kpsstaban puanlarbaşarı sıralamalarıatama puanlarıykstyt

Vergi Müfettiş Yardımcılığı Çıkmış Sınav Soruları

19 – 20 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan Vergi Müfettiş Yardımcılığı alımının önceki sınavlarında neler soruldu? Çıkmış soruları haberimizde bulabilir, bir adım önde çalışmalara başlayabilirsiniz!

A+
A-

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ve Vergi Denetim Kurulu bünyesinde görevlendirilmek üzere Vergi Müfettiş Yardımcılarının seçilmesini sağlayan Vergi Müfettiş Yardımcılığı sınavı nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen klasik yazılı sınavda adaylara neler sorulmaktadır? Vergi Müfettiş Yardımcılığı çıkmış sınav soruları nelerdir? Detaylara çalışmamızda erişebilirsiniz. Gündem

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavı Nedir? Sınav Konuları Nelerdir?

Vergi Denetim Kurulu bünyesinde görev yapmak üzere istihdam edilen Vergi Müfettiş Yardımcılarının istihdamı için Kurul tarafından düzenlenen alımlar iki aşamadan oluşmaktadır. Bu iki aşamadan ilk Kurulun kendi düzenlediği klasik usuldeki Vergi Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavıdır. Bu sınavda adaylara klasik usulde çeşitli konulardan sorular yöneltilmektedir. Adayların kendilerine sorulan, tartışma, açıklama, tanımlama biçimindeki sorulara doğru ve tam cümlelerle yanıt vermelerini gerektiren Vergi Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavı aşağıda yer alan konulardan meydana gelmektedir;

5606 1 a81395d4d9432403b60fb858292a3077

Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavına Başvuru Taban Puanları Kaç Oluyor? Kaç Dönem Vergi Müfettiş Yardımcısı Alımı Yapıldı?

Vergi Müfettiş Yardımcılığı mesleğine giriş için 2011 yılında bugüne dek toplam 10 dönem alım gerçekleştirilmiştir. Bu 10 dönem alımın, alım sayılarına, taban puan bilgilerine ve diğer detaylarına aşağıda yönlendirmesine yer vermiş olduğumuz çalışmamızda ulaşabilirsiniz;

vdk bina

Vergi Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavı Çıkmış Soruları Nelerdir?

Bugüne dek gerçekleştirilmiş olan Vergi Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavlarında adaylara yöneltilen klasik usuldeki soruları çalışmamızda sizler için derledik. Sorulara sınav sınav ayrılmış biçimde aşağıda erişebilirsiniz.

Aralık 2014 Vergi Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavı Soruları (8.Dönem)

HUKUK
1- Tanımlar

a-Devre Mülk hakkı
b- Zincirleme Suç
c- Toplu Suç
d- Meşru müdafaa ve zorunluluk hali
e- Kayıtlı Sermaye Sistemi
2- Anayasa mahkemesine bireysel başvuruyu anlatınız.
3-Kamu denetçiliği kurumunu anlatınız.
4-Taşınmazın tescilsiz kazanılma yollarından 5 tanesini sayınız ve zamanaşımı ile kazanmayı açıklayınız.
5- Aşırı yararlanmayı açıklayınız.

İKTİSAT;

1- Tanımlar
a)Rybczynski teoremi
b)Dis ticaret haddi
c) Orta Gelir Tuzağı
d)Know-How

2-Dogrudan yabanci yatirimi aciklayiniz ve yabanci yatirimlari ulkeye cekmek icin uygulanabilecek 3 politikayi yaziniz ve bunlarin risklerini tartisiniz.

3-Bir hikaye vermis multeciler bir ulkeye goc ediyor vesaire..Bunun mal ve emek piyasalarindaki etkisini tartisiniz.

4-İmkansız üçlüyü açıklayınız.

5- Monopol Piyasası’nda fiyat farklılaştırması çeşit ve koşulları nelerdir?

MALİYE

1- Tanımlar

a)Peceleme
b) olivera tanzi
c) Yedek Ödenek
d) Vergi İstisnası / Vergi Muafiyeti
e) Anayasal İktisat

2- Olağanüstü borç yönetimini ve çeşitlerini açıklayınız. 

3-Ibni haldun’un bir kaç cümlesini verilmiş ve burada vergileme ilkelerinin hangileri geçiyor sayınız ve açıklayınız denmiş.

4-Bütçe dengesi ve faiz dışı bütçe dengesini açıklayınız. .Sorunun 2. bölümünde ise bir grafik verilmiş ve grafikten 2009-2013 arası yılların faiz dışı fazlası sorulmuş , buna dayanarak sürdürülebilir borçlanmayı tartışınız. 

5-Vergi affını açıklayınız .Kısa ve uzun vadedeki olumlu ve olumsuz etkilerini tartışınız..

MUHASEBE

1-Tanımlar

Hazırlık Geliştirme Giderleri
Karşılık
Gaap
Özel Fonlar Hesabı
Sabit Maliyet Sistemi

2- Faaliyet ve Likidite Oranları verilerek şirket analizi istenmektedir.

3- Monografi sorusu.

Aralık 2015 Vergi Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavı Soruları (9.Dönem)

HUKUK

Soru-1 Aşağıdakileri  kavramları açıklayınız
-Haksız rekabet
-olası kast
-borçlunun temerrüdü
-taşınmaz yükü
-konşimento

Soru-2 normlar hiyararşisini ve normlar çatışmasını anayasadan örneklerle açıklayınız

Soru-3 zorunluk hali ile meşru müdafaayı açıklayınız. Aralarındaki farkı yazınız.

Soru-4 hizmet yerinden yönetim kuruluş türlerini sıralayınız. Spk hangisine dahildir. Dahil olduğu sınıfın özellikleri nelerdir.

Soru-5 sermaye şirketleri sıralayınız. Temsil kapsamı ve sınırlarını açıklayınız.

Soru-6 Taşınırların aslen kazanma türlerini yaz kısaca açıklayınız.

MUHASEBE

1. Kavram sorusu

a) ufrs
b)mizan
c)menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı
d) aralıklı envanter yöntemi bi kavram daha var hatırlayamadim 

2) monografi malum 

3) bir tablo verilmiş üretim maliyeti, üretilen malum maliyeti, olağan kar, dönem net karı soruluyordu 

Monografi 60 diger sorular 20 puan.

İKTİSAT

1.Soru
-yumuşak para
-Senyoraj
-lokomotif teorisi
-reel faiz haddi
-Ocham usturası

Soru-2
A- Toplam harcamalar yöntemiyle gsyh nasıl hesaplanır
B-Toplam harcamalar yöntemi ile nihai satışlar arasındaki ilişk

Soru-3
A- cari ödemeler dengesi kalemleri nelerdir?
B- Cari ödemeler dengesi açığı durumunda uygulabilir politikalar nelerdir

Soru-4
Birinci derece fiyat farklılaştırması kavramını grafik çizerek açıkla
İkinci derece fiyatlaştırması kavramını grafik çizerek açıkla

Soru-5
IS-LM Genişletici maliye sorusu
A- Para talebi faize duyarsızken
B- Para talebi faize kısmi duyarlı(ek olarak genişletici para politikası uygulanıyor)
Dışlama kavramını gözönünde bulundurarak politika sonuçlarını açıklayınız

MALİYE

1-) Tanımlar.
Dışlama.
Gecikme Zammı
Ters Tanzi Etkisi
Vergi muafiyeti
Mali disiplin

2-) Kamu harcamalarının gelir dağılımı ve istihdam üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir.

3-) Dolaylı vergilerin gelir dağılımı ve istihdam üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini açıklayınız. Bunları dolaysız vergilerin etkileri ile mukayese ediniz.

4-) İç borçlanmanın büyüme üzerindeki muhtemel olumlu ve olumsuz etkilerini açıklayınız.

