kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı kadrosu ihdas edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Müfettiş Yardımcılığı nedir? Sınavı ve maaşı nasıl? Detaylar meslek tanıtım yazımızda.

A+
A-

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı hakkında ayrıntılı bilgileri ve aklınıza takılan soruları sizler için cevaplandırdık. Özlük haklarını ve süreci sizlerin bilgisine sunuyoruz…

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 16 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan yönetmelikte teftiş kurulu başkanlığı ve müfettiş yardımcılığı mesleğine dair düzenlemeler yer aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı müfettiş yardımcılığı nedir? Nasıl olunur? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcıları ne iş yapar? Görevleri ve sorumlulukları nelerdir? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı sınavı nasıl? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı güncel maaşı ne kadar? Detayları meslek tanıtım yazımızda bulabilirsiniz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Nedir?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı mesleği Bakanlığın teftiş kurulu uhdesinde ve doğrudan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanına bağlı olarak görev yapan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Müfettiş Yardımcısı olarak başlanan ve devamında müfettiş, başmüfettiş kademelerine ulaşılan meslek mensubiyetini ifade etmektedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı mesleği yeni ihdas edilen bir kadrodur. Ancak eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcılığı mesleğinin de ilgası ile birlikte gelmiştir. Artık Bakanlık bünyesinde görev yapacak olan tüm denetim ve teftiş görevi yürüten meslek mensupları Müfettişlik unvanı altında olacaklardır ve teftiş kurulu altında görevlerini sürdüreceklerdir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Nasıl Olunur?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adayların öncelikle Bakanlığın talep edeceği başvuru şartlarını haiz olmaları gerekmektedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adayların devlet memurları kanunu ile hüküm altında bulunan memuriyet şartlarını taşımaları ve bunun yanında müfettiş yardımcılığı sınavının yapılacağı senenin birinci günü itibariyle 35 yaşlarını doldurmamış olmaları, her çeşit iklimde ve seyahat durumlarında vazife yapabilecek durumda olmaları, daha evvel gerçekleştirilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı sınavlarına en fazla iki defa katılmış olmaları gerekmektedir. Bunun yanında adayların mesleğe girebilmeleri için üniversitelerin İİBF, SBF, İşletme, İktisat Fakülteleri ile Hukuk Fakülteleri’nden mezun olmuş olmaları gerekmektedir.

Bunun yanında adayların ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı A Grubu oturumlarından geçerliliği devam eden bir puan türünden, Bakanlıkça belirlenen düzeyde puan almış olmaları gerekmektedir.

Mesleğe, bu şartları sağlayan adayların en yüksek puanı olanlardan en fazla yirmi kata kadar aday, Bakanlıkça gerçekleştirilecek olan sınava katılma hakkı elde edeceklerdir.

*Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı için belirlenecek olan puan türünün, yerine ihdas edildiği Denetçi Yardımcılığı alımlarında olduğu gibi yine KPSS P48 olmasını bekliyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Sınavı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı sınavı yazılı sınav ve sözlü mülakatlar olmak üzere Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek olan iki aşamadan oluşmaktadır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavı klasik usulde Bakanlık tarafından Ankara’da gerçekleştirilecektir. Yazılı sınavda adaylara aşağıda yer alan derslerden ve konu başlıklarından sorular yöneltilecektir;

HUKUK Alanı;

-Anayasa Hukuku dersi
-İdari Yargılama Usul Hukuku dersi
-İdare Hukuku dersi
-Borçlar Hukuku dersi
-Medeni Hukuk dersi
-Ceza Muhakemesi Hukuku dersi
-Ceza Hukuku dersi
-Ticaret Hukuku dersi

EKONOMİ Alanı;

-Mikro ve Makro Ekonomi dersleri
-Para ve Banka dersi
-Uluslararası Ekonomi dersi
-Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Problemler dersleri
-İktisadi Düşünceler Tarihi dersi

MUHASEBE Alanı;

-Genel Muhasebe dersi
-Muhasebe ve Bilanço Teorisi dersi
-Bilanço Analizi ve Analiz Teknikleri dersi
-Ticari Hesap dersi

MALİYE Alanı;

-Maliye Teorisi dersi
-Kamu Gelir ve Giderleri dersleri
-Kamu Borçlanması dersi
-Bütçe dersi
-Maliye Politikası dersi

YABANCI DİL Alanı; 

-İngilizce, Almanca ya da Fransızca dillerinden bir tanesi.

KOMPOZİSYON Alanı;

Adaylardan güncel konularda veya belirlenebilecek başka bir husus hakkında kurallarına riayet edilerek bir kompozisyon yazmaları istenecektir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavına katılacak olan adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için katılacakları her alandan en az 60 puan, tüm derslerin ortalamasından ise en az 70 puan almaları gerekmektedir.

Aksi halde adayların yazılı sınavda başarılı olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı sözlü mülakatlarına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Sözlü Mülakatları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı sözlü mülakatları yazılı sınavda başarılı olacak olan adaylar için yine Bakanlıkça Ankara’da gerçekleştirilecektir. Sözlü mülakatlarda adayların başarılı olabilmeleri için tüm komisyon üyelerinden almış oldukları notların ortalamasının en az 70 puan olması şarttır.

enerji

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Nedir? Ne İş Yapar?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı mesleğine girmeye hak kazanan adaylar, müfettiş yardımcısı olarak geçirecekleri üç senelik bir periyot ile mesleğe adımlarını atarlar.

Bu üç yıllık Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı sürecinde, devlet memurluğuna yeni başlayan adaylar için bir yıllık aday memurluk süreci de ilk seneyi kapsayacaktır. Bu adaylar için birinci senenin sonunda aday memurluk sınavı yapılacak ve başarılı olmaları halinde adaylıkları kaldırılacaktır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Dönemi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı döneminde meslek mensuplarını öncelikli olarak yetiştirilme süreci beklemektedir. Bu süreçte müfettiş yardımcıları gerek teorik gerekse tatbiki anlamda yetiştirilmektedirler.

Bu yetiştirmenin teorik kısmı meslek mensupları için gerçekleştirilecek olan temel hazırlayıcı eğitim ile meslek içi eğitimler vasıtası ile olmaktadır. Tatbiki olan kısmı ise müfettiş yardımcılarının deneyimli müfettiş ve başmüfettişlerin refakatinde iş ve işlemleri bizzat görmeleri ve bunlara yardımcı olmaları şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Bu süreçleri başarı ile geride bırakmış ve belirli bir yetkinliğe ulaştığı kanaatine varılmış müfettiş yardımcıları için teftiş kurulu başkanının önerisi üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın olurunun bulunması durumunda tek başına resen teftiş ve inceleme yetkisi verilmektedir. Bu şekilde yetkilendirilmiş olan müfettiş yardımcıları meslekte yer alan müfettişler ile aynı teftiş ve kontrol yetkilerine sahip olmaktadırlar.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Yeterlik Süreci

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı mesleğinde bulunan adayları öncelikli olarak meslekteki ikinci senelerinin sonunda tez aşaması beklemektedir. Meslekte iki yılını tamamlamış olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcıları, bir aylık süre içerisinde çalışma alanlarına dair üç adet tez konusu tespit ederler. Teftiş kurulu başkanının onaması ile birlikte tez konusu seçilmiş olur.

Müfettiş Yardımcılarının bu tezlerini, belirlenen konu çerçevesinde bir sene içerisinde hazırlamak zorundadırlar. Şayet meslek mensupları bu süre içerisinde tezlerini tamamlamak ve sunmak zorundadırlar. Tanınan bu zaman içerisinde tezlerini başarılı bir şekilde sunamayan adaylara bir defaya mahsus, 6 aylık ilave bir süre tanınır.

Tezlerini sunan müfettiş yardımcıları, belirli süre içerisinde tez jürisine karşı tezlerini savunurlar. Tezlerini başarı ile savunamayan ya da mazereti olmaksızın tezlerini sunamayan müfettiş yardımcıları hakkında başarısızlık hükümleri uygulanır ve meslek mensupları Bakanlık içerisinde kendilerine uygun bir memurluk kadrosunda vazifelendirilirler.

Tezlerini hazırlarken intihal yaptığı tespit edilen meslek mensupları hakkında ayrıca idari soruşturma da söz konusu olmaktadır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Yeterlik Sınavı

Tez sürecini başarı ile geride bırakmış ve meslekte üç senesini doldurmuş olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcıları yeterlik sınavına katılmaya hak kazanırlar. Yeterlik sınavı en az iki ay evvel ilan edilir ve aşağıdaki konulardan yazılı ve sözlü mülakat şeklinde gerçekleştirilir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettişliği yeterlik sınavının yazılı bölümü aşağıdaki konulardan meydana gelmektedir;

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ana mevzuatı ve ikincil mevzuatı
-Bakanlığın görev alanı ile alakalı diğer mevzuat
-Bakanlığın görev alanına dair diğer hususlar
-Personel mevzuatı
-Mali mevzuat
-Soruşturma ve teftiş mevzuatı ile tatbik edilmesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettişliği yazılı sınavında başarılı olarak ikinci aşamaya geçmek isteyen meslek mensuplarının en az 70 puan almaları şarttır. Sözlü mülakatta da yine meslek mensuplarının en az 70 puan almaları durumunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettişliğine atamaları gerçekleştirilecektir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcıları ve Müfettişlerinin Görev ve Sorumlulukları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettişliği’ne atanan ya da müfettiş yardımcısı iken tek başına teftiş ve kontrol yetkisi verilmiş olan meslek mensuplarının temel görevleri şu şekildedir;

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın kendi teşkilatı, bağlı, ilişkili ve ilgili kuruluşlarının tüm faaliyetleri ve işlemlerinin incelenmesi ve denetimi
-Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca kurulmuş ve Bakanlığın denetimi altında bulunan kamu girişimleri ile özel şirketlerin tamamında bilanço esaslı denetimler gerçekleştirmek,
-Denetim ve teftişlerin gerçekleştirilmesi esnasında karşılaştıkları diğer yolsuzluklar hakkında işlemlerin gecikmeksizin başlatılmasını sağlamak, gecikme söz konusu olacaksa bizzat delil toplamaya ve incelemelere başlamak,
-Kanunların ve ikincil mevzuatın tatbiki ile alakalı eksiklerin, hataların giderilmesi konusunda önlemleri ve fikirlerini raporlaştırmak,
-Müfettiş olarak atanmalarından sonra yeni meslek mensuplarına refakat etmek,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettişlerinin Uymaları Gereken Kaideler;

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı ya da Müfettişi olarak görev yapan meslek mensupları;

-Herhangi bir şekilde icraya karışamazlar,
-Görevleri gereği incelemeye aldıkları hiçbir belgede düzeltmeler yapamazlar,
-Gizliliğe riayet ederler,
-Görevleri gereği bulundukları hiçbir yerde muhataba konukluk edemez, ikramları kabul edemez, soruşturma ile alakalı kişilerle herhangi bir nakdi ya da ayni alışveriş içerisinde bulunamazlar.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcıları ve Müfettişlerinin Çalışma Usulleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettişi ya da Yetkili Müfettiş Yardımcısı olarak görev yapan meslek mensupları soruşturma, araştırma, inceleme ve teftiş görevlerini yerine getirirlerken görevleri ile alakalı olarak tüm kurum ve kuruluşlarla yazışmalar yapabilirler. Bunun yanında müfettişler incelemelerini yerinde ya da belgeleri temin ederek bu belgeler üzerinde gerçekleştirebilirler. Bu incelemeler sonucu müfettişler ve müfettiş yardımcıları duruma uygun biçimde 6 çeşit rapor düzenleyip kurula sunabilirler. Bu raporlar;

-Araştırma raporları
-Cevaplı teftiş raporları
-Ön inceleme raporları
-İnceleme raporları
-Soruşturma raporları
-Genel durum raporları

isimlerini almaktadırlar.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Görev Yeri ve Özlük Hakları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı mesleğini icra edecek olan meslek mensuplarının aslî görev yerleri teftiş kurulu başkanlığının kurulu bulunduğu Ankara’dır. Ancak Bakanlık uygun görmesi durumunda başka yerlerde de çalışma merkezleri kurabilir. Ayrıca müfettişler ve müfettiş yardımcıları görevin gerektirmesi durumunda turneye çıkarak yerinde incelemeler de gerçekleştirebilmektedirler.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcıları diğer kamu müfettiş yardımcıları gibi 3600 ek göstergeye tabi olarak görev yapmaktadırlar.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.