 KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Soruları ve Yanıtları

5) 2019 KPSS ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Soruları ve Yanıtları

6) 2019 KPSS ÖABT Tarih Öğretmenliği Soruları ve Yanıtları

-Tarih Tasarım Eseri – Colinwood

-12 Hayvanlı Türk Takvimi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

-Sümer Devletleri

-Mussolini

-Ausburg Anlaşması

-Nantes Anlaşması

-Miryokefalon Savaşı kimin döneminde yapılmıştır?
II. Kılıçarslan

-Aşağıdakilerin hangisi Karahanlılar ile Gazneliler’in ortak özelliklerindendir?

-İslamiyet öncesi Türk Devletlerinde Tanrı’nın iradesi anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?

-Tuba ağacı nazariyesi
Emrullah Efendi

-İlhan sungu

-Kritik kelimesi geçen tarihsel sorun analizi ve karar verme becerisi ile ilgili soru
Açıklamalı tarih şeridi

-Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?
Akadlar tek tanrılıdır yanıtı yanlış

-Umumi Tarihe Giriş
Zeki Velidi Togan

-Pasarofça Anlaşması

-Avusturya-Rusya

-Siciligrafi

-Kalvenizm

-Erzurum Kongresi sorusu
Rauf Orbay

-Knossos Sarayı

-Deşt’i Kıpçak

-Fen Âlemi

-Cumhuriyetçilik

-12 Temmuz Beyannamesi İnönü sorusu
Siyasi gerilimi düşürmek

-Broşürlü tema

-Ceride-i Muhakim

-Demokrat Parti’den istifa edenler hangi partiyi kurmuştur?
Millet partisi

-Sabit hata

-1995 Gri diplomasi
Kardak kayalıkları

-Osmanlıca çeviri sorusu
Sultanül Bahreyn – Hakanül Bahreyn

-1815 dörtlü İttifak’ta aşağıdaki devletlerden hangisi yer almaz?
Prusya

-Viyana Kongresi – Fransa

-1648 Westfalya Antlaşması

-Postmodern Tarih

-Ayuki

-Tevhid-i Tedrisat ile alakalı olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Yalnız I

-Varna Savaşı

7) 2019 KPSS ÖABT Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği Soruları ve Yanıtları

8) 2019 KPSS ÖABT Rehber Öğretmenliği Soruları ve Yanıtları

9) 2019 KPSS ÖABT Sınıf Öğretmenliği Soruları ve Yanıtları

-Mektup

-Binbir Gece Masalları

-Yaş sorusu
2-4 yaş

-Denizaltı – Balıkgiller

10) 2019 KPSS ÖABT Okul Öncesi Öğretmenliği Soruları ve Yanıtları

-Moro

-5 başlık altında toplanmış Toplumsallaşma ile alakalı yaklaşım nedir?
Bankstreet yaklaşımı

-Badep – Aile Merkezli

-Programda güne başlama zamanı hangi yaklaşımdan esinlenmiştir?
High Scope yaklaşımı

-Okul müdürü bahçedeki plastik oyuncakları kaldırıp yerine doğal oyuncaklar getiriyor. Bunun kavram olarak karşılığı nedir?
Sağlığa uygunluk

-Kardeş kıskançlığı sorusu
Örnek olay

-Mikro sistem

-Sürdürülebilirlik ile alakalı soru
Kağıt bardaklardan su içmek

-Fallik dönem oedipus karmaşası
Renk Körlüğü

-Ağızda kemikte lekeler hangi hastalığın belirtisidir?
Kızamık

-Resimli soru
Sema öncesi

-Kolostrum sorusu
Kolostrumda yağ ve laktoz oranı olgun süte kıyasla daha yüksektir.

-Bebeklere kitap hazırlanırken dikkat edilmesi gereken özellik hangisidir?
Yumuşak renkler kullanılmalıdır

-Kitap boyama sorusu
Uyumsama

-Çocuk Edebiyatı sorusu

11) 2019 KPSS ÖABT Kimya Öğretmenliği Soruları ve Yanıtları

12) 2019 KPSS ÖABT Fizik Öğretmenliği Soruları ve Yanıtları

13) 2019 KPSS ÖABT Biyoloji Öğretmenliği Soruları ve Yanıtları

-Soyağacı – kalıtım sorusu
1/9

-Şekilli paramesyum sorusu
Konjugasyon – eşeyli üreme seçeneği yanlış

-Kromozomlarda ayrılmama

-Lizozom

-Döl almaşı

-Histamin salgısı yapan antikor sorusu
IgE

-Böceklerin etrafında ışık toplanması

-Davranış yaklaşımı

-Telofaz – Anafaz 2 kromozom sayıları
24-48

-Dna enzim sorusu

-Tek zincir

-Telomeraz

-Sporla üreyen canlılar sorusu

-Kalp kası laktik asit fermantasyonu yapmaz

-Asit yağmuru
Azot ve sülfür

14) 2019 KPSS ÖABT Coğrafya Öğretmenliği Soruları ve Yanıtları

15) 2019 KPSS ÖABT Lise Matematik Öğretmenliği Soruları ve Yanıtları

16) 2019 KPSS ÖABT İngilizce Öğretmenliği Soruları ve Yanıtları

17) 2019 KPSS ÖABT Beden Eğitimi Öğretmenliği Soruları ve Yanıtları

-Maçta yaşanan stres, korku durumu nasıl tanımlanmaktadır?
Durumluluk – Kaygı

-Hemlich Manevrası

-Zeybek

-Binicilik sorusu
Çögen – Polo

-Beden eğitimi ilk kez ülkemize ne zaman ve hangi ad ile gelmiştir?
Terbiyeyi bedeniye

-O’brein – Dönerek Atış

-Fosfor – Flop

-Maraton

-Çok yönlü gelişim

-Eşli Çalışma

-Vals

-Solunum zehirlenmesi durumunda kişi ne şekilde bekletilir?
Yarı oturur pozisyon

-En çok kalori sorusu
Yağ

-4×100 bayrak koşusu

-Voleybol savunması – 5:1 – Hentbol savunması 5:0 +1

-Rectus Famoris

-Yönlendirilmiş Buluş

-Golgi tendon

-Kola iç rotasyon yaptıran kas
Teres Minör

-Düzensiz kemik
Vertebra

-Kilosunun yüzde yirmi fazlası olan kişi nasıl tanımlanır?
Obezite

-Reseptör

-Bilinç Kontrolü

-Omuza dokunma

18) 2019 KPSS ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Soruları ve Yanıtları

2019 KPSS’ye dair sorularınızı yöneltmek, bilgi almak ve tartışmalarda yer almak için FORUM sayfamızı ziyaret etmeyi Unutmayın!

Yorumlar

  1. Ferhat Avatar Ferhat dedi ki:

    Tarih cevaplarınızda yanlisliklar var