kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

A Grubu Kariyer Mesleklerde Özlük Hakkı Sorunsalı

A Grubu Kariyer Mesleklerde Özlük Hakkı Sorunsalı

A+
A-

A Grubu kadrolar yani kariyer meslekler kendi içlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen cetvelde yer aldıkları kısma bağlı olarak çeşitli özlük haklarına ayrılmaktadır. Bu özlük haklarının tespitinde kanunun en temel ayrımı merkez/taşra ayrımıdır. Bu pencereden yaklaşılması özellikle görev ve sorumluluk kıstasının es geçilmesi sonucunu doğurabilmekte ve benzer işi yapan meslekler arasında ciddi uçurumlar doğurabilmektedir. Bunları aşağıda örneklendireceğiz.  Öncelikle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan ayrıma kısaca değinelim.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan I Sayılı  Hizmet Sınıfları İtibariyle Unvan veya Aylık Alınan Derecelere Göre Ek Göstergeleri Cetveli’ne göre  hangi Kariyer Meslek Grubunun hangi Ek Göstergeye tâbi olarak görev yapacağı belirlenmiştir.

Bu cetvelin g bendinde anılan meslekler kısaca;

-Müfettişler
-Merkez Uzmanları
-BDDK Murakıpları
-Denetçiler
-Kontrolörler’dir.

Bu meslek gruplarının tamamının ek göstergesi 3600‘dür. Bu liste dışında kalan ancak yine kariyer meslek olan bazı meslekler için durum daha farklıdır.

Aynı cetvelin h bendinde anılan meslekler ise şöyledir;

-Gelir Uzmanları
-İl İstihdam Uzmanları
-Mali Hizmetler Uzmanları
-Vergi İstihbarat Uzmanları
-İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzmanları
-Defterdarlık Uzmanları
-İl Göç Uzmanları
-Ürün Denetmenleri
-Gümrük ve Ticaret Denetmenleri
-Sosyal Güvenlik Denetmenleri

Bu meslek gruplarının tamamının ek göstergesi ise; 2200‘dür. 

Bu noktada özellikle bazı meslek grupları açısından çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Mali Hizmetler Uzmanları’nın Durumu

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı olarak atanan adayların, ek göstergesi 2200 olmasına rağmen, sorumluluk noktasına 3600 Ek göstergeli Merkez Uzmanları gibi değerlendirilmesi söz konusudur. Benzer şekilde Tez yazmak ve toplamda 5 Yıl içerisinde (C) seviyesinde Yabancı Dil puanı almak şartlarını gerçekleştiremezlerse Uzman olarak atanmaları mümkün değildir. Daha kötü mali koşullar altında, aynı sorumluluğa tâbi kılınmaları çok ciddi bir adaletsizlik doğurmaktadır.

SOSYAL GÜVENLİK DENETMENLERİ ve Diğer Denetmen Unvanına Sahip Olanlar

Aynı Sorumluluklara Rağmen Daha Düşük Özlük Hakları

Başta Sosyal Güvenlik Denetmenleri olmak üzere Denetmenlik mesleğine mensup olanların da benzer bir çifte standartla karşı karşıya bulunduğu gerçeği söz konusudur. Denetmenlik mesleği özellikle de Sosyal Güvenlik gibi bir alanda gerek çok yoğun tempoda çalışmakta gerekse daha iyi özlük hakkına sahip olan meslek grupları kadar sorumlulukla karşı karşıyadırlar.  Özlük hakkındaki zayıflığın yanı sıra 3600 Ek göstergeli emsal mesleklerdeki gibi Yetki ve Yeterlik sınavları süreçlerinden aynı zorluklar ile geçiyor olmaları da bir olumsuzluktur.

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde bulunan Sosyal Güvenlik Denetmenleri İl teşkilatı altında İl Müdürlerine bağlı olarak faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler. Temelde yapılan faaliyet her ne kadar il sınırında ve il dosyaları ile sınırlı da olsa sağlanan sosyal ve ekonomik faydanın ülke refahına ve kalkınmasına etkilerini yadsımak olanaksızdır. 

-Kayıt dışı istihdamın azaltılması,
-Gerek boşandığı halde birlikte yaşayanların tespiti ile gerekse sahte sigortalılık kapsamında emekli olanlar açısından haksız alınan aylık ve gelirlerin tespiti ve kesilmesi,
-İnşaatların durum tespitinin yapılması ve devletin alabileceği prim miktarının saptanmasında ilk temel adım olan tespitlerin yapılması başta olmak üzere bir çok konuda azami çaba ile katkıları bulunan Sosyal Güvenlik Denetmenleri’nin 2200 Ek gösterge ile çalışması ve bir cetvelin çizgileri arasına hapsedilmesi ciddi bir haksızlık ortaya çıkarmaktadır.

Bu düzenlemelerin yapılması ile meslek mensuplarının motivasyonunun ve verimliliğinin artması sosyo-ekonomik anlamda olumlu etkilerini en kısa süre içerisinde gösterecek ve nihayetinde kazanan yine milli servet olacaktır.  Gündem

Yorumlar

  1. ŞÜKRAN DUMAN Avatar ŞÜKRAN DUMAN dedi ki:

    Mimarlik atanamiyo mu yaa

  2. ŞÜKRAN DUMAN Avatar ŞÜKRAN DUMAN dedi ki:

    Mimarlik atanamiyo mu yaa

  3. ŞÜKRAN DUMAN Avatar ŞÜKRAN DUMAN dedi ki:

    Mimarlik atanamiyo mu yaa