Kamu Haber

Devlet Memurlarının Yasakları Nelerdir? Memurun Neleri Yapması Yasaktır?

Devlet Memurluğu nedir? Devlet memurlarının yapması yasak olan şeyler nelerdir? Devlet memurlarının hangi eylemleri yapması yasaklanmıştır? Devlet memurlarının yapması durumunda disiplin cezası alacağı eylemler nelerdir? Detayları haberimizde inceleyebilirsiniz. Kamu Haber

Sözleşmeli Memurluk Hakkında Her Şey

Devlet Memurluğu Nedir? 

Devlet memurluğu, devletin çeşitli hizmet sınıflarında görevlendirmek üzere istihdam ettiği kişilerin atanma ile kazanacağı genel unvandır. Kamuda yapmış oldukları işlere göre farklı özel unvanlar alabilen bu kişilerin en genel tanımı Devlet Memurları Kanunu’nda öngörüldüğü üzere devlet memurudur. Bu genel çatı altında farklı sınıflarda ve farklı düzeylerde iş ve işlemler gerçekleştiren devlet memurlarının hizmet sınıflarına dair daha detaylı bilgilere aşağıda yönlendirmesine yer vermiş olduğumuz çalışmamızda erişebilirsiniz;

 

Nasıl Devlet Memuru Olunur? 

Kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olarak görev almak isteyen adayların öncelikle öğrenim düzeylerine uygun olarak gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmaları gerekmektedir. Bu bağlamda öğretmen olmak isteyen adayların KPSS Öğretmenlik oturumlarına, din hizmetleri sınıfında görev almak isteyenlerin KPSS DHBT oturumlarına, düz memurluk kadrolarına girmek isteyenlerin KPSS B Grubu oturumlarına, kariyer mesleklere girmek isteyenlerin ise KPSS A Grubu oturumlarına katılmaları ve yeterli puanı almaları gerekmektedir. 

Bazı devlet memurluğu kadroları için adayların KPSS’de ilgili oturumlara katılarak aldıkları puanlarla merkezi atamalara başvuruda bulunması ve atanmaya hak kazanması yeterli iken özellikle a grubu kariyer meslek kadrolarında adayların kurumlar tarafından düzenlenen yazılı/sözlü sınav aşamalarında da başarılı olarak mesleğe girişe hak kazanmaları gerekmektedir. Aksi halde adayların mesleklere girebilmeleri ve devlet memuru olarak atanmaları mümkün olmaktadır.

Aday Memurluk Nedir? Yeni Atanan Memurun Aday Memurluk Süreci Nasıldır?

Aday memurluk devlet memurluğuna ilk defa atanmaya hak kazananların kadrolarında geçirdikleri ilk dönemi ifade etmektedir. Bu dönemi, adaylığın kaldırılmasını ve adaylık sürecindeki devlet memurlarının ceza alması durumunda olacakları inceleyebileceğiniz çalışmamıza aşağıda yer alan yönlendirme yardımıyla erişebilirsiniz;

 

memur synyfy

Devlet Memurlarının Yapması Yasak Olan Eylemler Nelerdir? Devlet Memurlarının Yasakları Nelerdir?

Devlet memurluğu kadrolarına, sınavlarda başarılı olarak başlamaya hak kazanan adayların, devlet memuru olarak yapmamaları gereken bazı eylemler bulunmaktadır. Devlet memurluğu, ilgili kanununda bunların net bir şekilde hükme bağlandığı katı sayılabilecek bir personel rejimine sahiptir. Bu yönden devlet memurluğu sıfatını haiz kimselerin, görevlerini yerine getirirken bu yasaklara riayet etmeleri önem arz etmektedir. Devlet memurlarının yapmaları yasak olan eylemler şu şekildedir;

Devlet Memurlarının Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı Nedir?

Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak bir biçimde, memurluklarından kasti olarak bir arada çekilmeleri veya görev yerlerine gelmemeleri, gelseler bile devlet hizmetini yavaşlatmaları yasaktır.

Devlet Memurlarının Grev Yasağı Nedir?

Devlet memurlarının herhangi bir şekilde grev düzenlemeleri, buna dair ilanda bulunmaları, bunun propagandasını yapmaları yasaktır. Herhangi bir şekilde böyle bir girişimi destekleyemezler.

Devlet Memurlarının Ticaret ve Kazanç Getirici Faaliyet Yasağı Nedir?

Devlet memurları tacir ya da esnaf sıfatını haiz olacak biçimde herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Bununla birlikte sanayi ve ticaret işletmelerinde görev alamazlar ve ticari temsilci, vekil ya da kolektif şirket ortağı ile komandite ortak olamazlar. 

Devlet Memurlarının Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı Nedir?

Devlet memuru olarak görev yapanlar direkt olarak veya aracı vasıtası ile dolaylı biçimde hediye isteyemezler ve vazifeleri esnasında olmasa bile görevlerini menfaat sağlamak amacı ile kullanamazlar, bunu kullanarak nakdi borç alamazlar ve veremezler.

Bununla birlikte devlet memurlarının denetim gerçekleştirdikleri yerlerden her ne isim altında olursa olsun herhangi bir hediye alması ve menfaat sağlaması da yasaktır.

Devlet Memularının Gizli Bilgiler Açıklama Yasağı Nedir?

Devlet memurları görevleri ile ilgili olarak ya da genel kamu hizmetleri ile alakalı herhangi bir gizli bilgiyi görevlerinden ayrıldıktan sonra dahi izin olmadan açıklayamazlar.

Devlet Memurlarının yasaklarına ve memuriyete dair merak ettiğiniz hususları sormak ve bilgiler almak için FORUM sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Merkezi Atama Dışında Girilebilecek Memurluklar

Devlet memurları ne yapamaz?

Memurlar ticari faaliyet ve Esnaflık yapamazlar.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu