kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

KPSS A Grubu Sınavı Nedir Kimler Girebilir?

KPSS A Grubu Sınavı nedir? Sınava kimler katılabilir? Hangi oturumları çözmek gerekli? Adaylar hangi puanlarıyla başvuru yapmalı vb. tüm detaylar analizimizde!

A+
A-

KPSS A Grubu nedir? KPSS A Grubu ne işe yarar? KPSS A Grubu sınavına nasıl hazırlanılır? Hangi kaynaklar kullanılabilir? Yazımızda tüm detaylarıyla KPSS A Grubu sınavını ele alacak her yönüyle değerlendireceğiz.

KPSS A Grubu Sınavı Nedir?

KPSS A Grubu sınavı kamu kurumlarında bulunan kariyer meslek memurluklarına girişte kullanılacak puanları almak için girilmesi gereken sınavdır. KPSS

KPSS A Grubu Sınavını Kim Yapmaktadır?

Bu sınav Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından gerçekleştirilmektedir.

KPSS A Grubu Sınavına Hangi Bölümlerden Mezun Adaylar Girmeli?

KPSS A Grubu meslekler Kurumlarda yer alan Kariyer Mesleklerdir. Bu meslekler Uzmanlık, Müfettişlik, Denetmenlik, Denetçilik, Kontrolörlük unvanları ile anılmaktadırlar. Farklı olarak; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun denetim personeli Murakıp olarak anılmaktadır. Bu unvanları tanıttığımız yazıları detaylıca incelemek, unvanlar hakkında bilgi sahibi olmak, hangi Kurumlarda ne şekilde yer aldıklarını görmek için aşağıdaki linkler ile ilgili unvanın tanıtım yazısına erişebilirsiniz;

UZMANLIK Unvan Tanıtımını incelemek için Tıklayınız!

MÜFETTİŞLİK Unvan Tanıtımını incelemek için Tıklayınız!

DENETMENLİK / DENETÇİLİK Unvan Tanıtımını incelemek için Tıklayınız!

Bu unvanlardan farklı olarak nitelendirdiğimiz BDDK Murakıplığı Mesleğinin detaylarını incelemek için Tıklayınız!

Bu unvanlar temelde Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi mezunu adayların istihdam edildiği unvanlardır. Bazı ilanlarda Kurumlar yukarıda sıraladığımız fakülte mezunlarının yanı sıra Hukuk Fakültesi mezunlarını da mesleğe aynı unvanla alabilmektedir. Bu durum iki türlü karşımıza çıkmaktadır;

1) Hukuk Fakültesi diğer alanlar ile birlikte sayılarak, İİBF / SBF mezunu adaylar ile aynı puan koşullarının sağlanması istenmektedir. Bu durumda adaylar Hukuk Fakültesi mezunu da olsalar, A Grubu Sınavında Hukuk alanı dışında kalan alanlardan da soru çözmek ve puan almak durumundadırlar.

2) Bölüm bölüm ya da fakülte fakülte ayrı kadrolar belirlenmiş ise genel olarak Hukuk Fakültesi mezunu adaylar için belirlenen KPSS Puanı Hukuk, Genel Kültür – Genel Yetenek ağırlıklı bir puan türü olmaktadır. Bu tip ilanlara başvuru için Hukuk Fakültesi mezunu adayların KPSS A Grubu sınavında yalnızca Hukuk testini çözmesi yeterli olacaktır.

KPSS A Grubu Sınavı Her Yıl Yapılıyor mu?

KPSS A Grubu sınavı B Grubu Sınavının aksine her sene gerçekleştirilmektedir. KPSS B Grubu sınavı yalnızca çift yıllarda gerçekleştirilmektedir ve adaylar çift yıllarda almış oldukları puanı iki sene atamalarda kullanmaktadırlar. Yani önümüzdeki KPSS B Grubu sınavları 2020 yılında gerçekleştirilecekken, KPSS A Grubu Sınavı 2019 yılında yapılacaktır.

