kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Tarım Kredi Gaziantep Bölge Birliği Personel Alımı 2019

Tarım Kredi Gaziantep Bölge Birliği kooperatif görevlisi ve ziraat mühendisi olarak istihdam etmek üzere 39 personel alımı yapacaktır. İlan ile ilgili olarak başvuru şartları, başvuru tarihleri, başvuru yeri ve şekli gibi bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Alımı Yapan Kurum: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Tarım Kredi Gaziantep Bölge Birliği

Kadro: Kooperatif Görevlisi, Ziraat Mühendisi

Alım Sayısı: 25

Başvuru Yapabilen Bölümler: Ziraat Mühendisliği; SBF, İİBF; İşletme, İktisat ve Hukuk Fakülteleri Bölümleri Mezunları; Ayrıca İlanda Belirtilen Özel Durumlar

Dil Şartı:  Mevcut Değil

Başvuru Tarihleri: 01-14 Nisan 2019 arasında Mersin Bölge Birliği : İhsaniye Mah. GMK Bulvarı NO : 171 33070 AKDENİZ – MERSİN adresine yapılacaktır.

KPSS Puan Türü: Bölüm mezunlarına göre değişerek; 2017-2018 KPSS P3; 2018 KPSS P93.

Yazılı Sınav Tarihi: Mevcut Değil

Sözlü Sınav Tarihi: www.tarimkredi.org.tr Sitesinde Açıklanacak.

Başvuru Evrakları: KPSS sonuç belgesi ve bölüme göre değişebilen evraklar kılavuzda belirtilmiştir.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
  3. 18.04.2019 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, (18.04.1989 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilirler.)
  4. Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olmak (halen askerlik görevini yapanlar başvuruda bulunabilecek ve sınava katılabileceklerdir),
  5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  6. Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak,
  7. Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,
  8. Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

Başvuruda bulunacak adayların Tablo I, Tablo II ve Tablo IPI’de belirtilen özel şartları taşıması gerekmektedir.

Gaziantep Bölge Birliğine bağlı Kooperatiflerde istihdam edilecek personel adayın veya ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinden herhangi biri) Bölge Birliğine bağlı illerin (Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis) sınırları içerisinde son 6 aydır ikamet ediyor olması gerekmektedir. Bu şartı taşıyan adayların başvuruları ilan tarihi itibariyle son ikamet ettiği ilden alınır.

Örneğin, 3 yıl boyunca Kilis’te ikamet eden ancak son 2 aydır Gaziantep’te ikameti bulunan adayın başvurusu Gaziantep ilinden kabul edilecektir.

Başvurular adayın ikamet ettiği il bazında; Lisans, Ön lisans ve Ziraat Mühendisi kategorileri olarak ayrı ayrı değerlendirilecektir. Adaylar son ikamet ettiği il dışında başvuru yapamayacaktır.

Lisans mezunu adayların, ÖSYM tarafından 21 Mayıs 2017 – 22 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılmış olan 2017-KPSS (Lisans) ve 2018-KPSS (Lisans) sınavlarının herhangi birinden KPSS-P3 puan türünden en az 60 puan almış olması, ayrıca adayların, Tablo IT’de belirtilen Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri vb. ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olması gerekmektedir.

Ön lisans mezunu adayların, ÖSYM tarafından 04 Kasım 2018 tarihinde yapılmış olan 2018-KPSS (Ön lisans) sınavına girmiş ve KPSS-P93 puan türünden en az 60 puan almış olması,  ayrıca Tablo-IPI’de belirtilen bölümlerden herhangi birinden mezun olması gerekmektedir.

Ziraat Mühendisi kategorisinde başvuruda bulunacak adaylardan, Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesi olanlar, KPSS şartı aranmaksızın müracaat edebileceklerdir.

Ziraat Mühendisi kategorisinde başvuruda bulunacak adaylardan; Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesi olmayanlar, 2017-2018-KPSS Lisans sınavlarının herhangi birinden KPSS-P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı ile başvuruda bulunabileceklerdir. (Başvuruda bulunacak adayların; Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgelerinde “Ziraat Mühendisi” unvanına sahip olduklarına dair ibarenin bulunması gerekmektedir.)

Mülakat neticesinde başarılı bulunarak göreve başlatılmaları halinde, başlatıldıkları tarihten sonra T.C Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak olan ilk iki Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancılık Sınavından birinde başarılı olmaları ve Bitki Koruma Ürünleri Bayii veya Toptancı İzin Belgesini Kuruma ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki Ziraat Mühendislerinden sınav sonucunda alacakları Belgeyi Kuruma ibraz edeceğine dair Taahhütname alınacak olup, taahhütnamenin şartlarını yerine getiremeyen adayların iş sözleşmeleri sonlandırılabilecektir.

KPSS’de yüksek puan almak işe başlatılmalarda tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. İlan ve ekinde yer alan iş talep formlarının açıklama bölümünde belirtilen niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

Ön lisans mezunu olarak başvuruda bulunan adayların başvurularının geçerli olabilmesi için, Kurumumuza başvuru tarihi itibariyle herhangi bir Lisans programından mezun olmamaları gerekmektedir. Hem Ön lisans, hem de Lisans programlarından mezun olan adayların Önlisans mezunu olarak yaptıkları başvurular geçersiz sayılacaktır. Bu durumun daha sonra tespit edilmesi halinde göreve başlatılan adayların iş sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz olarak sonlandırılacaktır.

Tablo I için TIKLAYINIZ

Tablo II için TIKLAYINIZ

Tablo III için TIKLAYINIZ

İlanın geri kalan tüm detaylarının bulunduğu TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ SİTESİ için TIKLAYINIZ

İlan ve kamuya personel alımları ile ilgili merak ettiklerinizi de FORUM sayfalarımız gelerek sorabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.