KPSS A Grubu Sınavı Konuları Nelerdir?

KPSS A Grubu sınavına nasıl hazırlanılır? Binlerce adayın üzerine kafa yorduğu, merak ettiği bu konudaki özel analizimiz sizlerle.

29.01.2019
A+
A-

KPSS A Grubu Sınavı Konuları Nelerdir?

Kamu personeli, seçme sınavına her yıl milyonlarca kişi katılmaktadır. Kamu personeli seçme sınavının farklı oturumlarına katılan adaylar için  farklı konu başlıklarını ele almaya devam ediyoruz. Gelin birlikte KPSS A grubu sınavı konuları nelerdir, bakalım..

Aslında bir serinin üçüncü kısmı olan bu yazıyı okumadan evvel adayların serideki ilk iki yazıyı da okumalarını öneriyoruz. Bu yazılar;

1) KPSS A Grubu sınavının genel çerçevesini işlediğimiz ve puan türleri, puan geçerliliği, hangi puanla başvuru yapılacağı gibi akla takılan soruların hepsini yanıtlamaya çalıştığımız KPSS A Grubu Nedir? Kimler Girebilir? başlıklı yazımıza aşağıda yer alan yönlendirme ile ulaşabilirsiniz;

2) KPSS A Grubuna hazırlanan adayların halletmesi gereken bir diğer kısım olan KPSS Lisans Sınavı’nın ders ve konularını tek tek ele aldığımız; KPSS Lisans Nedir Konuları Nelerdir? Nasıl Çalışılır? başlıklı yazımıza aşağıda yer alan yönlendirme ile ulaşabilirsiniz;

 

KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavına Nasıl Hazırlanılır?

Bu kısımda adaylara yukarıda da bahsettiğimiz gibi KPSS A Grubunun asıl kısmı olan alan bilgisi derslerinden sorular yöneltilmektedir. Burada alan derslerindeki sıralama birincil ve ikincil öneme sahip olmak bağlamında yapılacaktır. Yukarıda belirttiğimiz Ana Alan Derslerini öncelikli olarak değerlendireceğiz, Sonrasında ise İkincil Alan Derslerini irdeleyeceğiz.

Ana Alan Dersleri

Hukuk Testi

Hukuk dersi gerek İİBF / SBF mezunu adaylar için gerekse Hukuk Fakültesi mezunu olup da kariyer mesleklere girmek isteyen adaylar için çok önemlidir. Hukuk dersinde adaylara aşağıdaki alanlardan toplam 40 soru sorulmaktadır.

-Anayasa Hukuku
-İdare Hukuku
-İdari Yargılama Usûl Hukuku
-Ceza Hukuku
-Ceza Usûl Hukuku
-Borçlar Hukuku
-Medeni Hukuk
-Ticaret Hukuku
-İcra ve İflas Hukuku

Adayların Hukuk alanından hatırı sayılır bir net yapabilmesi için bu alanlardan neredeyse hiçbirini ikinci plana atma şansı bulunmamaktadır. Çünkü ÖSYM soru sorarken soru sayılarını dengeli tutmakta ve her dersin önemi bir diğeri kadar yüksek olmaktadır. Bu yönden adayların güzel bir plan yaparak dersleri hazmetmesi ve edindiği bilgileri sınava taşıması gerekmektedir.

Bu noktada bizim en temel önerimiz tek tek özet çıkarmak yerine, çifte okuma yöntemidir. Özet çıkarmaya ve her dersi yazmaya harcanacak efor, sorumlu olunan derslerin çokluğu düşünüldüğünde adaylara ciddi şekilde vakit kaybettirecek, tekrar etmeye ve soru çözümüne yeteri kadar zaman kalmasının önüne geçecektir.

-Sırası ile çalışılacak her dersin kitabının veya kullanılan kaynağın bir tur önemli yerler çizilerek okunması ilk aşamadır. Bu önemli yerlerin çiziminde tercih özellikle soru olabilecek nitelikte hususlar olmalıdır. Her şeyi çizerek ilerlemek yine özet çalışması kadar verimsiz bir hal alacaktır. Bu okumalarda adaylar küçük bir bilgi notu defteri tutabilir veya kitap üzerine ya da yapıştırabilecekleri post it’lere notlar alarak ilerleyebilirler.

-Bu ilerleyişte öğrenilen ve algının seçmesi için ayrılan bilgiler ikinci aşama olan tekrar okumasında adayların daha da dikkatini çekecek ve yerleşik bilgi haline gelmeye başlayacaktır. O konunun o önemli kısmı artık sınavda soruda kullanılmaya hazırlanmış bir bilgi olacaktır.

-Üçüncü aşamada ise adayların soru çözümü yapmaları özellikle önem arz etmektedir. Adayların özellikle açıklamalı özgün ve çıkmış soru bankalarından edinip, bunları çözmesi daha faydalı olacaktır. Soruları çözerken eksik olduğu konulara dair kısa açıklamaları bir arada bulması ve nokta atışı eksik kapatma imkanı bulacak olması bu tip kitapların faydalı kısmıdır. Ancak tek başına bu kitaplardan yapılacak konu çalışması yeterli olmayacaktır. Çünkü soru altındaki açıklamalar o sorudaki konuları ilgilendirecek düzeydedir ve belli bir nizam içerisinde ilerlememektedir. Bu nedenle adayların konu çalışması yaptıktan sonra bu çalışmayı eksik kapatma ve pekiştirme mahiyetinde yapması çok daha verimli olacaktır.

İktisat Testi

KPSS A Grubu sınavında adaylar iktisat dersinde aşağıdaki alanlardan mesuldür;

-İktisadi Düşünceler Tarihi
-Mikro İktisat
-Makro İktisat
-Para-Banka-Kredi
-Uluslararası İktisat
-Büyüme
-Kalkınma
-Türkiye Ekonomisi

İktisat çalışırken adayların en çok düştüğü hata, mikro iktisat ve makro iktisat çalışmasına çok odaklanmaları, bu çalışma ve öğrenme yoğunluğundan sonra bu iki ders ile İktisat testini hallettikleri konusunda bir illüzyon yaşamalarıdır. O yüzden iktisat dersinden bahsederken şu önemli hatırlatmayı yapma gereği hissediyoruz. İktisat testinden adaylara yöneltilecek olan 40 sorunun yalnızca 22 tanesi Mikro ve Makro İktisat derslerinden gelmektedir. Yani siz hiç hata yapmadan bu iki testi çözseniz dahi elde edebileceğiniz net 22 olacaktır. Geri kalan alanlara yeteri kadar ehemmiyet göstermemek sizi sınavda kuvvetle muhtemel 20’li netlere hapsedecektir. İktisat testinden iyi bir net yapmak için sınavın 18 soruyu kapsayan kısmına da yeteri kadar önem vermek ve çalışmak gerekmektedir.

İktisat çalışması yaparken özellikle Mikro İktisat ve Makro İktisat derslerinde grafikler kilit öneme sahiptir. Mikro İktisat dersinde grafikleri ve bunların yorumlarını teferruatlıca ve mantığı ile birlikte anlatan bir kaynaktan okumalar yaparak eş zamanlı bir defter tutulması adayların faydasına olacaktır. İlgili grafikleri deftere çizerek aktarmak ve en öz yorumunu kendi mantığınız çerçevesinde ilave etmek yapacağınız tekrarlarda size azami fayda sağlayacaktır.

Keza makro iktisat dersinde de benzer durum geçerlidir ve aynı yöntem benzer şekilde verimli olacaktır. Derslerin kendi içlerinde yer alan birbiri ile bağlantılı konular çalışırken gözden kaçırılmamalı ve bunlar birbirlerine temel teşkil edecek şekilde çalışılarak bütüncül bir sonuca gidilmelidir. Örneğin Makro İktisat dersine Basit Keynesyen Denklem ile başlayan ve IS-LM, AD-AS konularına kadar uzanan ardından gelen IS-LM-BP konusunda son bulan devasa bir zincir söz konusudur. Eğer ilk konudan itibaren iyice öğrenerek, mantığını kavrayarak ilerlerseniz, son noktaya geldiğinizde Makro İktisat dersinin %70’lik kısmını halletmiş olursunuz. Bu tip nüansları kaçırmadan yapılacak bir çalışma sizi direkt olarak sonuca götürecektir.

Makro iktisat dersi, temel anlamda mikro iktisat dersinin devamı niteliğinde bir ders değildir. Ancak Para-Banka-Kredi ve Uluslararası İktisat dersleri başta olmak üzere bu derslerin temeli Makro İktisat ile atılmaktadır. Eğer ki Makro İktisat dersinde oturmayan bir şeyler olursa, akabinde çalışılacak derslerde adaylar sıkıntı yaşayabilirler. Bu nedenle bu dersi bu bilinçle çalışıp iyice öğrenmek adayların lehine olacaktır.

İktisat derslerinde her şey belli bir mantık zemini üzerinde oturmaktadır. O nedenle adayların ezbere yönelmesi yerine, işin mantığını kavrayacak şekilde çalışmalarını öneririz. Mantığın oturmasında en temel çıkış noktası, bilgileri hayatımızda olan iktisadi gelişmelerle aynı yerlere konumlandırabilmektir. Ekonomi her birimizin hayatındaki en önemli unsurlardan birisidir ve bu derslerde öğreneceğiniz şeyler aslında hayatımızın birer parçasıdır. İşletmeler ve yapacakları üretimler ile bizlerin tüketim davranışını ele alan Mikro İktisat dersi de, ülkelerin ekonomilerini ele alan Makro İktisat dersi de bu temel üzerine inşa edilirse bilgi karmaşası yaşamak ihtimali asgari düzeye düşecektir.

Bu şekilde konu çalışmalarını tamamladıktan sonra adaylar öğretici bir soru bankasından soru çözümü yapmalıdırlar. Özellikle Mikro İktisat ın ve Makro İktisat ın sayısal işlemler gerektiren konuları (Mikroda esneklik, Makroda Milli Gelir vb.) pratik yapması, grafiklerin sorularda kendilerine ne biçimde sorulduğunu ve yorumlatıldığını görmek açısından soru çözümleri oldukça önemlidir. Doyurucu bir çözüm kısmına sahip kitaplar bu anlamda daha faydalı olacaktır. Çünkü anlık olarak aday eksik olduğu kısmı, neyi anlamadığını ve anlamadığı kısmı nasıl çözmesi gerektiğini görebilecek ve gedik büyümeden müdahale edilmiş olacaktır.

Maliye Testi

Maliye Testinde adaylara aşağıdaki konulardan toplam 40 soru yöneltilmektedir;

-Maliye Teorisi
-Kamu Gelirleri
-Kamu Giderleri
-Kamu Bütçesi
-Devlet Borçlanması
-Maliye Politikası
-Vergi Hukuku – Vergi Usûl Hukuku
-Türk Vergi Sistemi

Maliye testi neredeyse tamamen sözel bilgilerden oluşan dersleri içermektedir. İstisnai olarak Borçlanma konusunda hesaplamalar, maliye teorisi kısmında bazı grafikler yer almaktadır. Maliye Politikası kısmında da Makro İktisattan aşina olacağınız bazı grafik ve ufak hesaplamaları içeren konular olacaktır.

Bunun dışında kalan kısım neredeyse tamamen sözeldir ve burada önereceğimiz çalışma yöntemi yine Hukuk alanındaki gibi olacaktır. Burada da yine birincil okumalar yapmak, bu okumada notlar almak ve ikincil okumada pekiştirme söz konusudur. Ardından soru çözümleri ile konuları iyice hazmederek adaylar sınava hazır hale gelebilirler. Tekrara düşmemek adına Hukuk Testi altında yer alan üç aşamayı Maliye Testinde de uygulamanız için yeniden okumanızı öneriyoruz.

Muhasebe Testi

KPSS A Grubu sınavında adayların belki de İktisat testi ile birlikte en çok zorlandığı alan Muhasebe alanıdır. Bu testte adaylara aşağıdaki konulardan toplam 40 soru yöneltilmektedir;

-Genel Muhasebe Dersi
-Mali Tablolar Analizi Dersi
-Maliyet Muhasebesi
-Yönetim Muhasebesi
-Denetim
-TFRS
-TMS

Bu 40 sorunun %70’lik kısmı Genel Muhasebe dersinden oluşmaktadır. Genel muhasebe dersi ise aslında muhasebe konusunda temeliniz olacak bilgileri içermektedir. Bu kısmı halletmeniz durumunda diğer muhasebe alanlarındaki özellikli bilgileri öğrenerek sonuca varabilirsiniz. Diğer yandan matematiksel hesaplamalar ve formüller içeren Mali Tablolar Analizi de temelini Genel Muhasebe bilgilerinden almaktadır, bir anlamda muhasebe sistemi ile ortaya çıkan sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanması olarak niteleyebileceğimiz bu kısımda adayların formülleri aklında tutma kabiliyeti ve hesaplama becerisi ön plana çıkmaktadır.

Adaylar Genel Muhasebe çalışırken her şeyden evvel Tek Düzen Hesap Planı’nı sürekli olarak karşılarında bulundurmalıdırlar. Tek düzen hesap planı muhasebenin bir anlamda alfabesidir.

Muhasebe dersinde adayların tek düzen hesap planına hakim olduktan sonra yapması gereken şey güzel bir konu çalışması yapmaktır. Bu çalışmayı yaparken adaylar kesinlikle ezberden uzak durmalılar. Bir anlamda muhasebe hesapları bir organizma gibidir. Her birinin bir davranışı vardır. Aktif hesapların bir durum karşısında nasıl hareket ettiğini, keza pasif hesapların hareket biçimini bir mantık çerçevesine oturtan adaylar sınava kadar çalışmalarında, neticede de sınavda çok rahat edecektir. Her hesabın kayıt biçimini incelerken bunun neden böyle olduğunu, karşılığına gelen hesabın niçin o şekilde geldiğini örnekler üzerinden irdelemek ve gerekirse tekrar tatbik etmek gereklidir. Bu şekilde inşa edilen bir çalışmanın sonuna gelindiğinde ciddi şekilde kafa karmaşası yaşanacaktır. Bir sürü hesap, bilgi farklı farklı işlemler adaylara karman çorman görünecektir.

Eğer ki bu mantığı kapacak şekilde uygulamalı bir çalışma yapıldıysa bu kördüğümü çözmenin yolu soru çözmektir. Gerek monografi denilen, bir işletmenin dönem başından dönem sonuna kadar yaptığı tüm işlemleri içeren uygulama soruları gerekse açıklamalı yanıtı olan test soruları zihninizde eğreti duran bilgileri, baştan itibaren kurmuş olduğunuz mantığın çerçevesine oturtacak ve kendine has bir dili olan Muhasebe sistemini sizin için çok daha anlamlı hale getirecektir. O nedenle başlangıçta çalışırken anlamadığınızı düşünerek yılmayın. Kafanızın karmaşasından dolayı dersten soğumayın. Düzenli yapılan bir çalışma ve sonunda yapılacak uygulama ile muhasebenin nasıl halledildiğini göreceksiniz.

KPSS A Grubu sınavında Muhasebenin ciddi bir kısmını oluşturan Genel Muhasebe dersinin giriş konuları ile Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) ve TMS (Türk Muhasebe Standartları) konularından adaylara sözel içerikli sorular sorulabilmektedir. Bu sorular özellikle hesap sorularından hata yapma esnekliğinizi artıracak nitelikte ve sınavı etkileyebilecek orandadır. Yani sizi bir adım yukarıya taşıyabilir veya basit hatalarınızı tolere edebilir. Bu yönden bu sözel bilgi içeren konular da ihmal edilmemeli ve sınavda bu tip sorulara da hazır olunmalıdır.

Diğer yandan mali tablolar analizinde gelen “oran” sorularının formüllerini çalışma hususu sınav haftasına bırakılmamalı daha evvelinde çalışılarak ve soru çözülerek pekiştirilmelidir. Sınava yakın dönemde yapılan bu tip ezberler çoğu zaman sınavda hepsini birbirine karıştırmanıza ve kolay bir soruyu bile yanlış yapmanıza yol açar. O nedenle bu kısmı da muhasebe dersinin konusu olarak görün ve vakitlice çalışarak halletmeye uğraşın.

study 2

Diğer Alan Dersleri

Çalışma Ekonomisi

Çalışma Ekonomisinde adaylara aşağıdaki konulardan toplam 40 soru yöneltilmektedir;

-İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Sosyal Politika
-Çalışma Ekonomisi
-Çalışma Psikolojisi ve Çalışma Sosyolojisi

Adayların bu konuları bütüncül olarak ele alan kitaplarından Hukuk ve Maliye Testleri için yapmış olduğumuz öneriler çizgisinde konu çalışması yapmaları ve yine açıklamalı bir soru bankasından soru çözümü yaparak eksiklerini kapatmaları azami verim sağlayacaktır.

Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi testinde adaylara aşağıdaki konulardan toplam 40 soru yöneltilmektedir;

-Siyaset Bilimi
-Anayasa
-Yönetim Bilimleri
-Yönetim Hukuku
-Kentleşme ve Çevre Sorunları
-Türk Siyasi Hayatı

Adayların Çalışma Ekonomisine benzer bir yöntem izleyerek bu alanda hazırlık yapmaları yine verimli olacak ve Kamu Yönetimi testini içeren puan türlerinden iyi bir derece elde etmelerine katkı sağlayacaktır.

İşletme Testi

İşletme testi eski sistemde Maliye Uzman Yardımcılığı, SPK Uzman Yardımcılığı, SGK Denetmen Yardımcılığı gibi alımlarda tercih edilen puanların içerisinde yer alan ve önem arz eden bir alandı. Şu anki sistemde de yine önemini korumakla birlikte daha çok bölüm bazlı puanların seçildiği alımlarda ön plana çıkmaya başladı. Yine de önemini koruyan İşletme Testinde adaylara aşağıdaki konulardan 40 soru sorulmaktadır;

-Temel Kavramlar
-İşletme Yönetimi
-Üretim Yönetimi
-Pazarlama Yönetimi
-Finansal Yönetim

İşletme testine hazırlık yaparken özellikle Açık Öğretim kitaplarından ve KPSS için hazırlanmış fasiküllerden faydalanabilirsiniz. Bu kaynaklarda genel hatlarıyla konulara değinilmekte ve sınava yönelik bir altyapı oluşturulabilmektedir. İlave olarak çıkmış KPSS sorularını da inceleyerek ağırlık vereceğiniz konuların tespitini yaparak iyi bir net elde edebilirsiniz.

Uluslararası İlişkiler Testi

Bu testte adaylara aşağıdaki konulardan toplam 40 soru yöneltilmektedir;

-Uluslararası İlişkiler Teorisi
-Uluslararası Hukuk
-Siyasi Tarih
-Uluslararası Güncel Sorunlar
-Uluslararası Örgütler
-Türk Dış Politikası

Bu test daha çok bölüm mezunu adayların alındığı Kurumların seçtiği puan türlerinde ağırlık olarak bulunmaktadır. Yine Uluslararası çalışma boyutu olan Kurumlar da zaman zaman benzer puan türlerinden alım yapabilmektedirler. Bu alanda adaylar, bölüm mezunu iseler ilgili derslerin notlarından faydalanabilirler. Diğer adaylar veya notları bulunmayan adaylar ise KPSS ye yönelik hazırlanmış konu kitaplarından çalışmalar yaparak hazırlanabilirler.

 

Yazımızı Puanlamak İster misin?

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.