Kamu Haber

Müfettiş ve Uzmanların Kurumlar Arası Naklen Atanması Teklifi Verildi

Ak Parti tarafından 17 mayıs 2019 tarihinde meclise sunulan bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 17. maddesine göre, kamu kurum ve kuruluşlarına özel yarışma sınavı ile ataması yapılan personelin kurumlar arasında naklen atanmasına yönelik düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeye göre, kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer uzman, müfetiş, denetmen, denetçi ve kontrolör olarak kabul edilen personelin kurumlar arasında naklen atanması meclise sunuldu.

Meclise sunulan kanun teklifine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesinin ortak hükümler bölümünün A fıkrasının 11. bendinde yer alan kadrolarda bulunanların, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yetki verilen kamu kurum ve kuruluşlarınca uygun görülmeleri durumunda mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlikleri aynı veya benzer nitelik arz eden kadro veya pozisyonlara aşağıdaki belirtilen hususlara göre naklen atanabilecektir. Kamu Haber

Buna göre;

a) Atanacak personelin seçileceği kadro ve pozisyonlar, atama yapılacak kadro ve pozisyonlar ile gerekmesi halinde atanmaya ilişkin hizmet süresi, sınav, yabancı dil bilgisi gibi ilave şartlar koymaya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirlenecektir.

b) Kariyer personelinden merkez teşkilatında bulunanlar merkez teşkilatına, taşra teşkilatında bulunanlar ise taşra teşkilatlarına atanabilecektir.

c) Atamalarda kurum içi olanlar hariç kurumlar arası geçişlerde muvafakat alınması şart olacaktır.

d) Kariyer personelinin naklen atanmalarına ilişkin işlemler bu düzenleme yürürlüğe girdikten 1 (bir) yıl içerisinde sonuçlandırılacaktır.

e) Yardımcılık, adaylık ve stajyerlik döneminde olup, bu kanuni düzenlemeden yararlanarak kurum değiştirecek olanların tez ve yeterlik süreçleri atandıkları kadro veya pozisyonun tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre tamamlanacaktır. Ayrıca, bu durumda olan kişilere istekleri halinde bir yıla kadar ilave süre verilebilecektir.

f) Bu maddenin yürürlüğe girdikten sonra Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yeniden kurulan veya yeniden yapılandırılan kurumlarda, ilgili Kararnamesinde yetki verilmesi halinde bu düzenlemeye göre atama yapılabilecektir.

Yapılan düzenleme ile özel yarışma sınavı ile kamu kurum ve kuruluşların kariyer mesleklerine ataması yapılanların, başka kurumların kariyer mesleklerine naklen geçişleri yapılabilecektir. Bu düzenlemeye göre, norm kadronun gereksiz işgalinin de önüne geçilmiş olacaktır. Düzenlemeye göre yeni kurulan veya yapılandırılan kurumlara da naklen geçiş yapılmasının önünün açılması, bu kurumların kısa süre içerisinde ihtiyacı olan yetişmiş personel taleplerinin karşılanmasını sağlayacaktır. İlgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yetki verilmesi halinde, bu maddeki usul, esas ve şartlarla atama yapılacaktır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu