Kamu Haber

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi APHB Nedir? Verme Süresi Ne Zaman?

Yanında sigortalı çalıştıran işverenlerin bu çalışanlarının sigortalarını Sosyal Güvenlik Kurumu’na düzenli olarak bildirmeleri gerekmektedir. Bu bildirimleri yapmaya yarayan aylık prim ve hizmet belgesi nedir? Aylık prim ve hizmet belgesinin unsurları nelerdir? Aylık prim ve hizmet belgesinin çeşitleri nelerdir? Aylık prim ve hizmet belgesinin verme süresi ne kadardır? APHB ne zamana kadar verilmelidir? Detayları çalışmamızda bulabilirsiniz. 

APHB Aylık Prim ve Hizmet Belgesini Geç Vermenin Cezası Ne Kadar?

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi APHB Nedir?

Aylık prim ve hizmet belgesi ya da kısaca APHB, işverenlerin işyerlerinde çalışan sigortalıları Sosyal Güvenlik Kurumu SGK’ya düzenli olarak bildirmesine yarayan resmi belgedir. İşverenler her ay işyerlerinde çalışan sigortalıları, o ay ile kısıtlı olmak kaydıyla bildirmek zorundadırlar. Her ay için ayrı ayrı düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde, o ay içerisinde işyerinde çalışan, fiilen çalışmayıp raporlu da olsa işyerinin çalışanı olarak bağı devam eden, işe o ay giren, o ay ayrılan vs. kim varsa onlara ve ilgili bilgilere yer verilmek zorundadır. kamu haber

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi APHB’nin Unsurları Nelerdir? APHB’de Nelerin Bulunması Zorunludur?

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi APHB’nin şekli olarak sahip olması gereken özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 5510 sayılı Kanuna dayalı olarak çıkarmış olduğu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin Aylık Prim ve Hizmet Belgesi başlıklı ikinci bölümünde 102. maddede yer verilmiştir. Bu madde hükmüne göre aylık prim ve hizmet belgesinin sahip olması gereken özellik ve bilgiler şu şekildedir;

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi;

Sigortalıların sosyal güvenlik sicil numarasını,
Sigortalıların adlarını, soy adlarını, evli iseler ikinci soy adlarını,
Sigortalılara ait prim ödeme gün sayılarını,
Sigortalıların prime esas kazanç tutarlarını,
O ay içerisinde işe başlamışlarsa işe başlama tarihlerini,
O ay içerisinde işten ayrılmışlarsa, işten ayrılma tarihlerini ve işten ayrılma nedenlerini,
O ay içerisinde bazı günler çalışmamış iseler, eksik olan günlerin sebeplerini,
Muhasebeci tarafından düzenlenmiş ise muhasebecinin adını, soy adını, mesleki oda kayıt numaralarını,
İşveren kamu idaresi ise tahakkuk ve tediye görevlisinin adını ve soy adını,
Kurum tarafından belirtilmesi uygun görülen diğer bilgileri

içermek zorundadır. 

Mukimlik Belgesi Nedir? Nereden Alınır? Geçerlilik Süresi Ne Kadar?

aphb

Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Çeşitleri Nelerdir?

Verilme sebebine göre işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na verebileceği üç tip aylık prim ve hizmet belgesi bulunmaktadır. Bu belgeler;

-Asıl aylık prim ve hizmet belgesi
-Ek aylık prim ve hizmet belgesi
-İptal aylık prim ve hizmet belgesi

biçimindedir.

  • Asıl Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, işverenlerin düzenli olarak her ay vermesi gereken belgedir. Bu belge o ay içerisinde işyerinde yukarıda saydığımız biçimlerde yer alan tüm sigortalıların düzenli olarak bildirimi gayesiyle verilmektedir. 
  • Ek Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, işverenin çeşitli sebeplerle bildirmediği sigortalı olması durumunda ya da bir sigortalının gün sayısını, prime esas kazancını eksik bildirmesi durumunda vermesi gereken belgedir. Bunu işveren kendisi hatasını fark ve kabul ederek verebilir ya da Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin, SGK Müfettişlerinin veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim personelinin tespitine istinaden vermek durumunda kalabilir. İki durumda da süresi dışında verilen ek aylık prim ve hizmet belgeleri için işverene idari para cezası uygulanmaktadır. 
  • İptal Aylık Prim ve Hizmet Belgesi; işverenin bilerek ya da bilmeyerek fazladan sigortalı bildirmesi, bir sigortalının gün sayısını ya da sigortalı prime esas kazancını fazla bildirmesi durumunda vermesi gereken belgedir. İşveren bunu kendisi fark ederek de verebilir, hakkında sahte sigortalı incelemesi yapılması durumunda varılacak kanaat ve sonuç gereği vermek durumunda da kalabilir. İptal aylık prim ve hizmet belgesi vermenin tek başına bir idari para cezası yaptırımı yoktur. Ancak sahte sigortalılık sonucunda bu belgenin verilmesi gerekmişse sahte sigortalılıktan kaynaklanan idari para cezaları saklıdır.

Sahte sigortalılık durumuna dair daha detaylı bilgiler almak ve ceza durumunu incelemek için aşağıda yer alan yönlendirme ile ilgili çalışmamıza ulaşabilirsiniz;

 

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi APHB Ne Zamana Kadar Verilmelidir?

İşyerinde çalışan sigortalara dair hemen hemen tüm bilgileri içeren ve işverenin Kuruma sigortalı bildiriminin ana belgesi niteliğinde olan aylık prim ve hizmet belgesi APHB her ay için, izleyen ayın yirmi üçü, gün sonuna kadar verilmelidir. Ayın 23. gününe kadar aylık prim ve hizmet belgesini vermeyen işverenler hakkında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak idari para cezaları uygulanacaktır. Bu idari para cezası işverenin belgeyi kendisinin vermesine ve yapılan tespit üzerine vermesine göre değişmektedir.

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi APHB’yi süresinde vermemenin cezasına dair daha detaylı bilgilere aşağıda yer alan yönlendirme ile erişebileceğiniz çalışmamızda inceleyebilirsiniz;

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’ne dair sorularınızı çalışmamıza yorum olarak yöneltebilir ya da FORUM sayfamızı ziyaret ederek orada sorabilirsiniz.

Aylık prim ve hizmet belgesi süresinden sonra nasıl verilir?

internet ortamından SGK internet sayfasında bulunan “e-SGK-İşveren-e-Bildirge v.2” menusu üzerinden verilebilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu