Üniversite Rehberi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Nedir? ÇEKO Bölümü Tanıtımı, Hakkında Bilgi

BÖLÜM NEDEN VAR, BÖLÜMÜN AMACI NEDİR?

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (ÇEKO) bölümü adından da anlaşılacağı gibi iş piyasasını ilgilendiren ekonomik konular ve yine iş piyasasındaki ilişkileri araştırmak, bu konularda analizler yapmak ve bunları düzenlemek amacıyla eğitim vermektedir. En yaygın tanıda kurumların insan kaynakları biriminde hizmet vermek amacıyla eğitim veren bölüm, devlette veya özel sektörde her türlü iş ilişkisini; hukuksal, sosyal güvenliğe ve insan haklarına uygun bir biçimde düzenleyecek eleman yetiştirmek için kurulmuştur.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ DERSLERİ

Hukuka giriş, idare hukuku, anayasa hukuku, ticaret hukuku, toplu iş hukuku gibi hukuk ve alt dalları dersleri; muhasebe ve ekonomi gibi iktisat dersleri, yönetim ve organizasyon dersleri, psikoloji ve iş alanındaki psikoloji alt dalları dersleri, sendika ve sosyal güvenlik hakları dersleri ile sosyoloji dersleri çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü dersleri veya ders içeriklerinin başlıcalarıdır. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünde okutulan dersler örneği için Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ders kataloğuna bakabilirsiniz. Katalog için TIKLAYINIZ

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ OKUYACAK BİREY İÇİN GEREKEN NİTELİKLER NELERDİR?

ÇEKO bölümü derslerinden de anlaşılacağı üzere geniş çaplı bir eğitim vermektedir. Bu yüzden ÇEKO okuyacak birey hem bir hukukçunun hem bir yöneticinin hem de bir psikoloji uzmanının sahip olması gereken çabuk sorun çözebilme, analitik düşünme, insan ilişkilerini kavrayabilme, yönetim düzenini sağlayabilme gibi özellikler taşımalıdır. Bununla beraber öğrenmeye ve gelişime açık olarak kendini ekonomiden genel kültüre her alanda kendini yetiştirebilecek beceriye sahip olmalıdır.

ceko okuyacak birey icin gerekli nitelikler

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ İŞ OLANAKLARI VE İŞ ALANLARI NELERDİR? ÇEKO MEZUNLARI HANGİ UNVANI ALIR? ÇEKO MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

ÇEKO bölümü günümüz dünyasında her kurumda oluşturulan insan kaynakları biriminde kendilerine iş olanağı bulabilmektedirler. Bununla beraber çeşitli kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapabilme, bu kurumların ekonomi ve yönetim alanlarında çalışabilme imkanları da vardır. İktisadi ve idari bilimler fakültelerinde (İİBF), siyasal bilgiler fakültelerinde (SBF) eğitimi verilen bölüm bu fakültede var olan her bölümün girebileceği SGK, maliye bakanlığı, aile ve sosyal politikalar (ASP) bakanlığı gibi devlet kurumlarında çeşitli uzman kadrolarına yerleşebilmektedir. Özellikle ASP bakanlığı bu alanda en çok istihdamın olabildiği bakanlıktır. Ayrıca her lisans mezununun yönelebileceği akademik çalışmalar yapmak ve akademik personel olmak da ÇEKO iş imkanları arasında yer almaktadır.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ HANGİ PUAN TÜRÜ İLE TERCİH EDİLEBİLİR? ÇEKO BÖLÜMÜ KAÇ YILDIR?

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü YKS ile yerleştirme yapılmasını sağlayan puan türleri içinden EA yani eşit ağırlık puan türü ile tercih edilebilmektedir. ÇEKO 4 yıllık bir lisans programıdır fakat hazırlık okumaya bağlı olarak öğrenim süresi 5 yıla çıkabilmektedir.

TERCİHİNİ YAP EKİBİNİN YORUMU

Biz Tercihini Yap ekibi olarak sınava giren her adayın kendisi için en doğru bölümü seçmesini istiyoruz ve bu yüzden de bu bölüm tanıtımlarını hazırlamaya devam ediyoruz. Burada yazdıklarımız tamamen kişisel deneyimler üzerinden yapılan şahsi yorumlardır. Amacımız, bildiğimiz kadarıyla size yol gösterebilmektir. ÇEKO bölümünü tercih edecek adayların sorabileceği ÇEKO nasıl bir bölümdür, ÇEKO okumak bana ne kazandırır ne kaybettirir gibi soruların cevaplarını bulmaya çalıştığımız kısım aşağıdadır.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (ÇEKO) BÖLÜMÜ NASIL BİR BÖLÜMDÜR?

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü işletme bölümüyle benzer özellikler taşımakla birlikte hukuk eğitimini daha fazla taşımaktadır. ÇEKO okuyan veya okuyacak birey yukarıda değinilen nitelikleri taşır ve yaptığı işin bir “köprü” görevi kurmak olduğunun farkında olursa bu alanda başarılı olur. Devletle birey, işçi ve işveren arasında kurulan bu köprü; bahsi geçen yapıların ve şahısların haklarını korumak, onlar ile hukuka dayalı ilişkiler kurmak ve yine bu durumların denetimini sağlamak amacına hizmet eder. ÇEKO eğer tüm bu alanlara odaklanılabilerek ve okuyan bireyin kendisini geliştirmeyi sürekli hale getirmesi ile okunursa oldukça zevkli ve manevi doyum noktası yüksek bir bölümdür.

calisma ekonomisi ve endustri iliskileri nasil bir bolumdur

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ GELECEĞİN BÖLÜMÜDÜR

Son 10 yılda ortaya çıkan bu tabir ülkede yeni kurulmakta olan her bölüm için kullanılmaktadır. ÇEKO bölümü uzmanlık kavramının önem kazandığı modern toplumlarda ortaya çıkmış bir bölüm olması hasebiyle elbette bu alana ihtiyaç vardır fakat sadece bölüm tercih edilsin diye bu rivayetin ortaya çıkmış olma ihtimalini de göz ardı etmemek gerekir. Özellikle Türkiye gibi hemşehriciliğin yaygın olduğu ülkelerde uzmanlıktan ziyade var olan çevreniz size gelecek sağlamaktadır. Bu yüzden bölümü tercih etmeden önce kendinizi yeterli düzeyde geliştirip geliştiremeyeceğinizi tekrar tekrar düşünün ve bundan emin olarak karar verin.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI NELERDİR?

Bölüm alanının genişliği sayesinde, özellikle sosyal psikoloji merakına sahip öğrenciler için keyifle okunacak bir bölüm olma özelliği taşıyor. Psikoloji, hukuk, sosyoloji, iktisat gibi alanların bilgilerinden derleme olması bölümü ilgi çekici hale getirirken bu alanların hemen hemen hepsinde kendini iyi yetiştirmiş bir bireyin özel sektörde danışmanlık yapabileceği alanın genişliği de bölümün avantajları arasında. Bununla beraber ÇEKO, İİBF’lerin hepsiyle ortak alanlara yönelebileceği için iş alanının genişliği de bir başka avantaj olarak görünüyor.

Avantaj olarak görünen bu durum özel sektörde çalışamayacak birey için bir yandan da dezavantaj olarak karşımıza çıkabilmektedir. Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girerek devlet kademesinde bir mesleğe sahip olmayı düşünebilecek ÇEKO mezunları, A kadro memuriyet diyebileceğimiz devletin, bürokrasinin idareci kadrolarına istihdam olma noktasında doğrudan ilişkili alanlarda eğitim almış bölümler karşısında geri planda kalma ihtimali taşımaktadırlar. Bölüm mezunları B kadro olarak nitelenen herhangi bir kamu kuruluşunda düz memuriyet konusunda da alımlarının görece az olması sebebiyle dezavantaj sahibidirler. Bir de çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri gibi toplumda bazı insanların adını bile duymadığı bir bölümü okumak ve ne iş yapıyor bu ÇEKO’cular gibi bir yaklaşımla karşılaşmak da küçük de olsa bir dezavantaj sayılabilir.

calisma ekonomisi ve endustri iliskileri avantajlari ve dezavantajlari

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜNÜ TERCİH EDERKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER NELERDİR?

Bu bölümü tercih etmeden önce yukarıda değindiğimiz avantajları ve dezavantajları aklınızın ve yüreğinizin süzgecinden geçirmeyi ihmal etmeyin. Bu bölümü tercih etmek sizi gerçekten mutlu edecekse bölümün içeriği gereği bir “uzman” olarak yetişebileceğiniz okullarda okumaya özen göstermelisiniz. Alacağınız dersler alelade, vasat eğiticilerden alınabilecek dersler değil bu yüzden yöneleceğiniz uzmanlığı (zor da olsa) tercihinizi yapmadan evvel belirleyerek; küçük veya büyük şehirler fark etmeksizin seçeceğiniz bu uzmanlık alanında iyi eğitim veren hocaların olduğu üniversiteleri veya şehirleri tercih etmelisiniz.

Üniversite tercihinde ayrıca dikkat etmeniz gereken bazı şeyler bulunmaktadır. Üniversitenin eğitiminin nasıl olduğu, üniversitenin teknolojik, topluluklar-kulüpler ve kütüphane gibi imkanlarının ne kadar iyi olduğu tercih etmeden önce iyi incelemeniz gereken konulardır. Çünkü bu konular bölüm dışı veya bölüm ile ilişkili gelişiminizi besleyecek konulardır.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ OKURKEN YAPILMASI GEREKENLER VE YÖNELEBİLECEĞİNİZ ALANLAR NELERDİR?

ÇEKO tekrar tekrar belirttiğimiz gibi bir uzmanlık bölümüdür. Tıp bölümü kadar keskin olmasa da uzmanlaşacağınız bir alan olmak zorundadır desek yeridir. Bu uzmanlık alanına odaklanmalısınız ve üniversite hayatınızı bu temellendirme ekseninde okumalısınız. Bu bölümde okurken derslerle uğraşmanın yanı sıra sosyoloji ve psikoloji alanında araştırmalar ve okumalar yapmanız sizin yararınıza olacaktır. İşiniz insanlara odaklı olduğu için bu iki insan ile ilgilenen alanda iyi bir gelişme sağlamalısınız. Dil her bölümün olmazsa olmazı, yabancı dil konusunda kendinizi yetiştirmeye çabalayın.

calisma ekonomisi ve endustri iliskileri okurken yapilmasi gerekenler

Sendikaları ve farklı kurumları ziyaret etmeniz teoride öğrendiklerinizin pratikte nasıl uygulandığını görmenize olanak tanıyacağı için bunu da yapmayı ihmal etmeyin.

Devlete yönelecekseniz ( belki biraz da mecbur kalacaksınız), her iktisadi ve idari bilimler fakültesi bölümü için söylenebilecekler bu bölüm için de geçerli. İlk sınıftan KPSS’ye yönelik çalışmalara başlamalı, transkriptinize ekleyeceğiniz seçmeli dersleri de KPSS içeriğine uygun oluşturmalısınız. KPSS’ye girecekseniz ilginizi çeken, size keyifli geleceği için seçeceğiniz seçmeli derslerden ziyade KPSS’de daha fazla soru yapmanızı sağlayacak dersleri seçmeniz size faydalı olacaktır (kişisel gelişiminize de diğer türlü seçim yapmanızın etki edeceğini de belirtelim). Bir de çevre konusu bulunmakta, yine devlet kurumlarına girmeyi düşünen adaylara önereceğimiz; devletin iyi kademelerindeki bireylerle iletişim halinde olmaya çalışın önerisini sizin için de yapmak durumundayız. Bahsi geçen bireyler size hem yol gösterici hem öğretici olacaklardır. Bunun için olabildiğince çabalamalısınız.

Aklınızda Bulunsun

Bu bölümü kesinlikle okumak istediğinizden emin olun ve ülkemizde tersi gibi görünse de hatırlayın ki üniversite herkesin okumak zorunda olduğu bir şey değil ve bu böyle bir tercihte bulunmak bir gelecek seçimi.

ÇEKO gibi bu ülkede tam bir yere oturtulamamış bölümlerde okumak daha doğrusu mezun olduktan sonra bir konum elde etmek de oldukça zor. Yine de bu bölümü okuyacak veya okuduysanız insan haklarına, adalete, demokrasiye, işçilere her daim destek olmaya, bu konulardaki sorunlarını çözmeye çabalamanız gerektiğini unutmayın. Kendinizi geliştirdiğiniz alanlarda edindiğiniz uzmanlığı bireysel veya güçlü grupların çıkarı için kullanmamaya özen gösterin. Dileriz ki her şey hak ettiğiniz gibi olsun.

Bölüm ile alakalı veya sınavlar, üniversite bölümleri ile ilgili aklınıza takılan her şey için TERCİHİNİ YAP FORUM sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Sürekli sayfayı yenileme özelliği yüzünden yazıyı okuyamıyorum ki !

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu