kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Nedir?

Bir işverenin çalıştırdığı sigortalıları bildirmesine yarayan sigortalı işe giriş bildirgesi nedir? Nasıl verilir? Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi verilmemesinin cezası ne kadar? Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ne zaman verilir? Hepsini sizin için yazımızda derledik.

A+
A-

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Nedir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Sigortalı Bildirimi ve Tescili başlığına sahip olan ve sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerin yükümlülüğünü anlatan 8. maddesine göre; 

İşverenler Kanunda 4/a kapsamında çalışmaya başlayacak olan sigortalılarını işe başlamadan önce Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

Sahte Sigortalılık Bildirimi Nedir? Sahte Sigortalı Bildirmenin Cezası Nedir?

İşverenler bu bildirimi sigortalı işe giriş bildirgesi ile yapmaktadırlar. 

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Ne Zaman Verilir?

Kanunun lafzında sigortalı işe giriş bildirgesinin verilme tarihi olarak sigortalılığın başlangıcından önce hükmü yer almaktadır. Bu bağlamda sigortalı işe giriş bildirgesi en geç sigortalılığın başlangıcından bir gün önce verilmelidir. Daha evvel verilmesinde ise bir mani yoktur. Yani bir işveren bir sigortalısı için sigortalı işe giriş bildirgesini kişinin çalışmaya başlayacağı tarihten bir ay – iki ay evvel veya daha önce de verebilir. Ancak en son vermesi gereken tarih bir gün önce olacaktır. 

Sigortalı işe giriş bildirgesinin her ne kadar sigortalılığın başlangıcından bir gün evvel verilmesi gerektiği öngörülmüş ise de bu duruma istisnalar da getirilmiştir. 

-İnşaat, tarım ve balıkçılık iş yerlerinde çalışmaya başlayacak sigortalılar için işe başlayacağı gün sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi imkanı tanınmıştır. Bunun sebebi bu sektörlerin dinamizmi ve personel sirkülasyonudur. 

-Yabancı ülkelere sefer yapmakta olan ulaşım araçlarına sefer sürerken alınan ve çalıştırılan kişilerin sigortalı işe giriş bildirgeleri, çalışmanın başlangıcından itibaren bir ay içerisinde verilebilmektedir.

-İlk defa işyeri bildirgesi veren işyerleri ile ilk kez sigortalı bildirecek olan işyerleri için sigortalı işe giriş bildirgesi verme süresi yine bir aydır. 

-Kamu kurumlarınca istihdam edilecek olan ve işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personeller ile yine kamu kurumlarınca yurt dışında görevlendirilecek olan  çalışanlar için sigortalı işe giriş bildirgesi, bir ay içerisinde verilebilir. kamu haber

İşe Başlayanlar Kendilerini Bildirebilir mi?

Bu konuda çoğu kişi fazla bilgi sahibi değildir ancak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunun aynı maddesi hükmü uyarınca sigortalılar işe başladıkları tarihten itibaren bir ay içerisinde kendi bildirimlerini yapmak hakkına sahiptirler. İşverenin sigortalıyı bildirmemesi durumunda, sigortasız çalıştırılan sigortalılar bu şekilde kendi çalışmalarını bildirme hakkına sahiptirler.

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

İşverenlerin sigortalı bildirmesine yarayan belge sigortalı işe giriş bildirgesi olarak adlandırılmıştır ve örneği aşağıdaki gibidir. 

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

6023 1 d7ed6012b9f3128ed49eda50328a8b36

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Nasıl Verilir? 

Sigortalı işe giriş bildirgesi yukarıda belirttiğimiz süreler içerisinde e-sigorta yolu ile elektronik ortamda Kuruma verilmek zorundadır. 

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Vermemenin Cezası

Yukarıda belirtilen süreler içerisinde eğer sigortalı işe giriş bildirgesi verilmez ise 5510 sayılı Kanunun 102. maddesinde öngörülen cezalar işverene uygulanır. 

-Eğer işveren durumu kendisi fark ederek süresi dışında da olsa sigortalı işe giriş bildirgesini verirse, sigortalı başına bir asgari ücret tutarında ceza uygulanır. 

-Eğer denetim sonucunda sigortalı işe giriş bildirgesi verilmemiş olan sigortalılar tespit edilirse, bu sigortalardan her birisi için iki asgari ücret tutarında ceza uygulanır.

-Eğer sigortalı işe giriş bildirgesi vermeme suçu bir yıl içerisinde tekerrür ederse uygulanan ceza beş asgari ücrete çıkarılır. 

Sigortam Var Mı? Sigortam Yatıyor Mu? Düzenli Olarak Ödeniyor Mu?

Diğer SGK İdari Para Cezaları için Tıklayınız!

Sigortalı işe giriş bildirgesini kim imzalar?

İşe giriş işlemi e sgk üzerinden imza olmadan yapılmaktadır. İşçi ile iş sözleşmesi imzalanmışsa işe giriş bildirgesinin ayrıca imzalatılmasına gerek yoktur. Ancak ev hizmetlerinde ek9 işçi imzalı olması gerekmektedir.

Yorumlar

  1. İlhan Avatar İlhan dedi ki:

    Sigo