kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

PTT Uzman Yardımcılığı Nedir? Sınav Konuları Nelerdir?

PTT Uzman Yardımcılığı mesleği nedir? PTT uzman yardımcısı nasıl olunur? Ne iş yapar? PTT Uzman Yardımcıları ve PTT Uzmanları ne kadar maaş alırlar? Detayları meslek tanıtım yazımızda bulabilirsiniz.

A+
A-

PTT Uzman Yardımcılığı Nedir? Sınav Konuları Nelerdir?

PTT Uzaman Yardımcılığı Nedir ve sınav konuları nelerdir sorularının cevabını sizler için derledik. Ayrıca yazımızda PTT Uzman Yardımcılığının maaşlarına değindik.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi PTT A.Ş. bünyesinde yer alan kariyer meslek unvanı PTT Uzman Yardımcılığı mesleği nedir? PTT Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur? PTT Uzman Yardımcılığı sınavı nasıl? Sınav konuları neler? PTT Uzman Yardımcıları ne iş yapar? Maaşları ne kadar? Tüm bu sorularınızın yanıtlarını meslek tanıtım yazımızda bulabilirsiniz.

PTT Uzman Yardımcılığı Nedir?

PTT bünyesinde mevzuat ile Kurumun iş ve işleyişine dair konularda ihtisas sahibi olan kariyer meslek mensuplarıdır.

Uzman Yardımcıları da Kurumun diğer personeli gibi idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilmektedirler. Uzman yardımcıları Kurumda yer alan birimler içerisinde ihtisas sahibi olmaları adına görevlendirilmektedirler. Bulundukları birimin uzmanlık gerektiren işlerini yapmakla yükümlüdürler.

PTT Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur?

PTT Uzman Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adayların aşağıda yer alan genel şartları sağlıyor olmaları gerekmektedir.

-Adayların 29 Mayıs 2009 tarih ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda yer alan yirmi sekizinci madde hükmü uyarınca, -yurt dışı teşkilatında istihdam edilecek olanlar hariç- Türk Vatandaşı olmaları gerekir,

-Adayların PTT Personel Alımının gerçekleştirileceği yılın birinci günü itibariyle otuz altı yaşlarından gün almamış olmaları gerekmektedir.

-Adayların kamu haklarından yasaklı durumda olmamaları gerekir,

-Adayların 26 Eylül 2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan elli üçüncü madde hükmü uyarınca; Kasıtlı olarak içlenmiş bir suçtan dolayı 6 ay ve daha fazla süreli hapis cezasına veya affedilmiş olsa dahi devlet güvenliğine karşı işlenen suçlardan, Anayasal düzene karşı suçlardan, rüşvet, irtikap, zimmet, dolandırıcılık, hileli iflas, güveni kötüye kullanım, hırsızlık, ihaleye fesat karıştırmak, sahtecilik, suç kaynaklı malvarlığı aklama veya kaçakçılık suçlarının herhangi birinden dolayı mahkûm olmamış olmaları gerekir.

-Adayların başka kurum ve kuruluşlara karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü olmaması gerekir.

-Adayların askerlik ile ilişiklerinin bulunmaması gerekir.

Adayların askerlik ile ilişiklerinin bulunmaması, askerlik çağına gelmemiş olmaları, askerliklerini yapmış olmaları, tecil ettirmiş olmaları veya askerlikten muaf olmaları anlamına gelmektedir.

-Adayların ülke içerisinde veya ülke dışında devamlı suretle görevlerini yapmalarına engel olabilecek düzeyde bedensel veya zihinsel herhangi bir hastalıklarının bulunmadığına dair resmi sağlık kurulu raporu almaları gerekir.

-Adayların Cinsel saldırı, fuhuş, çocuklara cinsel istismar, zorla fuhuş yaptırma, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, cinsel taciz/saldırı, uyuşturucu madde imali veya ticareti, suç saiki ile örgüt kurmak, tefecilik yapmak suçlarının herhangi birisinden dolayı ceza almamış olmaları gerekir.

-Herhangi bir kamu kurum ya da kuruluşundan disiplin cezası alarak çıkarılmamış olmaları gerekir.

-Haklarında yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması neticesinde haklarında atanmalarına engel bir sakınca bulunmaması gerekir.

-Adayların herhangi bir sosyal güvenlik statüsünden emekli olmamış olması gerekir.

-Başvuracakları unvan ve pozisyon için gerçekleştirilecek olan yazılı ve / veya sözlü sınavda başarılı olmaları gerekmektedir.

Yukarıda yer alan genel şartlar PTT Personel Alımlarının tamamı için geçerli olan şartlardır. Bu şartların yanında PTT Uzman Yardımcılığı mesleği için gerçekleştirilecek olan sınava başvuruda bulunabilmek için adayların bazı özel şartları da taşıyor olmaları gerekmektedir. (Tercihiniyap.net)

PTT Uzman Yardımcılığı için Kurumun öngördüğü özel şartlar ise şunlardır;

KPSS Şartı

19 Kasım 2019 tarihli PTT Personel Yönetmeliği ile birlikte PTT personel alımları için KPSS puanına sahip olmak ön koşulu getirilmiştir. PTT Uzman Yardımcılığı’na da başvuruda bulunmak isteyen adayların bu alan için Kurum tarafından belirlenen KPSS puan türünden, ilan edilen asgari puanı almış olmaları gerekmektedir.

Yabancı Dil Şartı

PTT Uzman Yardımcılığı sınavına başvuruda bulunmak isteyen adayların ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YDS – Yabancı Dil Sınavı’ndan veya YÖK-DİL sınavından en az 70 puan ya da YDS’ye denkliği kabul edilmiş olan uluslararası yabancı dil sınavlarının birisinden bu puana denk bir puan almış olmaları gerekmektedir. Adayların başvuruda kullanacakları puanı son üç sene içerisinde gerçekleştirilen sınavların birisinden almış olmaları gerekmektedir.

PTT Uzman Yardımcılığı’na Başvuruda İkamet Şartı Var mı?

PTT Personel alımlarında en çok konuşulan şartlardan birisi olan ikamet şartı, PTT Uzman Yardımcılığı alımı için öngörülmemiştir. Tercihiniyap.net. Adayların PTT Uzman Yardımcılığı alımına başvuru yapabilmeleri için Kurum tarafından belirtilen herhangi bir ilde başvuru tarihi itibariyle ikamet ediyor olmaları gerekmemektedir.

Herhangi bir ilde ikamet ediyorken diğer şartları sağlıyor olmaları durumunda PTT Uzman Yardımcılığı alımına başvuruda bulunabilirler.

PTT Uzman Yardımcılığı Alımına Hangi Bölümlerden Mezun Adaylar Başvurabilir?

PTT Personel Alımı şartlarını tüm pozisyonlar ve unvanlar açısından detaylı bir şekilde incelemek ve PTT Uzman Yardımcılığı alımına hangi bölümlerden mezun adayların başvurabileceğini görmek için aşağıdaki yönlendirme ile ilgili yazımıza ulaşabilirsiniz;

PTT Uzman Yardımcılığı Sınavı Nasıl Oluyor?

PTT Uzman Yardımcılığı sınavı yazılı sınav ve sözlü mülakat olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmektedir. Şimdi bu aşamaları inceleyelim. (Tercihiniyap.net)

PTT Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavı 

PTT Uzman Yardımcılığı yazılı sınavının yüzde kırkı genel kültür – genel yetenek sorularından, yüzde altmışı ise alan bilgisi konularından oluşmaktadır. 100 sorudan oluşan sınavda bu dağılım oranına göre 40 adet Genel Kültür Genel Yetenek sorusu, 60 adet de alan bilgisi sorusu adaylara yöneltilmektedir.

PTT Uzman Yardımcılığı yazılı sınavı çoktan seçmeli yani test usulünde yapılmaktadır.

PTT Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınav Konuları

PTT Uzman Yardımcılığı yazılı sınavı aşağıdaki konulardan oluşmaktadır;

Genel Kültür – Genel Yetenek konuları;

>Türkçe Dil Bilgisi, Paragraf ve İmlâ Kuralları
>Ölçme Becerisi
>Sözel Mantık (Sözel Akıl Yürütme)
>Sayısal Mantık (Sayısal Akıl Yürütme)
>Temel Vatandaşlık Bilgisi
>Türkiye Coğrafyası
>Tarih
>Kültürel, Genel ve Güncel Sosyo Ekonomik Olay ve Gelişmeler

Alan Bilgisi Konuları;

-HUKUK Dersleri
>Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
>İdare Hukuku Dersinin Genel Esasları
>Ceza Hukuku Genel Hükümleri -TCK’nın İlk 75 Maddesi-
>Borçlar Hukuku Genel Hükümleri -TBK’nın İlk 206 Maddesi-
>Medeni Hukuk Dersinin Genel Esasları
>Ticaret Hukuku Dersinin Genel Hükümleri
>İcra-İflas Hukuku Dersinin Genel Hükümleri

-İKTİSAT Dersleri
>Mikro İktisat Dersi
>Makro İktisat Dersi
>Para, Banka ve Kredi Dersi
>Türkiye Ekonomisi
>Uluslararası Ekonomi

-MALİYE Dersleri
>Maliye Teorisi Dersi
>Kamu Harcamaları Dersi
>Kamu Gelirleri Dersi
>Kamu Borçlanması Dersi
>Kamu Bütçesi Dersi
>Maliye Politikası Dersi
>Vergi Hukuku Dersi

-MUHASEBE Dersleri
>Genel Muhasebe Dersi
>Mali Tabloların Analizi Dersi

-İŞLETME Dersleri
>Finansal Yönetim Dersi
>İşletme Yönetimi Dersi
>Pazarlama Yönetimi Dersi

Yukarıda yer alan sınav konularından Genel Yetenek – Genel Kültür konuları tüm gruplar için ortak konularken, alan bilgisi konuları bağlamında PTT Uzman Yardımcılığı alımına genel gruptan başvuru yapan adaylar için geçerli olan bu sınav konularının yanı sıra Tercihiniyap.net Hukuk Grubu, Mühendislik Grubu, Mütercim Tercümanlık Grubu için kendi alanlarından sorular yöneltilmektedir.

