kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Düzenleyici ve Denetleyici Üst Kurulların Personel Alımları Nelerdir?

Düzenleyici ve Denetleyici Üst Kurullar nelerdir? Düzenleyici ve Denetleyici Üst Kurulların KPSS A Grubu personel alımları nelerdir? B grubu alımları var mı? Hangi kadrolar için alım gerçekleştiriliyor? Detayları çalışmamızda inceleyebilirsiniz.

A+
A-

Kamu kurumları arasında görev ve yetkileri bakımından farklı bir noktada bulunan düzenleyici ve denetleyici üst kurullar personel alımlarını nasıl yapıyorlar? Düzenleyici ve denetleyici üst kurullar nelerdir? Kaç tane düzenleyici ve denetleyici üst kurul var? Düzenleyici ve denetleyici üst kurulların KPSS A Grubu ve B Grubu personel alımları nasıl oluyor? Hangi unvanlarda alım gerçekleştiriyorlar? Detayları çalışmamızda inceleyebilirsiniz.

Devlette Hangi Teknik Personel İlave 1 Derece Alamaz?

Düzenleyici ve Denetleyici Üst Kurullar Nelerdir? Ne İş Yaparlar? Kaç Tane Düzenleyici ve Denetleyici Üst Kurul Vardır?

Düzenleyici ve Denetleyici Üst Kurullar devletin kısmen ya da tamamen özel girişimlere bırakmış olduğu alanlarda, o alanlara yönelik düzenlemeleri hazırlama ve hazırlanan düzenlemelerin uygulanıp uygulanmadığını denetleme yetkisi verilmiş olan bağımsız idari otoritelerdir. Ülkemizde de farklı alanların düzenlenmesi ve denetlenmesi için kurulmuş olan bağımsız idari otoriteler yani düzenleyici ve denetleyici üst kurullar bulunmaktadır. Bu üst kurulların her birisi kendileri için belirlenmiş alanlarda uzman personel istihdamı sağlayarak ve yine alanları hakkında yetkin bir üst yönetimle teşkilatlanarak düzenleme ve denetleme görevlerini yerine getirmektedirler. Türkiye’de detaylarına aşağıda değineceğimiz on bir adet düzenleyici ve denetleyici üst kurul bulunmaktadır. kamu haber

Türkiye’de Bulunan Düzenleyici ve Denetleyici Üst Kurullar Nelerdir?

Ülkemizde kurulu bulunan toplam 11 adet düzenleyici ve denetleyici üst kurul bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir;

 1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
 2. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
 3. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
 4. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)
 5. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
 6. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
 7. Rekabet Kurumu (RK)
 8. Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK)
 9. Kamu İhale Kurumu (KİK)
 10. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK)
 11. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düz. ve Den. Kur. (SEDDK)

Düzenleyici ve Denetleyici Üst Kurullar Nasıl Personel Alımı Gerçekleştirirler? Düzenleyici ve Denetleyici Üst Kurulların Personel Alımı Nasıldır?

Kamu kurum ve kuruluşlarından olan düzenleyici ve denetleyici üst kurullar A Grubu kariyer meslek mensupları ile B grubu memurları farklı biçimlerde istihdam etmektedirler. Üst kurulların düzenleyici ve denetleyici rolünü gerçekleştiren personelleri A Grubu kariyer meslek mensupları iken, Kurum içerisindeki temelde evrak işlerini gerçekleştiren personelleri B Grubu düz memurlardır. Bununla birlikte bazı teknik işler ile yan görevleri de yine B grubu sayılan memurlar ile sürekli işçi statüsünde görev yapan çalışanlar yerine getirmektedirler.

Bu yönden düzenleyici ve denetleyici üst kurulların B grubu personel alımları özellikli alımlar olmadığından ayrıca üzerinde durmayacağız. Tüm düzenleyici ve denetleyici üst kurullar ihtiyaçları dairesinde merkezi atama ya da açıktan alım yoluyla B Grubu personel ihtiyacını karşılamaktadır.

Şimdi düzenleyici ve denetleyici üst kurulların KPSS A Grubu kariyer meslek mensubu personel alımlarını kurum kurum inceleyeceğiz.

ust kurul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK Personel Alımları Nasıl Yapılıyor?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK Bankacılık sektöründeki iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve özellikle denetlenmesi noktasında iki temel kariyer meslek grubunu ihtiva etmektedir. Bunun yanında bankacılık alanı düzenleme birimleri ile denetim birimleri dışında kalan birimlerin iş ve işlemlerinin yürütülmesi adına ayrıca bir kariyer meslek grubu için de alımlar gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK’nın A Grubu kariyer meslek alımlarını şu şekilde belirtebiliriz;

Bankalar Yeminli Murakup Yardımcılığı; Bu kadro Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK’nın denetleme görevini yerine getiren kariyer meslek grubunu ifade etmektedir. Kurumun en önde gelen kariyer meslek mensupları Murakıp Yardımcıları ve Murakıplardır. Bankacılık sektöründe görev yapan piyasa aktörlerinin iş ve işlemlerine dair denetim vazifesini yerine getirirler.

Bankacılık Uzman Yardımcılığı; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK’nın Bankacılık alanına dair düzenleme yetkisini kullandığı iş ve işlemleri Kurumun bankacılık ile alakalı birimlerinde görev yapan Bankacılık Uzman Yardımcıları ve Bankacılık Uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir.

BDDK Uzman Yardımcılığı; BDDK’nın bankacılık ile alakalı olan birimleri dışında kalan iş ve işlemlerini gerçekleştiren uzman personeldir. Görev yaptıkları birimler bankacılık alanı dışında kalan birimler olmaktadır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK’nın kariyer meslek mensuplarına dair daha detaylı bilgilere, ne iş yaptıklarına, özlük haklarına ve maaşlarına dair daha detaylı bilgilere aşağıda yönlendirmesini vermiş olduğumuz meslek tanıtımında erişebilirsiniz;

Sermaye Piyasası Kurulu SPK Personel Alımları Nasıl Yapılıyor?

Sermaye Piyasası Kurulu SPK ülkemizde sermaye piyasası, borsalar, hisse senetlerine dair iş ve işlemler vb. alanlarda düzenleme ve denetleme yapma yetkisine sahip üst kuruldur. Sermaye Piyasası Kurulu SPK bu işlevişi SPK Uzman Yardımcıları ve SPK Uzmanları eliyle yürütmektedir.

Sermaye Piyasasu Kurulu SPK Uzman Yardımcılığı mesleğine dair merak ettiğiniz tüm bilgilere aşağıda yönlendirmesine yer verdiğimiz meslek tanıtım çalışmamızda erişebilirsiniz;

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK Personel Alımları Nasıl Yapılıyor?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK düzenleme ve denetleme rolünü istihdam ettiği BTK Uzman Yardımcıları ve BTK Uzmanları eliyle yürütmektedir

Bilgi Teknolojiler ve İletişim Kurumu BTK Uzman Yardımcılığı mesleğine dair merak ettiğiniz tüm hususları anlattığımız meslek tanıtım çalışmamızda aşağıda yer alan yönlendirme yardımıyla erişerek inceleyebilirsiniz;

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu KGK Personel Alımları Nasıl Yapılıyor?

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu KGK muhasebe ve muhasebe denetimi alanında standartları belirleyen, belirlemiş olduğu bu standartlara uyulup uyulmadığının denetim ve kontrolünü gerçekleştiren üst kuruldur. Kurul bu görevlerini KGK Uzman Yardımcıları ve KGK Uzmanları eliyle yürütmektedir.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu KGK Uzman Yardımcılığı mesleğine dair merak ettiğiniz tüm detaylara aşağıda yönlendirmesine yer vermiş olduğumuz meslek tanıtım çalışmamızda ulaşabilirsiniz;

Radyo Televizyon Üst Kurulu RTÜK Personel Alımı Nasıl Yapılıyor?

Radyo Televizyon Üst Kurulu RTÜK görsel ve işitsel medya alanında düzenleme ve denetleme görevini üstlenen, gerektiğinde müeyyideler uygulama yetkisine sahip üst kuruldur. RTÜK bu görevlerini RTÜK Uzman Yardımcıları ve RTÜK Uzmanları eliyle gerçekleştirmektedir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK Personel Alımı Nasıl Yapılıyor?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK enerji piyasasında yer alan aktörlerin uymaları gereken kaideleri belirlemek, bunlara dair düzenlemeler yapmak ve bu düzenlemelere uyulup uyulmadığı konusunda incelemeler gerçekleştirmekle yetkili üst kuruldur. EPDK bu görevlerini Enerji Uzman Yardımcıları ve Enerji Uzmanları eliyle gerçekleştirmektedir.

Rekabet Kurumu RK Personel Alımı Nasıl Yapılıyor?

