Kamu Haber

Kaymakam Nedir? Ne İş Yapar? Nasıl Olunur?

tercihiniyap.net

Kaymakam Nedir? Ne İş Yapar? Nasıl Olunur? Kaymakam Olmak İçin Aranan Şartlar Nelerdir?  Kaymakam Olmak İçin Hangi Sınavlara Girmek Gerekir? Kaymakam Olmak İçin Ne Yapmalıyım? Kaymakam Olmak İçin Hangi Üniversiteyi Hangi Fakülteyi Okumalıyım? 2018 2019 Kaymakamlık Maaşı Ne Kadar?

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinden eğitim alan öğrencilerin en çok yapmak istedikleri mesleklerden biri muhakkak kaymakamlık mesleğidir. Peki kaymakamlık nasıl bir meslektir? Kaymakamlık mesleği için yazılı sınava ve sözlü sınava girme şartları nelerdir? Kaymakamlık mesleğini yapmaya hak kazanan adayları nasıl bir hayat nasıl bir süreç beklemektedir? Kaymakamlık mesleğini yapanlar ne kadar maaş alırlar? Kaymakamlık hakkında her türlü soruya sizin için cevap aradık. Ayrıca bu mesleği yapmakta olan arkadaşlarımızda sizler için deneyimlerini paylaştılar.

Kaymakam Nedir?

İlçelerde bulunan ve ilçelerde görev yapan en büyük mülki idare amirine kaymakam denir. Arap dilinde vekil anlamına gelmektedir. Osmanlı Devletinde görev yapan sadrazamlar, devletin merkezinden ayrılıp başka bir yerde görev yapmaya gittiklerinde sadrazamlara ”Vezir-i Sani” vekalet etmekteydi ve bu süre boyunca onlara Kaymakam Paşa ya da yalnızca Kaymakam denilirdi.

Kaymakamlık Nedir Görevleri Nelerdir?

Kaymakam, Türkiye Cumhuriyeti’nin idari teşkilat yapısında bir ilçenin genel yönetiminden sorumlu olan ve bu ilçede yönetimi aracısız bir şekilde temsil eden ve bu ilçenin en yetkili kamu görevlisi ve ilçenin kolluk amiridir.

Kaymakam Adayı Olma Şartları Nelerdir? Kaymakam Adayı Nasıl Olunur?

Kaymakam olmak isteyen adayların, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme,Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile ilgili fakültelere YÖK tarafından denklik verilen yurt dışında bulunan ve en az 4 yıl süre ile eğitim veren fakültelerden mezun olmaları gerekmektedir.Kaymakam olmak isteyen adayların, Kaymakamlık Sınavının yapıldığı senenin ilk ayı olan ocak ayı itibari ile 35-Otuz Beş Yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse kaymakam olmak isteyen adayların, 2018 yılı içerisinde açılan Kaymakamlık Sınavı için 1 Ocak 1983 yılında ve daha sonrasında doğması gerekmektedir.

kaymakam mesleği hakkında her şey

Kaymakam Mesleği Hakkında Her Şey

Kaymakamlık Sınavına Nasıl Girilir? Nasıl Başvuru Yapılır?

2015 yılında yapılan kaymakamlık sınavı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme merkezi ile yapılan protokol sonucu ÖSYM tarafından yapılmıştır. Bu nedenle başvurular Aday işlemleri sistemi üzerinden alınmıştır. Başvuru şartı olarak herhangi bir KPSS puan şartı olmayıp, başvuru kabulü için belirtilen şartları taşımak, AİS’te sınav için açılan formu eksiksiz doldurmak, belirtilen sınav ücretini https://odeme.osym.gov.tr/ adresi üzerinden kredi kartı vasıtası ile ödemek şartıyla her aday sınava kabul edilmektedir. 2018 yapılan Kaymakamlık Sınavının ücreti 180 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Kaymakam Olmak İçin Hangi Sınavlara Girilir?

