İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavı Puan Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Adalet Bakanlığı'nın alımını gerçekleştirdiği ve ÖSYM tarafından yapılan İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı sınavı puan hesaplaması nasıl yapılır? Detayları çalışmamızda bulabilirsiniz.

A+
A-

Adalet Bakanlığı’nın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM ile yaptığı protokol esaslarınca gerçekleştirilen İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavında puan hesaplaması nasıl yapılır? İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı nasıl kazanılır? İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavında nasıl 70 puan alınır? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı Nedir?

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı, bakanlığın icra dairelerinde gerçekleştirilen iş ve işlemlerin sevk ve idaresi ile sorumlu personel olan İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcılarının kurum içerisinden ya da açıktan karşılanması için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından yazılı kısmı gerçekleştirilen sınavdır. 

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavına Kimler Başvurabilir?

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavına her alandan mezun adaylar başvuru yapma imkanına sahip değildir. Bakanlık yayımlamış olduğu meslek yönetmeliği ile Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavına başvuruda bulunabilecek alanları kısıtlamıştır. Bunun yanında Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavına başvuruda bulunmak isteyen adayların sınavın gerçekleştirileceği senenin birinci günü baz alınacak şekilde yapılacak değerlendirmeye göre otuz beş yaşlarını tamamlamamış olmaları gerekmektedir. 

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavına hangi alanlardan mezun durumda bulunan adayların başvuru yapma hakkına sahip olduklarına ve Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı diğer başvuru koşullarına dair detaylı bilgileri aşağıda yönlendirmesini verdiğimiz çalışmamızda inceleyebilirsiniz;

 

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavında Adaylara Kaç Soru Soruluyor? Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı Kaç Dakika Sürüyor?

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavına katılan adaylara 45 tanesi alan bilgisi konularından, 35 tanesi ise genel yetenek genel kültür konularından olmak üzere, toplam 80 adet çoktan seçmeli test usulünde soru yöneltilmektedir. Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavında adayların bu 80 soruyu yanıtlayabilmeleri için kendilerine ÖSYM tarafından tanınan süre ise 105 dakikadır.

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı Konuları ve Soru Dağılımı

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavında adaylara yöneltilen 80 sorunun genel yetenek, genel kültür ile alan bilgisi başlıklarının altında yer alan dersler ile bunların soru dağılımları şu şekildedir;

Genel Kültür – Genel Yetenek Testi (35 soru)

Genel Kültür Testi Soruları

-Türk Kültürü ve Medeniyetleri dersi (5 soru)
-Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi dersi (5 soru)
-Temel Vatandaşlık dersi (5 soru)

Genel Yetenek Testi Soruları

-Türkçe dersi (10 soru)
-Matematik dersi (10 soru)

Alan Bilgisi Testi (45 soru)

-Türk Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümleri (206 madde) (8 soru)
-KDV Kanunu, Harçlar Kanunu, Damga V. Kanunu (9 soru)
-İcra – İflas Kanunu, İcra – İflas Kanunu Yönetmeliği, İcra – İflas K. Tatbikatı Hk. Nizamname (12 soru)
-Hukuk Muhakemeleri K., Bölge Adl. ve Adii Yargı İlk Der. Mah. ile Cumh. Başsavcılıkları İd. ve Yazı İşleri Hizm. Yür. Dair Yön. 4. Bölümü, Tebligat K. Uyg. Dair Yön. (8 soru)
-Türk Tic. Kanunu Başlangıç Hükümleri, Tacirlerin düzenlendiği ilk kitabın birinci bölümü, Ticaret Şirketlerinin Gen. Hükümlerini düzenleyen ikinci kitap birinci bölüm, Kıymetli Evr. düzenleyen üçüncü kitap ile Deniz Tic. cebri icraya dair özel hükümleri içeren beşinci kitap sekizinci bölüm (8 soru)

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavında Başarılı Olma Koşulu Nedir?

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavına katılan adayların başarılı olabilmeleri için kendilerin yöneltilen 80 soruluk testte en az 70 puanlık başarı elde etmeleri gerekmektedir. Bu başarı koşulunu sağlayan adaylar Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavında başarılı olmuş sayılırlar. Ancak bu başarı adayların Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı neticesinde gerçekleştirilecek olan Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sözlü Mülakatlarına katılmak için tek başına kafi gelmemektedir. Adayların Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Alımı kapsamında mesleğe alınacağı ilan edilmiş olan aday sayısının iki katı kadar başarılı aday arasında, yapılacak olan puan sıralamasına göre, yer bulmaları gerekmektedir. Aksi halde adayların Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sözlü Mülakatlarına katılmaları ve dolayısıyla Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı mesleğine girebilmeleri mümkün olmayacaktır.

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı Puan Hesaplaması Nasıl Yapılır? 

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavında başarılı olmak isteyen adayların yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi en az 70 puan alabilmeleri gerekmektedir. Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavına katılan adayların puanlarının hesaplaması iki temel fazla gerçekleştirilmektedir. Bu hesaplamanın birinci safhasını adayların ham puanları, ikinci safhasını ise adayların standart sapma ilave edilmiş puanları oluşturmaktadır. 

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı için Ham Puan hesaplaması sınavı gerçekleştiren Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM’nin verilerine göre şu şekilde yapılmaktadır;

image 91

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavının puan hesaplamasında ikincil safha olan standart sapmanın hesaplaması da yine ÖSYM’nin tarifine göre şu şekilde yapılmaktadır;

image 92

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı Taban Puanları Kaç Olmaktadır? Sınav Kaçla Kapatıyor?

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavında başarı koşulu her ne kadar 70 puan olsa da sınav farklı dönemlerde alım sayısına ve sınavın zorluğuna bağlı olarak farklı taban puanlarda kapatabilmektedir. Son gerçekleştirilen sınav olan 28 Aralık 2019 Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı taban puanı bilgisine erişmek için ilgili haberimizi aşağıda yer alan yönlendirme yardımıyla inceleyebilirsiniz;

 

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavına dair merak ettiğiniz hususlar ve sınava dair bilgiler hakkında sorularınızı sormak ve paylaşımlar yapmak için FORUM sayfamızı ziyaret etmeyi Unutmayın!

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.