PTT Uzman Yardımcılığı ve diğer unvanların yazılı sınavına katılacak olan tüm adayların yazılı sınav konularını detaylı bir biçimde aşağıda yönlendirmesini verdiğimiz yazımızda inceleyebilirsiniz;

PTT Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında başarılı olmak isteyen adayların en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir. Aksi halde adayların PTT Uzman Yardımcılığı sözlü mülakatlarına katılabilmeleri mümkün olmayacaktır.

PTT Uzman Yardımcılığı Sözlü Mülakatları

Yazılı sınavda başarılı olarak PTT Uzman Yardımcılığı sözlü mülakatlarına katılmaya hak kazanan adaylar, Kurum tarafından oluşturulan komisyonlar tarafından sözlü mülakata tabi tutulacaklardır. Bu adaylara yazılı sınavda başarılı oldukları alanların yanında güncel gelişmelere dair sorular ile Kurumun yapısına dair hususlardan da sorular sorulabilecektir.

Adayların PTT Uzman Yardımcılığı sözlü mülakatlarında başarılı olarak mesleğe girmeye hak kazanabilmeleri için almaları gereken en düşük puan 70’tir. Aksi halde adayların mesleğe girmeleri mümkün olmayacaktır.

ptt logo

PTT Uzman Yardımcısı Ne İş Yapar?

PTT Uzman Yardımcılığı yazılı ve sözlü sınavlarını başarı ile geride bırakarak mesleğe girmeye hak kazanan adayları 3 yıl sürecek bir Uzman Yardımcılığı dönemi beklemektedir. Bu dönemin başında PTT Uzman Yardımcılarının doğrudan Eğitim Dairesi’ne görevlendirilmeleri yapılmakta ve gruplar halinde eğitim sürecine alınmaktadırlar.

Sonrasında ise Uzman Yardımcıları teorik olarak almış oldukları eğitimi pekiştirmek üzere uygulamalı olarak yetiştirilmektedir. Toplam üç yıla yayılan bu yardımcılık döneminin sonunda PTT Uzman Yardımcıları yeterlik sınavına tabi olmaktadırlar. Tercihiniyap.net

PTT Uzman Yardımcılığı Yeterlik Sınavı

PTT Uzman Yardımcılığı mesleğinde üç seneyi dolduran meslek mensupları, Kurum tarafından gerçekleştirilecek olan yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Yeterlik sınavında başarılı olmak için meslek mensuplarının en az 70 puan almaları gerekmektedir. Yeterli puanı alan meslek mensupları görevlerini PTT Uzmanı olarak sürdürmektedirler.

PTT Uzman Yardımcılığı yeterlik sınavında başarısız olan meslek mensupları ise Kurum bünyesinde uygun bulunan Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına atanırlar.

PTT Uzmanları ve PTT Uzman Yardımcılarının Görevleri Nelerdir?

PTT Uzman Yardımcıları ile PTT Uzmanlarının görevleri, görevlendirildikleri birime göre şekillenmektedir. Her PTT Uzmanı görev yaptığı birimin çalışma alanına dair mevzuat hakkında ihtisas sahibi olmakta, uygulamaları konusunda detaylı bilgi ile donanmaktadır. Bunun yanında PTT Uzmanları Kurumun genel işleyişine ve tabi oldu hükümlere dair kendilerini geliştirmek durumundadırlar.

PTT Uzman Yardımcılığı Maaşı Ne Kadar?

PTT Uzman Yardımcıları Kurumun merkez birimlerinde görev yapmaktadırlar. Kurumun diğer personelleri gibi idari hizmet sözleşmesine tabi olan PTT Uzman Yardımcıları ortalama 6000 Türk Lirası maaş almaktadırlar. Bu maaşa net ücret, yabancı dil tazminatı ve ikramiye dahildir. Yılın başı itibariyle 6500 Türk Lirası dolaylarında başlayan maaş, yılın sonuna kadar vergi dilimine girilmesi ile birlikte düşüşe geçmektedir. Vermiş olduğumuz tutar bu düşüşler de hesaba katılarak bir yıl için ortaya çıkan yaklaşık ortalama tutardır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.