ÖSYM Tek Yıl – Çift Yıl ayrımının detaylarını incelemek için Tıklayınız!

KPSS A Grubu Sınavına Girecek Adaylar Hangi Oturumlara Katılmalı?

KPSS A Grubu sınavına katılmak isteyen adayların, KPSS Lisans Sınavı’na ve KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavı’na başvuru yapması gerekmektedir. Çünkü adayların KPSS A Grubu puanlarının hesaplanmasında KPSS Lisans sınavında çözülecek olan Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin de katsayısı bulunmaktadır. Adayların bu sınava girmeden, KPSS A Grubu puanlarının hesaplanması mümkün olmayacaktır.

KPSS Lisans Sınavı iki temel testten oluşmaktadır. Bu testler Genel Yetenek ve Genel Kültür testleridir. Her iki testte de adaylara 60’ar soru yöneltilmekte ve bu toplam 120 soru için 130 dakika süre tanınmaktadır. KPSS Lisans Sınavı KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavından bir hafta önceki Cumartesi günü ülkedeki tüm illerde gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca adayların KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavına da başvuru yapmaları ve bu alandaki testlere katılmaları gerekmektedir. KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavında adayları toplam üç oturum beklemektedir. Adaylar bu üç oturumdan istediğine girmek hakkına sahiptir. Yani her üç oturuma da katılmak zorunluluğu yoktur. Ancak adayların tüm puanlarının hesaplanması ve daha fazla şansa sahip olabilmesi için tüm oturumlara katılmalarını önermekteyiz.

Yalnızca kendi alanından atanmak isteyen Hukuk Fakültesi mezunu adaylar ile İstatistik Bölümü mezunu adaylar kendilerini ilgilendiren kısma katılım gösterebilir, diğer oturumlara katılmayabilirler.

KPSS A Grubu Oturumları şu şekildedir;

Cumartesi Sabah Oturumu;

Çalışma Ekonomisi Testi
Kamu Yönetimi Testi
Uluslararası İlişkiler Testi

Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu

Hukuk Testi
İktisat Testi
Maliye Testi

Pazar Sabah Oturumu

İşletme Testi
Muhasebe Testi
İstatistik Testi

Oturumlar iki gün halinde sadece belirli sınav merkezlerinde gerçekleştirilmektedir. Bu illeri ve hangi illerde bulunanların hangi illerde sınava girmeyi tercih edebileceğini içeren listeyi incelemek için Tıklayınız!

Oturumların uygulanmasında adaylara kitapçıklar tek tek dağıtılmaktadır ve her bir ders için 50 dakika süre tanınmaktadır. Yani Pazar Sabah oturumu için adaylara önce İşletme kitapçığı verilecek ve bu testi çözmesi için 50 dakika süre tanınacaktır. Yalnız tüm dersler içerisinde tek istisna süre İstatistik kitapçığı için geçerlidir. İstatistik kitapçığının çözülmesi için adaylara 60 dakika süre tanınmaktadır.

Gerek KPSS Lisans Sınavı’nın gerekse KPSS A Grubu oturumlarının dersleri ve konularına tek tek aşağıda ayrı bir başlık olarak değineceğiz. 

KPSS A Grubu ve Mühendislik Fakültesi Mezunları

Bazı unvanlar için Mühendislik Fakültesi mezunu adaylar için de alımlar olabilmektedir. Özellikle Bilişim Uzmanı unvanı için Kurumlar Mühendislik Fakültesinden mezun adaylardan alım yapmak üzere ilana çıkmaktadırlar. Mühendlsik Fakültesi’nden mezun olan adayların KPSS Lisans sınavına girmesi yeterli olmaktadır. Çünkü bu alandan yapılacak alımlarda Kurumlar KPSS P1, KPSS P2 ve KPSS P3 puan türlerini istemektedir.

