kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı

Adalet Bakanlığı tarafından alım süreci yürütülen İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı sınavına hangi kaynaklarla nasıl çalışılır? Nasıl hazırlanmalı? Kaynak önerilerini, sınava dair detayları ve diğer bilgileri çalışmamızda bulabilirsiniz.

A+
A-

İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı

Yerine getirilmeyen borçların takip ve ödemesi hususuna, vakti gelen borçların takibine, alacaklı adına ilgili mevzuatı yerine getirmesine imkan tanıyan bu meslek hakkında daha ayrıntılı bilgiyi yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Adalet Bakanlığı tarafından alım süreci yürütülen İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı için ÖSYM tarafından düzenlenen yazılı sınava nasıl hazırlık yapılır? İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı yazılı sınavına nasıl hazırlanmalı? İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı konuları nelerdir? Soru dağılımı nasıl? İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı sınavına hazırlıkta hangi kaynaklar kullanılabilir? Başarılı olmak için İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı sınavında kaç puan almak gerekiyor? Detayları ve önerilerimizi çalışmamızda bulabilirsiniz.

İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavına Kimler Başvurabilir?

Adalet Bakanlığı’nın icra dairelerinde görevlendirmek üzere istihdamını yaptığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı mesleğine giriş için iki aşamalı olarak düzenlenen alımın ilk kısmı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından yazılı olarak gerçekleştirilmektedir. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı yazılı sınavında başarılı olan adaylar içinse Adalet Bakanlığı tarafından sözlü mülakatlar yapılmakta ve bu aşamada da başarılı olanlar için mesleğe giriş imkanı doğmaktadır. İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı sınavına devlet memurluğu genel şartlarını taşıyan ve Bakanlık tarafından belirlenmiş diğer koşulları haiz adaylar başvuruda bulunabilmektedir. İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı sınavına girmek isteyen adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS’nin herhangi bir oturumundan puan sahibi olmaları şart değildir. Adaylar diğer başvuru koşullarını taşıyor olmaları durumunda İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı sınavına başvuruda bulunabilirler.

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı alımına başvuruda bulunmak isteyen adayların belirli alanlardan mezun durumda bulunmaları gerekmektedir. Bu bağlamda İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı alımlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların üniversitelerin Hukuk öğrenimi sunan fakültelerinden ya da Adalet MYO, Adalet Ön Lisans, Adalet Meslek Eğitimi Ön Lisans bölümlerinin birisinden mezun durumda bulunmaları gerekmektedir. Aksi halde adayların İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı alımlarına başvuruda bulunabilmeleri ve ÖSYM tarafından düzenlenen sınava katılabilmeleri mümkün olmayacaktır.

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı Nasıl Oluyor? Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı Konuları Nelerdir? Soru Dağılımı Nasıldır?

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavının yazılı kısmı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından çoktan seçmeli soruların adaylara yöneltilmesi biçiminde gerçekleştirilmektedir. Bu çoktan seçmeli sorular mesleğe giriş için Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan ve Hukuk alanı konularını içeren derslerden oluşmaktadır. Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı konuları ve soru dağılımı şu şekildedir;

Genel Kültür – Genel Yetenek Testi (35 soru)

Genel Kültür Testi Soruları

-Türk Kültürü ve Medeniyetleri dersi (5 soru)
-Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi dersi (5 soru)
-Temel Vatandaşlık dersi (5 soru)

Genel Yetenek Testi Soruları

-Türkçe dersi (10 soru)
-Matematik dersi (10 soru)

Alan Bilgisi Testi (45 soru)

-Türk Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümleri (206 madde) (8 soru)
-KDV Kanunu, Harçlar Kanunu, Damga V. Kanunu (9 soru)
-İcra – İflas Kanunu, İcra – İflas Kanunu Yönetmeliği, İcra – İflas K. Tatbikatı Hk. Nizamname (12 soru)
-Hukuk Muhakemeleri K., Bölge Adl. ve Adii Yargı İlk Der. Mah. ile Cumh. Başsavcılıkları İd. ve Yazı İşleri Hizm. Yür. Dair Yön. 4. Bölümü, Tebligat K. Uyg. Dair Yön. (8 soru)
-Türk Tic. Kanunu Başlangıç Hükümleri, Tacirlerin düzenlendiği ilk kitabın birinci bölümü, Ticaret Şirketlerinin Gen. Hükümlerini düzenleyen ikinci kitap birinci bölüm, Kıymetli Evr. düzenleyen üçüncü kitap ile Deniz Tic. cebri icraya dair özel hükümleri içeren beşinci kitap sekizinci bölüm (8 soru)

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavında adaylara yöneltilen toplam 80 soru için ÖSYM’nin tanıdığı süre 1 saat 45 dakikadır. Adaylar bu süre içerisinde yanıtladıkları sorulardan %80 alan bilgisi konuları, %20 genel kültür – genel yetenek konuları baz alınmak üzere bir başarı puanı elde edeceklerdir. Adayların elde ettikleri puanın 70 ve üzerinde olması durumunda adaylar başarılı sayılacaklardır. Ancak Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavında 70 puan alarak başarılı olmak adayların Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan sözlü mülakatlara katılabilmeleri için yeterli olmamaktadır. Adayların başarılı adaylar içerisinde puana göre yapılacak olan sıralamada mesleğe alınacak olan aday sayısının iki katı kadar aday arasında yer almaları gerekmektedir ki sözlü mülakatlara katılma hakkı elde edebilsinler.

adalet 5

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavına Hangi Kaynaklarla Nasıl Hazırlanmalı? İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı Kaynak ve Çalışma Önerileri

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı yukarıda belirtmiş olduğumuz konulardan çoktan seçmeli usulde gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda adayların Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavına hazırlık yaparken test tekniğine uygun biçimde hazırlık yürütmeleri faydalarına olacaktır.

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavına hazırlıkta adayların karşısında iki ana grup yer almaktadır. Bu gruplardan ilki Genel Yetenek – Genel Kültür diğer ise hukuk derslerinden müteşekkil olan alan bilgisidir. Bu nedenle iki kısım için ayrı ayrı önerilerde bulunacağız.

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür ve Genel Yetenek Kısmı için adayların konu çalışmasını Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS oturumlarına uygun kaynaklardan yapmaları yeterli olacaktır. KPSS’ye yönelik video dersler ile yine KPSS’ye yönelik olarak hazırlanmış olan soru bankalarını çözerek hazırlıklarını yürütebilirler. Bu tip sınavlarda genel olarak adayların çoğunluğu alan bilgisi kısmına ağırlık vermekte ve o kısmı çok iyi düzeyde yaparak sınavda başarılı olmayı hedeflemektedir. Bu yöntem mantıklı gibi görünse de adayların Genel Kültür – Genel Yetenek netlerinin çok iyi olmadığı bir senaryoda adayların alan bilgisinden hata yapma payları oldukça azalmaktadır. Bu da adaylar için hem daha stresli bir hazırlık süreci hem de düşük hakimiyetli bir sınav süreci ortaya çıkarmaktadır.

Bu nedenle bizim adaylara önerimiz en az alan bilgisi kısmı kadar Genel Yetenek – Genel Kültür konularına da eğilmeleri ve iyi bir hazırlıkla dengeli bir sınav tablosu ortaya çıkarmalarıdır. Bu yönden video derslerin izlenmesi ve peşinden çözülecek sorular ile adaylar Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavının Genel Kültür – Genel Yetenek kısmının altından kolaylıkla kalkabileceklerdir.

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı Alan Bilgisi Kısmı için adayların en öz olarak kullanabilecekleri kaynak elbette kanunlar ve sınav konularında belirtilen ikincil mevzuattır. Doğrudan mevzuat metni hukuk dersleri için incelenebilecek, okunabilecek, sınavlara hazırlık yapılabilecek en özet kaynaktır. Bu yönden bizim Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı hazırlığı yürüten adaylara önerimiz alan bilgisi kısmına hazırlık yaparken doğrudan mevzuattan konu çalışması yapmalarıdır.

Yukarıda yer alan sınav konularında yer alan mevzuatın en güncel halini internetten indirerek adaylar kolaylıkla ulaşabilirler. Bu konu çalışmasına alternatif olarak adaylar piyasada Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavına yönelik olarak hazırlanmış kaynaklardan da yararlanabilirler ancak adayların bu kaynakları edinirken ve kullanırken güncel olduğundan emin olmaları gerekir.

Zira mevzuat değişikliğinin işlenmediği bir kaynaktan yapılacak bir çalışma adayların doğru yanıtlarına ve dahi sınavlarına mâl olabilir. Adaylara önerimiz konu çalışması için kendilerine en uygun çalışma biçimini seçmeleridir. Yazarak, notlar alarak ya da sadece okuyup önemli yerleri çizerek çalışmak gib

i seçeneklerden en iyisi şudur demek herkes için ortak bir doğru iddia edilemeyeceğinden yanlış bir öneri olacaktır. Bu yönden adayların kendi zihinlerinin çalışma biçimini iyi tespit edip buna göre bir yöntem belirlemelerini öneriyoruz. Bu konuda yol gösterici olması açısından Hakimlik sınavlarına hazırlık için hazırlamış olduğumu çalışmamızı aşağıda yer alan yönlendirme ile ulaşarak inceleyebilirler;

Konu çalışmasının ardından adaylar Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavına yönelik olarak hazırlanmış ve sınav konularını içeren soru bankalarından bol soru çözebilirler. Bu soru çözümlerini yapacakları kaynakların açıklamalı yanıtlar içeriyor olması adayların konularını tekrar etmeleri ve eksiklerini gidererek bilgilerini pekiştirmeleri yönünden daha faydalı olacaktır.

Bizlere sorularınızı sormak ve gelişmelerden anlık olarak haberdar olmak için Tercihiniyap Forum‘u ziyaret edebilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.