Rekabet Kurumu tüm piyasalarda firmaların uymaları gereken rekabet kaidelerini belirlemek, bu kaidelerin ihlalini önlemek, bir ihlal söz konusu ise bu konuda gerekli yaptırımları uygulamakla görevli düzenleyici ve denetleyici üst kuruldur.

Nükleer Düzenleme Kurumu NDK Personel Alımı Nasıl Yapılıyor?

Nükleer alanında düzenlemeler yapmak, standartlar belirlemek ve bu alanda gerektiğinde incelemeler gerçekleştirmek ile yetkilendirilen ve nispeten yeni bir yapı olan Nükleer Düzenleme Kurumu NDK görevlerini yerine getirmesine katkı sağlamaları adına Nükleer Düzenleme Kurumu Uzman Yardımcıları ve Nükleer Düzenleme Kurumu Uzmanları istihdam etmektedir.

Nükleer Düzenleme Kurumu NDK Uzman Yardımcılığı mesleğine dair merak ettiğiniz tüm detayları incelemek adına meslek tanıtım çalışmamıza ulaşmak için aşağıda yer verdiğimiz yönlendirmeden faydalanabilirsiniz;

Kamu İhale Kurumu KİK Personel Alımı Nasıl Yapılıyor?

Kamu İhale Mevzuatı hükümleri uyarınca kamunun taraf olduğu ihalelerin gerçekleştirilme kaidelerini belirleyen, mevzuatın uygulanmasını sağlayan ve denetleyen üst kurul olan Kamu İhale Kurumu KİK bu görevlerini Kamu İhale Uzman Yardımcıları ve Kamu İhale Uzmanları ile gerçekleştirmektedir.

Kamu İhale Kurumu kariyer meslek mensupları olan Kamu İhale Uzman Yardımcılarının görevleri ile mesleğe dair merak ettiğiniz tüm hususları aşağıda yer verdiğimiz yönlendirme ile erişebileceğiniz meslek tanıtım çalışmamızda bulabilirsiniz;

Kişisel Verileri Koruma Kurumu KVKK Personel Alımı Nasıl Yapılıyor?

Ülkemizde yeni yeni gerçek anlamda oturmaya başlayan ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu KVKK’nın da aktif rol almasıyla önemi artan kişisel verilerin korunması ve gizliliği konusunda Kurumun görevli kariyer meslek mensupları Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcıları ve Kişisel Verileri Koruma Uzmanlarıdır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu KVKK Uzman Yardımcılığı mesleğine dair merak ettiğiniz hususları ve detayları inceleyebileceğiniz meslek tanıtım çalışmamıza aşağıda yer verdiğimiz yönlendirme yardımıyla ulaşabilirsiniz;

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu SEDDK Personel Alımı Nasıl Yapılıyor?

2019 yılında sigorta ve özel emeklilik alanında düzenlemeler yapmak, kaideler belirlemek ve bunlara uyulup uyulmadığını denetlemek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde bir birim olmaktan öteye geçilerek üst kurul olarak yapılandırılan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu SEDDK bu görevlerini gerçekleştirecek Sigortacılık Uzman Yardımcıları ve Sigortacılık Uzmanları istihdam edecektir.

Kurulun görev alanı ile personeline dair daha detaylı bilgiler edinmek için aşağıda yer alan yönlendirmeden faydalanarak ilgili çalışmamıza ulaşabilirsiniz;

Kamu kurum ve kuruluşları içerisinde ayrıksı bir yeri olan düzenleyici ve denetleyici üst kurulların personel alım şekillerini ve detaylarını bir arada görmek isterseniz aşağıda yer alan tablomuzu inceleyebilirsiniz;

1 15

2 12

3 14

4 10

5 8

Bizlere sorularınızı sormak ve gelişmelerden anlık olarak haberdar olmak için Instagram ve Twitter hesaplarımız ile Telegram kanalımıza simgelere dokunarak ulaşabilir, takip edebilirsiniz!

Sözleşmeli Personele Hangi Kurumlarda Yüksek Maaş Ödenir?

Düzenleyici ve Denetleyici Üst Kurulların personel alımlarına dair sorularınızı sormak ve sınavlara hazırlık yapan diğer adaylarla iletişim içerisinde bulunmak için FORUM sayfamızı takip edebilirsiniz.

Bağımsız düzenleyici kurumlar nelerdir?

SPK, RK, RTÜK, BDDK, TK, EPDK, ŞK, TAPDK, ve KK 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.