kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Müebbet Hapis Nedir?

Müebbet hapis cezası nedir, nasıl uygulanır? Ne demek? Hapis cezası hangi suçlarda uygulanır? Ağırlaştırılmış hapis cezası nedir? Detayların tamamını haberimizde bulabilirsiniz.

A+
A-

Müebbet Hapis Ne Demek?

Kanunda belirtilen suçtan hüküm giyenin hayatı boyunca devam eden yaptırıma müebbet hapis cezası adı verilmiştir. TCK 48. Maddede düzenlenmiş olup hapis cezaları başlığı altında yer almaktadır. Kelime kökeni olarak Arapça ebed sözcüğünden türeyerek müebbet yani ebedi kelimesine dönüşmü ve dilimize geçmiştir. 

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Nedir?

Müebbet hapis cezasından farkı sıkı güvenlik rejimine göre çektirilmesidir. Koğuş yerine hücrede cezanın çekilmesi, ziyaretçi kabulü gibi cezanın infazı esnasında farklılıklar görülmektedir. Günde en az bir saat açıkhavaya çıkarılma hakkı olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olanlar 15 günde bir kere telefon hakkını kullanabilir.

Ziyaretçi olarak eşi, çocukları ve diğer altsoyu, anne babası ve diğer üstsoyu gelebilmektedir. Görüş her bir ziyaretçi ile teker teker gerçekleştiriliyor. Bunların yanısıra Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da ve Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılacak yönetmeliklerde yer alan diğer hükümlerde infaz boyunca uygulanacaktır.

Müebbet Hapis Cezası Nasıl Uygulanır?

Koğuş ortamında hapis cezası infaz edilir, haftalık telefon görüşmesi hakkı ve akrabaları hariç üç kişinin daha ziyaretini kabul etme hakkı mevcuttur. Meslek edinebilmesi için cezası esnasında teşvik edilmesini talep etme hakkı mevcuttr.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını, müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar yirmidört yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkûm edilmiş olanlar cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararla­nabilir­ler

İnfaz rejimi açısından müebbet hapis daha rahat olduğu gibi denetimli serbestlikten faydalanma açısından da 6 yıl avantajlıdır. Kanunda sayılan sınırlı sayıda suç hakkında infaz rejimine göre uygulanmaktadır.

Müebbet Hapis Suçları Nelerdir?

Kasten öldürme (TCK 81)

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış İşkence (TCK 95)

Çocukların Cinsel İstismarı (TCK 103)

İftira (TCK 267)

Yalan Tanıklı (TCK 272)

Kaçmaya İmkan Sağlama (TCK 294)

Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (TCK 302)

Düşmanla işbirliği yapmak (TCK 303)

Yabancı devlet aleyhine asker toplama (TCK 306)

Askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî lehine anlaşma (TCK 307)

Anayasayı ihlal (TCK 309)

Yasama organına karşı suç (TCK 311)

Hükûmete karşı suç (TCK 312)

TC Hükûmetine karşı silâhlı isyan (TCK 313)

Askerî komutanlıkların gasbı (TCK 317)

Savaşta yalan haber yayma (TCK 323)

Devletin güvenliğine ilişkin belgeler (TCK 326)

Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme (TCK 327)

Siyasal veya askerî casusluk (TCK 328)

Gizli kalması gereken bilgileri açıklama  (TCK 330)

Devlet sırlarından yararlanma (TCK 333)

Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik maksadıyla temini (TCK 333)

Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini (TCK 335)

Yasaklanan bilgileri siyasal maksadla açıklama (TCK 337)

 askerî casusluk maksadıyla açıklama (TCK 337)

Yabancı devlet başkanına karşı suç (TCK 340)

Yukarıda sayılan suçların tamamının yalın halinde müebbet cezası yaptırımı ön görülmemekle birlikte ağırlaştırıcı sebepler uygulanarak suçun nitelikli halinde müebbet hapis cezası veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükmü verilmesi mümkündür.

İki Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Nedir?

Dönem dönem haberlerde duymuşsunuzdur, iki kez ağırlaşıtılmış müebbet hapis cezası veya üç kez ağırlaştırılmış hapis cezası gibi birden fazla kere verilmiş cezaya hükmediliyor. Bu durumun temel sebebi birden fazla suçun işlenmesi veya aynı suçun birden fazla defa işlenmiş olması durumudur. Örneğin kasten adam öldürme ve yabancı devlet başkanına karşı suç fiillerini işleyen şahıs iki ayrı fiil, tek hüküm ve tek ceza mevcuttur.

Genellikle sorulan soruların başında neden birden fazla kere müebbet hapis cezası verilme ihtiyacı duyuluyor, müebbet zaten ömür boyu hapis anlamına gelmiyor mu? Burada iki önemli detay var, birincisi suçlardan biri affa uğrarsa ve diğer suçtan hüküm verilmemişse mahkum direkt serbest kalacaktır. İkincisi ise yaygın bilinenin aksine mübbet hapis cezası alan 24, ağırlaştırılmış hapis cezası alan 30 yıl infazın ardından denetimli serbestlikten faydalanabilmektedir. Birden fazla kez müebbet hapiste ise bu sürenin hesabı da farklılaştırılmıştır.

Türk Ceza Hukuku’nun en ağır yaptırımı olarak bilinen ağırlaştırılmış hapis cezası detaylarını yukarı da anlatmaya çalıştık. Merak ettiklerinizi forum üzerinden başlık açıp sorabilirsiniz.

Yorumlar

  1. Songül Altındağ Avatar Songül Altındağ dedi ki:

    Mubbet hapis almış kişi içerden çıkma şansı hiç yok mu