Kamu Haber

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Alımı 2020 Nasıl Gerçekleştirilecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak 20 Mart 2020 tarihinde sosyal medya hesabından bir görsel ve kısa bir açıklama ile Bakanlığa çeşitli unvanlara toplam 2000 personel alınacağını ilan etti. Bu görsel ve duyuruda yalnız sözlü mülakat ile alımı gerçekleştirilecek olan unvanların sözlü mülakat dönemleri, yazılı yarışma sınavı ve akabinde sözlü mülakat ile alım gerçekleştirilecek olan unvanlar içinse yazılı yarışma sınav dönemi ve sözlü mülakat dönemleri yer aldı Sayın Bakanın açık şekilde belirttiği unsurların kısıtlı olması bir çok kişide bolca soru işareti bıraktı. Yazımızda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2020 yılında alımı gerçekleştirilecek olan kadroların tek tek yorumlarını yapacak, muğlak olan kısımlara da mantık yürüterek yanıtlar bulmaya çalışacağız. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Alımı 2020 Kapsamında Hangi Unvanlar İçin Alım Yapılacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’ın yapmış olduğu duyuruya göre 2020 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı’na alımı gerçekleştirilecek kadro sayısı toplam 2000 kişi. Bu 2000 kişinin unvanlara dağılımı Sayın Bakan Berat Albayrak tarafından yayınlanan yeni bir bilgilendirme ile aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

-Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılığı – 175 kişi
-Hazine ve Maliye Bakanlığı Uzman Yardımcılığı – 500 kişi
-Defterdarlık Uzman Yardımcılığı 300 kişi
-Gelir Uzman Yardımcılığı – 1000 kişi
-Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı – 15 kişi
-Stajyer Hazine Kontrolörlüğü – 10 kişi
-Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat 

2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan bu alımlar için tek bir toplam sayı açıklandı. O da 2000 kişi. Bu unvanların hangisi için kaç kişilik kadro ayrıldığı konusu ise belirsizliğini korumaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Alımı 2020 Kapsamında Hangi Unvana Nasıl Alım Yapılacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı unvanlarından Vergi Müfettiş Yardımcılığı, Gelir Uzman Yardımcılığı ve Defterdarlık Uzman Yardımcılığı alımları yazılı yarışma sınavı ve sözlü mülakat biçiminde yapılacak iken, Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı alımı tek aşamalı olarak ve yalnızca sözlü mülakat ile gerçekleştirilecek. 

Yazılı sınav ve sözlü mülakat yapılacak olan üç unvan için belirlenen yazılı sınav tarihi 24 Ekim 2020, bu alımların sözlü mülakatları için belirlenen tarih ise 7 Aralık 2020 olarak ilan edildi. Tek aşamalı olarak gerçekleştirilecek olan Hazine ve Maliye uzman Yardımcılığı için belirlenen sınav tarihi ise 7 Aralık 2020 oldu.

Ancak bu tarihler 2020 KPSS’nin ertelenmesi ve sonuçlarının 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanması sebebiyle ileriye atıldı. Güncel duruma dair açıklama 23 Ekim 2020 tarihinde bizzat bakan tarafından yapıldı. Yazımızın sonunda bu güncel açıklamaları görebilirsiniz. 

2020 KPSS’nin ertelenmesi sebebiyle Bakanın paylaşmış olduğu bu ilk takvim geçerliliğini yitirmiştir. Güncel duruma dair paylaşıma aşağıda yer verdik.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Alımı 2020 Unvanları Değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2020 yılı personel alımı takvimi ve sayısına dair genel bilgilendirme yukarıda yer alan görsel ile Sayın Albayrak tarafından yapılmıştır. Görselde Bakanlıktan daha ön planda olan unsurun Sayın Berat Albayrak olduğu açık bir biçimde görülmektedir. Bu da alım süreçlerinin ciddi oranda Sayın Bakanın inisiyatifinde ve eş güdümünde gerçekleştirildiğini bize söylemektedir. Sayın Bakan tarafından yapılan bilgilendirmede yer alan unvanlara dair bilgileri ve subjektif beklenti ve yorumlarımızı aşağıda bulabilirsiniz;

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı HMUY Alımı 2020-2

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı için Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 yılı için bir alım süreci başlatmıştı. Bu alım için sözlü mülakatlar henüz gerçekleştirilmedi. Ancak Albayrak’ın ayrıca duyurması sebebiyle ikincil bir alım yapılacağı sonucuna ulaşıyoruz. Çünkü planlamada yer alan alım için yaklaşık 7 aylık bir zaman var. Bu zaman diliminde çok daha erken yapılması beklenen ilk alım mülakatlarının ülkemizde etkili olan Covid 19 Korona virüsü salgını sebebiyle uzadığını düşünerek ilan edilen bu alımın yeni bir alım olduğu kanaatine ulaşıyoruz. Sayın Bakan yapmış olduğu açıklamada 500 kişilik bir kadronun bu unvan için ayrıldığını belirtmiştir. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Uzman Yardımcılığı mesleğine dair merak ettiğiniz hususlara aşağıda yönlendirmesine yer vereceğimiz meslek tanıtım yazımız ile erişebilirsiniz;

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılığı VMY Alımı 2020

Vergi Müfettiş Yardımcılığı için geçtiğimiz dönemde verilen 500 kişilik bir personel alım ilanı söz konusu idi. Bu ilanda alınacak adayların belirlenmesi tamamlanmış ve sınavın yapılmasına çok az bir zaman kala alımın ertelendiği yönünde bir duyuru yapılmıştı. Yapılan bu ilk duyuruda Vergi Müfettiş Yardımcılığı alımına başvuruda bulunarak yazılı sınava katılmaya hak kazanmış olan adayların haklarının mahfuz tutulacağı belirtilmişti. Ancak bir süre sonra yayınlanan duyuru ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı alımı tamamen iptal edilmiş ve saklanan haklar da ortadan kalkmıştı. 2020 yılında ise 175 kişilik bir alım yapılacağı Berat Albayrak tarafından açıklanmıştır.

Bu süreçten sonra yeniden ilan edilen takvime göre Vergi Müfettiş Yardımcılığı alımı yapılacağı belirtilmiştir. Bu takvimin duyurusunda dikkat çeken iki önemli detay söz konusudur. Bunlardan ilki sınav için verilen tarihin tek gün olmasıdır. Normal şartlarda mevcut mevzuata göre Vergi Müfettiş Yardımcılığı alımları iki güne yayılı biçimde klasik usulde yapılan sınavla gerçekleştirilmektedir. Ancak Sayın Bakanın bu duyurusunda tek bir güne işaret etmesi, bizim de aşağıda yönlendirmesine yer vereceğimiz çalışmamızda belirttiğimiz üzere sınavın çoktan seçmeli usule dönebileceğini bizlere düşündürmektedir. 

Bu çalışmada dile getirdiğimiz şekilde daha önce çoktan seçmeli sınav ile alımlar gerçekleştirilmiştir. Bu usule yeniden dönülmesi ihtimali dillendirilmiş ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı teşkilat yapılanması sonuçlanmadığından somut doneler ortaya çıkmamıştı. Bu görselde yer alan sınav tarihini düşündüğümüzde çoktan seçmeli usule bir dönüş işareti olarak yorumlamak mümkündür. 

Bunun yanında Vergi Müfettiş Yardımcılığı unvanının başında özellikle HMB ifadesinin kullanılmış olması da Vergi Denetim Kurulu’nun ayrı bir kurul olmaktan çıkıp, Bakanlık bağlı birimi haline gelebileceğini düşündürmektedir. Özellikle Hazine ve Maliye Teftiş Başkanlığı’nın kurulması ve Başkanlığa idari teftiş yetkisinin verilmiş olması Vergi Denetim Kurulu’nun bazı yetkilerinin bu Başkanlığa devri ve birim olarak durumunun değişmesi konusunda bize ipuçları sunmaktadır. Bunun yanıtını da yine Bakanlık teşkilat yapılanmasına dair mevzuatın yayımlanmasının ardından erişebileceğiz.

Vergi Müfettiş Yardımcılığı sınav sistemine, puan türlerine, sınav konularına ve çıkmış sorulara dair detaylara aşağıda yönlendirmesine yer verdiğimiz çalışmamızda ulaşabilirsiniz;

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı DUY Alımı 2020

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın taşra teşkilatında görevlendirilen Defterdarlık Uzman Yardımcılığı meslek grubu için gerçekleştirilen son alım 2015 yılındadır. Bu yıl itibariyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi farklı bir puan sistemi kullanmaktaydı. Bu nedenle yeni puan sistemi içerisinde hangi puanların kullanılacağını şimdiden bilmek çok olası değil. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın genele hitaben çıktığı alımlarda yani bölüm ayrımı yapmadığı alımlarda en dengeli puan türü olan KPSS P48 puan türünü tercih ettiğine sıkça rastlamaktayız. Bu nedenle adayların hazırlıklarını yaparlarken KPSS P48 puanlarını baz alarak hazırlık yapmaları faydalarına olacaktır. Çünkü KPSS P48 puanı dört ana alan dersini eşit derecede içermesi ve aynı oranda GK – GY katsayılarına da sahip olması hasebiyle her şartta zor yükseltilen bir puan türüdür. Bu puan türünden iyi bir puan almak için her alanda belli bir düzey yakalamak ve bunun için de dengeli bir çalışma yürütmek gerekmektedir. Alımların geçerliliği devam eden puanlar ile yapılması durumunda da adayların KPSS P48 puan türlerine bakarak pay biçmeleri daha sağlıklı olacaktır. 

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı alımları yazılı sınav ve sözlü mülakat olmak üzere iki safhada gerçekleştirilmektedir. Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Gelir Uzman Yardımcılığı alımlarından farklı olarak ilk aşama olan yazılı sınava toplam 20 kat aday çağrılmaktadır. Bu yönüyle sayısı daha az dahi olsa yine çok sayıda adayın sınava girme imkanı olacaktır. 

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı mesleğine ve sınavına dair merak ettiğiniz hususlara dair meslek tanıtım yazımızda detaylı bilgilere erişebilirsiniz;

Gelir Uzman Yardımcılığı GUY Alımı 2020

Hiç şüphesiz tüm KPSS A grubu adaylarının en sabırsızlıkla beklediği, en çok adaya hitap eden alım kalemi olan Gelir Uzman Yardımcılığı alımıdır. Berat Albayrak’ın verdiği tarihte yazılı safhası gerçekleştirilecek olan Gelir Uzman Yardımcılığı alımı için adayların KPSS P48 puanı ile başvuru yapma imkanı olacaktır. KPSS P48 puanından en az 70 puan ile başvuru yapılan alımda yazılı sınava katılmak için mesleğe alınacak aday sayısının 5 katı kadar aday arasında yer almak gerekmektedir. Bu oranın 10 kat olduğu alımlar da geçmişte mevcut ancak 10 kat uygulamasının 1000 kişinin altında kalan alımlar için geçerli olduğu görülmektedir. 2000 kişilik kadronun da en az 1000 kişilik kısmının Gelir Uzman Yardımcılığı alımına ayrılması sonucunda 5 katı kadar adayın yazılı sınava girebilmesini bekliyoruz.

Gelir Uzman Yardımcılığı alımları için adayların en büyük handikabı hiç şüphesiz başvuru safhasında tek bir il seçme zorunluluğudur. Bu taban puanlarda il bazlı belirlemeye ve dolayısıyla bir dalgalanmaya yol açmaktadır. Tercih sapmaları ve farklı yönelimler neticesinde bazı illerde 80 puan ile listeye giremeyen adaylar olabilirken, bazı iller için taban puan olan 70 puana kadar gerileme olduğunu görüyoruz. Geçmişten günümüze yapılmış olan Gelir Uzman Yardımcılığı alımlarında oluşan taban puanları inceleyerek bu durumu daha net bir biçimde gözlemleyebilirsiniz;

Gelir Uzman Yardımcılığı için Bakanlık yapılanması ve yapılacak düzenlemeler sonucu oluşan en önemli beklenti hiç şüphesiz bu dalgalanmalara yol açan tek il tercihi konusunun değişmesidir. 2020 yılından evvel de bir çok kez gündeme gelen bu hususun bu yıl yapılmasına dair beklentiler yine yüksektir. Öngörülen sistemde birden fazla il seçimi ile başvurunun yapılabilmesi, adayların başarılı olduktan sonra seçmiş olduğu illerden birisine yerleştirilmesi söz konusu olacaktır. Bunun için her şeyden evvel mevzuat düzenlemeleri gerekmektedir. Bunun da yapılanma süreci sonunda netleşmesini bekliyoruz. Konunun gündeme gelmiş olduğuna dair forum sayfamızda bilgilendirmeler mevcut olmuştur ancak sürecin müspet ya da menfi bir neticeye erip ermediği konusunda herhangi bir somut bilgiye ulaşılamamıştır. 

Gelir Uzman Yardımcılığı alımlarında il tercih sisteminin mevcut durumu ve olması muhtemel düzenlemelere dair çalışmamızı inceleyerek daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz;

gib kle

Vergi Müfettiş Yardımcılığı, Defterdarlık ve Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavları Aynı Günde Mi Yapılacak?

Berat Albayrak’ın 23 Ekim 2020 tarihli açıklaması sonrası alımların ayrı günlerde yapılacağı sonucuna ulaşılmaktadır. Süreci izleyerek ilanlar geldikçe çalışmamızı güncelleyeceğiz. 

2020 Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Alımlarında Hangi Yıl KPSS Puanları Kullanılabilecek?

Adaylar açısından muğlak olan diğer bir konuda sınavlara başvuruda hangi yıl puanlarının kullanılacağı konusudur. Bu konuda Sayın Bakan yapmış olduğu ek açıklama ile sınavda 2019 ve 2020 yılı KPSS puanlarının kullanılacağını belirtmiştir. Güncel durumda ÖSYM KPSS Lisans oturumunu 6 Eylül 2020 tarihine, Alan Bilgisi oturumunu da 12 Eylül 2020 – 13 Eylül 2020’ye ertelemiştir. Bu durumda alımın hangi kapsamda olacağı Bakanlığın ilan ve sınav tarihi tensipleri ile netleşecektir.

Bakanlığın Netleştirmesi Gereken Hususlar ve Yapılması Gerekenler

  • Yapılan duyuruda kesin olan bir şey var ise bu da 2000 kişilik bölüşümlü bir alımın oldukça yetersiz olduğudur. 2000 kişilik sadece GUY alımları bekleyen binlerce İİBF mezunu aday için bu sayının artırılması ve 5000 gibi bir sayıda alım gerçekleştirilmesi gerekliliği vakidir.

23 Ekim 2020 Tarihli Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Sosyal Medya Açıklamaları

23 Ekim 2020 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak alımlarla alakalı bilgileri bir nebze daha netleştirdi. Yayımlanan görselde alım sayıları güncellendi ve Kurum İçi alıma da yer verildi. Görsel şu şekilde;

hmn son alim

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Personel Alımı sürecine dair bilgiler almak, sorularınızı sormak için Tıklayınız!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu