Kamu Haber

SGK Denetimini Engellersem Ne Olur? Suç Mu? Cezası Nedir? Ne Kadar?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun denetim ve kontrol ile görevlendirdiği Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve SGK Müfettişlerinin yaptıkları denetim işveren tarafından engellenirse ne olur? SGK Denetimi engelleme cezası ne kadar? SGK Denetimini engellemek suç mu? SGK Denetimini engellemenin cezası nedir? Detayları çalışmamızda bulabilirsiniz. 

SGK Fiili Hizmet Süresi Zammı Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Hesaplanır?

SGK Denetimi Nedir? Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu denetim ve kontrol ile görevlendirmiş olduğu Sosyal Güvenlik Denetmenleri ile Kurum Müfettişleri eliyle, sosyal güvenlik mevzuatına uygunluğu denetlemekte ve incelemektedir. Sosyal Güvenlik Denetmenleri de SGK Müfettişleri de denetim ve kontrol yetkilerini 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun aynı hükmünden yanı 59. madde hükmünden almaktadırlar. Ancak yaptıkları görev itibariyle denetim ve kontrol yükünün çok ciddi bir kısmı Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafından taşınmaktadır. 

Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin ve SGK Müfettişlerinin 5510 sayılı Kanun hükümleri ve alt sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca gerçekleştirdikleri denetimleri ve yaptıkları incelemeleri irdelediğimiz çalışmamıza aşağıda yer alan yönlendirme yardımıyla erişebilirsiniz;

 

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Denetimleri Nasıl Gerçekleştiriliyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihbar hattı olan Alo 170’e, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER’e yapılan başvurulara ya da bizzat Kuruma verilen şikayet dilekçelerine istinaden ya da başka Kurumların denetimle yetkili personelinin ya da yine sosyal güvenlik denetmenlerinin / SGK müfettişlerinin tespitleri ile oluşan şüpheye dayanarak denetim gerekçeleri oluşturmaktadır ve bu denetim gerekçelerine dayalı olarak Sosyal Güvenlik Denetmenleri ya da SGK müfettişleri alanlarına uygun biçimde denetimlerini gerçekleştirmektedirler. Bunun yanında Sosyal Güvenlik Kurumu dönem dönem değişmekle birlikte, sektörel bazda denetimler, bölgesel denetimler ya da belirli konularda denetimler yaptırmak üzere Sosyal Güvenlik Denetmenleri ile SGK müfettişlerini görevlendirebilmektedir. Yaygın  ve yoğun denetim olarak nitelenen bu tip denetimlerde de Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve SGK müfettişleri, tıpkı ihbar ve şikayete dayalı denetimlerde sahip olduğu yetkilere ve imkanlara sahiptirler. kamu haber

İşçi Kendi Sigortasını Kendisi SGK’ya Bildirebilir Mi Yatırabilir Mi?

SGK Denetimi Yapılırken İşverenin Sorumlulukları ve Yükümlülükleri Nelerdir?

SGK adına denetim ya da inceleme göreviyle Sosyal Güvenlik Denetmenleri ya da SGK Müfettişleri işyerine geldiği zaman işveren denetim için uygun ortamı sunmakla ve denetime engel olmamakla yükümlüdür. Denetim personeli işçilerle ayrıca görüşmek istediğinde buna uygun ortam sağlamakla, kayıt ve belge incelemesi yapılacaksa bu belgeleri sunmakla ve işyerinin her yerine denetim personelinin girmesine müsade etmekle yükümlüdür. Aksi halde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ceza hükümlerine göre işlem yapılması söz konusu olacaktır.

muyavir

SGK Denetimini Engellersem Ne Olur? İşveren SGK Denetimini Engelleyebilir mi? SGK Denetimini Engellemek Suç Mu?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı Sosyal Güvenlik Denetmenleri veya SGK Müfettişleri bir işyerini denetlemek için geldiğinde işveren gerekli ortamı sunmak ve denetime müsade etmek zorundadır. Ancak işveren denetimin sıhhatli bir biçimde yapılmasını engellemeye kalkarsa denetim personeli denetimi yarıda bırakarak işyerini terk edebilir ya da işveren tarafından işyerini terk etmeye zorlanabilir. Bu gibi bir durum 5510 sayılı Kanuna göre yasaktır. Böyle bir durum ortaya çıktığında, yani işveren denetmen ya da müfettişin denetim yapmasını engellediğinde buna dair cezalarla karşı karşıya kalacaktır. SGK Denetimini engelleme hususunu ve bunun cezasını iki ayrı açıdan ele almak ve değerlendirmek gerekir. 

SGK Denetimi Engellemenin Cezası Nedir? SGK Denetimini Engellemenin Cezası Ne Kadar?

Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin ya da SGK Müfettişlerinin işyerinde denetim yapmasını engellemek isteyen işverenler hakkında ya da engelleme fiilini gerçekleştiren sigortalı ise sigortalı hakkında, üçüncü bir kişi ise üçüncü kişi hakkında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 102. maddesinin birinci fıkrasının I bendi uyarınca idari para cezaları ve atıf yapılan ceza kanunu hükümleri uyarınca gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. 

  • Eğer işveren, sigortalı ya da üçüncü kişi denetimi engelleme eylemini gerçekleştirirlerse 5 asgari ücret idari para cezası uygulanacaktır.
  • Eğer işveren, sigortalı ya da üçüncü kişi denetimi engellerse ve engelleme suçu ile birlikte cebir ve tehdit uygularlarsa hem 10 asgari ücret tutarında idari para cezasına çarptırılırlar hem de işledikleri cebir ve tehdit suçu kapsamında Türk Ceza Kanunu’nun 265. maddesi uyarınca yargılanırlar. Bununla birlikte denetimi engelleme eylemini gerçekleştirirken fiziksel müdahalenin sonucu olarak daha ağır sonuçlar ortaya çıkmışsa, yaralanma vb. bu suçtan da ayrıca yargılanacaklardır. 

Sosyal Güvenlik Kurumu denetimlerini engelleme eylemi ve suçuna dair sormak istediğiniz soruları yazımıza yorum yaparak yöneltebilir ya da forum sayfamıza üye olarak dile getirebilirsiniz.

SGK yı kim denetler?

sosyal güvenlik müfettişleri ve sosyal güvenlik denetmenlerince yapılmaktadır

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu