kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Anayasa Mahkemesi 3 Siyasi Parti Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Anayasa Mahkemesi mali denetimlere ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen AS Parti, Ülkem Partisi ile Türk ve Dünya Birliği Partisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Haberimizde…

A+
A-

Anayasa Mahkemesi anayasa değişiklerini şekil; kanunları (inkilap kanunları hariç), Cumhurbaşkanı Kararnamelerini ve TBMM içtüzük kararlarını şekil ve esas bakımından denetlemektedir. Bunun yanı sıra yüce divan sıfatıyla yargılamaları, siyasi partilerin kapatılması davalarını, siyasi partilerin devlet yardımından yoksun bırakılmaları davalarını, bireysel başvuruları, yerel mahkemeler tarafından gönderilen somut norm denetimlerini ve siyasi partilerin mali denetimlerini yapmaktadır. Her ne kadar kamu kurum ve kuruluşların mali denetimi Sayıştay tarafından yerine getirilse de siyasi partilerin mali denetimi AYM tarafından yapılmakta ve kararlara ilişkin sonuçlar resmi gazetede yayımlanmaktadır.

Anayasa Mahkemesi, AS Parti, Ülkem Partisi ile Türk ve Dünya Birliği Partilerinin 2019 yılına ait mali verileri incelenmiş olup, bu verilere ilişkin mali denetim 31457 sayı ve 17 Nisan 2021 tarihinde resmi gazetede yayımlamıştır. Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2020/15 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/112 Sayılı Kararı, Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2020/36 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/113 Sayılı Kararı, Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2020/70 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/114 Sayılı Kararı bu üç partiye ilişkin mali denetimi ve bu denetimlere ilişkin sonuçları göstermektedir. Bu partilere ilişkin mali denetimlere ilişkin incelemede söz konusu partilerin, Mahkemeye hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması ile hesabın dışında gelir ve gider oluşturulmasının inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğu değerlendirilerek sonuç bölümünde bu durumlar ifade edilmiştir.

Bu nedenlerle söz konusu partiler hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 111’inci maddesi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırılmıştır. AYM Genel Kurulu tarafından verilen kararlar 15 AYM üyesi tarafından imzalanmıştır. AYM Başkanı Zühtü Arslan ve iki başkanvekili de imzacılar arasında yer almıştır.

Anayasa Mahkemesi, ayrıca 3 partinin kesin hesaplarının denetimi gerçekleştirilemediğinden ilgili yıla ait hesaplarının da kabul edilmesinin mümkün olmadığına hükmetmiştir. Bundan sonraki süreç AS Parti, Ülkem Partisi ile Türk ve Dünya Birliği Partisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecektir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma dosyasının tamamlanması neticesinde bahse konu siyasi partilerin siyasi faaliyetlerinin devam etmesi kararı AYM tarafından verilecektir. kamu haber

Siyasi Partilerin Kapatılması Nasıl Olur?

Siyasi partilerin kapatılması veya devlet yardımından yoksun bırakılması davası Anayasa Mahkemesi tarafından yapılmaktadır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan dosya Anayasa Mahkemesi Başkanlığına sunulmaktadır. Başkanlık sunulan dosyası genel kurulda görüşülerek oylamaktadır. Siyasi partilerin kapatılması veya devlet yardımından yoksun bırakılması davalarında genel kurul toplantısına katılan üye sayısının 2/3 çoğunluğunun oyu gerekmektedir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.