kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Sayıştay Denetçisi Kimdir?

Kamu kurumları içeirsindeki kariyer meslekler içerisinde en prestijliler arasında yer alan Sayıştay Denetçi Yardımcılığı mesleğine girmek için adayların geçmesi gereken aşamalar nelerdir? Sayıştay Denetçiliği Sınavına hazırlanırken adayların nelere dikkat etmesi gerekmektedir? Hangi kaynaklar kullanılabilir? Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

A+
A-

Sayıştay Denetçisi Kimdir?

Sayıştay Denetçisi Kimdir sorusunun cevabı aslında isminden de anlaşılacağı üzere Sayıştay da Denetim merkezinde ilgili sorumlulukları yerine getiren sorumlu personeldir. Günümüzde de çokça araştırılan bir meslek grubudur.

Sayıştay Başkanlığı tarafından neredeyse her yıl gerçekleştirilen Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı sınavı Kamu Kurumlarına girişteki en ciddi sınavlardan birisi olarak başlarda yer almaktadır. Kamunun en prestijli mesleklerinden birisi olan Sayıştay Denetçiliği mesleğine giriş yapabilmek için adayların Kurumun açmış olduğu ve ÖSYM ile yapmış olduğu protokol ile gerçekleştirdiği yazılı aşamaları ve Kurumun kendisinin gerçekleştirdiği sözlü aşamayı başarı ile geçmesi gerekmektedir. Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı sınavı aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır;

-Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Eleme Sınavı
-Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Klasik Yazılı Sınavı
-Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Sözlü Mülakatı

Bu 3 aşamadan Eleme sınavı ve Klasik yazılı sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu iki aşamayı geçebilen adaylar ise Sayıştay Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü mülakata katılmaya hak kazanacaklardır.

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme sınavı için 2017 yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan protokolde, sınava girmek isteyen adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı A Grubu Alan Bilgisinde KPSS P48 puanı isteneceği duyurulmuştu. Bu kılavuzun yayımından sonra gerçekleştirilen ilk yazılı sınavda KPSS koşulu uygulanmamış ve KPSS puan koşulu olmaksızın başvurular kabul edilmiştir.

2019 yılında gerçekleştirilecek olan sınavda da yine benzer uygulamanın sürdürülmesini beklemekteyiz.

MESLEKLER

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Eleme Sınavı

Sayıştay Başkanlığı’nda Denetçi yardımcısı olmak isteyen adayların aşması gereken ilk aşama olan eleme sınavı aşağıdaki konulardan oluşmaktadır;

6272 1 982af725cded57136860188bc6930c04

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sınavının eleme aşamasında adaylara Genel Kültür – Genel Yetenek alanlarından ve Alan Bilgisi derslerinden sorular yöneltilmektedir. Bu alanların konu içerikleri şu şekildedir;

Genel Yetenek – Genel Kültür 

Genel Yetenek Bölümü

Türkçe Dersi
Matematik Dersi

Genel Kültür Bölümü

Atatürk İlke ve İnkılapları Dersi
Türkiye Coğrafyası Dersi
Sanat Tarihi Dersi
Dünya Tarihi Dersi
Temel Yurttaşlık Bilgisi Dersi
Güncel Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler

Alan Bilgisi 

Hukuk Alanı

Anayasa Hukuku Dersi
İdare Hukuku Dersi (İdari Yargılama dahil değil)
Medeni Hukuk Dersi (Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku, Miras Hukuku)
Borçlar Hukuku Dersi
Ticaret Hukuku Dersi (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku)

İktisat Alanı

İktisat Teorisi Dersi
Mikro İktisat Dersi
Makro İktisat Dersi
İktisat Politikası Dersi
Para – Banka – Kredi Dersi

Maliye Alanı

Maliye Teorisi Dersi
Maliye Politikası Dersi
Kamu Bütçesi Dersi
Vergi Hukuku Dersi
Türk Vergi Sistemi Dersi

Muhasebe Alanı

Genel Muhasebe Dersi
Mali Tablolar Analizi Dersi

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Eleme Sınavı Soru Sayıları

Eleme sınavında adaylara yukarıdaki alanlardan toplam 90 soru yöneltilmektedir. Bu 90 sorunun 30 tanesi Genel Kültür – Genel Yetenek alanından, 60 tanesi ise Alan Bilgisinden sorulmaktadır. Her Alan başlığı kendi içerisinde 15 soru ihtiva etmektedir.

Bu 90 soruyu yanıtlaması için adaylara 90 dakika yani 1,5 saat süre tanınmaktadır.

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Eleme Sınavına Kimler Girebilir?

Sınava İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi bölümleri mezunlarının yanı sıra Hukuk Fakültesi mezunları da başvuruda bulunabilmektedir.

KPSS koşulu uygulanmadığı takdirde sınava yukarıdaki okullardan mezun adaylar başvuru yapabilecek ve bir sayı üst sınırı olmaksızın katılım gösterebileceklerdir.

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Klasik Yazılı Sınavı

Adayların, Sayıştay Denetçi Yardımcılığı alımının ikinci aşaması olan Klasik yazılı sınava katılabilmeleri için, Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme sınavında, mesleğe alınacağı duyurulmuş olan aday sayısının 5 katı kadar aday içerisinde yer almaları gerekmektedir.

Bu 45 kişilik bir alım için 225 kişidir. Yani eleme sınavında başarılı olarak ilk 225 kişi içerisinde yer alan adaylar yine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Klasik sınava girme hakkına sahip olacaktır.

Bu sınav aşağıdaki konulardan oluşmakta ve Klasik usûlde yapılmaktadır;

6272 3 982af725cded57136860188bc6930c04

Adaylara yukarıdaki konulardan ortalama 5 ilâ 7 soru yöneltilmektedir. Kompozisyon alanında ise adaylara bir konu verilerek bunun üzerine kompozisyon kurallarına riayet ederek bir metin oluşturmaları istenmektedir.

Adayların Klasik sınavda; Hukuk, İktisat ve Maliye bölümleri ile Kompozisyon oturumuna katılmaları zorunludur. Bunları değiştirme imkanı bulunmamaktadır. Ancak adaylar en başta sınava başvuru aşamasında, klasik yazılı sınava kalmaları durumunda Ticaret Hukuku veya Muhasebe alanlarından hangisine katılmak istediklerini seçmek durumundadırlar. Bu konuda başlangıçta yapılan tercih daha sonra değiştirilememektedir.

Klasik sınavda adayların başarılı olabilmeleri için; tüm derslerin ortalamasının 70 olması gerekmektedir. Klasik sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan almış olan ve mesleğe alınacak olan aday sayısının 3 katı kadar aday içerisinde yer alanlar Sayıştay Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Sözlü Mülakata katılmak hakkını elde edeceklerdir.

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Sözlü Mülakatları

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı alım aşamalarında önce eleme sınavını geçerek klasik sınava girmeye hak kazanmış ve akabinde klasik sınavı da başarı ile geçerek bu aşamaya gelmiş olan adaylar bu kez Sayıştay Başkanlığı’nın kendisinin gerçekleştireceği sözlü mülakata katılacaklardır.

Sözlü mülakat öncesi yeni bir uygulama olarak mülakata kalmış olan adayların evlerine meslek mensubu üstatlardan oluşan heyetler halinde ziyaretler de gerçekleştiren Başkanlık, mesleğe alacağı adayları bu aşama neticesinde belirleyerek sürece son noktayı koymaktadır.

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Sınavlarına Nasıl Hazırlanılır?

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme sınavına hazırlık yaparken adayların her şeyden evvel hızlanma üzerine odaklanmaları gerekmektedir. Sınavda 90 soru yöneltilmektedir ve bu 90 sorunun yanıtlanması için yalnızca 90 dakika süre tanınmaktadır. Bu yönden basit tabir ile her soru için adayların en fazla bir dakikaları bulunmaktadır. Adayların bazı kısımları hızlı geçerek özellikle sayısal temelli sorulara vakit arttırmaları, sınavda süre sıkıntısı yaşamamaları için hayati öneme sahiptir.

Bunun için iyi bir konu çalışmasının üzerine bolca soru çözülmeli ve soru çözümünde pratik kazanılmalıdır. Aksi halde adaylar sınavı yetiştirmekte zorlanacak ve bildiği soruları belki hiç göremeden sınavı tamamlamak zorunda kalacaklardır.

İkinci olarak adayların işin özünde gerek eleme sınavı gerekse yazılı klasik sınav için ortak bir konu çalışması yürütmelerini tavsiye edebiliriz. Çünkü iki sınav arasında çok ciddi bir zaman olmayacaktır ve adayların klasik sınav için temel konuların üzerinde durarak kaybedecek vakitleri olmayacaktır. Burada esas olan her iki sınavın bilgi kapsamını güzelce özümsemek ancak teknik olarak sınavlara göre çalışmalarını şekillendirmeleri gerekecektir.

Eleme sınavına hazırlanırken adayların bol soru çözmesi gerekliliği öne çıkarken, klasik sınav için bolca tekrar yapmak ve sorulara yanıt yazabilmek ve yorum yapabilmek kabiliyetlerini geliştirmek üzerine bir çalışma yapmaları gerekecektir.

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Sınavı İçin Kullanılabilecek Kaynak Listesi

Yukarıda da dile getirdiğimiz gibi, her iki sınav için de aslında tek bir hazırlık yürütmek anlamlı olacaktır. Konu çalışmalarını bu kaynaklardan yapabilirsiniz ancak iki sınav için kullanacağınız soru kaynakları soru tiplerine bağlı olarak değişim gösterecektir.

Genel Kültür – Genel Yetenek

Bu alanda adaylar KPSS için kullandıkları kaynakları kullanabilirler. Bu anlamda KPSS kaynakları yeterli olacaktır. Bunlara ek olarak yer alan sanat tarihi dersi için de Milli Eğitim Bakanlığı’nın veya Açıköğretim Fakültelerinin internette bulunması mümkün olan Sanat Tarihi kitaplarını inceleyebilirler.

Hukuk Dersi için;

Konu;

Anayasa Hukuku;  Ümit Kaymak – Zehra Odyakmaz
İdare Hukuku; Ümit Kaymak – Zehra Odyakmaz
Medeni Hukuk; Tan Tahsin Zapata
Borçlar Hukuku; Tan Tahsin Zapata
İdari Yargılama Usûl Hukuku; Ümit Kaymak – Zehra Odyakmaz (Klasik Sınav için)
Ticaret Hukuku; Ayşe Sarıca

Soru;

657 yayınları Hukuk soru bankası
Themis yayınları Hukuk soru bankası

İktisat Dersi için;

Konu;

Mikro İktisat; Erdal Ünsal
Makro İktisat; Erdal Ünsal / Tufan Samet Özdurak
Para-Banka-Kredi; Abuzer Pınar

Soru;

Tufan Samet Özdurak – İktisat Soru Bankası
Economicus İktisat Soru Bankası
Para-Banka-Kredi – Abuzer Pınar (Klasik sınav için)

Maliye Dersi için;

Konu;

Maliye; İsmail Engin
Maliye Politikası; Abuzer Pınar
Vergi Hukuku; Sertkan Erdurmaz / Nurettin Bilici
Türk Vergi Sistemi; Nurettin Bilici

Soru;

Pareto soru bankası
4t soru bankası
Matrah soru bankası (Vergi ve TVS için)
Abuzer Pınar Maliye Politikası Soruları (Klasik sınav için)

Muhasebe Dersi için;

Konu;

Orhan Sevilengül / İlhan Kılıç

Soru;

Test sınavı için Ferhat Yıldız, Abaküs gibi soru bankaları kullanılabilir. Klasik sınav içinse Orhan Sevilengül, Ercan Beyazıtlı ve İlhan Kılıç gibi hocaların monografi kitapları çözülmeli ve iyice irdelenmelidir.

Kompozisyon için;

Klasik sınavdaki kompozisyon için adayların bolca makale okuması ve güncel ekonomik verileri takip etmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle Mahfi Eğilmez, Fatih Özatay gibi hocaların makalelerine ek olarak Sadun Aren, Daron Acemoğlu gibi ekonomistlerin de kitapları incelenebilir. Ek olarak TÜİK düzenli olarak takip edilerek ekonomik değişkenler izlenmeli ve bunları yorumlama kabiliyeti geliştirilmelidir.

Yorumlar

  1. Murat Bağ Avatar Murat Bağ dedi ki:

    Hocam gerçekten çok faydalı bir yazı olmuş. Her detaya değinilmiş ve gerçek anlamda bilgilendirici olmuş.Elinize sağlık. 2019 sınavına hazırlanırken bu yazıdan faydalancam fazlasıyla. Çok bi zaman kalmadı heycan dorukta :))

  2. Murat Bağ Avatar Murat Bağ dedi ki:

    Hocam gerçekten çok faydalı bir yazı olmuş. Her detaya değinilmiş ve gerçek anlamda bilgilendirici olmuş.Elinize sağlık. 2019 sınavına hazırlanırken bu yazıdan faydalancam fazlasıyla. Çok bi zaman kalmadı heycan dorukta :))

  3. Murat Bağ Avatar Murat Bağ dedi ki:

    Hocam gerçekten çok faydalı bir yazı olmuş. Her detaya değinilmiş ve gerçek anlamda bilgilendirici olmuş.Elinize sağlık. 2019 sınavına hazırlanırken bu yazıdan faydalancam fazlasıyla. Çok bi zaman kalmadı heycan dorukta :))