Kamu Haber

İşçi Kendi Sigortasını Kendisi SGK'ya Bildirebilir Mi Yatırabilir Mi?

Ülkemizde kurulu bulunan sosyal güvenlik sisteminde işçi kendi sigortalılığını kendisi bildirebilir mi? Bir işverenin yanında çalışan işçiler kendi sigortalarını kendileri bildirme hakkına sahipler mi? İşçiler kendi sigortalarını SGK’ya kendileri yaptırabilirler mi? İşçinin kendi sigortasını kendisinin yatırması mümkün mü? Detayları çalışmamızda bulabilirsiniz. 

Aracıma Çarpıp Kaçtılar, Ne Yapmam Gerekiyor? Ne Yapmalıyım?

İşçinin Sigortasını Kim Nasıl Bildirmelidir?

Sosyal Güvenlik sistemimize göre bir işçinin sigortasının bildirim yükümlülüğü onu çalıştıran işverene verilmiştir. Yani aslolan durum işçinin sigorta bildirimini işvereninin yapmasıdır. Ve dahi sigortasını bildirdiği işçinin prim ödeme yükümlüsü de yine işverendir. Yani işçisine vermiş olduğu brüt ücretten gerekli sosyal güvenlik kesintilerini yaparak bunları usulünce Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmek ve gerekli ödemeleri yapmak işverenin sorumluluğudur.

İşveren sigortasını yapmak zorunda olduğu işçisinin bildirimini aşağıdaki adımları izleyerek gerçekleştirmektedir;

-İşe başlayan işçinin sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi;

Eğer işyeri balıkçılık, tarım ya da inşaat sektöründe ise işveren sigortalı işe giriş bildirgesini sigortalının işe başladığı gün yapabilir. Bu istisna dışında kalan her sektördeki işyerleri için işverenler işe başlayan sigortalısının sigortalı işe giriş bildirgesini en geç bir gün önce Sosyal Güvenlik Kurumu’na vermek zorundadır.

-Çalıştırdığı sigortalıların her ay için aylık prim ve hizmet bildirgelerini verilmesi;

İşverenler sigortalı olarak çalıştırdıkları herkesi, aylık prim ve hizmet belgesinde her ay için Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmek zorundadırlar. Bu bildirim her ay için izleyen ayın 23. gününe kadar yapılmak zorundadır. 

Görebileceğiniz üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda açık bir şekilde sigortalı bildirimine dair belgelerin verme yükümlüsü olarak işveren belirtilmiştir. Aslolan budur ve işveren bu yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde yine 5510 sayılı Kanunun ceza hükümlerine göre idari para cezaları ile karşı karşıya kalacaktır. kamu haber

İşverenin sigortasız işçi çalıştırması, sigortalı bildirmeye dair yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda karşı karşıya kalacağı idari para cezalarına dair daha detaylı bilgilere aşağıda yer alan yönlendirme ile erişebileceğiniz çalışmamızda göz atabilirsiniz;

 

İşçi Kendi Sigortasını SGK’ya Kendisi Bildirebilir Mi? İşçi Kendi Sigortasını SGK’ya Kendisi Yaptırabilir Mi?

Yukarıda detaylı bir biçimde anlattığımız üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerince işçinin sigortasına dair bildirimleri yapma sorumluluğu işverene aittir. Ancak 5510 sayılı Kanunun Sigortalı Bildirimi ve Tescili başlıklı 8. maddesinde işçinin kendi sigortalılığını kendisinin de bildirebileceğine dair bir hüküm yer almaktadır. İlgili hüküm aynen şu şekildedir;

“Sigortalılar, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, sigortalı olarak çalışmaya başladıklarını Kuruma bildirirler. Ancak, sigortalının kendini bildirmemesi, sigortalı aleyhine delil teşkil etmez.”

Bu hükme göre yükümlülük her ne kadar işverende olsa da, işverenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi durumlarında işçiler kendi sigortalılıklarını, çalışmaya başladıkları tarihten başlamak üzere 1 ay içerisinde bildirebilirler. Ancak Kanunda yer alan hükmün diline baktığımızda bunun işçiler için bir yükümlülük doğurmadığını görüyoruz. Yani işçinin kendi bildirimini kendisinin yapmamasının herhangi bir cezası bulunmamaktadır. Bu ihtiyari bir haktır ancak bir görev değildir. Bildirme yükümlülüğü halen işverendedir ve işçinin kendisine dair bildirim yapmamış olması, işçi aleyhine herhangi bir durum ortaya çıkarmayacaktır.

Zorunlu Deprem Sigortası Nedir? Nasıl Yapılır? Neleri Kapsar?

İşçinin kendi sigortasını bildirmesi ile alakalı aklınıza takılan sorularınızı yazımızın altında yorum olarak bırakabilir ya da FORUM sayfamızda dile getirebilirsiniz. 

Aynı anda iki yerde sigortalı olunur mu?

Adınıza iki yerden prim yatmasında Sosyal Güvenlik Kurumu açısından sakınca yok.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu