Gümrük Personeli İçin Yönetmelik Değişliği Yapıldı, Peki Şimdi Atamalar Nasıl Yapılacak?

Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde çalışan personeli için devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlandı. Peki, şimdi atamalar nasıl yapılacak?

24.04.2021
A+
A-

Ticaret Bakanlığı tarafından çok ciddi sorunlara sebep olan atama suretiyle yer değiştirme yönetmeliğinde dün itibariyle değişiklik yapıldı. Bakanlık personeli içerisinde en az %60 civarında bir personelin ülkemiz sınır kapılarında çalışması gerekirken, eş mazereti nedeniyle bu rakama ulaşılamaması her geçen yıl sorunu arttırmıştı. Bu duruma çözüm bulmak isteyen bakanlık, ilk olarak sözleşmeli personel istihdam etme formülünü denedi. Bu sayede sözleşmeli personel olarak alınanların çok büyük bölümü sınır kapılarında istihdam edildi. Her ne kadar sözleşmeli personel olarak istihdam edilenler soruna kısa süreli çözüm üretseler de uzun vadede onların durumu da sorun haline gelmeye başladı. Özellikle sözleşmeli personel olarak bakanlık teşkilatına 2019 yılında yerleşen sözleşmeliler, bakanlığın 5. bölge hizmet süresinin 3 yıl olması durumuna karşı, kendi akıbetlerinin ne olacağını sorgulamaya başladı. Bakanlık teşkilatı içerisinde bekledikleri haberi bir türlü alamayan sözleşmeli personel için şu ana kadar net bir belirlilikte sağlanamadı.

Bunun yanı sıra bakanlık bünyesinde bulunup da çalıştığı yer dışında hiç bir suretle başka bir bölgede çalışmayan personel sayısı da yıldan yıla artmaya devam etti. Devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmeliğin 14. maddesi “Aile Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği” başlığını içermekteydi. Bu maddedeki 30.06.2014 tarihli ve 2014/6578 sayılı kararın 14/d bendine göre “Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir.” şeklinde düzenlenmişti. Bu durum bakanlıkta çalışan personel eşlerinin özel sektörde sigortalı olarak istihdam edilmeleri sayısını arttırdı. Bu sayede rotasyona tabi bakanlık personeli, eşinin bulunduğu ilden başka yere gönderilemedi. Elbette bu durum bakanlığın 5. bölgede bulunan görev yerlerinde ciddi personel eksiğine sebep oldu.

Aynı yönetmelikte yapılan değişiklerle şu fıkra hükümleri eklenmiştir :

Ek fıkra: 8/8/2016-2016/9097 K.) Genel sağlık bakımından önemi haiz sağlık personeli hakkında özel yönetmelikte düzenleme yapılması kaydıyla birinci fıkranın (d) bendine ilişkin farklı usul ve esaslar belirlenebilir.

Özellikle çok ciddi sayıda personel ihtiyacı duyulan Gürbulak, Habur ve Sarp sınır kapılarında bu ihtiyaç yıldan yıla daha belirginleşti. Geçici görevlendirmeler sayesinde bu soruna çözüm üretmeye çalışılan bu yerler için kalıcı bir çözüm üretilmesi şart olarak görülmekteydi. Devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmeliğin 14. maddesini bir türlü aşamayan bakanlık merkez teşkilatı sonunda bahse konu yönetmelikte değişiklik yapılmasını kabul ettirdi.

23 Nisan 2021 tarihli ve 31463 sayılı resmi gazetede yayımlanan değişiklikle “Devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlandı.” Yapılan değişiklik ile yönetmeliğe aşağıda yer alan maddeler eklendi.

image 230

Devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmeliğin 14. maddesinin d bendinde yapılan değişikleri birleştirdiğimizde gümrük personeli açısından şöyle bir sonuç ortaya çıkmaktadır: “Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir. Genel sağlık bakımından önemi haiz sağlık personeli  ile Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde görev yapan yer değiştirme suretiyle görev yapan personel hakkında özel yönetmelikte düzenleme yapılması kaydıyla birinci fıkranın (d) bendine ilişkin farklı usul ve esaslar belirlenebilir.”

Bu durum bakanlık tarafından çıkarılacak yeni yönetmelikle birlikte “Aile Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği” işlemlerinde değişiklik yapılacağını göstermektedir. Maddeden anlaşılacağı üzere bakanlık, çıkaracağı yeni atama ve yer değiştirme yönetmeliğiyle aile mazeretine bağlı değişiklikleri, personelin belirli bölgelerde sürelerini tamamlama şartına bağlayarak gerçekleştirecektir. Bu değişikliğin nasıl ve ne suretle yapılacağı bakanlık tarafından çıkarılacak yeni yönetmelikle önümüzdeki günlerde netleşecektir.

Yazımızı Puanlamak İster misin?

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.