5-) 5018 sayılı kanun uyarınca, harcamaları denetim yollarını açıklayınız. (harcama öncesi ve sonrası dahil) 

Haziran 2017 Vergi Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavı Soruları (10. Dönem)

HUKUK

Ödemezlik defi,
teselsul karinesi,
elbirligi halinde mulkiyet,
konsimento,
fikri ictimai

Kamu tuzel kisiligi nedir ozel hukuk tuzel kisiligi farklılığı

Normlar hiyerarsisi ve normlar çatışmasını anayasal olarak degerlendir

Zamanaşımı alacaklar üzerine,durma ve kesilme halleri

Tacir gercek ve tüzel olarak nedir.tacirin hukuki sonuçları

MALİYE

Varlık fonu
Tarımsal destekleme programları
Işsizlik sigortası
Piqou vergisi

Dış borçlanma nedir,Neden başvurulur?

Kamu giderlerinin reel artış nedenleri nelerdir,Kamu gelirleri nelerdir kısaca açıklayınız

Modern vergileme ilkeleri nelerdir?
Kurumlar vergisi %20 den %15 e düşürülür,lüks mallardan alınan kdv de %30 dan %35 e yükselmesinin mali ve ekonomik etkileri nelerdir?

MUHASEBE

Soru 1: Asagidaki kavramlari tanimlayiniz
-Donemsellik
-Direkt ilk madde ve malzeme /endirekt madde ve malzeme
-Harcama maliyet gider
-Sermaye yedekleri
-Stok bagimlilik orani

Soru 2: 5 ortakli vyz isletmesi 5.000.000 sermayeli as kurmus
Kurulusta gider yapilmis bunu ortaklardan b odemis ve tahhut ettigi sermayeden dusulecektir yaziyodu
Ortaklarin taahhutu yerine getirdiği kalemleri yazmış kuruluş kayıtlarını istiyordu Soru da monografi 10 madde donem içi işlem vardı;
Mal satışı
Mal alışı
Kdv tahakkuku
Borç senedini ödeyemediğinden daha fazla tutarlı bir senetle değiştirme
Borç senedini iskonto ettirmiş banka hem komisyon gideri almış hem de faiz (finansman ) gideri ödenmiş.
işçisi için gider ödemesi yapmış ve × tutarında vergi stopajı kesilmiş bunun kaydı isteniyor.
Sürekli envanter kdv %10
-5 maddelik donem sonu islemi vardi
-Alacak ve borc senetleri icin reeskont
-Ticari mal da sayim tesellum fazlasi
-Gelir tablosu 

İKTİSAT
Soru1)
a. Para çarpanı
b. Lorenz Eğrisi
c. Reel döviz kuru
d. Tek para kanunu
e. Orta Gelir Tuzağı

Soru2) Piyasa başarısızlığı nedir.nedenleri ve çözüm yolları nelerdir?

Soru3) GSYİHnedir? hesaplama yöntemleri nelerdir?

Soru4) Dış ticaret politikasi amaçları

Soru5) Monetaristlere ve Keynesyenlere göre para talebi teorilerini karşılaştırın ve açıklayınız.

Vergi Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavı Nasıl Kazanılır? Başarı Koşulları Nelerdir?

Vergi Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavına katılan adayların yazılı sınavda başarılı olabilmeleri için sınava katıldıkları dört ana dersin her birisinden en az 50 puana sahip olmaları, bununla birlikte adayların bu dört dersten almış oldukları puanların aritmetik ortalamasının en az 65 puan olması gerekmektedir. Adayların aksi halde başarılı olarak sözlü mülakatlara katılmaları ve bunun öncesinde gerçekleştirilecek olan ön görüşmelere katılmaları mümkün değildir. Ayrıca adayların bu başarı puanlarını elde etmeleri de tek başına mülakatlara katılım hakkı elde edebilmeleri adına yeterli olmamaktadır. Adayların başarılı olmalarının yanında mesleğe alınacağı ilan edilmiş olan aday sayısının iki katı kadar başarı elde etmiş durumda olan aday arasında yer almaları gerekmektedir. Adayların bu iki şartı birlikte karşılıyor olmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar Vergi Müfettiş Yardımcılığı sözlü mülakatlarına ve ön görüşmelerine katılma hakkı elde edemezler.

Yazımızı Puanlamak İster misin?
Yorumlar

  1. GrupBaşkanı dedi ki:

    Hepsini bir arada görmek çok iyi oldu hocam elinize sağlık. 2018 puanlarıyla alım yapılır mı duyum var mı?