Kaymakamlık Sınavına Hazırlanırken Okunacak Kanun ve Mevzuat Listesi

Kaymakamlık sınavına çalışırken hangi kaynaklar kullanılabilir? Hangi cbk'lar, kanunlar okunur? Kaymakamlık sınavına çalışırken okunacak mevzuat listesi.

27.12.2020
A+
A-

İçişleri Bakanlığı tarafından alım süreci gerçekleştirilen ve iki aşamalı olarak yürütülen Kaymakam Adaylığı sınavı nasıl yapılmaktadır? Kaymakam Adaylığı sınavına çalışacak olan adaylar nasıl çalışmalılar? Kaymakam Adaylığı sınavına hangi kaynaklar kullanılarak hazırlanılır? Kaymakam Adaylığı sınavına çalışırken hangi Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, hangi kanunlar, hangi yönetmelikler okunmalıdır? Kaymakam Adaylığı sınavına çalışırken okunacak mevzuat listesine ve sınava yönelik diğer detaylara çalışmamızda ulaşabilirsiniz.

Kaymakam Adaylığı Alımları Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

İçişleri Bakanlığı tarafından ülkemizdeki illerin ilçelerinde mülki idare amiri olarak görevlendirilmek için yetiştirilmek üzere alımı gerçekleştirilen Kaymakam Adaylarının mesleğe girişinde iki aşamalı bir sınav sürecinden başarı ile çıkmaları gerekmektedir. Adayların katılacakları bu iki aşamalı sınavın ilkine başvuru yapabilmeleri için bazı şartları taşıyor olmaları gerekmektedir. İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı yazılı sınavlarını kendisi gerçekleştirmemekte, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM ile yapmış olduğu sınav protokolü esaslarınca ÖSYM’ye yaptırmaktadır. Bu yazılı sınava başvuruda bulunmak isteyen adayların sahip olmaları gereken özellikle mezuniyet ile alakalı koşullarda yakın dönemde bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerin ayrıntılarına aşağıda yönlendirmesine yer verdiğimiz “Kimler Kaymakam Adaylığı Sınavına Başvurabilir?” başlıklı çalışmamızda erişebilirsiniz;

Kaymakam Adaylığı yazılı sınavına başvuru şartlarına sahip olan adaylar için yazılı yarışma sınavı ÖSYM tarafından, çoktan seçmeli usulde gerçekleştirilmektedir. Kaymakam Adaylığı yazılı sınavında adayların yanıtlamaları gereken toplam 100 adet soru bulunmaktadır. Bu 100 adet Kaymakam Adaylığı sınav sorusunun âli ağırlığı ise Hukuk alanına yönelik olmaktadır. Bu nedenle bu çalışmamızda Hukuk ile alakalı kısımlara yönelik bir liste yayınlama ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu kısma aşağıda detaylı şekilde değineceğiz.

Kaymakam Adaylığı sınavına katılacak olan adayların yanıtlamaları gereken 100 adet test sorusunun derslere göre dağılımı temel anlamda 66 soruya – 34 soru şeklindedir. Bu dağılımdaki 66 soru alan bilgisi konularını, 34 soru ise Genel Yetenek – Genel Kültür konularını ihtiva etmektedir. Detayları aşağıda yer alan dağılımda görmeniz mümkün;

kaymakamlyk konu

Kaymakam Adaylığı yazılı sınavı ÖSYM tarafından gerçekleştirilmekte ve değerlendirilmektedir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM’nin gerçekleştirdiği çoğu Kurum sınavdan farklı olarak Kaymakam Adaylığı sınavlarında adayların puanlarının hesaplanmasında adayların yanlış yanıtları doğru yanıtlarını etkilemektedir ve adayların puan hesaplanmasında standart sapma etkisi ihmal edilmektedir. Bu konuda daha detaylı açıklamalara aşağıda yer alan bağlantı yardımıyla ulaşabileceğiniz çalışmamızda göz atabilirsiniz;