Kaymakam olmak isteyen adaylara, herhangi bir konuda metin yazması ve adaya verilen problemlerin aday tarafından yazılarak çözülmesi ya da adaya verilen sorulara aday tarafından yazılı cevaplar verilmesine dayanan açık uçlu sorulardan oluşan yazılı sınav uygulanır. Kaymakam olmak isteyen adaylara uygulanan sınavda adaylara en az 20 soruluk açık uçlu sorulardan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavı ile en az 30 soruluk açık uçlu sorulardan oluşan Alan Bilgisi Sınavı uygulanmaktadır.

Kaymakamlık Soruları Kaymakamlık Sınav Soruları

Sınavda sorulacak soruların adayların sorumlu olduğu konular içerisinde oranı yaklaşık olarak şu şekildedir:Genel Yetenek ve Genel Kültür (%40): Türkçe (%15), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%5), Türkiye’nin Sosyo-ekonomik Yapısı (%10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (%10) ile ilgili sorulardan,Alan Bilgisi (%60): Anayasa Hukuku (%10), İdare Hukuku (%20), Türkiye’nin İdari Yapısı (%8), Türkiye’de Mahalli İdareler (%7), Ekonomi (%15)Tekrar belirtmekte fayda olacaktır: Soruların konular içerisindeki oranı %20 oranında değişiklik gösterebilmektedir.100 tam puan üzerinden 70 puan ve daha yüksek bir puan alan adaylar, en yüksek puana sahip adaydan başlanmak suretiyle puan sıralamasına yerleştirilecektir. 70 Puan ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun 4 katı kadar aday mülakatlara katılmaya hak kazanacaktır. Son sırada yer alan aday ile aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaktır. Mülakata katılmaya hak kazanan adaylar İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan mülakata katılabileceklerdir.

Kaymakamlık Sözlü Sınav Soruları Kaymakamlık Mülakat Soruları

Kaymakam olmak isteyen adaylardan yazılı sınavda başarılı olan adaylar mülakat aşamasında ne ile karşılaşacaklar? Öncelikle yazılı sınav içerisindeki içerikte yer alan dersler ve konular ile ilgili sorular mülakatta sorulabilecektir. Ayrıca güncel siyasi, sosyal ve ekonomik olaylara ilişkin sorular mülakatta sıklıkla sorulmaktadır ve adaylardan yorum yapması istenecektir. Ayrıca şu da bilinmelidir ki adayların mezun olduğu bölümde aldığı dersler ile ilgili sorularda mülakatta adayların karşısına çıkabilmektedir. Kaymakamlık Sözlü Sınavında Kaymakamlık Mülakat Sınavında adayların başarılı olabilmesi için mülakata katılan adayların komisyon tarafından verilen 100 tam puan üzerinden en az 70 puan ve daha yüksek bir puan alması gerekmektedir.Mülakata katılan dört katı aday ile tamamlanan mülakat sonucunda adayların yazılı sınavdan aldıkları puan ile sözlü sınavdan mülakattan aldıkları puanların aritmetik ortalaması alınacaktır. Aritmetik ortalama sonucunda en yüksek ortalamaya sahip adaydan ataması yapılacak son kişiye kadar bir liste oluşturulmaktadır. Oluşturulan liste sonucunda kazanan adaylar ilan edilir.ÖNEMLİ NOT: Sözlü Sınavda-Mülakatta 70 puan olan geçer not alamamış adaylar oluşturulan listeye dahil edilmez.

Kaymakamlık Sınavı 2015 Süreci Nasıl Gerçekleşti?

28 Mart 2015 Tarihinde yapılan yazılı sınav aşaması ve 29 Haziran 2015 ile 4 Temmuz 2015 tarihleri arasında sözlü sınav, mülakat aşaması gerçekleştirilen Kaymakam Adaylığı Sınavının oluşturulan Başarı Listesinde ilan edilen 60 kişilik ilan için 60 kişi başarılı sayılmıştır. Oluşturulan başarı listesindeki isimler arasındaki en yüksek yazılı puanı alan adayın puanı 99.283 iken en düşük yazılı puanı alan adayın puanı ise 79.164 puandır. 2015 yılında gerçekleştirilen kaymakamlık sınavının mülakat puanları arasında ise en yüksek puan 98 olarak belirtilirken alınan en düşük puan ise 70 puandır.ÖNEMLİ İSTATİSTİK: 2015 yılında gerçekleştirilen Kaymakam Adaylığı Sınavında oluşturulan başarı listesinde yalnızca 2 kadın aday başarılı olmuştur.

Kaymakam Adaylığı Stajı Kaymakamlık Stajı Süresi Maaşı Ne Kadar?

Kaymakam olmak isteyen adayların yıllık izin hakları saklı kalmak şartıyla olağan süreçte şu sıra ve ortalama sürelerde Kaymakam Adaylığı Stajına tabii olmaktadırlar.

  • İl Merkez stajı   1 ay 
  • Bakanlık  Merkez stajı-1 3  ay 
  • Kaymakam Refikliği stajı  1  ay 
  • Mülkiye Müfettişi Refakatinde Teftiş stajı 1.5 ay 
  • Bakanlık Merkez stajı-2  4  ay 
  • Yurt dışı stajı  12  ay 
  • Milli Güvenlik stajı   1.5 ay 
  • Kaymakam Vekilliği stajı  8 ay 
  • Kaymakamlık Kursu  4    ay

Kaymakam Adaylığı Kaymakamlık Staj Aşamaları Nelerdir? Nedir?

A- İl Merkez Stajı; Kaymakam Adayları atandıkları illerde bizzat valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının direktif ve gözetimi altında hazırlanacak 1 aylık bir programa göre, valilik birimlerinden başlamak üzere bütün Bakanlıkların ilde mevcut kuruluşlarında ve il belediyesinde çalıştırılırlar.B- Bakanlık Merkez Stajı (1-2); Bu staj döneminde Kaymakam Adayları, Bakanlıkça belirlenen kurumda Yüksek Lisans eğitimine tabi tutulurlar. Aynı staj dönemi içerisinde yabancı dil eğitimi de verilir. Yüksek lisans programı ve programın uygulanacağı kurumun belirleyeceği esas ve usuller çerçevesinde kurumun çalışma takvimine uygun dönemleri kapsayacak şekilde uygulanır.C- Kaymakam Vekilliği Stajı; Asaletleri tasdik edilen Kaymakam Adayları; Bakanlıkça boş veya yıllık izin veya sağlık  izini gibi sebeplerle açık bulunan ilçe Kaymakamlıklarına vekil olarak atanırlar.D- Mülkiye Müfettişi Refakatinde Teftiş Stajı; Kaymakam Refikliği stajını tamamlayan Kaymakam Adayları; Mülkiye Müfettişlerinin yıllık normal teftişleri sırasında 1.5 ay süre ile Mülkiye Müfettişleri refakatinde görevlendirilirler.E- Bilgileri artırılmak ve uygulamaları yerinde görmek üzere yurtdışı stajı; Asaletleri tasdik edilen Kaymakam Adayları 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 78 inci ve 79 uncu maddeleri ve Bakanlar Kurulu Kararı ile verilen kontenjan çerçevesinde bir yıl süre ile bilgileri artırılmak ve uygulamaları yerinde görmek üzere yurtdışına gönderilirler.F-Milli Güvenlik Stajı; Bu staj döneminde Kaymakam Adayları, Bakanlık ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ile müştereken belirlenecek plan ve program dahilinde 1.5 ay süre ile Milli Güvenlik ile ilgili konularda staja tabi tutulur. Staj takvimi, plan ve programı her yıl ocak ayında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ile yapılacak protokol ile belirlenir.G-Kaymakam Refikliği Stajı; İl Merkez stajını tamamlamış, Kaymakam Adayları; Bakanlıkça bilgi ve tecrübelerinden yararlanılabilecek Kaymakamlar yanına normal olarak 1 ay süre ile Kaymakam Refiki olarak gönderilirler.

Ülke Dışında Staja Gönderilen Kaymakam Adayları

Ülke dışına gönderilen kaymakam adayları gönderildikleri ülkedeki Bakanlık tarafından belirtilen süre ve esaslar dahilinde yabancı dil bilgileri arttırılmak amacı ile lisans kursuna devam ederler. Yabancı dil eğitimleri sonunda mesleki konularda incelemelerde bulunup, uygulamaları yerinde görür ve öğrenirler. Bu amaçlar doğrultusunda mesleki kurslarda eğitim alırlar.Kaymakam adayları devam edecekleri kurslardan alacakları başarı belgeleri ile inceleme çalışmaları sonucunda hazırladıkları raporu ilgili yabancı dilden ve Türkçe olmak üzre iki nüsha olarak daktilo (!) edilmiş bir şekilde ülkeye döndükleri tarihi takip eden bir ay içerisinde Bakanlık makamına vermek zorundadır.Kaymakam adayları ülke dışında bulundukları süre boyunca tutum ve davranışları ile başarı durumları her üç ayda bir olmak üzere Personel Genel Müdürlüğü tarafından gözden geçirilir ve kontrol edilir. Her aday için değerlendirme raporu oluşturulur. Yabancı dil eğitimleri boyunca yapılan aylık yabancı dil sınavlarından üst üste iki kez sınavda başarısız olmaları durumunda tespit edilenler veya dönem sonunda yapılacak olan genel sınavdan başarısız olmaları durumunda tespit edilenler ve devletin itibarını ve görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulundukları tespit edilenler ülkeye çağrılır ve haklarında gerekli yasal işlemler uygulanır.

kaymakam nasıl atanır?

Kaymakam Nasıl Atanır?

Kaymakamların Atama Usulü Nedir? Kaymakamlar Nasıl Atanır?

Kaymakamlar, İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeninin teklifi, İçişleri Bakanının onayı üzerinde müşterek karar ve Cumhurbaşkanının onayıyla atanırlar.

Kaymakamların Görevleri Kısaca Nelerdir?

Kaymakamlar kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının neşir ve ilanını uygular veya uygulanmasını sağlar. Bu doğrultuda yetkilerini kullanır ve sorumlu olduğu ödevleri yerine getirir. Kaymakamlar ayrıca vali tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, yürütmek ve yönetmek ile yükümlüdür.Kaymakamlar, adli ve askeri yerler haricinde kalan bütün devlet dairesi, müessese ve işletmeleri, özel iş yerlerini, özel idare, belediye ve köy idarelerini ve bu kurum ve kuruluşlara bağlı tekmil müesseseleri denetler ve teftiş eder.Kaymakam, görev yaptığı ilçenin genel idare ve genel gidişatını düzenlemek, denetlemek ve yönetmekten sorumludur.Kaymakam, ilçede görev yapan memurları ve memurların çalışmalarını ve ilçedeki teşkilatın işlemesini gözetim ve denetim altında tutar.Kaymakam, ilçenin idare şube başkanları ile ikinci derecedeki memurlara, genel ve özel kolluk amir ve memurlarına Memur’un kanunlardaki usule göre savunmasını aldıktan sonra uyarma, kınama cezaları verir ve uygular. Daha ağır disiplin cezaları verilmesi için özel kanun hükümlerine göre teklif ve talepte bulunabilir.Kaymakam, ilçe sınırları içerisinde bulunan ve görev yapan genel ve özel kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir.Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder. Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararları hükümlerinin yürütülmesi için emirler verir. Bu teşkilat amir ve memurları kaymakam tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle ödevlidir.İlçe sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa mütaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi kaymakamın ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için kaymakam gereken karar ve tedbirleri alır.Kaymakamlar, ilçe idare şube başkanlarının genel, özel ve kolluk amirlerinin birinci derecede, diğer memurların ikinci derecede sicil amiridirler.Kaymakam, her yıl ilçenin bütün bucaklarıyla köylerinin en az yarısını ve ilçe içindeki teşkilatı teftiş eder.

Kaymakam İlçede Kimi Temsil Eder? Kaymakam İlçede Kimin Temsilcisidir?

Kaymakam görev yaptığı ilçede devleti temsil etmemektedir. Kaymakam ilçede devlet memuru durumunda veya konumundadır. Valiler gibi devlet malları üzerinde tasarrufta bulunamaz. Vali gibi devlet adına sözleşme yapamaz. Kaymakam bu yetkilere sahip değildir.Kaymakam görev yapmakta olduğu ilçede hükümetin temsilcisidir. Görev yaptığı ilçede hükümeti temsil eder. Kaymakam görev yaptığı ilçede ilçenin genel idaresinden sorumludur. Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre ilçede ihtiyaç kadar teşkilat bulunur. İlgili teşkilat (adli ve askeri teşkilatlar haricinde) kaymakamın emri ve denetimi altında yer alır.

Kaymakamların Özlük Hakları Nelerdir?

Kaymakamların özlük hakları geçtiğimiz yıllar ile oldukça iyileştirilmiş durumdadır. Meslek hayatları boyunca kendilerini yetiştirdikleri sürece İçişleri Bakanlığı bünyesinde üst kademe yönetici, valilik görevlerini yapabilecekleri bu görevlere terfi olabilecekleri gibi diğer kamu kurum ve kuruluşlarda genel müdürlük, müsteşarlık gibi üst kademe görevlere atanabilir bu görevleri yapabilmektedirler.ÖNEMLİ NOT: Kaymakamlık mesleğinin en göz alıcı kısımlarından bir tanesi de kaymakam adayının eğitim kapsamında 1 yıl süre ile İngiltere ya da Fransa’da eğitim almasıdır.6 yıl kaymakam olarak çalışma şartına ve en fazla 38 yaşına dek Mülki Müfettişlik Sınavına girebilme hakkına kaymakamlar sahiptirler.

Kaymakamlık Mesleğinin Avantajları Nelerdir?

Kaymakamlar devletin pek çok imkanından ücretsiz olarak yararlanabilmektedirler. Kaymakamlara tahsis edilen lojman ve makam aracı mevcuttur. Ayrıca mutfak yardımı gibi önemli artılara sahip olunan bir meslektir.

Kaymakamlık Mesleğinin Dezavantajları Nelerdir?

Kaymakamlar için en zor şartlardan bir tanesi mesleğin taşrada icra edilmesidir. Kaymakamlar çalıştıkları görev yaptıkları ilçedeki olan her şeyden sorumludurlar. Çok geç bir saatte ilçede gerçekleşen bir olayda olayı incelemek olay yerine gitmek araştırma yapmak gibi önemli sorumlulukları vardır. İlçeye gelen veya gelecek olan protokol üyeleri ile bizzat ilgilenir. Bazı durumlarda kaymakamların özel hayata dair, geleceğe yönelik planlar yapamadığı görülür.  İnsanların yıprandığı veya yıpranma ihtimali yüksek bir meslektir.

Kaymakam Maaşları Kaymakam Maaşı 2018 2019

Mesleğe yeni atamış 9.derece ve 1. kademede yer alan bir kaymakam adayının alacağı maaş 4.800 Türk Lirası – 5 Bin Türk Lirası civarındadır. Kaymakam adayının kaymakam olması ile birlikte 7. derece ve 1. kademede yer alan bir kaymakamın alacağı maaş 5.600 Türk Lirası – 6 Bin Türk Lirası civarındadır.ÖNEMLİ NOT: Bu rakamların içerisine görev tazminatı ve diğer ek gelirler dahil edilmemiştir. Ülke çağında uygulanan seçim ve sınavların güvenliği ile ilgili yükümlülükleri bulunduğu için yılda bir kaç kez ek ödeme almaları mümkündür. 

Merak ettiklerinizi  kaymakamlık forum başlığında sorabilirsiniz.

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu