kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Sınav Konuları Nelerdir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı kariyer meslek kadrosu olan hazine ve maliye uzman yardımcılığı sınavı nasıl? Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı sınav konuları nelerdir? Detayları çalışmamızda bulabilirsiniz.

A+
A-

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında görevlendirilen kariyer meslek mensupları olan Hazine ve Maliye Yardımcılarının alımı için gerçekleştirilen sınav nasıldır? Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı sınav konuları nelerdir? Nasıl Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı olunur? Detayları çalışmamızda bulabilirsiniz.

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Nedir?

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı mesleği Bakanlığın merkez teşkilatında görevlendirdiği meslek mensuplarından oluşan kariyer meslek grubudur. Hazine ve Maliye Uzman Yardımcıları Ankara’da Bakanlığın merkez binasında ya da İstanbul’da yer alan ofisinde görevlendirilebilmektedirler.

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur?

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı olarak çalışmak isteyen adayların öncelikli olarak çalışmak isteyen adayların öncelikli olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan genel memurluk şartlarını haiz olmaları gerekmektedir. Bu koşulların yanında adayların Bakanlık tarafından alımın gerçekleştirilecek senenin başı itibariyle otuz beş yaşlarını doldurmamış olmaları, bölümleri Bakanlık tarafından ilan edilmek kaydıyla üniversitelerin, İİBF, SBF ve dengi fakültelerinden, Mühendislik Fakültelerinden, Fen – Edebiyat Fakültelerinden ya da Hukuk Fakültelerinden mezun durumda bulunmaları gerekmektedir. Hukuk fakültesi dışında diğer fakültelerin mezun olunması gereken bölümleri Bakanlık tarafından alım ilanında duyurulmaktadır. Adayların bölümlerine göre değişmekle birlikte KPSS oturumlarından geçerliliği devam eden puanlara sahip olmaları gerekmektedir. Bunun yanında adayların yine bakanlığın inisiyatifinde olmak kaydıyla Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı YDS’den en az 70 puana sahip olmaları gerekmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Sınav Konuları Nelerdir? Sınavı Nasıldır?

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı alımlarına başvuruda bulunan adayların Bakanlık tarafından düzenlenecek olan sınava katılabilmeleri için mesleğe alınacak olan aday sayısının dört katı kadar aday arasında yer almaları gerekmektedir.

Başarılı bir şekilde listede yer alan adaylar için Bakanlık tarafından sözlü mülakat gerçekleştirilmektedir. Sözlü mülakatlarda adaylara aşağıda yer alan konulardan sorular yöneltilmektedir;

a) Hukuk Alanı: Hukukun Temel İlkeleri, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı),

Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hükümleri Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Sigorta Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,

b) İktisat Alanı: Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para-Banka, Ekonometri,

c) İşletme Alanı: Temel İşletme Kavramları, İşletme Yönetimi, Üretim ve Finans Yönetimi, İşletme Finansmanı, Mali Tablolar Analizi, Muhasebe,

ç) Maliye Alanı: Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe ve Kamu Finansmanı), Maliye Politikası, Muhasebe,

d) Uluslararası İlişkiler Alanı: Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası, Uluslararası Hukuk,

e) Ekonometri Alanı: En Küçük Kareler Yönetimi, Regresyon Modellerinin Temel Varyansları, Çoklu Regresyonda Tahmin ve Çıkarsama Sorunları, Basit Zaman Serileri Modelleri, Temel İstatistik,

f) İstatistik Alanı: Olasılık Hesapları, Örnekleme Teknikleri, Zaman Dizileri Analizi, Stokastik Süreçler,

g) Makine Mühendisliği Alanı: Mukavemet, Dinamik, İmalat, Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Kontrol,

ğ) Bilgisayar Mühendisliği Alanı: Bilgisayar Programlama, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği,

h) Endüstri Mühendisliği Alanı: Yöneylem Araştırması, Sistem Analizi, Üretim Yönetim Sistemi, Üretim Planlaması, Yönetim Bilgi Sistemleri, Finansal Muhasebe.

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı sözlü mülakatlarında adayların başarılı olabilmeleri için en az 70 puana sahip olmaları gerekmektedir. Adayların Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı sözlü mülakatlarında başarılı olmaları durumunda Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı olarak atamaları gerçekleştirilmektedir.

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Görev Yerleri, Özlük Hakları ve Maaşı 

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı mesleğine atanan adayların görev yerleri Ankara’da yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı merkezi birimleri veya İstanbul’da bulunan ofislerin birimleridir. Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı mesleği merkez uzmanlığı statüsündedir. Eski Hazine Müsteşarlığı Uzman Yardımcılığı ve eski Maliye Uzman Yardımcılığı kadrolarının bir araya getirilmesi ile teşekkül ettirilen bu meslek her iki meslek gibi 3600 ek gsötergeye tabidir. Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılarının güncel maaş tutarlarını incelemek isteyenler aşağıda yer alan yönlendirme ile ilgili çalışmamıza erişebilirler;

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı sınavlarına ve mesleğine dair sormak istediğiniz tüm konular için FORUM sayfamızı ziyaret etmeyi Unutmayın!

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.