Meb Maarif Müfettiş Yardımcılığı Sınavı 2020 Ne Zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı MEB Maarif Müfettiş Yardımcılığı 2020 sınavı ne zaman? 2020 yılında gerçekleştirilmesi beklenen MEB Maarif Müfettiş Yardımcılığı sınav konuları neler? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

A+
A-

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde teftiş ve inceleme görevlerini yerine getiren kariyer meslek grubu olan Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişliği mesleğine nasıl girilir? Meb Maarif Müfettişi nasıl olunur? Meb Maarif Müfettişliği sınavı nasıl? Sınav konuları neler? 2020 Meb Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettiş Yardımcılığı sınavı ne zaman? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

MEB Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettiş Yardımcılığı Nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı uhdesinde kurulu bulunan teftiş kuruluna bağlı olarak Bakan adına teftiş ve inceleme gerçekleştiren meslek grubuna Meb Maarif Müfettiş Yardımcılığı adı verilmektedir. İllerde ayrı ayrı görev yapan maarif müfettişleri 2017 yılında yayımlanmış olan yönetmelikle kurulan teftiş kurulu çatısı altında toplandı ve teftiş görevi merkezi hale getirildi. Bu düzenlemeler ile birlikte mesleğe Bakanlık mensuplarının dışında, açıktan alım yapılması imkanı da sağlandı. 

MEB Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Nasıl Olunur? 

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde maarif müfettiş yardımcısı olmak isteyen adayların iki seçeneği bulunmaktadır. Adaylar ya Bakanlık bünyesinde adaylık ve sözleşmeli olarak geçirilen süreler dahil sekiz yıldır öğretmenlik görevi yapıyor olmalı ve Bakanlık bünyesinde görevini sınav dönemi itibariyle halen sürdürüyor olmalıdır ya da üniversitelerin Hukuk Fakülteleri’nden ya da İktisadi ve İdari Bilimleri ile dengi fakültelerden mezun durumda olmalıdırlar. Açıktan alınacak olan mezun adayların Bakanlık tarafından talep edilen KPSS puan türünden yeterli puanı almış olmaları gerekmektedir. 

MEB Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Sınavı Nasıl? Sınav Konuları Neler?

Milli Eğitim Bakanlığı MEB Maarif Müfettiş Yardımcılığı sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşama halinde gerçekleştirilmektedir. Bu sınav Öğretmenlik mesleğinden geçecek olan adaylar ile açıktan alınacak adaylar için ayrı ayrı gerçekleştirilecek ayrı ayrı değerlendirilecektir. 

Yazılı sınava azami mesleğe alınacak aday sayısının yirmi katı kadar adayın katılması mümkün olacaktır. 

MEB Maarif Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınav Konuları Nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı MEB Maarif Müfettiş Yardımcılığı alımlarında öğretmenlik mesleğinden geçecek olan adaylar ile Hukuk/İİBF/SBF mezunu açıktan alınacak olan adaylar için farklı içeriklerde sınavlar uygulanacaktır. Bu sınavların konu dağılımları ise alanlarına göre şu şekildedir;

Öğretmenlik Mesleği’nden Maarif Müfettişliği’ne Geçiş Sınavı Konuları;

Genel Mevzuat Konuları
-Anayasa
-İdare Hukuku’nun Genel Esasları
-İdari Yargı
-Türkiye’nin İdari Yönetim Yapısı
-657 Sayılı DMK
-5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

Bakanlık Mevzuatı
-652 Sayılı MEB’in Teşkilat ve Gör. Hk. KHK
-1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
-222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
-5580 Say. Özel Öğr. Kur. Kanunu
-Bakanlığın döner sermayeye, yönetimine ve eğitim – öğretime dair ikincil mevzuatı

Mali Mevzuat ve Adli Mevzuat
-3628 Say. Mal Bild. Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Müc. Kanunu
-4483 Say. Memurlar ve Diğ. Kamu Gör. Yarg. Hk. Kanun
-4734 Say. Kamu İhale Kanunu
-4735 Say. Kamu İh. Sözl. Kanunu
-5018 Say. Kamu Mali Yön. ve Kont. Kanunu

Ortak Alan
-İstatistik Dersi
-Ölçme ve Değerlendirme Dersi
-Genel Kültür Dersi

meb dosya

Hukuk/İİBF/SBF Mezunu açıktan alınacak adaylar için MEB Maarif Müfettiş Yardımcılığı sınav konuları;

HUKUK Alanı;
-Anayasa
-İdare Hukuku’nun Genel Esasları
-İdari Yargı
-Türkiye’nin İdari Yönetim Yapısı
-Borçlar Hukuku Dersinin Genel Esasları ile Hukuki İşlemler, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme konuları.
-Ceza Hukuku Dersi

İKTİSAT Alanı;
-Mikro İktisat Dersi’nin Tüketici ve Üretici Teorisi konuları ile Piyasa Analizi konusu
-Makro İktisat Dersi’nin Milli Gelir, Enflasyon, Mal Piyasaları, Para Politikası ve Makro Modeller konuları
-Kalkınma Dersi’nin Kalkınma Teorileri, Kalkınmanın Finansmanı, Sürdürülebilir Kalkınma konuları
-Uluslararası İktisat Dersi’nin Dış Tic. Teorileri, Ödemeler Bilançosu, Döviz Piyasaları, Dış Tic. Pol. Araçları konuları

MALİYE Alanı;
-Maliye Teorisi
-Maliye Politikası
-Kamu Gelirleri
-Kamu Harcamaları
-Bütçe Dersi’nin Bütçenin İşlevleri, Bütçe İlkeleri, Bütçe Türleri, Bütçenin Hazırlanması ve Bütçenin Denetimi konuları)
-Devlet Borçlanması

MUHASEBE ve İŞLETME Alanı
-Genel Muhasebe Dersi
-Mali Tablolar Analizi
-Bilanço Analizi ve Bilanço Analiz Teknikleri
-İşletme Denetimi
-Finansal Yönetim

Ortak Alan
-İstatistik Dersi
-Ölçme ve Değerlendirme Dersi
-Genel Kültür Dersi

Her iki gruptan katılacak olan adayların yazılı sınavda başarılı olabilmeleri için MEB Maarif Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavında bulunan her bir alandan en az 60 puan almış olmaları, tüm alanlardan almış oldukları puanların ortalaması ise 70 puan olmalıdır. Bu şekilde başarılı sayılacak olan adaylardan en yüksek puana sahip olan ve mesleğe alınacak aday sayısının dört katı kadar başarılı aday arasında yer alanlar ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü mülakatlara katılmaya hak kazanırlar.

Milli Eğitim Bakanlığı MEB Maarif Müfettiş Yardımcılığı 2020 Sınavı Ne Zaman?

2017 yılında gerçekleştirilen düzenlemeden bugüne dek beklenmekte olan MEB Maarif Müfettiş Yardımcılığı alımının özellikle açıktan alımı da kapsayacak şekilde 2020 yılının ikinci yarısında gerçekleştirilmesine dair bir beklenti söz konusudur. FORUM sayfamızda da bu beklentilerini belirten üyelerimiz bulunmaktadır. Bu konuda güncel gelişmeler oldukça gerek forum sayfamızda gerekse web sitemizde sizlere aktarmaya devam edeceğiz. 

Milli Eğitim Bakanlığı MEB Maarif Müfettiş Yardımcıları Ne İş Yapar? Maaşları ve Özlük Hakları Nasıl?

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu’nda görevlendirilecek olan MEB Maarif Müfettiş Yardımcılarının ve yeterlik süreçlerinin ardından yardımcılık hükmü kaldırılan MEB Maarif Müfettişlerinin meslekte neler yaptıkları, yetki ve yeterlik süreçleri, maaşları ve özlük haklarına dair ayrıntılı bilgileri aşağıda yönlendirmesine yer verdiğimiz MEB Maarif Müfettiş Yardımcılığı meslek tanıtım yazımızda detaylı bir biçimde inceleyebilirsiniz;

Milli Eğitim Bakanlığı MEB Maarif Müfettişliği alım süreçlerine ve mesleğine dair daha detaylı bilgiler almak, sorularınızı sormak ve diğer adaylarla istişare etmek için Tıklayınız!

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.