Kaymakam Adaylığı yazılı sınavında adayların başarılı sayılabilmeleri için en az 70 puana sahip olmaları gereklidir ancak Kaymakam Adaylığı sözlü mülakatlarına katılabilmeleri için yalnız başına yeterli değildir. Adayların Kaymakam Adaylığı sözlü mülakatlarına katılma hakkı da elde edebilmeleri için 70 puan ve üzerinde puan almış olmaları ve o sınav için belirlenen alım kadrosunun dört katı kadar aday arasında yer almaları gerekmektedir.

Kaymakam Adaylığı Yazılı ve Sözlü Sınavlarına Nasıl Hazırlık Yapılır? Hangi Kaynaklardan Faydalanılabilir?

Kaymakam Adaylığı sınavlarına katılmak isteyen adayların derinlemesine bir hazırlık yapmaları gerektiği ortadadır. Ancak bu hazırlığı özellikle nasıl bir sistematiğe oturtacakları konusunda adayların bazı tereddütleri söz konusudur. Kaymakam Adaylığı sınavlarına hazırlık yapmak isteyen adayların kullanabilecekleri kaynakları ve izleyebilecekleri metodları değerlendirdiğimiz çalışmamıza aşağıda yer alan yönlendirme ile erişebilirsiniz;

osym 637

Kaymakam Adaylığı Sınavına Hangi Mevzuat Okunarak Hazırlanılır? 

Kaymakam Adaylığı yazılı sınavında konu dağılımlarına baktığımız zaman yaklaşık 54 sorunun doğrudan Hukuk alanından geldiğini görmekteyiz. Bu sınavın yarısından fazlası demek ve hukuk alanına hazırlığın ne kadar önemli olduğunu bize ifade etmektedir. Bu hukuk alanlarına hazırlık yapacak olan adayların tek başına ders kitaplarını incelemelerinin yetersiz kalabileceği ortadadır. Çünkü bazı mevzuat hükümleri sınavda doğrudan soru haline gelebilmektedir ve çoğu kaynak tarafından ayrıntıda kalan bu gibi hükümler ıskalanabilmektedir. O nedenle adayların Kaymakam Adaylığı yazılı sınavlarına ve katılma hakkı elde ederlerse sözlü mülakatlarına hazırlanırken okuyabilecekleri bir mevzuat listesi hazırladık. Kaymakam Adaylığı sınavlarına hazırlanırken okuyabileceğiniz mevzuat listesini aşağıda inceleyebilirsiniz;

Kaymakam Adaylığı Sınavına Hazırlık Yaparken Okunacak Anayasa;

 • 1982 Anayasası

Kaymakam Adaylığı Sınavına Hazırlık Yaparken Okunacak TBMM İç Tüzüğü

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü

Kaymakam Adaylığı Sınavına Hazırlık Yaparken Okunacak Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri;

 • 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düz. Kur. Hk. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 23 sayılı Türkiye Uzay Ajansı Hk. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 34 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Hk. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin

Kaymakam Adaylığı Sınavına Hazırlık Yaparken Okunacak Kanun Hükmünde Kararnamelerin Listesi;

 • 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hk. KHK

Kaymakam Adaylığı Sınavına Hazırlık Yaparken Okunacak Kanunların Listesi;

 • Türk Vatandaşlığı Kanunu
 • Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu
 • Siyasi Partiler Kanunu
 • Yüksek Seçim Kurulu Teşkilat Kanunu
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 • Milletvekili Seçim Kanunu
 • Kamu Mali Yön. Kontrol. Kanunu
 • Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hk. Kanun
 • Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 • Kamu İhale Kanunu
 • Devlet İhale Kanunu
 • Kamulaştırma Kanunu
 • Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
 • Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yarg. Hk. Kanun
 • Mal Bild. Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müc. Kanunu
 • Devlet Memurları Kanunu
 • Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
 • Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kanunu
 • Kamu Fin. ve Borç Yön. Düzenlenmesi Hk. Kanun
 • Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
 • Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu
 • Terörizmin Fin. Önlenmesi Hk. Kanun
 • Terörle Mücadele Kanunu
 • Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu
 • Emniyet Teşkilatı Kanunu
 • Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu
 • Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
 • Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun
 • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
 • Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hk. Kanun
 • Ceza İnfaz Kur. ve Tutukevleri Pers. Eğitim Merk. Kanunu
 • Cezai Konularda Uluslararası Adli İşb. Kanunu
 • Kamu Konutları Kanunu;
 • Tebligat Kanunu
 • Dernekler Kanunu
 • Nüfus Hizmetleri Kanunu
 • Kabahatler Kanunu
 • Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hk. Kanun
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Teşk. ve Gör. Hk. Kanun
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kanunu
 • Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun
 • Türkiye Maarif Vakfı Kanunu
 • Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
 • Dijital Mecralar Kurulması Hakkında Kanun
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun
 • İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hk. Kanun
 • Endüstri Bölgeleri Kanunu
 • Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun
 • Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Hk. Bazı Düz. Yap. Dair Kanun
 • İl İdaresi Kanunu
 • İl Özel İdaresi Kanunu
 • Belediye Gelirleri Kanunu
 • Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 • Belediye Kanunu
 • Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun
 • Köy Kanunu
 • İl Özel İd. ve Bel. Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Ver. Hk. Kanun
 • Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları Seçim Kanunu
 • Mahallî İdare Birlikleri Kanunu
 • Sayıştay Kanunu
 • Danıştay Kanunu
 • Dernek ve Vakıfların Kamu Kur. ve Kuruluşları ile İliş. Dair Kanun
 • Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu Hakkında Kanun
 • Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun 
 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
 • Engelliler Hakkında Kanun
 • Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Kanunu
 • Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
 • İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulu Yönetmeliği
 • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu
 • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
 • Çocuk Koruma Kanunu
 • Tanık Koruma Kanunu
 • Kadastro Kanunu
 • Tapu Kanunu
 • Yapı Denetimi Hakkında Kanun
 • Çevre Kanunu
 • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
 • Sulama Birlikleri Kanunu
 • Kıyı Kanunu
 • İskân Kanunu
 • İmar Kanunu
 • 6107 sayılı İller Bankası A.Ş. Hk. Kanun
 • Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
 • Basın Kanunu
 • Kapadokya Alan Başkanlığı Hk. Kanun
 • Yeni Koronavirüs Salgınının Eko. ve Sos. Hayata Etkilerinin Azaltılması Hk. Kanun
 • Umumi Hayata Müessir Afetler Hk. Kanun
 • Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
 • TFF Kuruluş ve Görevleri Hk. Kanun

Kaymakam Adaylığı Sınavına Hazırlık Yaparken Okunacak Yönetmeliklerin Listesi;

 • Belediye ve Bağlı Kur. ile Mahalli İdare Birl. Norm Kadro İlke ve Stand. Dair Yönetmelik

Kaymakam Adaylığı sınavına hazırlık yapacak olan adayların okuyabilecekleri tüm mevzuatı kapsayacak şekilde hazırlamış olduğumuz bu listede yer alan mevzuatın en güncel haline mevzuat.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Kaymakam Adaylarının ve Kaymakamların görevlerine, sorumluluklarına, özlük haklarına ve diğer imkanlarına dair ayrıntılı bilgileri inceleyebileceğiniz Meslek Tanıtım çalışmamıza aşağıda yer alan yönlendirme ile ulaşabilirsiniz;

Kaymakam Adaylığı sınavına hazırlık yapan adaylar ile sonraki sınavlara yönelik olarak istişarede bulunmak ve mesleğe dair bilgi alışverişinde bulunmak için FORUM sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Yazımızı Puanlamak İster misin?

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.