kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Türkiye Bankalar Birliği TBB Nedir?

Özellikle futbol klüplerinin borçlarının bankalar tarafından devralınması iddiasına karşı yayımlamış olduğu bildiri ile ön plana çıkan Türkiye Bankalar Birliği Nedir? Görevleri nelerdir? Yapısı nasıldır? Yazımızda detayları bulabilirsiniz.

A+
A-

Özellikle futbol klüplerinin borçlarının bankalar tarafından devralınması iddiasına karşı yayımlamış olduğu bildiri ile ön plana çıkan Türkiye Bankalar Birliği Nedir? Görevleri nelerdir? Yapısı nasıldır? Yazımızda detayları bulabilirsiniz. Nedir

Türkiye Bankalar Birliği Nedir?

Türkiye Bankalar Birliği TBB 1958 tarihinde 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümlerine istinaden kurulmuştur. Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu statüsünde bulunan Türkiye Bankalar Birliği’nin merkezi İstanbul’dadır.

Türkiye Bankalar Birliği ülkemizde faaliyette bulunan bankaların haklarını ve çıkarlarını serbest piyasa ekonomisi ve tam rekabetçi koşullar çerçevesinde müdafaa etmek, ülkemiz finans ve bankacılık sektörünün sıhhatli bir şekilde işlemesini ve büyümesini sağlamak, bankaların ve finans sistemimizin rekabet kudretinin arttırılmasını sağlamak amaçlarıyla kurulmuştur. Özellikle bankacılık sektöründe haksız rekabetin önlenmesi noktasında çok önemli bir misyonu vardır.

Türkiye Bankalar Birliği’nin Görevleri Nelerdir?

Türkiye Bankalar Birliği’nin mevzuatı gereğince yüklendiği görevler şöyledir;

-Ülkemiz bankacılık sisteminin gelişimine katkı sağlayacak politikalar ortaya koymak ve kararlar almak
-Bankacılık sektöründe mesleki ilkeler ve meslek standartlarını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun görüşleri doğrultusunda tespit etmek.
-Yine BDDK’nın görüşleri doğrultusunda etik ilkeler tespit etmek.
-Bankacılık mevzuatı çerçevesinde alınan kararların ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun öngördüğü uygulama ve tedbirlerin tatbikini izlemek.
-Mesleki ilkeleri tespit ederek üye kuruluşların birliklerini ve uyum içerisinde çalışmasını sağlamak.
-Yurt içi ve yurt dışı platformlarda ülkemiz bankacılığının temsilini gerçekleştirmek ve kamuoyunu aydınlatmak.
-Tüm üye kuruluşlar arasında haksız rekabeti önleyici tedbirler almak ve tatbik etmek.
-Finans ve Bankacılık sektörüne dair iç ve dış gelişmeleri dikkatle izleyerek bu bilgileri üye kuruluşlar ile paylaşmak.
-Müşterilerin haklarıyla alakalı hükümlerde yapılacak sözleşmelerin şekli ve esasını, tip sözleşme uygulamalarını BDDK’nın görüşü çerçevesinde belirlemek.
-Üye kuruluşların çıkarları doğrultusunda gerektiği takdirde Birlik Yönetim Kurulu kararına istinaden davalar açmak.
-Ticari sır niteliği olmayan sektör bilgilerini üye kuruluşlardan alarak kamuoyunu aydınlatma amacıyla duyurmak.
-Tüm üye kuruluşlar arasında işbirliği ve eşgüdüm sağlamak.
-Birliğin almış olduğu kararların tatbikini takip etmek ve uygulanmasını sağlamak.
-Aracılık ücretleri, kredi masraflar vb. konularda üye kuruluşlara tavsiye niteliğinde kararlar bildirmek.

Dolarizasyon Nedir? Finans sayfamızda incelemek için Tıklayınız!

bddk 2

Türkiye Bankalar Birliği’ne Üye Olmak Zorunlu mudur?

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği” başlıklı 79. maddesine göre; Mevduat Bankaları, Yatırım Bankaları, Kalkınma Bankaları’nın Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu olan Türkiye Bankalar Birliği’ne, faaliyet için izin aldıkları tarihten itibaren 1 ay içerisinde üye olmaları zorunludur.

Türkiye Bankalar Birliği’nin Yapısı

Türkiye Bankalar Birliği’nin temel organları şu şekildedir;

-Yönetim Kurulu
-Genel Kurul
-Denetçiler

Yönetim Kurulu;

Türkiye Bankalar Birliği’nin Yönetim Kurulu aşağıdaki usûl ile belirlenir;

Mevduat Bankaları arasından;

-Bankaların yıl sonundaki bilançolarına göre aktif toplamı en büyük olan on bankadan oluşan grup içerisinden belirlenecek sekiz üye
-İlk on bankayı takip eden en büyük aktif toplamı olan sekiz bankalık gruptan belirlenecek üç üye
-İlk iki aşamadaki on sekiz bankayı takip eden bankalar arasından bir üye

Kalkınma ve Yatırım Bankaları arasından ise bir üye olmak üzere Toplam 13 üye ile Yönetim Kurulu oluşturulmaktadır.

Maliye Poltikası Araçları Neledir? detaylı incelemek için Tıklayınız!

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.