KPSS A Grubu Puan Türleri

KPSS A Grubu sınavına girecek olan adayları KPSS P1’den KPSS P48’e kadar olan toplam 47 adet puan türü beklemektedir. Adet 47’dir çünkü KPSS P10 puan türü Öğretmen Adayları için ayrılmış bir puan türüdür ve A Grubu adayları için hesaplanmamaktadır. Bu 48 puan türünün ilk üç tanesi yalnızca Genel Kültür – Genel Yetenek testlerini içermekte iken, diğerleri alan bilgisi derslerinden de ağırlık taşımaktadır. KPSS P12 ve KPSS P13 istatistik mezunu adayların A Grubu mesleklere girişte kullanabileceği puan türleri iken geri kalan puanlar tüm adaylara hitap etmektedir.

KSPS Puan türlerinin hesaplanmalarını, içerdikleri ders ağırlıklarına göre tasnifini ve diğer tüm detayları anlattığımız; KPSS Puan Türleri Nelerdir? başlıklı yazımızı incelemek için Tıklayınız!

KPSS A Grubu Puanları Kaç Yıl Geçerli?

KPSS A Grubu sınavı neticesinde elde edilen puanların geçerlilik süresi iki yıldır. Yani 2019 yılında alınacak KPSS A Grubu puanı 2021 KPSS’ye kadar geçerliliğini koruyacak, başvurularda kullanılabilecektir. Buna tek istisna uygulama 2017 yılında yapılmıştır. KPSS Puan sisteminin değiştirilmesi nedeniyle o yıla mahsus olarak puan geçerlilik süresi 1 yıla düşürülmüş, sonrasında yeniden normal seyrine dönmüştür.

KPSS A Grubu Dersleri ve Bu Derslerin Konuları Nelerdir?

KPSS A Grubu adaylarını yukarıda da bahsettiğimiz gibi aslında iki ayrı sınav beklemektedir. Lisans mezunu tüm adayların katılması gereken KPSS Lisans ve A Grubu adaylarının katılması gereken KPSS A Grubu sınavları.

KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki testten meydana gelmektedir. Bu testlerin içerdiği dersler ve soru sayıları şu şekildedir.

Genel Yetenek Testi

Türkçe + Sözel Mantık – 30 soru
Matematik + Geometri + Sayısal Mantık – 30 soru

Genel Kültür Testi

Tarih Dersi – 27 soru
Coğrafya Dersi – 18 soru
Vatandaşlık Dersi + Güncel Bilgiler – 15 soru
KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavı aşağıdaki derslerden meydana gelmektedir; (Ders sıralaması etki ettiği puan türü durumuna ve Kurumların seçtiği puan türlerinin içerdiği dersler baz alınarak yapılmıştır)

Ana Alan Dersleri: Adayların Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerine ilave olarak puanlarını en çok etkileyen ve en çok dersin hesaplanmasında etkili olan derslerdir. Bu 4 ana alan KPSS A Grubunun omurgasını oluşturmaktadır. Bu alanlarda yüksek net yapamayan adayların çoğu kurumun tercih ettiği puan türleri düşük olacağından şansları oldukça az olacaktır.

-Hukuk Dersi
-İktisat Dersi
-Maliye Dersi
-Muhasebe Dersi

İkincil Alan Dersleri: Bu alan dersleri yukarıdaki dörtlüye göre ikincil önemdedir. Hem daha az puanda etkilidirler hem de daha az kurum tarafından tercih edilen puan türleri üzerinde etkileri vardır. Daha çok ilgili bölüm mezunlarını alakadar eden alımları veya SGK gibi, İçişleri Bakanlığı gibi özellikli Kurumların alımlarında tercih ettikleri puan türleri üzerinde daha etkilidirler.

-İşletme Dersi
-Çalışma Ekonomisi Dersi
-Kamu Yönetimi Dersi
-Uluslararası İlişkiler Dersi

İstatistik Dersi: İstatistik dersi yalnızca KPSS P12 ve KPSS P13 puanlarının hesaplanmasında etkilidir ve bu alandan mezun adayları ilgilendirmektedir.

NOT: Yazının bu kısmının çok uzamaması adına yukarıdaki tüm dersler tek tek mavi renk ile linklenmiştir. Derslerin içeriklerini detaylıca incelemek için ilgili dersin üzerine Tıklayınız!

KPSS A Grubu Puanları Nasıl Kullanılır?

KPSS A Grubu sınavına katılan adaylar yukarıda detaylarını verdiğimi puanlarını aldıktan sonra Kurumların açacakları sınavları bekleyeceklerdir. Yani KPSS B grubunda olduğu gibi merkezi bir atama söz konusu değildir. Adaylar KPSS sonrası süreçte Kurumların açacağı, Uzmanlık, Müfettişlik, Denetmenlik, Denetçilik ve Kontrolörlük gibi ilanlara KPSS’den almış oldukları ve Kurumun istediği puan türü ile başvuruda bulunurlar. Kurumlar bu sınavları yalnızca sözlü mülakat veya yazılı sınav + sözlü mülakat şeklinde yapabilmektedirler. Başvuru neticesinde adaylar ilanın durumuna göre mesleğe alınacak aday sayılarının 2 katı, 3 katı, 4 katı, 5 katı, 10 katı veya 20 katı kadar aday içerisinde yer almalıdırlar. 

Kurum sınavları sürecini daha iyi anlayabilmeniz için, 2017 KPSS ile 2018 KPSS arasında gerçekleştirilmiş tüm alımları, istenen puan türlerini, kaç katı adayın sınavlara çağırıldığını, girme hakkı elde eden son adayın puanını yani taban puanları bulabileceğiniz çalışmamızı incelemenizi öneriririz. Alımlarla alaklı olarak ilan metni, forum başlıkları da size daha detaylı bilgi verecek, yazı sonundaki tablo da tüm bu bilgileri bir arada görmenizi sağlayacaktır. 

2017 – 2018 KPSS Arasında Gerçekleştirilen Tüm Kurum Sınavları başlıklı yazımızı incelemek için Tıklayınız!

Birden Fazla KPSS Puan Türü İstenen Alımlarda Adaylar Hangi Puan Türünü Kullanmalılar?

Bazı ilanlarda Kurumlar bir unvan alımı için birden çok puan türü belirleyebilirler. Örneğin bir Uzman Yardımcılığı alımında Kurum KPSS P47 ve KPSS P48 puan türlerinden en az 80 puan istiyor olsun. Adayın her iki puan türünde durumu şu şekilde olsun;

Adayın Puan Türü Puanı Sıralaması
KPSS P47 84 3000
KPSS P48 83 2900

Böyle bir durumda adayın her ne kadar sıralaması KPSS P48 puan türünde daha iyi olsa da, ilana başvuruda bulunacak adaylar puana göre sıralanacağından adayın YÜKSEK OLAN puan türü ile başvuru yapması gerekmektedir. Aksi halde dezavantajlı duruma düşecek belki de düşük puan nedeniyle liste dışı kalacaktır.

Yine benzer şekilde bir adayın hem KPSS 2018’de hem KPSS 2019’da almış olduğu KPSS P48 puanı olsun ve adayın 2018 yılında almış olduğu puan daha yüksek olsun. Aday KPSS 2018 puanlarını son kullanabileceği zamana kadar gelen bir ilana başvurmak için 2018 puanı daha yüksek olduğu için onu kullanmalıdır. Yani 2019 KPSS’ye girip daha düşük puanlar almış olsa bile, YÜKSEK OLAN PUANI son geçerlilik dönemine kadar geçerlidir, yeni sınava girmiş olmak önceki puanını geçersiz kılmaz.

KPSS A Grubu Kurum Sınavı İlanları Ne Şekilde Gelebilir?

KPSS A Grubu sonrası adayların girecekleri Kurum Sınavı ilanları bir kaç farklı biçimde gelmektedir;

– Tüm Fakülte Mezunları’na yönelik ilanlar

Bu tip ilanlarda mesleğe alım yapılacak fakülteler belirtilmekte ve o fakültede yer alan tüm adaylar sınava başvuru yapabilmektedir. Bu genel itibariyle İİBF/SBF/İktisat ve İşletme Fakültesi şeklinde olmaktadır. Bazı ilanlarda bu grupla birlikte Hukuk Fakültesi mezunu adaylar da sınava başvuru hakkına sahip olabilmektedirler.

– Bölüm Belirtilen İlanlar

Bu tip ilanlarda tüm fakülte bölümlerine yönelik değil tek tek bölümlerin sayılması şeklinde ilana çıkılmaktadır. Örneğin; ilk maddede yer alan fakültelerin, İktisat, Maliye ve İşletme bölümü mezunları denilebilmekte, haricinde kalan bölüm mezunları sınava başvuruda bulunamamaktadır. Bu Mühendislik Fakülteleri için de ortaya çıkabilmektedir.

study 1

KPSS Puanı İstemeyen Kurum Sınavları

KPSS A Grubu alımlarının ciddi bir kısmında kurumlar adaylardan KPSS A Grubu puan türlerinin birinden belli bir puan almasını talep etmektedir. Ancak bu kaidenin dışında hareket eden kurumlar da bulunmaktadır. Genel itibariyle bu kurumlar kendi sınavlarını gerçekleştirmekte ve adayları bu yol ile elemektedir. Bu kurumlar ve alım gerçekleştirdikleri unvanlar yazımızın yazılma tarihi itibariyle şu şekildedir;

-Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Sınavı

-Adli Yargı Hakimliği Sınavı (Hukuk Fakültesi Mezunları için)

-İdari Yargı Hakimliği Sınavı

-Kaymakam Adaylığı Sınavı

-Cumhurbaşkanlığı İletişim Uzman Yardımcılığı

-Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu

-Banka Müfettiş Yardımcılıkları

-Banka Uzman Yardımcılıkları

-PTT Uzman Yardımcılığı

Alımlar hakkında daha detaylı bilgi almak, sınav, meslek ve maaş koşullarını öğrenmek için üzerlerine Tıklayabilirsiniz!

Yukarıda linklerde detaylarını inceleyebileceğiniz bu alımlarda Kurumlar kendi yazılı sınavlarını ÖSYM veya üniversiteler aracılığı ile gerçekleştirmektedir ve akabinde sözlü mülakat yaparak mesleğe alacakları adayları belirlemektedirler.

KPSS A Grubu Sınavı’na Nasıl Hazırlanılır?

KPSS A Grubu sınavı için adayların iki alanda bütüncül bir çalışma sürdürmeleri gerekmektedir. Yani girecekleri lk kısım olan Genel Kültür – Genel Yeteneği de Alan Bilgisi derslerini de ihmal etmeden dengeli bir çalışma yürütmek bu süreçte başarılı olmak için kilit öneme sahiptir. Yazımızın çok uzun olacak olması sebebiyle bu aşamadan sonra iki ayrı yazı ile devam edeceğiz.

1) Bu iki yazının ilkinde KPSS Lisans (Genel Kültür – Genel Yetenek) sınavına dair detaylar, nasıl çalışabileceğinize dair öneriler yer almaktadır.

2) İkinci aşamada ise direkt olarak KPSS Alan Bilgisi derslerini anlattığımız, tek tek tüm derslerini irdelediğimiz yazımız yer almaktadır.

2019 KPSS A Grubu Sınavı’na Hazırlık FORUM Başlığımızda sizler de fikir beyan etmek, merak ettiğiniz tüm diğer sorularınızı sormak için Tıklayınız!

Yorumlar

  1. M. Demir Avatar M. Demir dedi ki:

    Merhaba,
    Acaba hukuk mezunları KPSS A grubunda hangi oturumlara girmeliyiz ve hangi derslere çalışmalıyız? ÖSYM 2019 Takviminde 14-20-21 temmuz'da KPSS oturumları var, bunlardan hangisine girmeliyiz?